CONVOCATÒRIA 43/2016


18 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezMadrid


18 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez oposicions madridIntersindical reclama una actuació urgent en salut laboral i gestió de borses

La dinàmica de provisió dels llocs de treball durant els últims temps ha estat un vector de confluència de múltiples elements desequilibrants, fins a constituir un territori autònom en el qual sembla s'està experimentant una aplicació específica de la teoria del caos a l'administració pública

16 / 02 / 2019 | Intersindical provisió proposta intersindical gestió de borses funció pública canvis de lloc per salut


A l'obsolescència de l'anterior ordre de borses d'ocupació temporal, de 17 de gener de 2006, la qual consagrava el curiós principi de castigar els serveis prestats, es va anar afegint tot un seguit de criteris interpretatius, constantment reinterpretats, els quals, poc a poc, van anar alimentant i escampant un argumentari difícil de rebatre que transitava des de la nul·la capacitat de gestió, passant per l’escassa transparència, fins arribar a l'arbitrarietat i discriminació en la gestió de l'accés als llocs de treball temporal.

Aquesta herència enverinada, ha marcat de manera indeleble els primers passos de l’actual norma, la qual, malauradament i malgrat la nostra insistència a assenyalar els dèficits i proposar solucions viables durant la negociació , s’ha vist abocada a una gestió esgotadora, i quasi impossible, per a donar resposta àgil i eficient a les necessitats dels serveis públics que s’han de garantir i, a més, per a resoldre el cúmul de situacions de canvis de lloc per motius de salut injustament paralitzades a l’espera d’una norma amb la qual desenvolupar els preceptes regulats al Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana.

Ara per ara, molts mesos després de l’entrada en vigor de l'Ordre vigent, moltes companyes i companys continuen trencant-se als seus llocs de treball a l’espera d’una solució satisfactòria per a uns expedients de canvi de lloc paralitzats durant més d’un any.

D’altra banda, en el procés de desertificació sistemàtica de les borses d'ocupació temporal, generada per un model centrat en la penalització, resulta especialment significativa, i dramàtica, la situació a la qual s’ha portat, malgrat tots els advertiments, la borsa de personal educador d’educació infantil.

Després d’anys de recórrer a aquesta borsa per a ocupar llocs d’educació especial i d’haver implementat una arbitrària desactivació, mitjançant la qual s'ha condemnat a moltes treballadores i treballadors a una situació laboral de sub-funcionariat, en aplicació d'un criteri del tot discriminatori i radicalment diferent al que s’aplica en altres borses en les quals s'exigeix estar en actiu com a funcionari o funcionària de carrera, ara mateix ens trobem amb totes les borses d’aquesta categoria esgotades i, el que és més greu, amb la impossibilitat de convocar-ne de noves pel fet que, en tractar-se d’una professió regulada, amb un requisit de titulació que no es correspon amb la classificació que l’administració assigna a aquest personal, estarien necessàriament abocades a la impugnació i a un seguit interminable de recursos.

Sense entrar a posicionar-nos sobre la multiplicitat de factors que han contribuït a prioritzar la gestió per sobre qualsevol altra consideració, tenim l’obligació d’assenyalar que aquest model té un efecte devastador en la credibilitat de l'administració i, el que és més greu i del tot intolerable, en la salut i en la vida personal i familiar de moltes treballadores i treballadors públics.

Cal una actuació urgent i prioritària
Per tot el que hem explicat, passat dijous 14 de febrer, Intersindical va insistir a reclamar a l'administració:
 Habilitar els recursos humans necessaris per a resoldre tots els expedients de canvi de lloc per motius de salut, independentment de la naturalesa de la relació jurídica del personal i del tipus de risc -tant físic com psicosocial- o d’afectació de la treballadora o treballador.

 Activar d’ofici i de manera automàtica, totes les treballadores i treballadors de la borsa de personal educador d’educació infantil que desactivades per ocupar llocs d’educació especial sense haver rebutjat mai cap oferta d’educació infantil. Aquesta mesura, que millora substancialment la situació del personal afectat, i no comporta cap obligació, constitueix l’opció més àgil i eficient per a tornar a dotar de manera immediata eixes borses esgotades amb un personal ja baremat i ordenat i, per això mateix, contribuirà a millorar la provisió d’uns llocs imprescindibles per a garantir els drets educatius essencials de l’alumnat d’educació infantil


Descarrega't el document adjunt

Resum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 7 de 2019


16 / 02 / 2019 | Blai DoménechCONVOCATÒRIA 13/2019


15 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezCONVOCATÒRIA 12/2019


15 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezCONVOCATÒRIA 11/2019


15 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezCONVOCATÒRIA 10/2019


15 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezCONVOCATÒRIA 7/2019


15 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezCONVOCATÒRIA 6/2019


15 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezCONVOCATÒRIA 5/2019


15 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezCONVOCATÒRIA 4/2019


15 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezCONVOCATÒRIA 3/2019


15 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezCONVOCATÒRIA 2/2019


15 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezCONVOCATÒRIA 1/2019


15 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezModificació de la composició de la Comissió de Seguiment de les Borses d’Ocupació Temporal


15 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez comissió de seguiment borses d'ocupació temporalDOGV núm. 8487 - Divendres, 15 de febrer de 2019


15 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezMESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN 13 DE FEBRERO DE 2019


14 / 02 / 2019 | STAS - Ajuntament de València mgn ajuntament de valènciaDOGV núm. 8486 - Dijous, 14 de febrer de 2019


14 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezEls drets lingüístics no es negocien

“El presidente de las Cortes Valencianas frena unas oposiciones por no exigir el valenciano” Així començava la capçalera de la noticia al diari El Mundo d'avui, 13 de febrer.

13 / 02 / 2019 | Intersindical ocupació pública drets lingüístics corts valencianes capacitació lingüística


"I tu, greument, has escollit.
Després del teu silenci estricte,
camines decididament"
Vicent Andrés Estellés

Potser siga noticia hui, però no es nova la postura del President de Les Corts. Si atenem el decret 61/2017, de 12 de maig, del Consell, pel qual es regulen els usos institucionals i administratius de les llengües oficials en la Administració de la Generalitat, considera el valencià com a llengua vehicular de l’Administració, per la qual cosa no entenem l’aldarull mediàtic davant la postura del president.

A l’estiu de l’any passat, Intersindical Valenciana s’alçava en solitari com a ferma defensora d’aquest posicionament en la proposta d’Oferta Pública d’Ocupació (OPO) a Les Corts. Ja en aquell moment vàrem denunciar l’actitud negativa envers la llengua per part de la representació de l’Administració, que mostrava una ambigüitat calculada amb la capacitació lingüística del personal de la Institució.

Intersindical Valenciana va oposar-se a l’aprovació de d’eixa oferta d’ocupació. Com a organització de classe, i autònoma, arrelada al nostre territori i per això mateix, compromesa amb els nostres trets d’identitat, considerem la llengua vehicular d’expressió com un eix essencial de la nostra tasca sindical.

“La nostra llengua està en una situació minoritzada i resulta molt complex, en molts àmbits i territoris, resistir a l’assimilació cultural i lingüística. Per a Intersindical, la defensa dels drets socials ha d’anar de la mà de la defensa dels drets lingüístics i ha de constituir un espai central i vertebrador de la nostra acció sindical”.

L’Administració, i les Corts suposen la més alta jerarquia representativa del poble, tenen el repte de capitalitzar la nostra llengua i dotar.la de la importància que es requereix a la tasca quotidiana de les relacions amb les persones. Com a institució, i per la seua influència, és també la seua responsabilitat normalitzar l’ús de la llengua, com a instrument fonamental, per a defensar els drets lingüístics del poble valencià. Aquesta responsabilitat, s’ha de traduir en la exigència de coneixement de la llengua com a requisit indispensable, en consonància amb les tasques a desenvolupar pels seus membres, i en la tasca d’involucrar de ple en aquesta acció a tots els seus estaments.

No entenem el rebombori per la decisió pressa quan es conegut per tots que s’ha volgut impedir un disseny del procés selectiu que garantira el coneixement del valencià per a qualsevol persona que puguera treballar en la Institució Valenciana on resideix el Poder Legislatiu .

La nostra llengua, menyspreada, vulnerada pels seus defensors i marginada en els àmbits on hauria d’arribar a la seua excel·lència; l’Estatut d’Autonomia i de la Llei d’Us i Ensenyament del Valencià resten buides de contingut, a més, d’atemptar contra el principi irrenunciable d’igualtat de drets lingüístics reconeguts en la nostra carta magna.

Intersindical Valenciana aplaudeix la coherència del president de les Corts en mantenir un posicionament ferm amb una mesura que pot semblar insuficient, però aporta llum a una qüestió molt fosca encara per la recurrent obsessió d’alguns sectors a convertir el nostre patrimoni lingüístic en un element de confrontació plenament subordinat als seus interessos polítics.

Davant aquesta agressió, Intersindical Valenciana es mantindrà, ara, com sempre, en l’avantguarda de la defensa de la nostra llengua i la seua normalització com a element d’unitat i, a més, com l’únic camí per a garantir la igualtat de drets lingüístics de totes les valencianes i valencians.

El Comité d’Empresa d’ÀPunt es solidaritza amb Canal Sur

En el seu primer comunicat, el Comité d’Empresa d’À Punt Mèdia vol transmetre el seu suport i solidaritat als professionals de la Ràdio i Televisió Pública d’Andalusia (RTVA) i les seues societats.

13 / 02 / 2019 | Intersindical radiodifusió pública medis de comunicació comunicat comité d'empresa àpunt media


El representants dels treballadors de la plataforma de mitjans de comunicació públics del País Valencià considerem inacceptable l'amenaça de tancament a Canal Sur que ha fet la formació política Vox i alcem la nostra preocupació davant la proposta de "redimensionar" el grup. El Partit Popular i Ciutadans farien bé en recordar el seu soci de govern que la radiotelevisió pública andalusa és un servei públic, la continuïtat del qual està avalada i protegida per una llei orgànica, com és l’Estatut d’Autonomia d’Andalusia.

Al mateix temps, manifestem el nostre rebuig davant l’extensió d’aquestes amenaces a altres mitjans de comunicació públics amb una figura de protecció menor, com ara Telemadrid o la mateixa À Punt, el futur sobre els quals la proximitat dels comicis autonòmics ha tornat a convertir en subjecte d’especulació per part d’algunes formacions polítiques.

Des del Comité d'Empresa d'A Punt Mèdia reivindiquem els servei públic de radio i televisió autonòmica, com a garant del dret constitucional dels ciutadans a rebre informació lliure, veraç, plural i independent. Així mateix, denunciem qualsevol ingerència política que no siga per a apuntalar la independència dels mitjans de comunicació del sector públic de les pressions dels partits i del poder econòmic.

El treballadors de l’audiovisual del País Valencià tenim molt present el trauma de dos EROs i el tancament definitiu de Canal 9-RTVV. I des d'aquesta dolorosa experiència censurem en veu alta l’arbitrarietat de les noves amenaces que tornen a situar en el punt de mira un servei públic, amb la tortura que sabem representa per als professionals i les seues famílies.

Per uns mitjans de comunicació públics de qualitat a l’Estat espanyol.
València a 16 de gener de 2019

DOGV núm. 8485 - Dimecres, 13 de febrer de 2019


13 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezLa situació del personal a la Biblioteca Pública de Castelló ha esdevingut insostenible

Els diaris han estat d’acord a fer-se resó de la notícia i han denunciat davant la ciutadania la situació que pateixen tant treballadores i treballadors com les persones usuàries del centre: tancament de sales, sobrecàrrega del personal, personal que no pot gaudir dels dies de vacances...

12 / 02 / 2019 | Intersindical gestió borses condicions de treball borses d'ocupació temporal biblioteca castelló


"Cada llibre té un secret
disfressat de blanc i negre;
tot allò que et diu a tu
un altre no ho pot entendre"

Joana Raspall

Si continuen com ara, i la situació sempre pot empitjorar, el centre patirà reducció de serveis, més encara si cal, i pot arribar fins al tancament horari si les persones responsables i els que tenen la possibilitat de prendre mesures no actuen amb decisió i celeritat.

Amb una plantilla en la que quasi un 30% està per cobrir, difícilment es pot arribar a donar el servei que s’espera d’una biblioteca referent, com és aquesta. El personal no pot gaudir, sense rebre una càrrega extra de responsabilitat que no li correspon, del seus drets laborals, generant un conflicte entre companyes i companys, la qual cosa porta a un malestar generalitzat del qual difícilment no es pot vore exempt el servei.

A la llum dels pactes, açò es deuria resoldre en un temps raonable, però es ben cert que no hem arribat fins ací, gràcies al bon fer de la conselleria.
Un centre de primera línia i referent cultural de la ciutat, abandonat per les autoritats a la seua sort, a la deriva i sense cap element de salvament.

L'accés a la cultura en perill perquè no és una prioritat per als polítics, que han deixat tota la càrrega de gestionar un servei públic, en el personal que queda, penalitzant en el càs que es donen, les contingències per temes de salut a les quals tot treballador i treballadora té dret.

Els polítics i càrrecs, últims responsables del bon funcionament dels serveis dependents de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, sembla que no lligen ni senten les queixes, ni les dificultats de tal magnitud, d’un centre de la seua ciutat on desenvolupen les seues funcions i que tan bé considerat estava pels usuaris pel bon servei que prestava. Dificilment es pot apostar per lo públic si no ciudem allò que tenim i que funciona.

Davant aquesta problemàtica, i des del moment en que va tindre coneixement de la mateixa, Intersindical Valenciana ha seguit els passos que calia per tal de donar trasllat d’aquesta situació en els àmbits on calia fer-ho. Per això, ho varem presentar en la Junta de Personal dels Serveis Territorials de Castelló en la passada reunió plenària, donant trasllat per escrit de la falta de personal al centre i del silenci administratiu com a única resposta als escrits de la direcció del centre reclamant la reposició de les baixes, vacants, dispenses sindicals i altres situacions del personal.

Així mateix, ens hem personat en les direccions de Funció Pùblica per a reclamar la cobertura d’eixos llocs vacants i a la Comisió de seguiment de les bosses d’ocupació temporal.

I, per descomptat, si la situació continua ens obligarà a prendre mesures de pressió

L’alumnat del CPEE Sant Àngel de la Guarda d’Alacant porta mesos sense el personal educador que li correspon

Aquest centre específic d'educació especial, després haver suportat pacientment quasi dos mesos per a l'ocupació efectiva de la primera vacant que es va produir, ara veu agreujada la situació en produir-se dues noves vacants d'uns llocs essencials per a l’atenció educativa del seu alumnat. La prolongació en el temps d'aquesta situació de precarietat atempta directament i greument contra els drets educatius bàsics de l'alumnat, al mateix temps que atempta greument contra la salut laboral de les treballadores i treballadors del centre, exposades a una sobrecàrrega de treball de manera quasi permanent.

12 / 02 / 2019 | Intersindical personal educador gestió borses condicions de treball cee sant àngel


El centre que, per dictamen, té assignat el recurs d'educadora en cada aula per a garantir els drets educatius d’un alumnat amb necessitats educatives vinculades a dificultats específiques molt greus, severes i permanents, està veient minvada la seua acció educativa fins al punt de constituir, segons manifesta el Síndic de Greuges, «un greu obstacle per al desenvolupament personal d'aquest alumnat i una fallida del seu dret a l'educació en igualtat de condicions que ve reconegut per la pròpia Constitució».

La situació denunciada per la direcció del centre i l'AMPA, ha estat suficientment acreditada i constatada per la Sindicatura de Greuges la qual, en constatar els incompliments de l'acord d'abril de 2017 entre ambdues Conselleries, ha manifestat la necessitat de modificar la legislació

L'administració està incomplint de manera reiterada el compromís adquirit de cobrir, amb celeritat i de manera immediata, els llocs de treball d'aquestes característiques, la qual cosa deixa en situació de desemparament un dels col·lectius més vulnerables i amb majors necessitats.

Com ja va denunciar Intersindical Valenciana en nota de premsa passat 22 de gener, la situació s'ha agreujat amb les dues noves baixes de personal educador, i com que, ara per ara, l'administració no té per costum iniciar cap gestió fins al moment de produir-se la vacant, el termini previsible per a incorporar efectivament el nou personal en cap cas es preveu inferior als dos mesos, per la qual cosa, el futur immediat d’aquest centre educatiu planteja un escenari insostenible per a l’alumnat i les seues famílies. Però també per a unes treballadores i treballadors que, a força de malviure permanentment sobrecarregades de treball, es van deixant la salut fins a trencar-se pel cos i, de vegades, per l’ànima.

De cap manera no podem entendre, ni justificar aquesta deixadesa, com tampoc entenem ni justifiquem la gestió del tot negligent d’una situació que, malgrat haver sigut posada de manifest en temps i termini suficient per a haver programat una substitució, deixa en situació de desemparament a un col·lectiu extremadament vulnerable i amb necessitats greus d'especial protecció.

Per tot el que hem explicat, davant una situació que es reprodueix de manera recurrent i sistemàtica, Intersindical Valenciana es veu amb l’obligació i la responsabilitat de tornar a denunciar públicament una injustícia intolerable contra l’alumnat més desprotegit del sistema educatiu.

Astúries (3)


11 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez oposicions astúriesAstúries (2)


11 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez oposicions astúriesAstúries (1)


11 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez oposicions astúriesJornada i horari de treball de la setmana de festes de la Magdalena de l’any 2019


11 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV núm. 8483 - Dilluns, 11 de febrer de 2019


11 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezJornada i horari de treball de la setmana de festes de Falles de l’any 2019


11 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezResum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 6 de 2019


11 / 02 / 2019 | Blai DoménechDOGV núm. 8482 - Divendres, 8 de febrer de 2019


08 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV núm. 8481 - Dijous, 7 de febrer de 2019


07 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV núm. 8480 - Dimecres, 6 de febrer de 2019


06 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV núm. 8479 - Dimarts, 5 de febrer de 2019


05 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezResum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 5 de 2019


04 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV núm. 8478 - Dilluns, 4 de febrer de 2019


04 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezLa Rioja (2)


04 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez oposicions la riojaLa Rioja (1)


04 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez oposicions la riojaMESA TÉCNICA DE POLICÍA 1 DE FEBRERO


01 / 02 / 2019 | STAS - Ajuntament de València policia local ajuntament de valènciaDOGV núm. 8477 - Divendres, 1 de febrer de 2019


01 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezNavarra


01 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez oposicions navarraCanvis de jaqueta en l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVHa)

Els polítics que venien a resoldre els problemes de les persones no han sabut, o no han volgut, abordar com cal cap de les necessitats del col·lectiu de treballadores i treballadors (i les famílies que d'ells depenen) del sector públic instrumental.

31 / 01 / 2019 | Intersindical sector públic retribucions fons addicionals evha condicions laborals


Davant unes necessitats que arranquen de la nul·la gestió dels recursos humans sostinguda en el temps, l'actual executiu sembla voler reproduir els pitjors vicis d'executius anteriors. Si més no, això és el que s'ha traslladat al comitè d'empresa d'EVha, entitat que ha assumit l'engegada de la política d'habitatge de l'actual executiu arreplegada en la llei de la funció social de l'habitatge.

En l'actual EVHa, com a conseqüència del procés de reestructuració dut a terme per l'executiu del PP, coexisteixen fins al 31 de desembre de 2018 cinc Convenis, amb la consegüent disparitat de condicions laborals que això implica. Malgrat la denúncia dels Convenis en l’anterior legislatura, va ser en 2017 quan es va iniciar, per fi, el procés de negociació d'un nou Conveni.

Intersindical Valenciana enfronta aquest procés com una oportunitat per a resoldre les desigualtats sorgides tant dels processos d'integració d'aqueixes cinc entitats tan dispars, com de la paralització de l'aplicació de punts dels convenis encara vigents i tan importants com la reclassificació dels llocs de treball; Tanmateix, davant la no disponibilitat pressupostària, s'interromp la negociació del Conveni al març de 2018, encara que per reprendre aquesta tasca la direcció de l'entitat hauria d'assumir un cost econòmic necessari dins de la forqueta econòmica assumida per les parts (Direcció de l'Entitat i la RLT) per a portar a bon terme la negociació.

La solució a aquesta paràlisi arribava mitjançant acord del Consell de data 9 de novembre de 2018, el qual, sobre la base del repartiment del 0,2% addicional de massa salarial, assignava 500.000 euros a l’Entitat. D'aquesta quantitat es va proposar inicialment destinar 120.000 per a harmonització de Convenis i 380.000 per a noves contractacions, quantitat a totes llums insuficient per a arribar al mínim establit en el document signat per les parts.

Aquest repartiment no resol la problemàtica del personal existent amb experiència i dedicació provada, sinó que prioritza la creació de nous llocs de treball, que no han sigut ni comunicats ni negociats amb la representació legal de les treballadores i treballadors.

Després de diverses reunions, en les quals exigim la quantitat necessària per a les homologacions salarials que permeten unificar condicions laborals per a tota la plantilla, implantant un únic conveni, la Direcció General d'Evha va comunicar que el repartiment seria de 150.000 euros per a harmonitzar convenis i 350.000 per a les noves contractacions, i que en aquest sentit s'havia realitzat la sol·licitud tant a la DG de Pressupostos com a la de Sector Públic.

Malauradament, en contra de la paraula compromesa i per a decepció de tota la plantilla d'aquesta Entitat, se'ns va transmetre que serien destinats íntegrament els 500.000 per a realitzar noves contractacions, ja que des de Sector Públic s'havia denegat.

En aquesta decisió, no sembla importar la situació del personal que en l'actualitat està desenvolupant la política d'habitatge, i que ha pogut demostrar la seua valia al cap de tots aquests anys de retallades i incerteses, que pateix sobrecàrregues laborals sostingudes en el temps i carències de personal que ara, a carro passat, es pretenen solucionar amb bosses d'ocupació temporal, la qual cosa va en contra de la política per la qual ha apostat el Consell del Botànic i que formava part d'una de les seues línies d'actuació.

En tot aquest procés no hi ha hagut una oposició argumentada a les propostes de la representació legal de les treballadores i, molt menys, una aproximació de postures. Això, per a nosaltres, constitueix una mostra fefaent de mala fe que ha transformat la negociació en simple imposició.

Tot just així entenem la imposició d’un criteri d’origen desconegut, en trànsit permanent d’assignació de responsabilitats entre la direcció de l’Entitat, la Direcció General d’Habitatge, la Direcció General del Sector Públic i també de Pressuposts

L'única certesa és que, aquesta imposició desemmascara un model de negociació del tot desequilibrat, vulnera la voluntat negociadora de les treballadores i treballadors, la representació legal dels quals ha actuat en tot moment amb responsabilitat, i ha posat de relleu la mala fe de l’altra part.

A més a més, el criteri imposat en l’últim moment, col·lideix no sols amb la verborrea dialogant dels polítics, demandants cíclics dels nostres vots, sinó, fonamentalment, amb una norma emesa per l'actual Govern valencià: En concret, la Disposició addicional 4ª punt b) del Decret Llei 3/2018 en la qual s'especifica -de forma molt precisa- la finalitat de l'increment dels fons addicionals procedents del 0,2% de la massa salarial, el repartiment dels quals es va ratificar en l'acord del Consell del 9 de novembre de 2018.

Tot i que aquest acord va collir l’oposició unànime de totes les organitzacions sindicals, no es sobrer recordar-li a la Direcció de l’Entitat, la Direcció General del Sector Públic i la Direcció General de Pressuposts, com a garants del compliment de la legalitat vigent, que els decrets del Consell vehiculen la voluntat política del Govern Valencià i, per això mateix, ens obliguen a totes i tots.

Madrid


31 / 01 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez oposicions madridRegió de Múrcia


31 / 01 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez regió de múrcia oposicionsDOGV núm. 8476 - Dijous, 31 de gener de 2019


31 / 01 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV núm. 8475 - Dimecres, 30 de gener de 2019


30 / 01 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezRoda la roda: Ara va de pactes

Arribar a un pacte per a millorar les condicions de treball d'un col·lectiu feminitzat i que treballa en precari, en el qual posar d'acord els quatre sindicats presents en la taula de negociació i totes dues Conselleries amb competències en la gestió d’aquest personal, no va ser una tasca gens fàcil.

29 / 01 / 2019 | Intersindical propostes distribució de jornada personal educador pactes educatius funció pública condicions de treball


Educador@s: Heroïnes d'argila teixint somnis de futur

Els col·lectius d'educadores d'educació especial, educació infantil i fisioterapeutes, aconseguien després d'anys de lluita la signatura de l'acord que havia de garantir unes condicions de treball dignes. La norma, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el 3 de Juliol de 2018, reconeix algunes de les reivindicacions històriques d'aquestes treballadores i treballadors.

Plenament conscients que la implementació de les millores conquerides s’anava a trobar amb certa resistència per part de les direccions d’alguns centres, en molts casos induïdes per la inspecció educativa, ens enrolàrem en una tasca d'acció sindical complexa: Visitar, d'un en un, tots i cadascun dels centres educatius del País Valencià per a dedicar l’inici del curs escolar a realitzar una intensa tasca pedagògica.

Davant la resistència al canvi de les institucions, Intersindical Valenciana ha contraposat la ferma convicció en què la millora de les condicions de treball del personal anaven a incidir de forma molt positiva en el progrés del nostre alumnat i en l'educació pública de qualitat que aquest es mereix.

La primera remesa d'horaris de la província de València va ser la confirmació documental que l'esforç no havia resultat balder. Per primera vegada, tan sols ens trobarem amb les discrepàncies habituals d'aquells que no entenen el model d'inclusió com una realitat present en els centres; Tanmateix, l’entusiasme va durar ben poc.

Des d’aquesta entrega inicial, en un exercici de reiteració implacable, una vegada i una altra, reclamàrem els horaris d'Alacant i Castelló en la Comissió de Seguiment dels Pactes sense obtindré cap resposta.

La sorpresa va arribar un dia abans de les vacances de Nadal: la primera remesa d'horaris d'Alacant semblava més una broma que un munt de documents oficials: Horaris de companyes i companys de tota la província en els quals trobàrem, des de simples errades de forma, a sumes mal fetes, formats inventats i el que és més greu, un incompliment reiterat dels pactes i de la norma publicada per eixa mateixa Conselleria.

La creativitat no té límits, l'obstinació, però, és encara més perillosa. Distribucions horàries supervisades per la Inspecció Educativa i amb les quals se'ns pretén convèncer que si la treballadora o el treballador ha signat la seua conformitat no tenim res que al·legar.

-Però, vostè sap que les normes estan per a complir-les?

Encara més impactant són les intimidacions d'altres sindicats. D'aquells que amenacen amb explicar que els horaris estan sense conformitat per la nostra actuació. Quin trist futur li espera al personal que va depositar la seua confiança en un sindicat que, lluny de vetlar pels seus drets, opta per ballar-li l'aigua a la classe política de torn!

No hem arribat fins ací per a rendir-nos ara, no baixarem els braços!

El personal educador d'educació especial, educació infantil i fisioterapeutes s’ha guanyat el nostre respecte i el nostre ferm posicionament. Impugnarem cada horari que deixe desprotegit a una treballadora o treballador públic, perquè aquesta és la missió dels sindicats i lluitarem pel compliment dels acords, malgrat qui li pese.

Si les resistències són territorials cridarem a cada porta, una per una. Continuarem reclamant els horaris de Castelló, que a hores d’ara, ni tan sols han eixit de la Direcció Territorial. Convocarem, una vegada més, la Comissió de Seguiment dels Pactes, aquella en la qual fa uns dies, se'ns demanava el nom dels centres que no estaven complint els acords.

Potser l'administració del Consell no compta amb els seus propis mecanismes de control, per a assegurar el compliment de les seues normes? Necessiten vostès policies, detectius, periodistes,...?

L'administració valenciana compta amb grans professionals al seu servei i és la nostra ferma determinació defensar els seus drets. STAS INTERSINDICAL VALENCIANA seguirà al costat de les treballadores i treballadors de la Generalitat, ara i sempre. Ho diem ras i curt per si quedava algun dubte.


El Centre de Recepció de Menors de Bunyol: De la improvisació al desencís.

La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, després d’un llarg “Via-Crucis” de mesures provisionals amb les quals mai no s’ha donat resposta satisfactòria a les necessitats dels i les menors acollits, del personal que hi treballa ni del veïnat de Bunyol, ara, davant l’increment de tensions i pressions i en resposta a l’acció de Fiscalia i Sindicatura de Greuges, la qual constata greus deficiències del centre, ha optat per la involució.

29 / 01 / 2019 | Salva Sanmartin proovatitzacions igualtat i polítiques inclusives centres de menors centre de recepció de bunyol


"Si tu fossis nat
a la seva terra,
la tristesa d'ell
podria ser teva"

Joana Raspall

Així, en una clara jugada de “trilerisme” ètic, contravenint els principis orientadors de l’atenció a menors, tot i conservar de manera testimonial la direcció, s’opta per la privatització del centre com a mesura d’urgència per a silenciar les protestes i, com a poc, allunyar el problema del calendari electoral.

Aquest nou episodi ve a completar un cúmul de despropòsits concentrats en un mateix centre per a certificar que, aquesta administració, pel que fa a l’atenció a persones menors vulnerables, no fa el pes ni dona la talla.

L’absència d’una política migratòria respectuosa dels drets humans, programes preventius d’atenció a menors estrangers no acompanyats, les plantilles reduïdes a la mínima expressió després d’anys de polítiques contra el personal, les instal·lacions ruïnoses heretades d’anteriors legislatures i l’austericidi d’un finançament dissenyat contra el poble valencià, expliquen suficientment l’enorme dificultat d’aquesta gestió, però no poden excusar i justificar que ara es vulgui girar cua cap al passat.

En aquest trànsit des de la improvisació a la decepció, a força de gestionar a bot i volea, privatitzar la gestió sembla l’única opció possible per a la Conselleria en la major part dels centres aperturats durant la legislatura.

Com que l’objectiu inicial era la recuperació del serveis públics privatitzats i, de manera prioritària, aquells que atenen serveis essencials, de cap manera podem abandonar la tutela de les criatures més vulnerables del nostre jovent i la nostra infantesa en mans de negocis privats els quals, de manera totalment lícita, van a implementar dinàmiques gestores lucratives, perquè correm el perill de precaritzar l’atenció i, a més, estaríem qüestionant la capacitat, eficiència i eficàcia de la gestió pública.

Tristesa i mal regust ens deixa aquesta decisió amb la qual, com en un viatge de retorn al passat per al qual tan sols s’ha tret bitllet de “fug-(ida)” per a retrobar-nos amb un problema que continua(rà) amb la mateixa intensitat per a les persones que hi treballen i per als i les menors que atenen, tot i que haurà canviat de barri i veïnat.

DOGV núm. 8474 - Dimarts, 29 de gener de 2019


29 / 01 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezNavarra


29 / 01 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez oposicions navarraDOGV núm. 8473 - Dilluns, 28 de gener de 2019


28 / 01 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezIntersindical signa el IV Acord de la Comissió de Diàleg Social del Sector Públic Instrumental

Ahir, 24 de gener, primer Dia Internacional de l’Educació, Intersindical Valenciana va signar el IV Acord de la Comissió de Diàleg Social del Sector Públic Instrumental de la Generalitat, relatiu al pla de formació global per al personal d’aquest sector.

25 / 01 / 2019 | Salva Sanmartin sector públic instrumental iv acord cds comissió de diàleg social activitats formativesUn pas endavant
Cal dir que aquest acord, en possibilitar l’accés a les ofertes formatives de l’Institut Valencià d’Administració Pública, constitueix un pas imprescindible per a atendre una reivindicació, i una aspiració, històrica de les treballadores i treballadors que conformen el SPI.

D’entrada, hem de considerar un guany incontestable que es regule l’homologació per l’IVAP de les activitats formatives i singulars impartides pels ens del sector dirigides al seu personal. Aquesta homologació posa en valor l’esforç formatiu i el compromís amb la millora de la competència professional, tant de les entitats com de les treballadores i treballadors, a més d’afavorir la transitabilitat en els seus itineraris professionals.

Tot i això, som plenament conscients que aquest primer pas tan sols obri una porta necessària per a poder recórrer un camí en el qual, ara per ara, tot està per fer. Perquè no hem d’oblidar que per a vehicular la possibilitat que ara s’obri, cadascuna de les 35 entitats que conformen el sector haurà de subscriure amb l’IVAP convenis singulars que donen accés al seu personal i, a més, acords interadministratius de cooperació, si desitgen participar i col·laborar en els plans formatius.

D’altra banda, no podem obviar la realitat de la formació impartida per l’IVAP el qual, ara per ara, no ha estat capaç de desenvolupar els diferents itineraris formatius i malviu amb una oferta del tot desequilibrada, que discrimina els grups inferiors i el personal d’administració especial, la qual tan sols arriba al 40% de la plantilla al servei de l’Administració del Consell. Així les coses, cal ser molt prudents sobre les possibilitats reals de donar resposta a una plantilla -en termes de formació- que es pot veure incrementada en quasi un 30%.

Davant la possible “inflació formativa” generada per una oferta molt allunyada de les necessitats, ens haurem de mantenir molt vigilants per a evitar que la formació del personal esdevinga un nou element de pressió a les entitats i, fonamentalment, a les treballadores i treballadors, com hem vist amb anteriors acords de la comissió, cal dir que no recolzats per Intersindical, la imposició dels quals ha derivat en una tensa, i de vegades amenaçant, relació epistolar, denúncies a les entitats, o intents de paralització dels instruments per a la provisió dels llocs de treball.

Per totes aquestes consideracions, conscients com som de la transcendència de l’acord signat, de les limitacions assenyalades i de tot el treball pendent per a instrumentalitzar les possibilitats que obri, Intersindical Valenciana, des de la fidelitat al compromís rubricat en aquest acord, treballarà de valent per a evitar que no passe de ser un brindis al sol fet en precampanya electoral o, el que és pitjor, un mecanisme per a "testejar" fidelitats, premiar adhesions i castigar dissidències.

Avançar sense model esdevé un model que fa patir molta gent
No podem acabar aquesta anàlisi sense compartir una xicotet reflexió sobre els quatre acords amb els quals, en paraules del conseller, es tanca el cercle normatiu d’aquesta legislatura per al SPI.

La renúncia a explicitar un model per al sector, el qual s’hauria d'haver dissenyat amb una de les dues grans lleis anunciades i que no veuran la llum en aquesta legislatura, no es pot suplir ni de lluny amb un pack normatiu mitjançant el qual les treballadores i treballadors del SPI venen obligades a tots els deures, requisits, limitacions i restriccions retributives del personal públic, sense incorporar, però, els drets i garanties que emparen aquest personal, el primer i més necessari dels quals és l’estabilitat en el lloc de treball.

Com que no podem oblidar la història d’agressions laborals i precarització progressiva que va assolar el sector en anteriors legislatures i davant les vulnerabilitats assenyalades en el paràgraf anterior, per a conjurar el perill d’una hipotètica futura “uberització” de les plantilles, Intersindical Valenciana considera que l’objectiu prioritari, ara mateix, hauria de ser garantir per a aquestes treballadores i treballadors una estabilitat laboral idèntica a la de la resta de personal públic al servei de la ciutadania valenciana.
Podeu consultar l'Acord clicant ací

COMUNICADO SECCIÓN SINDICAL


25 / 01 / 2019 | STAS - Ajuntament de València ajuntament de valènciaDOGV núm. 8472 - Divendres, 25 de gener de 2019


25 / 01 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV núm. 8471 - Dijous, 24 de gener de 2019


24 / 01 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezMESA GENERAL NEGOCIACIÓN DEL 23 DE ENERO DE 2019


23 / 01 / 2019 | STAS - Ajuntament de València mgn ajuntament de valènciaDOGV núm. 8470 - Dimecres, 23 de gener de 2019


23 / 01 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezPla de formació empleats i empleades públics any 2019 (primera convocatòria)


23 / 01 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez ivap accions formatives 2019DOGV núm. 8468 - Dilluns, 21 de gener de 2019


21 / 01 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV núm. 8467 - Divendres, 18 de gener de 2019


18 / 01 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV núm. 8466 - Dijous, 17 de gener de 2019


17 / 01 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezMESA TÉCNICA 16 DE ENERO DE 2019


17 / 01 / 2019 | STAS - Ajuntament de València policia local ajuntament de valènciaDOGV núm. 8465 - Dimecres, 16 de gener de 2019


16 / 01 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezAgents Mediambientals en conflicte permanent

Intersindical valenciana, junt a totes les organitzacions sindicals implicades en les negociacions relatives a la recent modificació practicada en les funcions del cos d'Agents Mediambientals, pertanyents al cos C1-13 de l'Annex I de la Llei 10/2010, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, hem presentat, en forma d'acció conjunta, escrit dirigit a la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques mitjançant el qual reclamem la necessària, i urgent, convocatòria de la Mesa Tècnica que ha de reprendre la negociació de les condicions de treball dels i les Agents Mediambientals.

16 / 01 / 2019 | Intersindical perfil professional funcions del lloc condicions de treball agents mediambientals


"La meua terra, aquesta terra,
el meu país que tant jo m´estimat"...

Les peculiaritats que conformen aquesta figura laboral vénen clarament fixades per la seua condició d'agent de l'autoritat i policia judicial, la qual cosa, a més, els diferencia d'altres col·lectius que pogueren realitzar tasques similars en el mateix àmbit d'actuació. Es tracta d'un col·lectiu de persones que s'incardinen dins de l'Administració especial per exercir funcions molt especialitzades dins de l'organització de la Generalitat.

Les seues funcions no es limiten a l'àmbit de l'òrgan del Consell que ostenta les atribucions en matèria de medi ambient, sinó que s'amplien a l'àmbit de les diferents Conselleries on els Agents Mediambientals tenen competències per a desenvolupar-les.

El ventall de funcions que conforma el seu perfil professional, per a garantir aquest servei públic essencial, han d'estar normativament emparades, tant des del punt de vista laboral, com de seguretat i salut de les treballadores i treballadors per a que es duguen a terme amb les necessàries garanties tant per al personal que les exerceix com per al servei públic que es presta a la ciutadania.
La concreció de les tasques no permet interpretacions a l'hora d'establir la correspondència amb els requisits exigibles per a l'accés a aquest tipus de llocs en les convocatòries públiques, però, a més, obliga a delimitar aquestes funcions tant a nivell normatiu com en el terreny de la seguretat, la prevenció i la promoció de la salut.

Davant l'orfandat normativa en què la falta d'interés de l'administració ha instal·lat les i els Agents Mediambientals de la Generalitat, Intersindical Valenciana reclama una intervenció decidida i compromesa per a resoldre aquests conflicte permanent, perquè ara, si hi ha voluntat, tenen l'oportunitat de regular com cal.

Podeu consultar el document clicant ací

CONVOCATÒRIA 42/2016


16 / 01 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezPla anual d’avaluació per a l’ascens en el sistema de carrera professional horitzontal l’any 2019


16 / 01 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez sistema de carrera professional horitzontal pla anual avaluació 2019DECRET 238/2018, de 21 de desembre


16 / 01 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV núm. 8464 - Dimarts, 15 de gener de 2019


15 / 01 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV núm. 8463 - Dilluns, 14 de gener de 2019


14 / 01 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV núm. 8462 - Divendres, 11 de gener de 2019


11 / 01 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezCOMUNICADO BANDA MUNICIPAL DE VALÈNCIA


11 / 01 / 2019 | STAS - Ajuntament de València banda municipal de valencia ajuntament de valènciaDies addicionals de permís a disfrutar durant 2019


09 / 01 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez dies de permís dies addicionals 2019DOGV núm. 8459 - Dimarts, 8 de gener de 2019


08 / 01 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV núm. 8458 - Dilluns, 7 de gener de 2019


07 / 01 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezLlocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat


07 / 01 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezCalendari de festes locals, retribuïdes i no recuperables 2019


07 / 01 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez retribuïdes no recuperables festes locals calendari 2019PUJADA SALARIAL PERSONAL PÚBLIC 2019: NO TIRAREM TRAQUES


06 / 01 / 2019 | Robert CompanyCOMUNICADO DE APOYO 1ª UNIDAD DE DISTRITO


03 / 01 / 2019 | STAS - Ajuntament de València policia local ajuntament de valènciaDOGV núm. 8456 - Dijous, 3 de gener de 2019


03 / 01 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV 8454– Dilluns 31 de desembre de 2018


31 / 12 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezMesa Sectorial: Funció Pública i la lluneta

La iaia Doloretes tenia una lluneta a la porta de sa casa en la qual seia a cosir cada vesprada mentre remenava la pena i els records. De la porta de casa estant, passejava els ulls cansats per l'univers de joc de la canalla familiar, un mapa fantàstic festonejat de fronteres imaginàries que s'estenien des de la "paraeta" de les Ramoniques a la vaqueria de la tia Jordia.

30 / 12 / 2018 | Intersindical rlts retribucions mesa sectorial condicions de treball acord d'estabilitat


"Enyore un temps que no és vingut encara
com un passat d’accelerada lluita,
de combatius balcons i d’estendards,
irat de punys, pacífic de corbelles"
Vicent Andrés Estellés

Aquesta talaia de vímet disposava d'un curiós mecanisme de retracció que, de manera imperceptible, aprofitant la il·lusió d'un xicotet impuls cap a davant, anava retrocedint a poc a poc en l'espai, i potser també en el temps, mentre la iaia recitava una llarguíssima lletania d'absències. Així, cosint, cosint, iaia i balancí viatjaven des del migdia a la porta de casa fins al bell mig del corral a boqueta de nit.

El recent allau informatiu sobre la Mesa Sectorial de Negociació de la Funció Pública, celebrada passat 21 de desembre, m'ha retornat la imatge de la iaia, sargint fronteres de sutura en una biografia permanentment vestida amb el dol del seu nom, com una al·legoria perfecta d'eixes negociacions. I potser també d'una legislatura marcada per la síndrome de Penèlope.

Si voleu el resum de la Mesa el podeu consultar clicant ací. Per a la versió expandida cal continuar llegint.


Un brindis al sol per la jornada de 35 hores
El nou decret de condicions de treball constitueix l'exemple paradigmàtic d'eixa dinàmica. Aquesta norma essencial per a la vida laboral, personal i familiar de les treballadores i treballadors al servei de l'administració del consell, la negociació de la qual ha estat insistentment reclamada durant anys, després d'una negociació exprés, no sols ha passat de llarg per algunes de les reivindicacions i aspiracions prioritàries de la plantilla, sinó que, a més, en un sorprenent viatge al passat de més d'una dècada, empitjora drets conquerits i consolidats en la norma de l'any 2006.

Així, malgrat la correcció declarativa sobre conciliació, el nou decret estableix permisos, com ara el permís per malaltia greu d'un familiar, inferiors al que gaudíem des de l'any 2006 fins a fa ben poc. Així mateix, en parlar de jornada laboral, ens hem tornat a situar en les condicions conquerides durant el període 2008-2011, ajornant, una vegada més, la reivindicació clàssica de les 35 hores setmanals. Però a més, l'experiència recent ens obliga a dubtar d'aquest brindis al sol pel fet que durant la present legislatura, amb l'excusa de combatre l'escletxa salarial, s'ha reclassificat diferents col·lectius augmentant la jornada de treball; Tanmateix, l'increment retributiu és pura il·lusió, es treballen més hores i, evidentment, per sorprenent que resulte, aquesta jornada extra s'ha de pagar. A més, aquesta dinàmica d'incrementar jornades, malgrat tot el maquillatge argumental, completa i alimenta el raquitisme dotacional d'unes plantilles retallades sistemàticament durant anys.
Tot això, malgrat les soflames sobre la responsabilitat, les declaracions ampul·loses sobre la negociació col·lectiva i la competició discursiva sobre la paternitat de les millores incorporades a la norma, posa en evidència la trista situació de subsidiarietat i la limitació de la negociació i la normativa pròpies. Malauradament, hi ha acords impossibles per les limitacions que estableix la normativa bàsica estatal, i altres que esdevenen d'impossible aplicació per acords posteriors signats a la capital del regne.

Amb el parany d'aquests jocs malabars, al calaix dels impossibles, o dels impensables, s'hem deixat la necessitat de regular una reducció de jornada, sense mera retributiva i agrupada en quatre jornades setmanals, per a les persones majors de 60 anys, l'obligació de combatre l'esclerosi d'una estructura organitzativa consagrada a idolatrar el presentisme, la responsabilitat d'incentivar l'ús de medis sostenibles i respectuosos amb el medi ambient en els desplaçaments in itinere, o la valentia d'enfrontar l'efecte pervers de no considerar la distància al centre de treball com una condició laboral. En una plantilla amb una taxa de temporalitat aberrant, com la nostra, la situació de centenars de treballadores i treballadors que han de realitzar diàriament desplaçaments superiors als 200 km. de mitjana, a més del perill vital que comporta, es cobra una altíssima factura tant en diners, com en salut, conciliació familiar i fins i tot en absentisme laboral. Corregir aquesta situació, la qual, a més, bloqueja la solució de molts expedients de canvi de lloc per motius de salut, hauria de ser una prioritat absoluta per a totes les parts implicades en la negociació de les condicions de treball del personal.

Una classificació dels llocs de treball ancorada al segle XIX
Pel que fa a les RLTs, cada nova publicació periòdica obté de manera invariable el rebuig unànime de les organitzacions sindicals per absència d'una negociació real.
Mentre les convocatòries de la Comissió Mixta per a l'Estudi dels Llocs de Treball s'han convertit en un formalisme ritual, les modificacions efectives es produeixen per la porta falsa de la llei d'acompanyament de pressuposts. Per aquest habitat d'excepcionalitat tangent a la negociació, ens han arribat modificacions de llocs de treball, flexibilitzacions de requisits de titulació i fins i tot requisits sobrevinguts per a ocupar el lloc de treball, com ha passat amb el cos d'agents mediambientals als quals, en exigir el permís de conduir, s'ha incorporat l'obligació inherent de conduir vehicles oficials en situacions d'emergència per pistes forestals. I tot això sense ni tan sols haver fet una avaluació prèvia dels riscs laborals d'aquesta activitat ni les possibles necessitats específiques, tant dotacionals icom formatives per a enfrontar amb garanties aquesta actuació sobrevinguda. De fet, amb aquesta nova ampliació, a més de repetir errades, com quan es van posar en marxa els treballs en altura sense cap avaluació dels riscs inherents, s'incrementa tant el ventall competencial d'un cos classificat com C1, que ja no tenim clar si parlem d'agents mediambientals o de ministres.

El ben cert es que l'actual classificació de llocs de treball exigeix una autèntica revolució que ens desvincule definitivament del segle XIX.

Normalització lingüística en via morta
D'altra banda, si parlem d'igualtat lingüística, malgrat l'acord signat a 27 de desembre de 2016 per a incorporar la competència lingüística per l'accés i la provisió de llocs de treball de les Administracions Públiques i la transcendència d'aquest acord per a la normalització lingüística del nostre país, ara, en els minuts del fem de la legislatura i davant l'evidència quasi incontestable que no hi haurà nova Llei de la Funció Pública Valenciana, no sols hem de reconèixer que hem perdut dos anys sense avançar ni un pam sinó que, a més, ens correspon el dubtós honor d'haver assistit per primera vegada a ofertes d'ocupació en les quals es podia accedir a un lloc de treball públic sense saber ni una paraula de valencià.

La recuperació de poder adquisitiu: Una altra assignatura pendent de l'Acord de Legislatura
Necessitaríem un assaig complet per a analitzar com cal la distribució del 0'20% de fons addicionals que ens han venut insistentment com a increment retributiu i ha acabat convertint-se en una exhibició impúdica del finançament punitiu que patim al País Valencià, la misèria dotacional d'unes plantilles jibaritzades intencionadament, la violència organitzacional que s'exerceix contra els col·lectius laborals feminitzats i l'anorèxia moral dels qui signen acords amb l'administració de l'estat la lletra menuda dels quals fa d'impossible aplicació les conquestes i acords signats al nostre territori.
Aquest centralisme de caire colonialista, a més de minvar -i desviar- l'increment retributiu del personal públic valencià, ha provocat que la creació d'un fons per a recuperar el poder adquisitiu perdut, pactada amb l'administració valenciana en l'acord de legislatura, s'haja anat en orris. Tanmateix, el que és més greu i desolador, és l'estigma de subsidiarietat que adhereix a les institucions del nostre autogovern.

Ofertes d'ocupació amb accés diferenciat
Resulta impossible acabar aquest viatge pendular al passat sense passar pel programa estel·lar de la precampanya electoral en què ens han immers de ple: L'Acord d'Estabilitat.

Cal reconèixer que, després d'haver patit l'oposició aferrissada i les critiques virulentes, tant de l'administració com de la bancada sindical, amb un argumentari farcit de retrets, que passava d'alertar per la inseguretat jurídica a invocar els principis constitucionals, ens produeix una enorme satisfacció assistir a un acord unànime per a vehicular successives ofertes d'ocupació mitjançant el sistema d'accés diferenciat que Intersindical Valenciana porta trenta anys defensant.

Tanmateix, aquest sistema, el qual per al sindicat constitueix la forma més equitativa de regular l'accés a l'ocupació pública, pot resultar del tot insuficient per a resoldre l'estat d'excepció laboral en què ens trobem com a conseqüència de les polítiques de laminació i desprestigi dels serveis públics aplicades sistemàticament pel Partit Popular. I per això, s'hauria de contemplar un escenari alternatiu, puix una situació excepcional exigeix l'aplicació de mesures extraordinàries.

Cal recordar que el present acord d'estabilitat va obtindre el recolzament sindical -i de la voluntat de les treballadores i treballadors manifestada en les assemblees convocades- en incorporar la carrera professional com a mèrit computable en les ofertes d'ocupació. Aquest símbol aranzelari, argumentat com un potent filtre protector de les fronteres de la nostra administració i publicitat quasi com un mur insalvable per a protegir-nos d'unes invasions bàrbares provinents d'altres administracions, tot i que aquestes invasions mai abans no s'han produït i amb tota probabilitat mai no es produiran, si més no mentre ocupen un lloc en el pòdium del personal públic pitjor retribuït de tot l'estat espanyol, paradoxalment, va esdevindre el pal de paller d'una proposta prèviament rebutjada amb contundència.

Ara, a més, el recent anunci de l'oferta d'ocupació pública 2019 i d'un cronograma d'aplicació pràcticament impossible, ha vingut a augmentar la incertesa laboral de milers de treballadores i treballadors i els dubtes sobre l'efectivitat de l'acord signat. Per posar tan sols un exemple, si l'administració compleix els terminis anunciats de convocatòria i realització de les proves, alguns processos selectius s'hauran desenvolupat abans d'haver posat en marxa la plataforma per al reconeixement de la carrera professional per al personal interí per la qual cosa, eixe filtre selectiu servirà fonamentalment per a dificultar l'accés al personal interí i a les companyes i companys que han prestat els seus serveis en el sector públic instrumental.

D'altra banda, resulta del tot desolador constatar la nul·la sensibilitat i el poc reconeixement dels serveis prestats a la ciutadania i a l'administració pública valencianes per unes treballadores i treballadors als quals, després d'anys, en alguns casos més de dos dècades, sense cap ni una possibilitat d'estabilitzar la seua situació laboral, ara, en subordinar el calendari als interessos de la campanya electoral, se'ls recompensa amb un procés exprés en el qual disposen d'uns pocs mesos de preparació, d'un temari encara per determinar, per a jugar-se el futur. Amb aquest panorama, molt probablement el flamant acord d'estabilitat es transforme en un ERO brutal de substitució mitjançant el qual la temporalitat tan sols canvie de barri. I per a eixa eventualitat no s'ha previst cap escenari alternatiu. Com tampoc no hem activat cap instrument de protecció per a les treballadores i treballadors més vulnerables, o per a pal·liar els efectes de situacions sobrevingudes que poden resultar determinants per a condemnar companys i companyes nostres a l'exili de la desocupació o, fins i tot, al desert de l'exclusió.

Per això, independentment dels resultats i de la cruel soledat representativa de la discriminació estadística, Intersindical Valenciana no pot considerar aquest acord com una conquesta sindical sinó que l'enfrontem com la gestió responsable i compromesa d'una derrota col·lectiva de la qual, malgrat tot el nostre treball, ens sagnarà com una ferida cadascuna de les víctimes innocents, injustes i del tot innecessàries que provoque.

Sindicalisme de país, sindicalisme de futur
Una vegada més, aquest procés transcendental per a la nostra administració i la nostra gent, palesa la falta d'adequació a la realitat valenciana d'uns processos dissenyats i acordats amb l'administració central i subordinats a interessos aliens. Tot just per això, ara, com sempre, o potser ara més que mai, cal apostar per un sindicalisme de país per a instrumentalitzar l'autotutela dels nostres drets laborals, socials, nacionals i lingüístics.

I per això, contra l'efecte lluneta o la seducció de viatjar en el temps a un passat colonial, Intersindical Valenciana, continuarà treballant de valent, amb tots els seus recursos, per a consolidar el nostre model sindical de classe, solidari, internacionalista, assembleari, feminista i que lluita per la normalització plena dels drets nacionals i lingüístics del País Valencià.

Bon any i bona sort

COMUNICADO


28 / 12 / 2018 | Administrador Local ajuntament de manisesNINGUN INTERINO A LA CALLE, CONCENTRACIÓN


28 / 12 / 2018 | Administrador Local ajuntament de manisesDOGV 8453– Divendres 28 de desembre de 2018


28 / 12 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezCONCURS GENERAL NÚMERO 110/2018


27 / 12 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezCONCURS GENERAL NÚMERO 109/2018


27 / 12 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezCONCURS GENERAL NÚMERO 108/2018


27 / 12 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezCONCURS GENERAL NÚMERO 107/2018


27 / 12 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezCONCURS GENERAL NÚMERO 106/2018


27 / 12 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV 8452 – Dijous, 27 de desembre de 2018


27 / 12 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezBenvolguts Reis d’Orient…

Després d'un trimestre carregadet de decepcions i expectants davant els anuncis nadalencs de grans sorpreses per part de la Conselleria d'Administració Pública, esperem la Mesa Sectorial de proper divendres amb la il·lusió pròpia d'aquestes festes i amb l'íntim anhel de no trobar-nos més carbó en tornar de vacances.

20 / 12 / 2018 | Intersindical selecció i provisió dèficits de personal condicions de treball


El Reis d'Orient d'Intersindical fa anys que porten carbó a la Generlitat

Els centres dependents del Consell sobreviuen des de passat  mes de juliol gràcies a la bona voluntat i l'esforç del personal. Malgrat les denúncies realitzades, davant la falta de cobertura de les places, l'Administració ha anat proposant solucions lamentables, pegats amb els quals no s'ha resolt cap situació tot al contrari han contribuït al malestar i al descoratjament del personal, d’eixes treballadores i treballadors públics als qui cal agrair haver-se carregat a l'esquena garantir els serveis públics amb l'únic objectiu que les carències no afecten la ciutadania.

Una burocràcia del tot obstruccionista ens ha portat a situacions absurdes, les quals, malgrat les advertències, acaben desembocant en un caos administratiu insostenible. Baixes, jubilacions, vacants, excedències… engreixen la llista de llocs pendents de cobrir, llocs d'atenció directa exigeixen la presència de professionals als diversos centres: Direccions Territorial, centres educatius, residències de majors, centres d'atenció a persones amb discapacitat i menors, serveis d'ocupació … Els quals, en no estar coberts, deixen a les usuàries i usuaris dels serveis públics sense alternatives per a enrontar i resoldre els problemes quotidians.

Borses de treball sense personal disponible per a incorporar-se als llocs, que no s'obrin, malgrat l'àmplia demanda d'ocupació que pateix el nostre país. Oposicions paralitzades i convocatòries pendents de publicació des de 2016.

Mentrestant, hem assitit al ritual d'encès per a rebre bocabadades un catàleg interminable d'anuncis nadalencs. Grans gestes per part del Consell, tot i que amb les presses d'última hora, com correspon a aquestes dates entranyables. Decrets i Plans, vestits de gal·la i lluents de purpurina, que ompliran el butlletí oficial de la Generalitat de fantasia i bons desitjos per a 2019.

Quan acaben amb les seues obligacions reials, les seues Majestats s'involucraran de ple en una campanya electoral, brindaran pels seus grans èxits i proclamaran els anuncis de noves promeses per als pròxims anys.

Després de tres anys i mig de promeses incomplides i amb un personal al servei de la Generalitat pentinant canes fa anys, hauran d’entendre vostès la nostra desconfiança.
Tot i això, com que enguany hem sigut persones pacients i generoses, farem un últim intent.

Benvolguts Reis d'Orient, per a l'any vinent volem poquetes coses: UNS SERVEIS PÚBLICS DE QUALITAT PER A LA CIUTADANIA I QUE ES RESPECTEN ELS DRETS LABORALS DE TOT EL PERSONAL AL SERVEI DEL CONSELL.

Atentament, LES TREBALLADORES I TREBALLADORS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

DOGV núm. 8448 - Dijous, 20 de desembre de 2018


20 / 12 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezPeríode de gaudi dels dies de vacances i d’assumptes propis corresponents a l’any 2018


20 / 12 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez dies de vacances dies d'assumptes propis 2018¿CONVENIO A QUIEN BENEFICIA?


19 / 12 / 2018 | Administrador Local diputació de valènciaDOGV núm. 8447 - Dimecres, 19 de desembre de 2018


19 / 12 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV núm. 8446 - Dimarts, 18 de desembre de 2018


18 / 12 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV núm. 8445 - Dilluns, 17 de desembre de 2018


17 / 12 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezCONVOCATÒRIA 103/2018


17 / 12 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV núm. 8444 - Divendres, 14 de desembre de 2018


14 / 12 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez