LOTERIA NADAL 2018


04 / 10 / 2018 | Administrador Local altres


La Rioja


19 / 10 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez oposicions la rioja


Castella i Lleó


19 / 10 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez oposicions castella i lleó


DOGV núm. 8406 - Divendres, 19 d’octubre de 2018


19 / 10 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


DOGV núm. 8405 - Dijous, 18 d’octubre de 2018


18 / 10 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


APOYO ACTUACIÓN POLICIAL


17 / 10 / 2018 | STAS - Ajuntament de València policia local ajuntament de valència


PROMOCIÓN INTERNA PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ADMINISTRATIVO


17 / 10 / 2018 | STAS - Ajuntament de València mgn auxiliar administratiuva ajuntament de valència


DOGV núm. 8404 - Dimecres, 17 d’octubre de 2018


17 / 10 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


La prestació per maternitat no es declara.

Davant la sentència del Tribunal Suprem que declara les prestacions de maternitat i paternitat exemptes en la declaració de l'IRPF, STAS Intersindical Valenciana, posa a la vostra disposició un model de sol·licitud de rectificació d'autoliquidació i sol·licitud la devolució d la diferència al vostre favor.

17 / 10 / 2018 | Intersindical sol.·licitud rectificació prestació per maternitat model autoliquidació exenció de tributació drets de les dones

La sentència de la Secció Segona de la Sala III del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem, ha declarat exemptes del pagament d'IRPF les prestacions per maternitat percebudes de l'Institut Nacional la Seguretat Social en entendre, en contra del criteri de l'Agència Tributària, que aquesta prestació s'inclou entre les recollides en el paràgraf tercer lletra h de l'article 7 de la Llei de l'IRPF, quan disposa que "igualment estaran exemptes les altres prestacions públiques per naixement, part o adopció múltiple, adopció, fills a càrrec i orfandat".

L'Agència Tributària ha informat que acatara la sentència i canvia el seu criteri a l'hora de resoldre reclamacions tant ja presentades com aquelles que els arriben a partir d'aqueix moment, criteri també d'aplicació en les pròximes campanyes de la renda.

La sentència té caràcter retroactiu però limitat a la prescripció en règim tributari que s'estableix en quatre anys. D'aquesta manera podrà reclamar-se l'exempció de les prestacions de maternitat o paternitat, percebudes i declarades en els exercicis 2014, (amb data límit de reclamació el 31 de desembre d'enguany 2018) i posteriors.

ui percebera aquesta prestació els anys 2014 i següents haurà de presentar una sol·licitud de rectificació d'autoliquidació, sol·licitant el reintegrament d'ingressos indegut. A aquesta sol·licitud s'haurà d'adjuntant còpia de la declaració de l'IRPF que es reclama, les dades fiscals on conste la quantia percebuda en concepte de prestació de maternitat i justificant del pagament ingresse efectuat.

Per als exercicis 2016 i 2017 també es pot modificar l'autoliquidació a través del portal web de l'Agència Tributària, sent necessari per a açò certificat digital, DNI Electrònic, CLAU Pin o el codi utilitzat, en el seu moment, per a presentar la declaració de la renda.

Des de l'Associació de Tècnics d'Hisenda (GESTHA) recomanen esperar uns dies a l'espera de veure si hisenda habilita algun procediment especial per a reclamar.

Podeu descarregar el model de sol·licitud de rectificació d'autoliquidació ací

Podeu consultar la sentència del Tribunal Suprem ací

DOGV núm. 8403 - Dimarts, 16 d’octubre de 2018


16 / 10 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


CONVOCATÒRIA 80/2018


16 / 10 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez lloc de treball dogv 8403 conselleria d'economia sostenible, sectors productius, comerç i treball


CONVOCATÒRIA 79/2018


16 / 10 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez llocs de treball dogv 8403 conselleria de justícia, administració pública, reformes democràtiques i llibertats públiques


CONVOCATÒRIA 78/2018


16 / 10 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez lloc de treball dogv 8403 conselleria d'habitatge, obres públiques i vertebració del territori


CONVOCATÒRIA 77/2018


16 / 10 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez lloc de treball dogv 8403 conselleria d'economia sostenible, sectors productius, comerç i treball


CONVOCATÒRIA 76/2018


16 / 10 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez llocs de treball dogv 8403 conselleria d'hisenda i model econòmic


CONVOCATÒRIA 75/2018


16 / 10 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez llocs de treball dogv 8403 conselleria de sanitat universal i salut pública


CONVOCATÒRIA 74/2018


16 / 10 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez vicepresidència llocs de treball dogv 8403 conselleria d'igualtat i polítiques inclusives


Auxiliar d’infermeria


16 / 10 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez país valencià borses


Criteris excepcionals relatius a la crida i a l’ordre de prelació en les borses d’ocupació temporal


16 / 10 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez dogv 8403 borses d'ocupació temporal


Pla d’estabilitat en l’ocupació pública 2017-2020


16 / 10 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez pla d'estabilitat ocupació pública dogv 8403 2017-2020


DOGV núm. 8402 - Dilluns, 15 d’octubre de 2018


15 / 10 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


Castella i Lleó


15 / 10 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez oposicions castella i lleó


DOGV núm. 8401 - Dijous, 11 d’octubre de 2018


11 / 10 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO 2018


10 / 10 / 2018 | STAS - Ajuntament de València policia local mgn ajuntament de valència


Andalusia


10 / 10 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez oposicions andalusia


DOGV núm. 8400 - Dimecres, 10 d’octubre de 2018


10 / 10 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


Extremadura


10 / 10 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez oposicions extremadura


LA PRESTACIÓN POR MATERNIDAD NO SE DECLARA.


08 / 10 / 2018 | Administrador Local altres


Canàries


05 / 10 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez oposicions canàries


DOGV núm. 8398 - Divendres, 5 d’octubre de 2018


05 / 10 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DÍA 3 DE OCTUBRE DE 2018


04 / 10 / 2018 | STAS - Ajuntament de València mgn ajuntament de valència


Intersindical Valenciana signa l’acord del Pla d’estabilitat 2017-2020: Sí, però...

La mesa sectorial celebrada hui, dimecres 3 d’octubre, ha aprovat l’acord per al desenvolupament de les ofertes d’ocupació pública i el pla d’estabilitat en l’ocupació pública 2017-2020, amb el vot favorable de tots els sindicats.

03 / 10 / 2018 | Intersindical pla d'estabilitat personal interí ocupació pública mesa sectorial

La proposta presentada en la reunió de hui per la Conselleria de Justícia arreplega la proposta conjunta i unitària de tots els sindicats per tal de millorar el document rebutjat en juliol. La qüestió fonamental ha estat millorar la puntuació en la fase de concurs per al personal que treballa en l’Administració de la Generalitat. Finalment s’ha acceptat que es compte amb fins a cinc punts els períodes avaluats satisfactòriament en aplicació del Decret del Consell pel que se regula el sistema de carrera professional horitzontal i l’avaluació de l’acompliment. Cal recordar que l’Administració ens ha lliurat un nou document sobre carrera en el qual es té en compte a tot el personal, interí i laboral temporal inclòs, i que començarem a negociar el més aviat possible.

Una negociació complicada
Recordareu que el passat dia 20 de juliol es va presentar una proposta sobre aquest tema que va rebre el recolzament de CCOO, i l’oposició de la UGT i CSIF. INTERSINDICAL VALENCIANA també va rebutjar aquest document després de consultar al personal, què va pronunciar-se’n en contra.
Ara, però, INTERSINDICAL VALENCIANA, després de consultar a l’afiliació, ha signat l’acord, per entendre que és un inici de la solució dels problemes de personal que pateix la Generalitat. Hem d’advertir que ha de tindre continuïtat en nous acords que puguen establir convocatòries d’OPO anuals més enllà de 2020, data fins la que arriba l’acord signat hui. Ofertes públiques que han de contindre un número suficient per a resoldre la fallida demogràfica a la que anem si no es prenen les mesures que son necessàries. Aquests acords han de tindre en compte el personal que ara treballa i que no puga aprovar les proves selectives que es convoquen entre 2017 i 2020 per la senzilla raó que no es convoquen suficients places. No podem deixar a cap persona enrere. Per tant, des d’aquest compromís amb la societat, l’administració i el personal, i amb l’aval de l’afiliació, INTERSINDICAL VALENCIANA ha donat el seu suport a aquest acord. Ara cal que es posen en marxa les proves selectives i es rebaixe el percentatge de personal interí.

Un pla imposat
Aquest pla sorgeix d’un acord del govern de Rajoy amb els sindicats UGT, CCOO i CSIF; és una mesura aliena a l’administració valenciana, quasi podem dir que imposada, i som favorables a una negociació plena en l’àmbit valencià. Cal abandonar les restriccions que suposen les taxes de reposició d’efectius per tal de tindre una veritable negociació sobre el que es necessita per a tindre una administració pública valenciana moderna i que done el millor servei a la nostra societat.

Podeu descarregar l'acord signat clicant ací

Accedeix al document en castella clicant ací


Borses de treball
També s’ha presentat en la mesa sectorial un acord sobre criteris excepcionals relatius a la crida i a l’ordre de prelació en les borses de treball temporal, a incloure en el Decret 3/2017, de 13 de gener. Aquest acord suposa que en absència de borsa de treball temporal es podrà utilitzar la relació de les i els aspirants que hagueren superat la primera de les proves del corresponent procés. També s’inclou com a possible excepció a l’ordre de crida en la borsa al personal amb diversitat funcional. Ens trobem davant la solució al problema plantejat per l’Advocacia de la Generalitat en la redacció de la nova ordre de borses. No es tracta d’una novetat, sinó de donar cobertura legal a una situació habitual. Conseqüentment, INTERSINDICAL VALENCIANA ha decidit signar l’acord.

Podeu accedir al document signat clicant ací

accedeix al document en castellà clicant ací

Precs i preguntes
En l’apartat de precs i preguntes, tots els sindicats hem destacat la necessitat de tindre un calendari actualitzat de la previsió sobre la convocatòria dels concursos de trasllats, de les dates d’exàmens de les convocatòries de 2016 i de la funcionarització mitjançant OPO, número i distribució de l’OPO 2018, les comissions de seguiment dels pactes d’educadors i fisios i el pla d’ocupació sobre el grup B. També s’ha demanat la negociació sobre els fons addicionals del 0,2% de la masa salarial i sobre la borsa de 5% d’hores per a la flexibilitat laboral.
Els concursos que s’esperava convocar en setembre s’han retardat a causa de la publicació de la RLT. Ara es troben en Intervenció, i quan tornen es publicaran. La resta del cronograma se’ns lliurarà el més aviat possible. Quant a la funcionarització, la setmana vinent es publicaran les llistes de persones admeses i el calendari del curs. La comissió de seguiment del pacte d’educadors i físios es convocarà per a dimecres 10 d’octubre. A partir del 15 d’octubre començaran les meses tècniques sobre el decret de condicions de treball i simultàniament el decret de carrera professional. També es convocarà una mesa tècnica per a negociar sobre els PROP’s.Andalusia


02 / 10 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


Documents bàsics


28 / 09 / 2018 | Amadeu Sanz


Intersindical convoca assemblees sobre el Pla d’Estabilitat 2017-2020

Passat 29 de juliol, Intersindical Valenciana va promoure una consulta virtual a les treballadores i treballadors sobre quina postura havia d’adoptar el sindicat respecte al Pla d’Estabilitat 2017-2020. Amb aquesta consulta, ara, com sempre, el sindicat va posar la seua veu a la taula de negociació com a instrument vehicular de la veu i la voluntat de les treballadores i treballadors.

27 / 09 / 2018 | Intersindical pla d'estabilitat personal interí ocupació pública assemblees

Consegüentment a l’oposició del 60% del personal que va participar en la consulta, Intersindical no va donar suport al Pla d’Estabilitat proposat en la Mesa Sectorial de 20 de juliol. Però, a més, davant aquesta oposició majoritària, el sindicat va comprometre la convocatòria d’assemblees durant el mes de setembre per a debatre i decidir quina estratègia cal implementar per a impedir el que per a moltes de les persones consultades constitueix una nova agressió laboral.

Podeu veure els resultats de la consulta clicant ací

Des d’aleshores, les organitzacions sindicals amb representació en la Mesa Sectorial de Negociació de la Funció Pública han arribat a una proposta unitària, la qual presentaren a l’administració passat 24 de setembre, respecte al barem que s’ha d’aplicar a les ofertes d’ocupació del Pla d’Estabilitat.

Podeu consultar el document clicant ací

Per a explicar i analitzar aquest document, avaluar les possibilitats que obri, els interrogants que contribueix a clarificar, o no, i la postura que ha de defensar el sindicat davant la proposta de Pla d’Estabilitat en la propera mesa sectorial, convoquem les treballadores i treballadors a les següents assemblees:

Dilluns 1 d’octubre a les 17 hores a la seu de València, carrer Juan de Mena, 22, baixos,

Dimarts 2 d’octubre a les 18’30 hores en les seus de:

Alacant, carrer Àlvarez Sereix, 12, entl.

Castelló, carrer Marqués de Valverde, 8

DOGV núm. 8392 - Dijous, 27 de setembre de 2018


27 / 09 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


Memòria econòmica


27 / 09 / 2018 | Amadeu Sanz


Els bombers forestals de la Generalitat Valenciana porten en vaga indefinida des de passat 14 de setembre

Després d’anys de dures negociacions, tant amb l'empresa privada TRAGSA com amb l'administració pública valenciana, hem hagut de digerir la decepció de veure com tots els acords signats no s’ha arribat a materialitzar ni un ni cap. Tot just per això, a contracor, però, ens hem vist amb l’obligació, i la responsabilitat, de portar la nostra lluita un nivell d’intensitat que no agrada les treballadores i treballadors, ni a la ciutadania valenciana, ni al nostre territori.

26 / 09 / 2018 | Intersindical vaga indefinida sector públic mobilitzacions bombers forestals

"Vam sobreviure a l'incendi
vam fer-li front al gegant"
Zoo

Les reivindicacions bàsiques per les quals lluita aquest col·lectiu de treballadores i treballadors són:

-Augment salarial per incorporació de noves competències.
- Regulació de la segona activitat.
- Integració en l’administració mitjançant una transferència directa des de l’actual empresa.

Les dues primeres accions es van organitzar passats 20 i 30 d’agost, quan una nombrosa, i sorollosa, quantitat de bombers i bomberes forestals de la Generalitat Valenciana es van concentrar davant la porta de l’empresa TRAGSA a València.

Passat 6 de setembre apunt de l’aprovació del reglament específic del col·lectiu per part del Consell, es va repetir la concentració davant l’empresa, En aquesta ocasió, però, per a reivindicar drets i dignitat laboral, decidírem ocupar el carrer Colom i manifestar-nos des de Cronista Carreres fins a la Delegació de Govern al ritme de batukada.

El 14 de setembre, . la quarta jornada reivindicativa va suposar l’inici d’una vaga indefinida en la qual, a hores d’ara, les bomberes i bombers forestals continuen immersos.

D’acord amb les dades arreplegades pels sindicats de bombers forestals, totes les jornades de vaga es compten per èxits de participació, calculant, malgrat les condicions abusives dels serveis mínims establerts, un 90% de seguiment en cadascuna de les jornades.

Passat 19 de setembre, es va produir la darrera concentració davant la Delegació de Govern. Durant aquesta mobilització, el delegat de govern va rebre una representació sindical i es va comprometre a intervenir davant el ministeri d'hisenda per a clarificar aquesta situació i trencar el vergonyant silenci ministerial.

Mentre arriben eixes respostes, imprescindibles per a la dignificació professional del col·lectiu, proper 28 de setembre hi ha convocada una nova concentració, en aquesta ocasió davant les Corts Valencianes. En no obtenir resposta satisfactòria, haurem de portar la nostra lluita a les portes del ministeri d'hisenda, en Madrid, per a que la nova ministra, María Jesús Montero, ens escolte i pose solució a aquesta situació tan injusta en què malviuen no sols les bomberes i bombers Forestals de la Generalitat Valenciana, sinó les de tot l'estat espanyol.
Pèrdues i guanys


26 / 09 / 2018 | Amadeu Sanz


Balanç de situació


26 / 09 / 2018 | Amadeu Sanz


Acció sindical


25 / 09 / 2018 | Amadeu Sanz


Personal laboral


25 / 09 / 2018 | Amadeu Sanz


Secretariat Nacional


25 / 09 / 2018 | Amadeu Sanz


Organigrama


25 / 09 / 2018 | Amadeu Sanz


Sobre la llei de transparència


25 / 09 / 2018 | Amadeu Sanz


DOGV núm. 8389 - Dilluns, 24 de setembre de 2018


24 / 09 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


Llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat


21 / 09 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


DOGV núm. 8388 - Divendres, 21 de setembre de 2018


21 / 09 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


RLTs: La classificació dels llocs de treball, una asignatura pendent

Passat divendres, 14 de setembre, la Mesa Sectorial de Negociació de la Funció Pública va donar per negociada l’actualització de la Relació de Llocs de Treball del personal al servei de l’Administració del Consell. En realitat, tan sols l’administració va qualificar de negociació aquesta pantomima formal que es repeteix sistemàticament amb una periodicitat més o menys variable.

19 / 09 / 2018 | Intersindical rlts ordre de borses mesa tècnica mesa sectorial condicions de treball

Ens hem de felicitar per les primeres treballadores i treballadors que colonitzaran un grup B desèrtic des de la publicació de la llei 10/10. Paradoxalment altres companyes i companys, com ara delineants, personal informàtic o personal educador, als i les qui se'ls va exigir el mateix requisit d'accés, en algun cas des de fa 28 anys,continuaran enyorant el final d'aquest trànsit co el desert enyora la pluja

Consegüentment a aquesta negociació purament formal, es produeix una fragmentació gradual de l’estructura classificatòria de les plantilles, pel fet que cada conselleria planteja les seues propostes i, en no existir un debat homogeneïtzador posterior, tot el procés deriva en una dinàmica d’autèntic “dumping” entre conselleries que tan sols ha servit per a alimentar la desertització laboral d’alguns serveis.
Tot i la unanimitat sindical a denunciar l’absència de negociació, en haver concelebrat aquesta forma de litúrgia ritual, , pròximament, el DOGV publicarà les noves RLTs.
Una vegada més, hem d’insistir que l’absència de projecte, si més no explícit, contribueix a una fragmentació conceptual i estructural que ha entrebancat d’una manera quasi insalvable la regeneració, dignificació i vertebració de l’administració pública valenciana.
Com a mostra de la desestructuració de què parlem, aquesta mateixa setmana hem vist la publicació d’una borsa lliure de personal tècnic de suport de llengua de signes. I ens hem de felicitar per aquestes treballadores i treballadors que van a ser pioneres a colonitzar un espai laboralment desèrtic fins ara: “El grup B”. Paradoxalment, aquesta situació compartirà espai laboral amb d’altres treballadores i treballadors als qui fa dècades es va exigir idèntic requisit per a accedir als seus llocs de treball, fins i tot per a poder superar un concurs oposició, però continuen adscrites “transitòriament” a un grup amb un requisit d’accés diferent i inferior.
No es sobrer recordar-li a l’administració que estem a les acaballes de la legislatura, i cada dia és més evident que se’ns passa l’arròsEn arribar al torn obert de paraules, es plantegen les següents qüestions:
Sobre la cobertura de llocs d'acord amb l'ordre 1/2018, això que ens envien constantment a través del correu electrònic, cal dir que les conselleries han demanat el que els han autoritzat del pla d'actuació, la qual cosa, en algun cas concret com ara Economia, tan sols suposa el 25% de les necessitats. De 100 vacants només els donen contingent per a 25.
En Igualtat estan autoritzades 228 places d'aquelles 500 que es va comprometre inicialment. En els PROP també tenen demanades places pendents de cobrir. El problema fonamental és que no hi ha borses.
Pel que fa a Igualtat, els canvis de llocs a 38:45 hores, que estan ja des de l'1 de juliol, es cobraran en la nòmina d'octubre.
Respecte al personal conductors, hi ha conselleries que no disposen del nombre de conductors de conseller, i els que estan a punt d’esgotar les hores de tot l'any. El problema és que els més interessats segueixen sent laborals, i no poden demanar comissió de serveis.
Quant a la paga extra del personal funcionaritzat, des de Pressupostos diuen que s’ha pagat com toca i que el que es va fer en un altre procés anterior va ser incorrecte, per la qual cosa no es va a produir cap modificació d’ofici per part de l’administració.
MESA TÈCNICA MODIFICACIÓ DECRET 3/2017 i ORDRE BORSES
El motiu fonamental de la convocatòria és la impossibilitat de convocar quan no existeix borsa. Així mateix, tampoc no es pot incloure una adjudicació de persones amb diversitat funcional per cada dinou persones convocades. Aquests dos apartats exigeixen un acord de Mesa Sectorial per a incloure'ls en el Decret 3/2017, de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, i així poder incorporar les corresponents modificacions en l'Ordre de Borses. Les postures dels sindicats són diverses
Quant a la redacció de la proposta s'introdueixen dos apartats:
En l'apartat i) Personal inclòs en borses d'altres Cossos, Escales o APF de grups o subgrups de classificació professional inferiors o superiors, amb funcions afins sempre que complisca amb els requisits del lloc que s'ofereix.
S'elimina l'apartat 2), que ja està contemplat en un altre apartat de la borsa.

Hi ha el compromís d’enviar un document final per a negociar en mesa sectorial.

CALENDARI DE NEGOCIACIÓ
Modificació Decret 175/2016. Estan rebent les al·legacions de les conselleries, i pensen que el document ho tindrien per a enviar-nos-ho en un parell de setmanes. Al·legacions en deu dies hàbils i convocatòria per a la setmana del 22 d'octubre.
Llei funció pública. El dijous 20 de setembre ens convocaran per a veure els annexos de la llei.
Carrera professional. Estan redactant el nou decret i pensen que estarà para abans que acabe l'any. Com s'ha d'enviar a Pressupostos, tots pensem que el millor és que es treballe en paral·lel amb Pressupostos.
Pla d’estabilitat. Es pensa en la possibilitat que dins de la fase de concurs s'explique el grau de carrera professional, òbviament pensant que s'aprovarà el decret de carrera modificat, la qual cosa suposaria que el personal que treballa ací tindria aqueix plus que ara no s'ofereix. Aquest punt es va pensar en aqueix moment, i per tant caldrà esperar una mica per a veure si arriba a bon port, així que cuidat amb la informació.
Comissió seguiment borses. Pròxima reunió 27 de setembre.

Concurs trasllats prefectures d'equip i de negociat, que segons el cronograma es convocarien al setembre, dir que es farà mitjançant un únic concurs. Segons xifres, són uns 700 llocs.
Concurs de seccions. Serà al desembre, i es tracta d'uns 400 llocs.
OPE 2018. Estan fent càlculs i ens ho enviaran al més prompte possible.
Modificació decret retribucions. Si es tracta d'una modificació de la denominació de les retribucions, es pot aprofitar qualsevol decret, però si a més es vol que incloga també una modificació del Decret 24/2017, que depèn d'Hisenda, requerirà més temps.
Increment retributiu 20 %. Si no es negocia en la MGN I, volem que es porte a la mesa sectorial.
Funcionarització per OPO. Estan preparades per a publicar-se les llistes provisionals.
Canvis de llocs per motius de salut. Des de 2016 hi ha 65 interins als quals s'està revisant si estan en altres borses. En el cas que es tracte de laborals

Període de adaptació: Un pas endavant

El període d'adaptació és una etapa dura. El moment de la separació és difícil de portar i en ocasions genera més conflictes dels que pensàvem, a pesar que altres persones ens hagueren advertit prèviament. Plors, crits, rebequeries, xantatges i amenaces comencen a formar part d'una quotidianitat que s'ha vist alterada per un canvi en els ritmes i les rutines que requereixen temps, molt esforç i que posen a prova la nostra paciència. És habitual trobar-nos en aquests dies arrossegant als nostres fills i filles al col·legi, malgrat una enèrgica resistència, perquè sabem que és el millor per al seu desenvolupament i perquè creiem fermament que l'escola és aqueix lloc que els farà créixer com a persones.

18 / 09 / 2018 | Intersindical personal educador pactes educatiusç condicions de treball

L'infant té
cent llengües
cent mans
cent pensaments
cent maneres de pensar
de jugar i de parlar
cent, sempre cent
maneres d'escoltar
de sorprendre's, d'estimar
cent alegries
per a cantar i entendre
cent mons
que descobrir
cent mons
que inventar
cent mons
que somiar.

Loris Malaguzzi

Hi ha centres educatius que ens aconsellen acompanyar als nostres fills i filles en aquest procés i que fins i tot ens permeten portar, a aquell espai desconegut i a priori hostil, objectes als quals el xiquet o la xiqueta els tinga especial carinyo i que li aporten la seguretat que necessita en aquests dies.

El que no ens esperàvem és haver de passar per un procés paregut amb les direccions dels centres i fins i tot amb algun que un altre servei d'inspecció educativa. Sabem que els canvis costen i que adaptar-se a noves normatives implica un període de transició raonable. No obstant açò, resulta increïble escoltar a persones que tenen al seu càrrec la direcció dels centres educatius del País Valencià, manifestar la seua rotunda oposició als canvis, acompanyats d'actituds desafiants i amenaçadores.

Els Pactes per a la millora de les Condicions de Treball del Personal Educador d'Educació Especial, Infantil i Fisioterapeutes han suposat anys de lluites i reivindicacions dels col·lectius més castigats del sistema educatiu valencià. Suposen, en la pràctica, una millora en la qualitat d'atenció educativa a l'alumnat més vulnerable i reconeixen el dret de tots els xiquets i xiquetes a ser atesos en igualtat de condicions que la resta de l'alumnat. Aposten per un avanç en la inclusió i atorguen a les famílies la possibilitat de participar en el procés educatiu dels seus fills i filles d'una manera integral.

Aferrar-se a dinámiques obsoletes i antiquades, igual que un xiquet s'aferra al seu osset de drap, no ens permetrà avançar. La resistència als canvis és un procés natural, no obstant açò, més enllà d'assegurar la nostra zona de confort, no ens deixarà créixer i, a més, obstaculitzarà el desenvolupamentt del nostre alumnat.

L'obertura dels equips de treball a l'aportació d'altres professionals, procedents d'altres disciplines és enriquidora i qui no tinga la capacitat de veure-ho i adaptar-se als canvis amb celeritat, estarà perpetuant models arcaics, més propis d'altres temps.

Quan cessen els berrinches i les rebequeries, podrem enfrontar-nos a un nou repte, capaços d'admirar-nos davant les possibilitats que s'obrin en l'horitzó, respectant als companys i companyes de viatge i aprenent cada dia d'aquesta professió tan bella que tenim el privilegi de compartir. Cal anar en l'avantguarda del canvi i, amb total decisió, fer UN PAS ENDAVANT.DOGV núm. 8385 - Dimarts, 18 de setembre de 2018


18 / 09 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


DOGV núm. 8384 - Dilluns, 17 de setembre de 2018


17 / 09 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


DOGV núm. 8383 - Divendres, 14 de setembre de 2018


14 / 09 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


DOGV núm. 8382 - Dijous, 13 de setembre de 2018


13 / 09 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2.018.


13 / 09 / 2018 | STAS - Ajuntament de València mgn ajuntament de valència


DOGV núm. 8381 - Dimecres, 12 de setembre de 2018


12 / 09 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


DOGV núm. 8380 - Dimarts, 11 de setembre de 2018


11 / 09 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


Cal anar més lluny

Després d’anys de lluita, sororitat i valentia, comencem el nou curs escolar estrenant uns pactes amb els quals es millora notablement les condicions de treball del personal educador i fisioterapeuta.

11 / 09 / 2018 | Intersindical personal educador pactes educatius assemblea educadores

Primera assemblea del curs per a donar la benvinguda les noves companyes i planificar dinàmiques d'intervenció

Comencem curs, estrenem pactes
És tot just la ferma convicció en les millores acordades la que ens ha mantingut, i ens manté, vigilants durant tot el procés d’aplicació. I per això, hem assenyalat les errades en la publicació, hem suggerit terminis d’implementació i hem rebutjat interpretacions que no es corresponen a les propostes i aspiracions del col·lectiu ni a l’esperit dels acords i, avui mateix, hem remés a la Comissió de Mediació la primera de les actuacions a revisar, en considerar molt qüestionable la lectura de la norma i les subsegüents instruccions emanades d'una inspecció educativa.

La primera de les intervencions davant la qual hem de manifestar una rotunda disconformitat, és l’adscripció als SPEs d’alguns llocs d’educador/a d’educació especial.

En principi, aquest canvi d’adscripció, presentat argumentat i defensat per Intersindical Valenciana, no es correspon en absolut amb la versió implementada per l’administració educativa, la qual prioritza la gestió administrativa per sobre les condicions de treball del personal i els drets educatius de l’alumnat més vulnerable del sistema. De veritat algú es pot creure, honestament i sincera, que una alumna amb paràlisi cerebral, o un alumne amb un trastorn generalitzat del desenvolupament, tan sols tenen necessitat de suport educatiu durant la meitat de la seua jornada escolar?.

Amb la dinàmica d’adscripció establerta, s’incrementa la irresponsabilitat de minvar el suport educatiu de l’alumnat pel fet que bona part de la jornada de treball d’aquest personal s’ha de dedicar a desplaçar-se entre diferents centres de treball, al mateix temps que augmenta la precarització dels llocs afectats per aquest tipus “d’adscripció comarcal” individualitzada.

Tot just per això, el primer acte d’adjudicació d’enguany ha materialitzat una desfeta anunciada en deixar bona part d’eixos llocs de treball sense ocupar i l’alumnat d’eixos centres començarà el curs sense el suport necessari per a garantir l’atenció de les seues necessitats educatives especifiques.

Per a que no quede cap dubte sobre la proposta d’Intersindical Valenciana, i el compromís ferm d’aquesta organització a defensar-la fins al final, tornarem a explicar en què consisteix i a argumentar l’oportunitat de la mateixa.

La proposta d’Intersindical Valenciana
Per a explicar la nostra proposta d’adscripció cal fer una xicoteta reflexió envers l’evolució de les diferents solucions implementades al llarg del temps per a donar resposta a una problemàtica canviant.

En un primer moment, aquest llocs de treball constituïen un recurs humà exclusiu dels Centres Específics d’Educació Especial. Els canvis legislatius en matèria educativa, amb la implantació d’un nou model d’atenció a la diversitat desenvolupat des del paradigma de la integració escolar, primer, i de la inclusió educativa, en la concepció actual, exigiren la dotació d’aquest recurs humà als centres ordinaris que escolaritzaven alumnat amb necessitats educatives específiques.

Aquesta nova concepció, unida a la millora substancial dels instruments de diagnosi i dels criteris orientadors de la intervenció educativa, ha suposat un increment constant d’aquest personal (potser el que més s’ha incrementat en el conjunt del personal públic durant els últims anys) i, a més a més, un trànsit des dels centres específics als centres ordinaris d'educació infantil, primària i secundària, els quals, a hores d'ara, concentren la major part de la plantilla (Al curs 98-99 la plantilla laboral fixa de personal educador d’educació especial constava de 107 treballadores i treballadors, pràcticament tots al centres específics).

Però, a més, la progressió de l’alumnat al llarg de la seua escolarització, l’evolució de les seues capacitats i competències, la deriva de les patologies -etiològicament degeneratives en molts casos- causants de les seues necessitats educatives específiques, o el caràcter dinàmic dels Dictàmens d’Escolarització, ha generat una fluctuació constant dels centres de treball i les ràtios i tipologia de l’alumnat que cada educador, educadora o fisioterapeuta ha d’atendre.

Donada la bicefàlia competencial quant a la regulació de les condicions de treball d’aquest personal, aquesta situació va generar certes dificultats per a conjugar les necessitats educatives amb els recursos disposables per a atendre-les, provocant que en algun cas el lloc de treball continués adscrit a un centre en el qual ja no hi havia alumnat amb necessitats educatives específiques i, en molts altres, que l'alumnat no poguera acudir al centre al qual estava escolaritzat per la demora en la dotació del recurs humà necessari per a atendre'l. En alguns casos la dotació del lloc d'educadora o educador s'ha ajornat més d'un curs escolar, provocant, fins i tot, la revisió del Dictamen d'Escolarització. De fet, ha arribat a donar-se el cas que quan ha arribat a incorporar-se l'educadora o educador l'alumnat ja no estava al centre, puix s'havia derivat a un centre específic d'educació especial.

La primera intervenció per a corregir aquest desajust va ser la publicació per part de la Conselleria de Cultura i Educació de l’Ordre de 16 de juliol de 2001 per la qual es regula l’atenció educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzat en centres d’Educació Infantil (2n cicle) i Educació Primària, la qual a l’article vint p. 1 estableix: “L’educador-a d’Educació Especial desenrotllarà les seues funcions legalment establides –amb la finalitat d’optimitzar el recurs– a nivell de localitat i/o zona”.

I més endavant, amb la publicació de l’Ordre de 14 de març de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula l'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzat en centres que imparteixen educació secundària, que a l’art. 29 p. d) diu: ” L'educador o educadora d'Educació Especial, si bé podrà estar adscrit a un institut de Secundària, desenvoluparà les seues funcions legalment establides. en els diferents centres públics de la localitat que s'indique en l'expedient de creació del lloc corresponent”.

No deixa de ser curiós, i una mica estrafolari, que la primera adequació d’aquests llocs, vinga de la mà de qui no té competències quant a classificació. Però l’efecte més pervers no és la nul·litat d’aquesta disposició, sinó la seua contribució a una precarització continuada de les condicions laborals d’aquest personal, desnonant-los del seu centre i, de vegades, fins i tot del sistema.

Malauradament, una mentida repetida fins a l’infinit acaba considerant-se una veritat irrefutable. I així, la insistència de la inspecció educativa en refermar que certs llocs estaven adscrits a la localitat, malgrat i que a hores d’ara els llocs de treball del personal educador i fisioterapeuta continuen creant-se i adjudicant-se adscrits a un centre de treball concret, ha aconseguit que tothom a la Conselleria d'Educació arribe al convenciment que aquest personal s'ha de desplaçar a qualsevol centre diferent del seu, tant dins de la mateixa localitat com fora d'aquesta, sense necessitat ni tan sols d'una comunicació formal.

Però, a més, totes aquestes modificacions de facto, sense cap constància documental, ha provocat una desprotecció jurídica i laboral afegida per a un col·lectiu laboral ja massa desprotegit i, a l'hora, una precarització de l'atenció educativa de l'alumnat que voreja, quan no ultrapassa, la malversació dels recursos humans destinats a la integració de l'alumnat amb necessitats educatives específiques.

A més a més, totes aquestes intervencions s'han fet d'una manera desordenada i caòtica amb uns efectes devastadors sobre les condicions laborals i vitals tant de treballadores i treballadors, com de l'alumnat. Com a mostra, hem pogut constatar que hi ha hagut educadores que no pogueren accedir al procés de funcionarització pel fet que ningú no sabia en quin centre estaven treballant, llevat d'elles mateixes i el seu inspector educatiu, altres que han rebut notificació formal d'un canvi d'adscripció del seu lloc de treball signada per la inspecció educativa, altres que han anat canviant automàticament de centre de treball a mesura que progressava el seu alumne o alumna, fins i tot un cas que va acompanyar el seu alumne durant tot el temps que cursava els seus estudis universitaris, tot just al mateix temps que a un alumne cec se li retirava el recurs pel fet de promocionar a Batxillerat, en considerar la inspecció educativa que ja no li corresponia per tractar-se d’una etapa no obligatòria d’ensenyament.

Durant els últims cursos escolars s'ha produït un nou canvi, marcat en aquesta ocasió per la reducció de l'atenció que se li presta al alumnat, optimització de recursos li diuen a això. Aquesta nova dinàmica s'ha consolidat a força d'un degoteig de canvis d'adscripció de llocs de treball i un increment espectacular de les itineràncies del personal educador d'educació especial i fisioterapeuta.

I per a aconseguir-ho, s'ha abocat la inspecció educativa a una acurada tasca de cronometratge de la intervenció concreta amb cada alumne o alumna, fins al punt de comptar en segons el temps necessari per a anar al WC, com si el nostre alumnat portara incorporat un mecanisme d'evacuació automàtica. I és clar, aquest cronometratge no s'ajusta a la realitat quotidiana de les aules, i molt menys al nostre alumnat.

Però és més, aquest tipus de dinàmica ha provocat situacions incompatibles amb el servei educatiu al que té dret l'alumnat i la protecció de la salut d'uns i unes alumnes que al mateix temps són pacients.

No ens estendrem en detallar un recull de casos puntuals fruit d'aquesta situació que, a més a més, resulta d'una opacitat absoluta donat i que tots aquests canvis d'adscripció es gestionen per telèfon directament entre la conselleria d'educació i la treballadora o treballador afectat. I pels testimonis d'aquest personal, interí majoritàriament, sabem com se'ls pressiona per a que accepten aquests canvis d'adscripció proposats per l'administració.

Davant aquesta situació i la dinàmica que ha generat, Intersindical Valenciana proposa que tots els llocs de Personal Educador d'Educació Especial i Fisioterapeutes de centres educatius canvien la seua adscripció i passen a estar adscrits als SPEs de la zona geogràfica d'intervenció dels seus centres de treball actuals

Aquest personal s'organitzarà dins l'organigrama dels SPEs, com a Serveis Específics d'Educació Especial i de Fisioteràpia, coordinant la seua actuació professional amb la dels actuals serveis d'Orientació, d'Audició i Llenguatge i de Treball Social.

Aquest canvi d'adscripció pot suposar una millora substancial de les condicions laborals del personal i una dinàmica d'adequació constant i àgil a l'evolució de les necessitats educatives que s'ha d'atendre.

En sobren arguments
La proposta elaborada pel sindicat està orientada a la consolidació dels següents objectius:
• Afavoreix la cohesió del col·lectiu per la coordinació que possibilita la integració de tot el personal dins de grups de treball amples i estables.
• Millora la competència professional en facilitar l'intercanvi d'informació, experiències i propostes.
• Facilita i simplifica la transmissió de informació, tant institucional, com sindical, formativa...
• Millora l'adequació dinàmica a l'evolució de les necessitats educatives específiques dins del seu àmbit territorial d'intervenció.
• Facilita i minva les despeses generades pels desplaçaments en augmentar les possibilitats d'ajustar la resposta als llocs de residència de les treballadores i treballadors.
• Contribueix a una millor adequació a la normativa laboral en possibilitar la homogeneïtzació dels criteris d'aplicació.
• Incrementa les possibilitats formatives d'aquest personal, tant de manera individual, com col·lectiva en el centre d'adscripció.
• Augmenta significativament l'adequació de les intervencions educatives als criteris orientadors d'aquestes, en ubicar el personal al mateix servei on s'han d'avaluar les necessitats, prioritzar les intervencions, orientar la resposta educativa i fer l'anàlisi i seguiment dels Dictàmens que fonamenten la pertinència d'aquests recursos humans per a l'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives específiques.
• Redueix considerablement la càrrega burocràtica, puix fa innecessaris tant els cessaments i supressions anuals, com la modificació de la classificació dels llocs en incrementar-se o reduir-se les necessitats, o els canvis constants d'adscripció.
• Contribueix a reduir la quantitat de llocs de treball a temps parcial en coordinar territorialment la resposta a les necessitats educatives existents.

Cal anar més lluny
Hem de reconèixer que l'aplicació dels pactes ha incorporat millores inqüestionables en la quotidianitat laboral d'aquest personal, i ens hem de felicitar, al temps que cal agrair les treballadores i treballadors els anys de lluita incansable fins a consolidar una situació més justa i més digna per a la totalitat de la comunitat educativa. Ara, però, cal continuar treballant de valent per a consolidar les mesures aplicades, resoldre els dèficits, modificar interpretacions que no es corresponen a les reivindicacions defensades pel col·lectiu i desenvolupar de les quals tan sols s'ha acceptat el compromís, com ara la reclassificació al grup B dels llocs de treball del personal educador, l'eliminació de l'escletxa salarial vinculada a la feminització dels col·lectius o la regulació de la segona ocupació.
Amb eixe objectiu i la convicció que cal anar més lluny, el sindicat continuarà vigilant l'aplicació dels acords i col·laborant activament en el seu desenvolupament.


DOGV núm. 8378 - Divendres, 7 de setembre de 2018


07 / 09 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


DOGV núm. 8377 - Dijous, 6 de setembre de 2018


06 / 09 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic


03 / 09 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


Així no:  La teoria del caos aplicada als pactes educatius

En compliment dels pactes per a millorar les condicions de treball del personal educador i fisioterapeuta, passat 26 de juliol, Intersindical Valenciana exigia la publicació dels llocs de treball de nova creació que s'havien d'oferir al personal funcionari de carrera d'aquests cossos per a ocupar en comissió de serveis o adscripció provisional amb carácter previ a les adjudicacions a personal interí mitjançant les corresponents borses d'ocupació temporal.

29 / 08 / 2018 | Intersindical personal educador pactes educatius condicions de treball comissions de servei

"No m’he fet descregut ni agnòstic: sóc un creient del caos. El caos en el qual vivim té una gran bellesa, perquè és la interpretació humana d’una realitat inaccessible"

I cal remarcar que ho vam fer amb temps més que suficient per a gestionar ambdós procesos des de la premisa irrenunciable que tot el personal s'hauria d'incorporar als seus centres de treball a data 1 de setembre per a facilitar els equips educatius l'organització de l'inici de curs en les condicions que correspon a una escola respectuosa amb els drets educatius del seu alumnat i compromessa a una intervenció educativa de qualitat.

Tancat per vacances
Tot i que tard, massa, passat 23 d'agost ens va sorprendre un correu massiu mitjançant el qual la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport publicitava l'oferta dels llocs de personal educador als quals feiem referència al paràgraf inicial.

Molt més ens va sorprendre l'assignació d'aquest procediment a un servei sense cap competència en la gestió del personal educador i fisioterapeuta des de fa més d'una dècada i, per això mateix, sense cap informació, llevat del llistat de llocs de treball publicat.

Tot i això, el més estrafolari és el fet que aquest procediment, del qual ningú no ha pogut oferir cap resposta als nombrosos dubtes del personal interessat a participar, s'ha assignat, circumstancialment i a correcuita, a un servei sense competències ni informació, pel fet que el servei competent es trobava, literalment, tancat per vacances. Malauradament, no és sols el calendari el que no funciona en aquesta convocatòria. I tampoc no és el dèficit fonamental.

La teoria del caos
Com si es tractès d'una acurada aplicació de la teoria del caos a uns pactes, la publicació dels quals ja va exigir diferents modificacions d'errades, l'administració ha incorporat variacions mínimes que comporten resultats radicalment diferents als proposats inicialment, en cap cas, però, aleatoris, sinó perfectament predecibles. I, per això mateix, planificables.

Per començar, cal remarcar que l'adscripció de determinats llocs als SPEs no s'ajusta a la proposta presentada per Intersindical Valenciana,la qual podeu consultar en aquest enllaç

En no tractar-se d'una adscripció generalitzada, per a conformar equips de personal educador i, a més, en no especificar els centres als quals hi ha les necessitats que han motivat la creació d'aquests llocs de treball, no sols no milloren les condicions de treball de les educadores i educadors, sinó que s'incrementa la seua precarietat. Tot just el contrari del que pretenien els acords signats.

Com que tampoc hem trobat cap resposta de l'administració sobre la situació dels llocs que han modificat la seua classificació per a convertir-se en permanents, ni els criteris que es van utiitzar per a decidir l'adjudicació de les comissions de servei si es produeix més d'una sol·licitud per al mateix lloc de treball, ni com es van a gestionar les resultes d'aquest procés, per la qual cosa no podem saber si seran accessibles al personal de carrera abans de l'acte d'adjudicació, la nostra organització sindical va presentar ahir un document sol·licitant l'ampliació del termini i la publicació de tota la informació complementària necessària per a evitar una elecció desinformada que pot provocar un allau de renúncies, i els subsegüents cessaments, una vegada començat el curs escolar.

Podeu consultar el document, amb el qual pretenem evitar un xicotet caos induït en absolut desitjable, en aquest enllaç.

Però a més, com que tampoc no hem rebut cap informació, ni resposta sobre els motius pels quals no s'han ofertat els llocs corresponents a les noves escoles infantils de primer cicle, ni sobre la situació i resolució dels expedients de comissió de serveis per motius de conciliació, o de salut, en procés de tramitació, ni sobre els canvis de criteris -no escrits- respecte a la gestió en cas de desaparició de les necessitats educatives en un centre concret, no ens queda altra que reconèixer que no era això el que esperàvem i no era així com ho havíem acordat.

A hores d'ara, en no haver rebut resposta respecte a l'ampliació de termini sol·licitada, us recordem que tot el personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat del mateix grup, cos i sector, disposa fins a dijous, 30 d'agost, a les 12 hores per a sol·licitar, en comissió de serveis o adscripció provisional, algun dels llocs disposables en els anexos següents:

Reglament orgànic i funcional de la Presidència de la Generalitat


29 / 08 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez presidència de la generalitat estructura orgànica bàsica decret 1092018 correcció d'errades 2018


Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques


29 / 08 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez reglament orgànic i funcional decret 1032018 2018


EL 30 DE SETEMBRE EXAMEN DE CONSOLIDACIÓ DE CORREUS


27 / 08 / 2018 | Roberto Company Vidal país valencià oposicions


CORRECCIÓ d’errades del Decret 100/2018


23 / 08 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez presidència modificació decret 1032015 estructura orgànica bàsica decret 1002018 2018


Pacte sobre l’aplicació de l’increment horari en llocs adscrits a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives


22 / 08 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez reformes democràtiques mesa sectorial llibertats públiques justícia dogv 8358


Reglament orgànic i funcional de la Presidència de la Generalitat


22 / 08 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez presidència modificació decret 1032015 estructura orgànica bàsica decret 1092018 2018


Reglament orgànic i funcional de la Presidència de la Generalitat


22 / 08 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez presidència estructura orgànica bàsica decret 1032015 2018


DOGV núm. 8366 - Dimecres, 22 d’agost de 2018


22 / 08 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


DOGV núm. 8364 - Dilluns, 20 d’agost de 2018


20 / 08 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


Calendari laboral 2019


19 / 08 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez calendari laboral 2019


DOGV núm. 8363 - Divendres, 17 d’agost de 2018


17 / 08 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


DOGV núm. 8362 - Dijous, 16 d’agost de 2018


16 / 08 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


DOGV núm. 8359 - Divendres, 10 d’agost de 2018


10 / 08 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


Intersindical torna a convocar mobilitzacions de bombers forestals

Des de sempre hem insistit que els incendis forestals, tot i que s’han de combatre tot l’any, s’extingeixen en hivern.

09 / 08 / 2018 | Intersindical mobilitzacions condicions laborals concentració 20 d'agost bombers forestals

"Vam sobreviure a l'incendi
vam fer-li front al gegant"
ZOO

Malauradament, amb tot el pesar i a contracor, hem de reconèixer que les conselleries amb competències en la protecció del nostre patrimoni natural han deixat perdre tres hiverns sense fer el que toca. I ara, quan ens enfrontem al pitjor incendi forestal dels últims cinc anys, ens trobem sense una estructura integrada i integral de resposta davant les emergències i, a més, amb bona part del personal que ha de combatre aquestes catàstrofes en peu de guerra davant un conflicte laboral que porta tota l’actual legislatura sense obtindré cap resposta satisfactòria.

Durant els darrers mesos ha estat el cos d’agents mediambientals qui s’ha mobilitzat contra una dinàmica de diversificació funcional del tot irresponsable amb la qual, en contra de tots els preceptes de la prevenció de riscs laborals, s’ha posat en perill la seguretat de les treballadores i treballadors i, fins i tot, la de les persones a les quals s’ha d’atendre en situació d’emergència.

Ara, són les i els bombers forestals qui, més d’un any després de la signatura de diferents acords, s’han de tornar a mobilitzar per a exigir allò que mai no se li hauria d’exigir a una empresa pública: Responsabilitat i fiabilitat respecte als compromisos adquirits.

Com a primera mesura de pressió, Intersindical Valenciana ha convocat aquest personal a una concentració proper 20 d’agost, dilluns, de 10 a 12 hores, davant la seu de l’empresa TRAGSA en València per a manifestar el seu malestar pel menyspreu continuat de l’empresa envers les treballadores i treballadors i, a més, per a exigir el compliment dels acords signats, com ara la regulació de la segona activitat i l’adequació retributiva.

Aquesta primera jornada, des de la responsabilitat inqüestionable que caracteritza aquest col·lectiu laboral, ha adequat la intensitat de la mobilització al nivell d’alerta d’incendis que marca el calendari. Esperem no haver d’intensificar la pressió ni augmentar les jornades de lluita a partir de setembre.

A més a més, Intersindical va a iniciar un procés de coordinació i confluència dels diferents col·lectius laborals que han d’intervenir en situacions d’emergència per a defensar davant l’administració una proposta integral de protecció del territori i de resposta davant les emergències.


DOGV núm. 8358 - Dijous, 9 d’agost de 2018


09 / 08 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


Intersindical no signa el Pla d’Estabilitat 2017-2020

Passat 29 de juliol, Intersindical Valenciana va promoure una consulta virtual a les treballadores i treballadors sobre quina postura havia d’adoptar el sindicat respecte al Pla d’Estabilitat 2017-2020. Amb aquesta consulta, ara, com sempre, el sindicat ofereix la seua veu a la taula de negociació com a instrument vehicular de la veu i la voluntat de les treballadores i treballadors.

08 / 08 / 2018 | Intersindical pla d'estabilitat personal interí ocupació pública

I per això, amb la convicció plena que totes les veus conten i totes ens són del tot imprescindibles, durant el temps que ha estat operativa hem animat el personal a participar en la consulta. I per això mateix, hem vinculat la nostra actuació a eixes veus i eixes voluntats que ens heu fet arribar.

D’aquest Pla d'Estabilitat, cal dir que ens ha arribat com la translació inevitable dels preceptes bàsics establerts als acords signats en Madrid amb l'administració de l'Estat, en concret entre el ministre Montoro i els sindicats CCOO, UGT i CSIF, alguns dels quals ara no tenen massa clars els efectes al País Valencià del que han acordat amb l’administració central.

Durant tot aquest procés, davant l’estat d'excepció laboral al qual s’ha portat de manera intencionada l’administració valenciana, Intersindical ha reclamat una negociació real, global, transversal i participativa, sobre els mecanismes i estratègies d’accés a l’ocupació pública. Entenem que sense un projecte global, el qual contemple un acord de mínims irrenunciable, ens aboquem inevitablement a un procediment eminentment “tècnic”, una negociació fragmentada i parcial amb la qual de cap manera podrem resoldre la problemàtica actual. Però a més, amb aquesta dinàmica de solucions parcials, correm el perill de fer pagar el personal, funcionari de carrera i funcionari interí, les conseqüències de l’objecció de consciència respecte a la legalitat que va caracteritzar les anteriors legislatures. En última instància , ens trobem davant la possibilitat d'una llei de punt final del tot punitiva amb la qual es penalitza les treballadores i treballadors i s'amnistia els responsables de la desfeta.

Els objectius mínims de la negociació que hem plantejat insistentment han de prioritzar la recuperació dels llocs de treball perduts durant els anys de retallades sistemàtiques, reparar els efectes de les agressions laborals continuades que han patit les treballadores i treballadors públics. la qual cosa passa necessàriament per la recuperació de drets i condicions de treball, i a més, el redimensionament imprescindible de les plantilles per a establir processos de consolidació del personal interí i per a organitzar la incorporació de persones que volen treballar a l’Adiministració Pública valenciana per resoldre la situació actual d’envelliment de les plantilles amb un horitzó de jubilacions massives en els propers anys.

Per a Intersindical Valenciana, qualsevol proposta d’un Pla d’Estabilitat ha de contemplar un marc de referència que done resposta efectiva a eixes línies d’intervenció, determine els processos ordinaris i extraordinaris que puguen garantir els objectius de temporalitat pactats a l’Acord de Legislatura i, a més, mecanismes específics de protecció per al personal temporal més vulnerable, com ara les treballadores i treballadors que han arribat als 55 anys d'edat.

Malauradament, hem arribat al final del procés i bona part d'aquestes preguntes continuen sense resposta. Ara per ara, la disjuntiva, però, consisteix a decidir, col·lectivament, quina postura i quines són les estratègies a adoptar davant un acord tancat el qual, sembla haver renunciat a cercar els mecanismes que possibiliten revertir i reparar els efectes d’una guerra acarnissada contra els serveis públics que no era, ni és, la nostra, però ens exigeix posar les víctimes, que al remat són les treballadores i treballadors i els usuaris.

Som del tot conscients de les grans dificultats que cal enfrontar per a sortir de l’atzucac al qual les polítiques conservadores han portat l’administració valenciana; Tanmateix, revertir els efectes de la descapitalització humana programada durant dècades hauria de ser un objectiu prioritari. I fer-ho respectant els drets laborals de la totalitat de les persones que hi treballen, si més no per al nostre sindicat, constitueix una exigència irrenunciable.

Sense haver de recórrer a cap gabinet de savis d’importació com ha fet la Generalitat, Intersindical porta anys denunciant les insuportables taxes de temporalitat i la necessitat inajornable d’incentivar la incorporació de nous treballadores i treballadors per a combatre una fallida demogràfica anunciada a mig termini per l’envelliment de les plantilles. I, a més, proposant alternatives i solucions. Ambdós vectors d’actuació prioritària són del tot compatibles i, fins i tot, complementaris, tan sols cal voluntat política i valentia per a implementar les mesures necessàries i remoure, si cal, els possibles impediments normatius.

Venim de temps convulsos en els quals hem assistit amb estupor a modificacions legislatives espectaculars per a convertir en legal l’acomiadament de treballadores i treballadors d’empreses públiques amb processos selectius, superats i dècades de servei públic a l’esquena. Potser ja ha arribat l’hora de sorprendre i per compte de canviar les lleis per a desnonar persones, fer-ho per a rescatar-les.

Ara, després d’haver escoltat la veu del personal, amb l’oposició d’un 60% del personal que ha participat en la consulta, Intersindical no pot donar suport al Pla d’Estabilitat proposat en Mesa Sectorial passat 20 de juliol. Però, no sols això, davant aquesta oposició majoritària, el sindicat convocarà assemblees els primers dies de setembre per a debatre i decidir quina estratègia cal implementar per a impedir el que moltes de les persones consultades consideren, i viuen, com una nova agressió laboral.

Per a acabar, volem compartir una de les reflexions que ens heu fet arribar: Davant les diferents propostes d’estabilitat i consolidació que s’han plantejat els últims anys, cal posar la legislació al servei de les persones no a l’inrevés, aquest és un principi del moviment sindical que per a nosaltres és irrenunciable. De la mateixa manera que exigim la derogació de les reformes laborals per la pèrdua de drets laborals que van suposar, tenim clar que es poden trobar, si hi ha voluntat política, procediments per consolidar el treball del personal interí, garantir la promoció del personal funcionari de carrera i l’accés de les persones que volen accedir-hi.

Les persones que han participat en la consulta hauran rebut al seu correu els resultats de la mateixa. El gràfic resultant dels vots enviats es pot consultar a l'enllaç següent:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRzE7vNqRykYYwFkI4Any0i1ap1KZqeKBitOWT59N7PPFtMu66DqzsD3PPXO3rlI1B2IxVbJd1pFp6a/pubchart?oid=1764377045&format=image

DOGV núm. 8357 - Dimecres, 8 d’agost de 2018


08 / 08 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


CONCURS GENERAL NÚMERO 72/2018


08 / 08 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


DOGV núm. 8356 - Dimarts, 7 d’agost de 2018


07 / 08 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


CONCURS GENERAL NÚMERO 71/2018


07 / 08 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


DOGV núm. 8355 - Dilluns, 6 d’agost de 2018


06 / 08 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


CONCURS GENERAL NÚMERO 70/2018


06 / 08 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


CONCURS GENERAL NÚMERO 69/2018


06 / 08 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


DOGV núm. 8354 - Divendres, 3 d’agost de 2018


03 / 08 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


CONCURS GENERAL NÚMERO 68/2018


03 / 08 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


DOGV núm. 8353 - Dijous, 2 d’agost de 2018


02 / 08 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


DOGV núm. 8352 - Dimecres, 1 d’agost de 2018


01 / 08 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


CREACIÓN UNIDAD CANINA


01 / 08 / 2018 | Administrador Local policia local


CONVOCATÒRIA 65/2018


01 / 08 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez llocs de treball ivat institut valencià d'administració tributària dogv 8358 652018


CONVOCATÒRIA 64/2018


01 / 08 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez lloc de treball dogv 8358 conselleria d'agricultura 642018


DOGV núm. 8351 - Dimarts, 31 de juliol de 2018


31 / 07 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


DOGV núm. 8350 - Dilluns, 30 de juliol de 2018


30 / 07 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


Ha de signar la Intersindical Valenciana el Pla d’estabilitat 2017-2020?

El pla d’estabilitat és l’expressió a la Generalitat Valenciana de l’acord signat el 29 de març de 2017 entre el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública i els sindicats CCOO, CSIF i UGT, i que va tindre continuïtat amb el segon acord el passat 9 de març.

29 / 07 / 2018 | Intersindical pla d'estabilitat personal interí ocupació pública mesa sectorial

Els dos acords van tindre el seu reflex en les lleis de pressupostos, tant a l’Estat com a la Comunitat. En ells es pretén la reducció al 8% el percentatge de personal interí de les Administracions públiques, mitjançant uns processos selectius que han de garantir el compliment dels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, i en les quals la fase de concurs arriba al 40% de la nota total, de la qual un 30% es tracta de l’experiència. Per últim, els acords estableixen uns criteris comuns per tal que totes les Administracions públiques actuen de la mateixa manera.

¿Quin és el marge de negociació en la Mesa Sectorial de Funció Pública de la Generalitat Valenciana?
Sobre la redacció dels acords, de les lleis i dels requisits que marquen els criteris comuns, solament queda la possibilitat de modificar la puntuació de l’experiència en el lloc de treball. L’Administració va proposar el següent barem de l’experiència:
a) Experiència(30 punts màxim):
a1
) Experiència en llocs de treball de naturalesa funcionarial en l’Administració de la Generalitat i en altres AAPP que siguen de igual grup o subgrup de titulació i amb funcions corresponents a les del cos, escala o agrupació professional funcionarial convocada: 0,125 punts per mes treballat.
a2) Experiència en llocs de treball de l'Administració de la Generalitat Valenciana o d'altres Administracions Públiques, que siguen diferents dels previstos en l'apartat a1: 0,08 punts per mes treballat.
a3) Experiència en llocs de treball del Sector Públic Instrumental de la Generalitat que siguen de igual grup o subgrup de titulació i amb funcions corresponents a les del cos, escala o agrupació professional funcionarial convocada: 0.06 punts per mes treballat.
a4) Experiència en llocs de treball del sector privat i del Sector Públic Instrumental depenent d’Administracions públiques distintes de la Generalitat, que siguen de igual grup o subgrup de titulació i amb funcions corresponents a les del cos, escala o agrupació professional funcionarial convocada: 0.04 punts per mes treballat.

La proposta en mesa tècnica i mesa sectorial de la INTERSINDICAL VALENCIANA va ser:

a1) Experiència en llocs de treball de naturalesa funcionarial en l’Administració de la Generalitat i en altres AAPP que siguen de igual grup o subgrup de titulació i amb funcions corresponents a les del cos, escala o agrupació professional funcionarial convocada: 0,125 punts per mes treballat.
a2) Experiència en llocs de treball de l'Administració de la Generalitat Valenciana o d'altres Administracions Públiques, que siguen diferents dels previstos en l'apartat a1: 0,08 punts per mes treballat.
a3) Experiència en llocs de treball d’altres Administracions Públiques que siguen d’igual grup de titulació i funcions que les places convocades o en llocs de treball del Sector Públic Instrumental de la Generalitat que siguen de igual grup o subgrup de titulació i amb funcions corresponents a les del cos, escala o agrupació professional funcionarial convocada: 0.06 punts per mes treballat.
a4) Experiència en llocs de treball del sector privat i del Sector Públic Instrumental depenent d’Administracions Públiques distintes de la Generalitat, que siguen de igual grup o subgrup de titulació i amb funcions corresponents a les del cos, escala o agrupació professional funcionarial convocada: 0.04 punts per mes treballat.

Com veieu, des de INTERSINDICAL VALENCIANA apostem pel personal que hi treballa en l’Administració de la Generalitat, tant el personal interí del grup com d’altres, i també del personal fix, sense establir cap limitació en l’experiència. Malauradament, l’Administració no va voler canviar la seua proposta inicial, i va donar per negociat l’acord amb l’única signatura de CCOO i amb CSIF i UGT en contra.
I ara, què es pot fer?
Amb el suport de només un sindicat, no hi ha acord, tot i que la Conselleria pot continuar endavant i encetar les convocatòries de 2017 d’acord amb aquests criteris. Solament una pressió continuada del personal pot canviar l’actitud de la consellera Bravo, encara que els antecedents no inviten a l’optimisme. Si s’inicien les convocatòries, i signem l’acord, podríem formar part de la comissió de seguiment i així defendre de la millor manera possible al personal.


Amb aquest panorama, Penses que Intersindical Valenciana ha de subscriure el Pla d'Estabilitat 2017-2020?

Ara, com sempre, la teua opinió no sols compta, ens és del tot imprescincible. És per això que t'animem a emplenar l'enquesta que trobaràs al següent enllaç:

Manifesta la teua opinió ací

Correcció d’errades Reglament orgànic i funcional Conselleria Sanitat Universal i Salut Pública


27 / 07 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


DOGV núm. 8348 - Divendres, 27 de juliol de 2018


27 / 07 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


DOGV núm. 8347 - Dijous, 26 de juliol de 2018


26 / 07 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


DOGV núm. 8346 - Dimecres, 25 de juliol de 2018


25 / 07 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez


DOGV núm. 8345 - Dimarts, 24 de juliol de 2018


24 / 07 / 2018 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez