Madrid


25 / 04 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez oposicions madridNavarra. Jefe de Sala


25 / 04 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez navarra borsesAstúries


25 / 04 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez oposicions astúriesAndalusía


25 / 04 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez oposicions andalusiaMadrid


25 / 04 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez oposicions madridLa Rioja (2)


25 / 04 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez oposicions la riojaLa Rioja (1)


25 / 04 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez oposicions la riojaPla de formació empleats i empleades públics any 2019


23 / 04 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezMadrid


23 / 04 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez oposicions madridResum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 16 de 2019


23 / 04 / 2019 | Blai DoménechResum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 15 de 2019


19 / 04 / 2019 | Blai DoménechResum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 14 de 2019


16 / 04 / 2019 | Blai DoménechAcord de carrera professional horitzontal i l’avaluació


16 / 04 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezPla de formació empleats i empleades públics any 2019


16 / 04 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV 8528 – Divendres, 12 d’abril de 2019


12 / 04 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV 8527 – Dijous, 11 d’abril de 2019


11 / 04 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezCONVOCATÒRIA 28/2019


11 / 04 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezCONVOCATÒRIA 27/2019


11 / 04 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezCONVOCATÒRIA 26/2019


11 / 04 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV 8526 – Dimecres, 10 d’abril de 2019


10 / 04 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezPOLICIA LOCAL: MESA TÉCNICA 09/04/2019


09 / 04 / 2019 | STAS - Ajuntament de València policia local mesa tècnica policia ajuntament de valènciaMESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE DÍA 5 DE ABRIL DE 2019


09 / 04 / 2019 | STAS - Ajuntament de València policia local mgn ajuntament de valènciaCONVOCATÒRIA 25/2019


08 / 04 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezCONVOCATÒRIA 24/2019


08 / 04 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezCONVOCATÒRIA 23/2019


08 / 04 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezCONVOCATÒRIA 22/2019


08 / 04 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezCONVOCATÒRIA 20/2019


08 / 04 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezCONVOCATÒRIA 19/2019


08 / 04 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV 8524 – Dilluns, 8 d’abril de 2019


08 / 04 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezMadrid


05 / 04 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez oposicions madridDOGV 8522 – Dijous, 4 d’abril de 2019


04 / 04 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezPaís Valencià (2)


04 / 04 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez país valencià oposicionsPaís Valencià (1)


04 / 04 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez país valencià oposicionsAstúries


04 / 04 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez oposicions astúriesDOGV 8521 – Dimecres, 3 d’abril de 2019


03 / 04 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezNou decret de condicions de treball

Diumenge, 31 de marc, el DOGV publicava el Decret 42/2019, de 22 de març, del Consell, de regulació de les condicions de treball del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat.

03 / 04 / 2019 | Intersindical funció pública decret 422019 condicions de treball


La importància capital d’aquesta norma i la seua centralitat en la quotidianitat laboral del personal públic, són del tot inqüestionables. I per això, l’entrada en vigor d’aquest decret constitueix un guany incontestable de la present legislatura, una mostra fefaent del compromís infrangible amb el servei públic, tant de l’administració com dels agents socials, i una victòria col·lectiva de totes les treballadores i treballadors públics.
Repassem tot seguit les principals novetats que incorpora el decret:

Jornada d’estiu
A partir de proper 15 de maig, recuperem la jornada reduïda d’estiu que establia l’Acord de Legislatura del període 2008-2011. Així, des de 15 de maig a 15 d’octubre i durant les vacances escolars de Nadal i Pasqua la jornada habitual es redueix en dues hores i mitja setmanals.

Reduccions de jornada
a) Sense descompte retributiu: Fins a una hora per guarda legal d’infants fins a 12 anys no comportarà descompte retributiu.
Si l’infant requereix especial dedicació (únic cas que existia al decret 175/06).
Si l’infant és menor de 3 anys (tot i que no s’especificava en l’anterior decret, durant anys -fins a l’imperi de les retallades- , en la pràctica, s’imposava el trellat i per això no es demanava cap acreditació de l’especial necessitat perquè en menors de tres anys és evident.
Quan es tinga a càrrec dos o més menors de 13 anys (fins als 12 anys).
Si es tracta d’una família monoparental

b) Amb descompte retributiu:
Personal funcionari a qui li falte menys de cinc anys per a complir l’edat de jubilació forçosa. Sempre que resulte compatible amb el correcte funcionament dels serveis, es podrà autoritzar que la reducció de jornada s’acumule en jornades completes, sense que aquesta acumulació puga suposar, en cap cas, un període superior a sis mesos continuats en un període d’un any, a comptar des del dia del seu inici.


Horari de permanència obligatòria i flexibilitat
La permanència obligatòria serà de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
La part flexible s'amplia, i serà de 7:30 a 9 h (dilluns a divendres), de 14 a 19h dilluns a dijous (totes les vesprades, i tan sols els dijous com fins ara) i de 14 a 16h els divendres.

Justificació d'absències
S'haurà de presentar justificant mèdic per absències per causa de malaltia o accident únicament si l'absència és de dos o més dies, o si hi ha reiteració. Si l'absència és d'un dia i és puntual, no es requereix justificant.

Recuperació d'hores
La diferència entre les hores que s'hagen de realitzar i les efectivament treballades podran ser objecte de recuperació o compensació en el mes natural o en els dos següents (ja no es regula tan sols la recuperació, sinó també la compensació de les hores treballades de més).
Això sense perjudici de la compensació horària per excés horari, de 2x1 (o 2:30x1 si és en dia inhàbil), que es produeix quan l'excés és requerit per l'Administració.

Borsa d'hores
Es regula la possibilitat de negociar una borsa d'hores de lliure disposició, acumulables, fins al 5% de la jornada, per motius de conciliació. Caldrà negociar amb l’administració la posada en marxa.

Pots accedir accedir al Decret 42/2019 clicant ací

Tot i reconèixer els guanys aconseguits amb aquesta norma, hem d’assenyalar algunes discrepàncies respecte a l’atenció de menors, puix des d’Intersindical defensem que l’edat de referència ha de ser la pediàtrica -14 anys- i també respecte a la reducció de jornada per a majors de 60 anys la qual, en no superar l’hora diària, continuem defensant que no hauria de comportar cap descompte retributiu.

D’altra banda, com a aspectes més negatius de la norma, hem d’assenyalar la reducció -respecte al decret 175- del permís per malaltia greu o accident de familiars, o l’establiment, en diferit i vinculada a uns paràmetres d’impossible aplicació, de la jornada de 35 hores setmanals.

Es cert que cal reconèixer que aquests punts negres venen imposats en aplicació de normativa estatal i també per delegació d’acords signats amb l’administració central per un sindicalisme protegit amb un blindatge de representativitat que ignora, o el que es pitjor, no respecta la nostra realitat nacional. I per això, acaben castigant el personal públic per situacions i processos, sobre els quals no tenim cap responsabilitat i dels quals les treballadores i treballadors públics valencians no són en absolut culpables.

Ara per ara, vincular l’aplicació de la jornada de 35 hores setmanals a l’acreditació que en l’exercici pressupostari anterior s’hagueren complit els objectius d’estabilitat pressupostària, deute públic i la regla de la despesa, quan informes recents acrediten que l’infrafinançament que patim ha elevat el dèficit a xifres de rècord, tan sols pot servir per a alimentar la decepció.

Per a Intersindical Valenciana, la regulació simplement declarativa d’una jornada de treball que constitueix una reivindicació històrica de la classe treballadora, no es pot considerar tan sols com un brindis al sol, sinó com una injustificable falta de respecte.

Per a fer front a aquestes polítiques delegades, nosaltres apostem per potenciar un sindicalisme de país que treballe per l’autotutela dels nostres drets laborals, socials, cívics, lingüístics i nacionals.


Al quadre adjunt podeu consultar les principals novetats del Decret

Descarrega't el document adjunt

DOGV 8520 – Dimarts, 2 d’abril de 2019


02 / 04 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezNavarra


02 / 04 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez oposicions navarraDOGV 8519 – Dilluns, 1 d’abril de 2019


01 / 04 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezRegulació de les condicions de treball del personal al servici de l’administració del Consell


01 / 04 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezMesa Sectorial de Negociació de la Funció Pública: Conte contat, conte acabat.

Divendres, 29 de març, es va celebrar la darrera Mesa Sectorial de la Funció Pública d’aquesta legislatura per a negociar l'Oferta Pública d'Ocupació 2019 i l'Ordre d'Inclusió Educativa

31 / 03 / 2019 | Intersindical oferta pública 2019 ocupació pública mesa sectorial funció pública


Amb un clima de cordialitat, com a punt final d'una legislatura molt exigent que ens ha mantès en un procés de negociació i treball permanent, es va abordar el següent ordre del dia:
1.Projecte de Decret del Consell pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de 2019 per al personal de l'Administració de la Generalitat.
2.Determinats articles del Projecte d’Ordre de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’organització de la
resposta educativa per a la inclusió de l’alumnat en els centres docents ordinaris sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià.
3.Precs i preguntes

Oferta Pública d'Ocupació
Per començar, es va donar per negociada l’Oferta Pública d’Ocupació 2019. Amb les objeccions de CSIF i Intersindical Valenciana i el recolzament de CCOO i UGT, es tanca el cicle d’ofertes d’ocupació amb les quals s’hauria d’aconseguir reduir la taxa de temporalitat al 8% compromès en l’Acord de Legislatura signat en la Mesa General de Negociació.
Cal dir que, al ritme que anem, potser haurem d’esperar a la frontera dels anys 30 del present segle per a comprovar si els índex de temporalitat actual es redueixen, canvien de barri o, pel contrari, tornen a incrementar-se com a conseqüència de l’evolució demogràfica de la plantilla i les previsibles baixes vegetatives dels propers anys.
Com que els criteris d’aquests processos se’ns van facilitar en la mateixa taula de negociació, els temaris encara no els coneixem i la distribució definitiva d’alguns dels llocs oferts encara està pendent d’una resposta aliena, per la qual cosa caldrà una mesa reunió addicional, tan sols ens vàrem atrevir a valorar les quantitats d’aquesta oferta.
Per a Intersindical Valenciana, aquestes dades no sols resulten escasses per a vehicular l’objectiu que es pretén, sinó que , a més, mantenen carències del tot imperdonables, com ara no incloure convocatòries per als cossos de personal tècnic d’educació especial i educació infantil, els processos de reclassificació dels quals, en compliment dels pactes signats per a la millora de les condicions de treball d’aquests col·lectius laborals, ja s’haurien d’haver implementat. A més a més, perquè l’administració ja va adjudicar uns fons per a aquesta reclassificació al cos B en el repartiment del 0’2% addicional de l’exercici 2018.
Aquesta valoració global va ser corroborada, de facto, per la Directora General en reconèixer que les limitacions imposades per les taxes de reposició que continua mantenint l’administració central, no els permeten convocar tants llocs com voldrien. I com que som plenament conscients de la competència i la responsabilitat d’eixa direcció general, hem d’entendre que eixos llocs de treball que voldrien convocar, i no poden, no són fruit de la casualitat ni una ocurrència del moment, sinó d’un treball escrupolós per a determinar les plantilles necessàries per a garantir els serveis públics que ha de prestar.
I aquest reconeixement final, torna a posar les limitacions per a exercir una autotutela real i efectiva dels nostres drets laborals, socials, cívics i nacionals, al centre del debat polític i sindical.
Podeu consultar els documents sobre l'oferta clicant als següents enllaços
esborrany decret OPO 2019
OPO 2019
D F Orientadors laborals

Ordre d'Inclusió Educativa
Pel que fa al segon punt de l’ordre del dia, Intersindical Valenciana considera que tant el Decret d’Inclusió Educativa, com aquesta ordre que vehicula el seu desenvolupament, constitueixen un guany incontestable del treball realitzat en aquesta legislatura i venen a posar els ciments d’un canvi de paradigma en el sistema educatiu valencià.
En primer lloc, cal destacar el fet que la Conselleria d’Educació ha mantès el seu compromís de corregir les errades en la negociació del decret -del qual en la Mesa Sectorial de Funció Pública no vam tindre cap notícia fins a l’últim moment, i en la negociació d’aquesta ordre no sols ens ha escoltat sinó que ha atès les al·legacions i ha incorporat bona part de les propostes i suggeriments de les organitzacions sindicals al document final.
Evidentment, el document no culmina totes les nostres aspiracions i som plenament conscients que hi ha molt de camí a recórrer, però constitueix un pas endavant cap a un model d’escola en el qual té cabuda tot l’alumnat, individualment i col·lectiva, i tots els perfils professionals que participen en la intervenció educativa.
Cal destacar, la supressió de la definició del personal en negatiu -pel que no és, “no docent”-, substituint aquesta per “personal especialitzat de suport educatiu” un canvi de nomenclatura en positiu amb una enorme càrrega i recorregut pedagògic, amb el qual es conceptualitza el suport educatiu com tot allò que necessita l’alumne o alumna per a possibilitar el màxim desenvolupament de les seues capacitats i una inclusió plena en l’escola i en la societat.
Aquest canvi de denominació, en l’òrbita de “les bastides” dels postulats de Brunner i els programes d’enriquiment instrumental de Feuerstein, obrin la porta a una major inclusió del personal en els diferents òrgans de participació i gestió democràtica dels centres, des d’una proposta que considera tos els membres de la comunitat educativa com elements actius d’inclusió. En eixe sentit, la incorporació del personal educador , fisioterapeuta i tècnic de llengua de signes al procés d’avaluació psicopedagògica inicial de l’alumnat i la referència expressa a l’equip educatiu constitueixen guanys essencials.
Per a acabar, en l’apartat que tracta la compensació de les desigualtats, Intersindical va insistir en la necessitat de replantejar l’actual dinàmica de creació d’aules de dos anys per a abordar la creació de centres específics d’educació infantil -d’etapa- com un element fonamental per a compensar desigualtats i evitar que moltes alumnes i alumnes arriben a l’escolaritat obligatòria amb les cartes marcades. Així mateix, insistírem a recordar que per a previndre, combatre i compensar les desigualtats cal ampliar el catàleg de llocs de treball i incorporar nous perfils professionals, com ara personal tècnic d’integració o personal educador social.
Tot i això, reconeixent el treball fet, la voluntat negociadora i que ens dota d’un bon instrument per a continuar treballant i fer camí, Intersindical Valenciana va donar el seu suport a l’ d’Ordre de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’organització de la resposta educativa per a la inclusió de l’alumnat en els centres docents ordinaris sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià.
consulta l'esborrany d'Ordre clicant ací

Fi de festa
Per a acabar, el temps dels precs i preguntes, a més d’algun recordatori de qüestions ja plantejades, com ara la necessitat d’aplicar els pactes sobre jornada del personal educador al recentment incorporat personal tècnic de suport en llengua de signes, que ja havia exigit Intersindical mitjançant un document enregistrat en l’anterior mesa sectorial, o insistir en la necessitat de revisar el llenguatge dels documents de l’oferta d’ocupació per a evitar un llenguatge sexista, fonamentalment el vàrem dedicar a reconèixer i agrair el tarannà negociador de l’administració, la quantitat de fronts oberts, heretats de l’etapa anterior, que han rebut un impuls o, fins i tot han trobat una solució satisfactòria i, també el treball extraordinari, imposat per aquest ritme frenètic de negociació, que ha realitzat el personal tècnic i el funcionariat de la casa que ha estat obligat a treballar quasi permanentment en “temporada alta”

Resum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 13 de 2019


31 / 03 / 2019 | Blai DoménechDOGV núm. 8517 - Divendres, 29 de març de 2019


29 / 03 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV núm. 8516 - Dijous, 28 de març de 2019


28 / 03 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezLa consellera Bravo postula l’eutanàsia laboral

Amb la publicació del decret 26/2019, d’ajudes per a persones joves, l’administració es trau definitivament la màscara en un procés de violència institucional sense precedents contra el personal públic, l’origen i el pal de paller del qual els podem situar en els acords signats entre l’administració central i els sindicats d’àmbit estatal.

27 / 03 / 2019 | Intersindical personal interí ocupació pública funció pública decret 262019 ajudes persones joves


"No volem fum, no volem dreceres.
Aquí no venim a fer volar banderes.
Comptem amb tu, ara no pots fallar..."
Txarango

Independentment de la significativitat quantitativa de les víctimes innocents d’aquest imminent ERO massiu a l’administració, per a Intersindical Valenciana totes i cadascuna d'elles resulten del tot injustificables i inacceptables i, per això, totes i cadascuna d’elles ens sagna com una ferida oberta en carn pròpia.
Durant les últimes setmanes, afectada d’una síndrome d’hiperactivitat declarativa, la consellera Bravo s’ha convertit en ambaixadora i portaestendard d’un decret mitjançant el qual el Consell ha acceptat convertir-se en promotor d’un peculiar “dòping” juvenil en les properes ofertes d’ocupació pública de la conselleria que dirigeix.

Enarborant de bell nou la infal·libilitat analítica d’una cambreta de savis importats dels racons més recondits de l’imperi -i potser fins i tot de la galàxia- la nostra consellera s’ha erigit en avantguarda apologètica de la lluita contra una imminent fallida demogràfica en l’administració pública valenciana.

Tanmateix, s’oblida, o amaga intencionadament, que el tractament inicial de les dades imprescindibles per a aquesta anàlisi provenen del treball extraordinari de personal propi. I també, que bona part dels riscs assenyalats, així com certes conclusions exposades i algunes propostes d’actuació suggerides, les podia haver trobat en nombrosos documents presentats per Intersindical Valenciana durant la dècada prodigiosa de la corrupció, les retallades i la precarització laboral.

Polítiques colonials i sindicalisme de claudicació
Potser per aquesta obsessió a importar solucions alienes, aixafant totes les esperances dels qui confiàvem estrenar una nova etapa en la qual les persones anaven a encapçalar les prioritats polítiques, trista i dissortadament, l’administració “de les persones” ha desaprofitat una oportunitat fantàstica de fer política per a perdre’s pels fangars de l'estètica.

I així, tot al contrari del que podíem esperar, lluny de reconèixer i reparar tot el que han hagut de patir les treballadores i treballadors públics d’aquesta administració durant dècades de polítiques lesives, s’ha optat per importar i aplicar fil per randa uns acords -signats també a la capital de l’imperi- els quals, sota el parany dels principis constitucionals i una concepció eufemística de la consolidació i l’estabilitat laboral, vehiculen un ERO massiu de substitució, cada dia menys encobert, a les administracions públiques.

Com que a més, en aquests processos s’ha renunciat expressament a regular mecanismes de protecció específica per al personal més vulnerable, processos extraordinaris per a corregir les possibles desviacions de l’objectiu de temporalitat fixat en l’acord de legislatura, o estratègies i mesures de conciliació per a possibles situacions personals o familiars sobrevingudes, ens trobem que després d’anys, dècades o, fins i tot, tota una vida laboral al servei de la ciutadania valenciana, sense cap possibilitat de consolidar un projecte de vida estable, ara, com a compensació, s’implementen uns processos amb els quals, en essència, es culpabilitza aquestes treballadores i treballadors de la desfeta i es carrega sobre les seues vides les possibles conseqüències.

A més, l’impacte sobre la temporalitat d’aquests ofertes “històriques” d’ocupació pública és molt qüestionable i podem preveure que resultarà tan sols tangencial. Possiblement, no hi haja una reducció significativa de l’aberrant temporalitat actual, senzillament, canviarà de barri.

Una igualtat impostada
La possibilitat que per múltiples situacions fortuïtes o sobrevingudes, en haver de jugar-se el futur a una sola carta després d’anys de servei, moltes companyes i companys es puguen veure condemnades a l’atur o fins i tot a l’exclusió social, constitueix una agressió laboral intolerable i un greuge comparatiu incomprensible del personal al servei de l’administració del consell respecte al personal provinent de la recuperació de serveis privatitzats, al qual, com no podia ser d’altra manera, se li respecten els drets laborals i es garanteix l’estabilitat imprescindible per a finalitzar dignament la seua vida laboral.

Però a més, amb la boca plena del principi d’igualtat, es pretén tancar aquest cercle ignominiós publicant un decret amb el qual, sota l’eufemisme d’ajudar persones joves amb currículums excel·lents i economia deficitària, es regula una situació de privilegi, farcida d’exclusions i amb un plantejament del tot elitista amb el qual, a més de contaminar l’accés a l’ocupació pública dopant un grup selecte d’aspirants, s’ofèn i menysprea totes i cadascuna de les treballadores i treballadors públics actuals i també a les persones que aspiren a ser-ho mitjançant aquests processos selectius. En última instància, com a culminació del frau de llei sistemàtic respecte a la durada dels llocs de treball d'ocupació temporal, ens trobem davant la proposta d'una no gens misericordiosa eutanàsia laboral.

Hem de confessar que se’ns escapen els motius per a restringir les ajudes als cossos que ocupen la part superior de la plantilla, com si la resta foren prescindibles o no necessitaren la incorporació d’eixa excel·lència curricular juvenil. Així com tampoc no entenem l’exclusió d’altres nivells formatius, si més no per a revertir el desnonament salvatge de molts currículums excel·lents que es va produir com a conseqüència de les retallades de beques i increment de les taxes universitàries. O com es possible que, amb tan gran preocupació per la igualtat d’oportunitats, no s’haja pensat establir una protecció semblant, com ara permisos retribuïts, per pal·liar els efectes de situacions personals o familiars del personal que ja hi treballa en l’administració.

Per a Intersindical Valenciana, aquesta operació mercantilista amb la qual es pretén substituir un personal envellit al servei del poble valencià, amb molts anys poca salut i massa currículum, per un altre més jove i significativament més econòmic, independentment de la discriminació estadística o la significativitat quantitativa de les víctimes, destil·la una perversió patronal inacceptable contra la qual ens oposarem en tots els fronts possibles, inclòs el jurídic, i amb totes les nostres forces i recursos.

Potser cal ser valents altre cop
Tot i això, per si de cas hi ha res de cert en el preàmbul del decret 26/2019, volem tranquil·litzar la nostra consellera, puix podem garantir-li que l’objectiu ja s’ha aconseguit, perquè l’actual plantilla ja està formada per treballadores i treballadors públics excel·lents. Tot just, eixa excel·lència ha estat la garantia i l’última trinxera dels serveis públics essencials de la ciutadania valenciana contra les polítiques neoliberals de laminació de l’administració i privatització dels serveis.

Aprofitar l’experiència d’aquest personal per a tutoritzar la imprescindible incorporació d’un jovent amb una formació extraordinària s’hauria de considerar la inversió més eficient, eficaç i responsable per a construir l’administració pública valenciana del segle XXI. Per a aconseguir-ho tan sols cal voluntat política, amplitud de mires i valentia.

Per a Intersindical Valenciana desaprofitar aquest capital humà constitueix un malbaratament imperdonable del patrimoni més valuós amb què comptem i, a més, una línia roja infranquejable perquè nosaltres no oblidem per un moment que en parlar d’accés a l’ocupació pública, estabilitat o consolidació, d’això que parlem, no són llocs de treball, són persones.

DOGV núm. 8515 - Dimecres, 27 de març de 2019


27 / 03 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV núm. 8514 - Dimarts, 26 de març de 2019


26 / 03 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezMesa Sectorial de Funció Pública: Una nova aventura del “niño mutante”

Una vegada més, i en van mil, la Mesa Sectorial torna a posar "el niño mutante" damunt la taula de quiròfan per a intentar apedaçar el major Frankenstein normatiu que mai no ens hem pogut tirar a la cara. Tot i que cal reconèixer l'oportunitat de les modificacions incorporades, les quals introdueixen una clara millora en la redacció del document, això no suposa un canvi substancial ni és motiu suficient per a modificar la postura d'Intersindical respecte a un decret que continuem considerant insuficient.

26 / 03 / 2019 | Intersindical modificació decret 2112018 mesa sectorial funció pública carrera professional


Si jo ja m'he cansat d'anar vivint dient
el va com va,
pensa que sols diré fins que més no podré:
Va com vull. Com volem.

Passat divendres, 15 de març, es va reunir la Mesa Sectorial de Negociació de la Funció Pública amb el següent ordre del dia: 1.- Acord de la Mesa Sectorial de Funció Pública per a la modificació del Decret 211/2018 pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'acompliment del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat.
Malgrat que ens envaeix una mandra immensa haver de recaure en una inevitable reiteració argumental, per responsabilitat, però també en previsió de possibles explicacions epistolars alienes, no ens queda altra que intentar sintetitzar el nostre argumentari.

Començarem per deixar ben clar que Intersindical Valenciana, des del minut zero, ha defensat, defensa i defensarà el dret de tot el personal públic al reconeixement i retribució de la seua progressió professional en igualtat absoluta de condicions, independentment de la seua relació contractual amb l'administració. I això no ho aconsegueix l'actual decret, malgrat les millores incorporades en aquesta mesa de negociació.

Perquè l'actual norma, per moltes filigranes ornamentals que es vulguin afegir, de cap manera es pot presentar com la conquesta d'una epopeia negociadora. Aquesta norma, ras i curt, no és més que la gestió inevitable d'una derrota jurídica de l'administració. I per a arribar a aquest punt, la nostra organització sindical té la convicció plena que ha fet tot el treball que s'havia de fer des del mateix moment que ens oposàrem a les modificacions intrauterines -sobre un decret nonat- d'un acord de carrera que havíem recolzat unànimement totes les organitzacions sindicals presents en la mesa sectorial.

I per això, perquè acatar les sentències del Tribunal Suprem, tot i que a deshora i amb la lectura més literal i restrictiva possible, constitueix una obligació ineludible fins i tot per a l’administració, aquesta organització sindical no considera necessari, ni tan sols oportú, cap tipus de recolzament ni adhesió. La raó fonamental, però, és que amb l’estricta aplicació de la sentència, l’administració deixa passar una ocasió extraordinària de mostrar el canvi de política laboral que, malauradament, ens hem passat tota la legislatura esperant.

Per a Intersindical Valenciana, ara era el moment inajornable d’abordar una norma del tot inclusiva, sense distincions artificials i artificioses en el tractament del desenvolupament professional del personal de carrera i el temporal i, a més, amb la generositat i amplitud de visió suficient per a incentivar, reconèixer i regular el compromís amb el servei públic i els seus objectius individuals i col·lectius, en una progressió professional que no hauria de tenir més limitació que la totalitat de la vida laboral en l’administració de cadascuna de les treballadores i treballadors públics.

Com a conseqüència d’eixa garreperia permanent de la nostra conselleria, el personal al servei de l’administració del consell, no sols necessita més anys per a progressar al tercer i quart grau de desenvolupament professional que altres treballadores i treballadors de l’administració valenciana, sinó que, a més, també optem a ocupar la rereguarda a l’hora d’establir més graus de desenvolupament professional, puix ara mateix ja hi ha àmbits de negociació on es plantegen 5 ó 6 graus per a estendre el reconeixement i retribució de la carrera a un horitzó de 30 anys de servei.

Per a no estendre’ns en un argumentari que hem explicat en nombroses ocasions, podeu consultar l’article sobre la nostra postura davant la publicació del decret 211/2018 clicant ací

Respecte al punt 2 que era la revisió de determinats articles del Projecte d'Ordre de a Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat en els centres docents ordinaris sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià, tots els sindicats presents hem manifestat la nostra queixa per no haver comparegut cap representant de la dita conselleria la qual cosa manifesta una falta de respecte cap als representants sindicals i una falta de voluntat negociadora. El president ha considerat llevar aquest punt de l'ordre del dia per a portar-lo a una altra mesa.

EL punt 3 corresponia amb la proposta de repartiment de l'increment addicional del 0,25% de la massa salarial.
La proposta de l'Administració era començar pels grups inferiors per tractar de millorar els grups menys afavorits econòmicament i en termes de salari de l'Administració per aplegar a la totalitat del personal integrant.
Intersindical Valenciana ha mostrat el seu desacord amb la proposta argumentant que el repartiment hauria de ser lineal per a tothom.
Evidentment estem d’acord que cal revisar i millorar la classificació dels llocs de treball, però del conjunt de la plantilla perquè cal ajustar els perfils professionals, així com les funcions, responsabilitats i, com no, retribucions a la realitat actual. Això, però, no es aconsegueix amb un increment retributiu purament testimonial assignat amb uns criteris prou qüestionables a uns col·lectius determinats. I més, quan, ara per ara, encara no s’ha vist cap resultat de la distribució del 0,2% de l’anterior exercici, decidida per l’administració en contra de l’opinió de totes les organitzacions sindicals.
Per a Intersindical, la proposta de l'Administració no deixa de ser un intent de maquillar d’increment salarial el que no és altra cosa que un augment de jornada laboral.
L'Administració ens informa que la propera Mesa General de negociació on es debatran les mesures serà el proper 27 de març.

En els precs i preguntes:
Intersindical Valenciana ha recordat que la convocatòria d’una mesa de negociació d'agents mediambientals continua pendent i resulta inajornable davant la situació de conflicte permanent del col·lectiu. Aquest col·lectiu continua patint la falta de regulació i de inseguretat en el desenvolupament del seu treball en un servei fonamental que presten a tota la ciutadania.

Hem proposat respecte a la borsa d'infantil una activació automàtica dels seus integrants que estan en l'actualitat prestant serveis en altres cossos a fi d'evitar un tracte desigual respecte d'altres, ja que se'ls va desactivar de la borsa per motius de gestió generant un greuge comparatiu que els ha perjudicat enormement.

D'altra banda, hem insistit en la necessitat d'establir un model de plantilles per a les escoles infantils. Insistim en la necessitat de dotar totes les escoles infantils dels llocs de treball d’ajudant de manteniment ja que entenem desenvolupen una tasca fonamental i imprescindible en els centres.

L'administració tamé ens ha informat de:
La OPE 2019 està pendent i en breu ens passaran la informació.
Respecte als E.E.I. per a la gent sense titulació abordaran un pla d'ocupació sense data.
Respecte a la situació dels delineants faran un concurs de promoció interna restringida.
Respecte a la situació del col·lectiu de conductors de les conselleries, instaran a les conselleries a que negocien.
Respecte al personal d'intèrprets de llengua de signes faran un acord similar al del personal educador i l'adaptaran a aquest col·lectiu. Educació adaptarà les instruccions i ens enviarà la proposta.
Respecte a les OPES 2017 i 2018 pendents, ens enviarà models a la comissió de seguiment
Estan tractant des de funció pública de millorar el temari d'APF, en breu el publicaran.
Respecte als concursos de C1 i C2:
C1. Està pendent convocar-se. Hauria de ser en breu per a complir els acords.
C2. Es farà en breu perquè ja s'ha fet el segon exercici de la convocatòria.

Mesa Tècnica de la Mesa Sectorial de Funció Pública: El ruc i la pastanaga

Passat dijous, 14 de març, es va convocar una mesa tècnica en la qual, amb la urgència típica dels períodes preelectorals, l’administració ens va bombardejar amb un allau d’informacions sobre diferents processos els quals, ara, a carro passat, resulten del tot inajornables i s’han de deixar enllestits abans de la propera cita amb les urnes.

25 / 03 / 2019 | Intersindical mesa tècnica funció pública condicions de treball concursos generals de mèrits


I així, com en un déjà vu recurrent, si fa uns mesos ens regalaren un cronograma de convocatòries d’ocupació pública d’impossible aplicació, ara, confirmada la impossibilitat i l’incompliment de l’anterior brindis al sol, l’administració ens presenta una nova cronografia meteòrica de concursos generals de mèrits.

CONCURSOS A CONVOCAR
Entre finals de març i la primera quinzena d’abril eixiran les següents convocatòries:
 Ajudant de Residència APF-05-06: El 20 de març tenen previst la publicació.
 Auxiliar de Gestió C2-01-01.
 Educ. Especial C1-03. Volen que per a primers del curs que ve estiga resolt.
 Caps de Secció i Nivells 24 d’ A1-01 i A1-02.

En Abril eixiran les convocatòries:
 Metges A1-24.
 Directors de Centres de Serveis Socials (Ad. Especial A1 y A2).

En Maig eixiran les convocatòries:
 Geodèsia i Cartografia A2-12.
 Treball Social: A2-16-03.
 Administració Sociosanitària A2-19.
 Fisioterapeutes A2-20.
 Tècnics en Prevenció de Riscos Laborals A1-25-02.

En Juny eixiran les convocatòries:
 Subalterns APF-01-01.
 Administratius C1-01-01.

Temes diversos
 Els concursos de caps d’equip i negociat, els costarà de baremar, calculen que el llistat provisional estarà per a finals de juny.
 S'acorda modificar el punt g) dins de l'article 18 de l'ordre de Borses, referent a les persones que estan en millora d'ocupació i concursen dins de la seua categoria de la qual són propietaris d'una plaça, i no els exclouen de la bossa de millora d'ocupació en la qual estan, per haver de prendre possessió a la plaça a la qual han concursat i perquè no es preste a interpretacions diferents, quedant de la següent manera:
“g) Por renuncia al desempeño del puesto, salvo que sea como consecuencia del que ha sido nombrado por pertenecer a esa bolsa una vez ha tomado posesión del mismo”
 Pel que fa al tema de canvi de llocs per motiu de salut, creuen que el major problema radica en els temporals, s'està seguint el Decret. En l'article 10, primer es té en compte a l'hora del canvi, llocs de treball dins de la localitat del seu lloc de destinació, i després les retribucions... Es comenta fer-los a aqueixes persones uns cursets per a preparar-los per als seus nous treballs. Normalment a aquestes persones se'ls ofereixen llocs d’APF i Auxiliars de gestió, però a vegades és difícil situar-los, i se solen fer modificacions en el lloc, perquè no hi ha llocs que s'adapten a les seues necessitats.
 Quant al tema del 0,25% de l'increment de la massa salarial, es pretén començar la distribució de la pujada pels grups més baixos; APF i quasi tot el C2.la pujada va lligada amb un augment de les jornades de 36,15h a 38, 45h. Entenem que no es tracta d'una pujada retributiva, es tracta, senzillament, d'un increment de jornada que necessàriament s'ha de retribuir.
 En la constitució de la borsa de TEMEN es va a demanar requisit de titulació.
 S’ha parlat també de l’escletxa retributiva que afecta els col·lectius femintzats. Ha sorgit la idea de fer diferents complements dins del mateix grup (funcionari interí, de carrera y caps). Intersindical sempre ha apostat per la igualtat, a mateix treball mateix sou.
 Ens preocupa el tema de canvi de centre de treball en les adjudicacions. Hem demanat una reunió amb les Direccions Territorials per tractar el tema dels llocs de treball i les borses i la necessitat de tractar-ho en una mesa tècnica.
 Pel que fa al tema del intrusisme patit pels Treballadors Socials dels SPEs, no els preocupa molt i ens transmeten que ja s’ha aclarit. Estarem darrere per comprovar les actuacions en eixa línia.
 Ens transmeten que prompte eixiran les convocatòries de periodistes y del cos de seguretat en el treball.

 Quant a les places de difícil cobertura, malgrat la lentitud del procés, la finalitat és la cobertura de les places en els serveis per persones realment interessades, però resulta una sobrecàrrega de treball per al personal encarregat revisar les sol·licituds amb aquesta finalitat.
 El procés de reclassificació del cos de delineants s’iniciarà després de la convocatòria i resolució del concurs de mèrits
 Hem posat en coneixement de l’administració la necessitat urgent de cobertura de les places d’ajudat de manteniment, fonamentalment a la província d’Alacant.
 EEI: Pel que fa a l’esgotament de la borsa i la necessitat de personal l’administració està valorant la possibilitat d’obrir la borsa per a inscriure’s i actualitzar mèrits. Intersindical torna a insistir en l’activació automàtica de tot el personal desactivat per haver acceptat un lloc d’educació especial. Per al sindicat aquesta és l’opció més àgil i eficaç, a més d’equitativa.
 Igualment tenim la problemàtica de la exigència de titulació per al cas de tornar al cos C1 d’origen segons la nova ordre de borses.
 Queda en l’aire la borsa de A2.
 Oposició d’EEE : tenen previst traure el temari i publicar-ho no ens avancen quant, però primer volen resoldre les oposicions d’A1 y A2.
 En Funció Pública estan treballant amb el programa informàtic de les adjudicacions però no saben encara como solucionar el tema de las resultats, l’aplicació informàtica no està preparada encara i falta per resoldre el tema d’administració especial. Una possibilitat es fer-ho telemàticament amb el mateix sistema que els docents, també hem apuntat que amb els mateixos defectes. No confiem massa perquè estem esgotant la legislatura n’hi ha massa coses pendents.
 Quant als orientadors, volen fer convocatòria per estabilitat encara que siga de l’OPE 2017.

Aquest allau d’informacions i terminis de vertigen, totes les presses d’última hora i els compromisos contrarellotge en els minuts del fem de la legislatura, venen a reforçar la sensació que ens hem passat aquests quatre anys escenificant el conte del ruc al qual es manté permanentment en moviment penjant una pastanaga a pocs centímetres de la seua boca. En el nostre cas, la safanòria ha estat representada pels diferents acords incomplits, projectes normatius, propostes i compromisos inconclusos que han servit per a mantenir-nos en un procés de debat i negociació permanent durant aquests quatre anys.
Malauradament, les nostres safanòries simbòliques també han estat del tot inaccessibles i malgrat haver hipotecat quasi tot el temps i recursos sindicals disponibles, aquestes negociacions estèrils ens deixen al calaix dels projectes inconclusos la nova llei de la funció pública valenciana, la llei del sector públic instrumental, l’aplicació de la jornada de 35 hores, la creació d’un fons per a la recuperació de la perduda retributiva, la reversió de la gestió de serveis privatitzats -com ara les contingències professionals gestionades per les mútues- la recuperació de drets laborals perduts -entre altres els permisos establerts al decret 175 que han estat reduïts en aplicació de normativa bàsica estatal-, l’adequació retributiva i classificatòria dels col·lectius feminitzats, o les reclassificacions de llocs de treball de personal educador d’educació infantil, educació especial i delineants.

Com es pot veure, malgrat l’anunci d’activitat frenètica d’aquesta mesa tècnica, el ben cert, es que pràcticament tot queda per fer i per al seu desenvolupament, o no, caldrà esperar que parlen les urnes proper 28 d’abril.Resum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 12 de 2019


23 / 03 / 2019 | Blai DoménechPROMOCIONES INTERNAS


22 / 03 / 2019 | Administrador Local diputació de valènciaDOGV núm. 8511 - Divendres, 22 de març de 2019


22 / 03 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV núm. 8510 - Dijous, 21 de març de 2019


21 / 03 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV núm. 8509 - Dimecres, 20 de març de 2019


20 / 03 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezResum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 11 de 2019


17 / 03 / 2019 | Blai DoménechEVHa: El dret a l’enrabiada

Arriba el final de la legislatura i es temps de fer balanç en l’actual EVHA. La nul·la voluntat negociadora “del govern de les persones” les ha deixades òrfenes amb tota la problemàtica laboral heretada de l’executiu anterior. Sembla que per a aquest govern, les persones que treballen en l’EVHA no són una prioritat, tot i que el treball que desenvolupen els haja col·locat en primera línia de les polítiques socials del govern. La Llei de la Funció social de l habitatge, no ha estat motiu suficient com per a regularitzar la situació del personal gestor de les polítiques contingudes en aquesta.

14 / 03 / 2019 | Intersindical sector públic negociació conveni mobilitzacions evha concentracionsCal reiterar que la voluntat negociadora ha sigut nul·la, tot i que embolcallada en nombroses reunions amb la representació de les treballadores i treballadors; Tanmateix, vists els resultats, no s’ha atès cap de les seues reivindicacions. El personal integrant de l’entitat ha percebut una política de fets consumats per part de l’administració de cara a la negociació, on el punt de partida no ha sigut la voluntat conciliadora de les diferències marcades pel procés de reestructuració patit per les entitats que ara conformen l’EVHA.

Malgrat la denúncia dels Convenis en l’anterior legislatura, a hores d’ara continuem amb el procés de negociació d'un nou Conveni com el que espera l’arribada dels Reis de l’Orient, sense la innocència, però, de la infantessa.

No voldríem acabar el nostre balanç amb la sensació d’haver tingut una legislatura fallida a nivell laboral però els fets no ens donen cap altra alternativa. Tot i això, hem de reconèixer que ens sobren els motius per al desencís. I no sols com a conseqüència de la paralització, per part del Consell, de la proposta d’equiparació salarial de finals del 2018, amb la tortuosa negociació de la distribució del increment del 0,2% addicional de la massa salarial; ni tampoc pel silenci administratiu davant la proposta unilateral de reclassificacions feta per la Direcció de l’Entitat, en un intent de cercar una solució intermèdia, sinó, fonamentalment, pel recent i sorprenent canvi de direcció en la negociació del Conveni, la principal novetat del qual -a més de la incorporació d’un expert extern a l’Entitat- no sols és la carència de disponibilitat pressupostària, sinó la invalidació de tota la negociació prèvia, sense determinar, però, els nous objectius marcats.

Davant aquest canvi radical d’escenari, hem de considerar tot el que s’ha fet fins ara con un temps perdut en el qual hem desaprofitat una oportunitat immillorable per a resoldre els desequilibris i desigualtats retributives generades pels procés de reestructuració del SPI promogut pel govern del PP.

Ara, sembla que ens queda molt lluny aquella proposta, sobre la base del repartiment del 0,2% addicional de massa salarial per a arribar al mínim establert en el document de negociació signat per les parts en abril de 2018.

Tanmateix, la nova Direcció de l'Entitat s’amaga darrere unes suposades, i anònimes, directrius verbals provinents de les més altes instàncies del Sector Púbic Instrumental, entretingudes durant tota la legislatura en una cacera de bruixes permanent per a escampar l’ombra d’una sospita generalitzada d’endollisme i, en qüestionar els seus orígens indignes, demonitzar de manera preventiva el conjunt de les treballadores i treballadors d’aquest espai laboral torturat durant anys, tant per l’anterior govern com per l’actual.

Ara, ens trobem a mb una nova direcció que no està disposada a assumir el cost econòmic imprescindible per a la reestructuració profunda que necessita l’entitat, sinó que ni tan sols està disposada a acceptar l’impacte econòmic mínim d’aplicar mesures socials puntuals, com ara l’equiparació dels permisos de paternitat o la supressió de les retallades retributives en les situacions d’ILT, un canon pervers sobre la salut del personal heretat de l’anterior legislatura. Amb aquesta actitud, difícilment hi ha cap recorregut per a una negociació real i de bona fe.

Malauradament, aquesta darrera Direcció de l’Entitat –i ja en van tres- ha apostat per realitzar noves contractacions, i deixar de costat la regularització de la situació de la plantilla existent, tot just el personal que ha patit les retallades, sobrecàrregues laborals, la perillositat intrínseca de determinades tasques en àrees urbanes amb un teixit social força deteriorat i vulnerable (La Coma) i carències de personal que ara, amb les noves polítiques lligades a la Funció social de l’habitatge es pretén solucionar amb borses extraordinàries d'ocupació temporal, però sense abordar amb valentia i decisió polítiques d’estabilitat del personal en l’administració pública.

Cal dir que la pretensió de dotar de seguretat jurídica els índex insuportables de temporalitat en el sector. I fer-ho a cop d’acords històrics” del la Comissió de Diàleg Social, i a força de la hiperactivitat declarativa d’una auto-designada avantguarda dels principis constitucionals d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, però sense rescatar i reparar prèviament tot el mal que s’ha infligit a les treballadores i treballadores de les diferents entitats del sector, les úniques que no són en absolut culpables de la desfeta heretada, no deixa de ser un brindis al sol, o el que es pitjor, un menyspreu injustificable de la competència negociadora sobirana que correspon a la representació legal de les treballadores i treballadors constituïda en els corresponents comitès d’empresa. I per això mateix, malgrat les amenaces i pressions, té ben poc recorregut per a determinar mecanismes comuns amb l’eficiència i eficàcia suficient per a ser operatius en tot el sector.

En la recta final d’ aquest procés no hi ha hagut una voluntat real d’aproximació de postures amb la representació legal de les treballadores. Això, a més de qüestionar seriosament la bona fe negociadora, transforma la negociació en un simple formalisme ritual. O el que és el mateix, pretén disfressar de negociació el que no és més que imposició unilateral.

L'única certesa que ens queda darrere aquesta imposició és un model de negociació desequilibrat, que vulnera tant la voluntat negociadora de les treballadores i treballadors como la aplicació de qualsevol dret laboral dels que ara per ara regulen uns convenis que tot i estar denunciats, continuen vigents.
I per això, de l’única cosa que pot assumir la responsabilitat el col·lectiu de treballadores i treballadors d’EVHa, és de la ingenuïtat amb què varen confiar en la voluntat -dels actuals gestors del sector i de l’entitat- de resoldre una herència de greus desigualtats salarials i que pel que hem vist fins ara, estem condemnades i condemnats a continuar patint, ara de la mà dels qui arribaren exhibint un posat d’interès per lo públic i en l’habitatge com a dret subjectiu.

Amb tota la legislatura a l’esquena, sembla que per als nostres càrrecs polítics, l’únic dret que ens queda és el dret a l’enrabiada davant la Direcció de l’Entitat, davant la Direcció General del Sector Públic i davant la Direcció General de Pressuposts, si més no, com a recordatori que ells haurien de ser els garants del compliment de la legalitat vigent.

Educadores,  Les Kellys de l’administració

La Llei Orgànica d’Ordenació General del Sistema Educatiu, de 3 d’octubre de 1990, va marcar un canvi de paradigma educatiu el qual, per primera vegada, atorgava caràcter plenament educatiu a l’Educació Infantil. Aquesta nova etapa escolaritzava alumnat de zero a sis anys i s’estructurava en dos cicles, al primer dels quals incorporava un nou perfil professional en què havien de convergir els diferents itineraris formatius i titulacions vigents en la Llei General d’Educació de 1970.

13 / 03 / 2019 | Intersindical personal educador funció pública escletxa retributiva condicions de treball col·lectius feminitzats


El mur, la reixa, el filferrat
defineixen qui els posa
no qui els pateix

El procés de convergència de les diferents titulacions anteriors, dissenyat en la normativa de desenvolupament de la llei, va culminar mitjançant la publicació del Reial Decret 1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels Centres que imparteixen ensenyaments de règim general no universitaris.

Aquesta norma, als articles 14 i 15.2 regula els requisits de titulació del personal que treballa en el primer cicle d'educació infantil:

Art.14.
L'educació infantil serà impartida per Mestres amb l'especialitat corresponent. En el primer cicle, els Centres disposaran, així mateix, d'altres professionals amb la deguda qualificació per a l'atenció educativa apropiada als xiquets d'aquesta edat.
Art.15. 1.
Els Centres d'Educació Infantil en els quals s'impartisca, exclusivament, el primer cicle hauran de comptar amb personal qualificat en nombre igual al d'unitats en funcionament, més un.
Per cada sis unitats o fracció haurà d'haver-hi, almenys, un Mestre especialista en Educació Infantil o Professor d'Educació General Bàsica especialista en Preescolar.
2. El personal qualificat al fet que es refereix l'apartat anterior estarà format per Mestres especialistes en Educació Infantil o Professors d'Educació General Bàsica especialistes en Preescolar, i per Tècnics superiors en Educació Infantil o Tècnics especialistes en Jardí d'Infància.


A més, en la seua disposició transitòria vuitena, determinava el procediment d’habilitació/homologació del personal que treballava en aquell moment en el primer cicle d’educació infantil.

Vuitena.
1. El personal que des de l'entrada en vigor de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu, preste serveis de forma ininterrompuda en els Centres al fet que es refereix la disposició transitòria cinquena, 1, d'aquest Reial decret, sense titulació suficient, disposarà d'un termini de deu anys a partir de l'entrada en vigor de la citada Llei per a obtenir aquesta titulació. Durant aquest període, el personal indicat podrà seguir exercint el seu actual lloc de treball.

2. Els qui, trobant-se en la situació descrita en l'apartat anterior, hagueren obtingut, amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest Reial decret, una acreditació de l'Administració Educativa competent que els habilite expressament com a educadors de xiquets de fins a tres anys d'edat podran seguir prestant serveis amb caràcter indefinit en el primer cicle de l'educació infantil.Posteriorment, la Llei 7/2007, de 12 dabril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, dissenya una nova estructura de les plantilles la qual, malauradament, naix amb una obsolescència programada per al minut zero, en no haver integrat en eixa estructura una part fonamental de la formació professional: Els Cicles Formatius de Grau Superior.

Així, entre el cos C1, el requisit d’accés al qual és el Batxillerat o els Cicles Formatius de Grau Mitjà, i el cos A2 al qual s’accedeix amb una titulació de Grau universitari, es va haver d’encaixar posteriorment un cos B amb un requisit d’accés de Tècnic/a Superior -d’Educació Infantil en el col·lectiu concret que ens ocupa-.

La següent estació d’aquest recorregut normatiu ens porta al Reial Decret 1837/2008, de 8 de novembre, mitjançant el qual s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE, del Parlament Europeu, relativa al reconeixement de qualificacions professionals.

Aquesta directiva europea denomina professions regulades aquelles activitats o conjunts d’activitats professionals per a l’accés a les quals, l’exercici o alguna de les seues modalitats d’exercici, s’exigisca directa o indirectament un títol i constituisquen una professió en un Estat membre de la Unió Europea.

El seguit d’imprecisions i divergències normatives va quallar en una situació del tot injustificable, i imperdonable, en una administració pública, puix exigir a les seues treballadores i treballadors un requisit de titulació per a accedir als seus llocs de treball i, tot seguit, classificar i retribuir aquest personal en un cos amb un requisit inferior, tan sols es pot qualificar d’explotació laboral.

Finalment, per a resoldre d’una per totes la situació que hem explicat, la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, en els seus anexos, crea el cos de Tècnic/a de Gestió d’Educació Infantil, B-07, amb un requisit de titulació de Tècnic Superior en Educació Infantil (cicle formatiu de grau superior de Formació Professional de la família Serveis Socioculturals i a la Comunitat) . A hores d’ara, més d’una dècada després de l’entrada en vigor de la llei i un Pacte per a reparar la desfeta, aquest cos continua deshabitat.

Ara per ara, trista i dissortadament, vint-i-vuit anys després que una llei orgànica establira el requisit específic per a exercir la professió, dotze anys de patir la deficitària regulació d’una norma de caire colonialista com l’EBEP i més d’una dècada després que la llei de la Funció Pública Valenciana creara el cos al qual, en justícia, s’hauria d’haver adscrit aquest personal, exercint com la més perversa de les patronals, les administracions públiques valencianes continuen explotant les educadores i educadors d’educació infantil, adscrites a un cos que no els correspon i amb els complements retributius més baixos que permet la legislació.

Potser l’única explicació possible d’aquesta animadversió recurrent contra un col·lectiu de treballadores i treballadors, la trobem en el fet que es tracta del col·lectiu més feminitzat de tot el personal al servei de l’administració del consell.

I potser per això mateix, l’escletxa retributiva que pateixen -reconeguda expressament en les anàlisis del II Pla d’Igualtat d’Oportunitats-, constitueix la mostra fefaent que a l’Administració Pública Valenciana perdura un substrat patriarcal i masclista que converteix la igualtat efectiva entre dones i homes en un projecte de futur al qual encara li queda molt de camí per recórrer.

tabla 1.- llocs C1 composició

tabla 2.- escletxa salarial

Contra aquest anacronisme, impropi d'una administració pública del S. XXI, amb les educadores d'infantil i especial com a estendard de la resistència contra una discriminació del tot inacceptable que afecta tots els col·lectius laborals feminitzats de la nostra administració, s'ha alçat durant anys la veu i la lluita -molt sovint en solitari- d'Intersindical Valenciana.

A hores d'ara, la lluita continua i no sols exigim la re-classificació immediata del personal educador d'educació infantil i especial, en compliment dels pactes sobre la millora de les seues condicions de treball, sinó que ho fem extensiu a la resta de col·lectius feminitzats, com ara treballadores socials, administratives, especialistes en integració social... I reclamem de l'administració una actuació prioritària i decidida per a acabar definitivament amb l'escletxa retributiva que pateixen aquestes companyes nostres, una agressió laboral que ens afecta a totes i cadascuna de les treballadores i treballadors públics valencians.

DOGV núm. 8505 - Dimecres, 13 de març de 2019


13 / 03 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezJornada i l’horari de treball de la setmana de festes de falles de l’any 2019


13 / 03 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV núm. 8504 - Dimarts, 12 de març de 2019


12 / 03 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezReglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques


12 / 03 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez dogv 8504 decret 232019 2019CONVOCATÒRIA 16/2019


11 / 03 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez lloc de treball agència valenciana d'avaluació i prospectiva 2019CONVOCATÒRIA 15/2019


11 / 03 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez lloc de treball lliure designació conselleria d'habitatge 2019CONVOCATÒRIA 14/2019


11 / 03 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez llocs de treball lliure designació 2019DOGV núm. 8503 - Dilluns, 11 de març de 2019


11 / 03 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezMESA TÉCNICA POLICIA LOCAL 11 DE MARZO DE 2019


11 / 03 / 2019 | Administrador Local policia local mesa tecnica policia local ajuntament de valènciaResum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 10 de 2019


10 / 03 / 2019 | Blai DoménechII PLAN DE IGUALDAD PARA LAS EMPLEADAS Y EMPLEADOS EN EL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA


08 / 03 / 2019 | STAS - Ajuntament de València igualtat ajuntament de valènciaDOGV núm. 8501 - Dijous, 7 de març de 2019


07 / 03 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV núm. 8500 - Dimecres, 6 de març de 2019


06 / 03 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezMESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN 4 DE MARZO DE 2019


05 / 03 / 2019 | STAS - Ajuntament de València mgn horari falles ajuntament de valènciaINTERSINDICAL VALENCIANA EN FEMENÍ


05 / 03 / 2019 | Administrador Local dones 8 de marçDOGV núm. 8499 - Dimarts, 5 de març de 2019


05 / 03 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV núm. 8498 - Dilluns, 4 de març de 2019


04 / 03 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezResum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 9 de 2019


02 / 03 / 2019 | Blai DoménechDOGV núm. 8497 - Divendres, 1 de març de 2019


01 / 03 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV núm. 8496 - Dijous, 28 de febrer de 2019


28 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV núm. 8495 - Dimecres, 27 de febrer de 2019


27 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV núm. 8494 - Dimecres, 26 de febrer de 2019


26 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezResum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 8 de 2019


25 / 02 / 2019 | Blai DoménechDOGV núm. 8493 - Dilluns, 25 de febrer de 2019


25 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV núm. 8492 - Divendres, 22 de febrer de 2019


22 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV núm. 8491 - Dijous, 21 de febrer de 2019


21 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV núm. 8490 - Dimecres, 20 de febrer de 2019


20 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV núm. 8489 - Dimecres, 19 de febrer de 2019


19 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezDOGV núm. 8488 - Dilluns, 18 de febrer de 2019


18 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezCONVOCATÒRIA 43/2016


18 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezIntersindical reclama una actuació urgent en salut laboral i gestió de borses

La dinàmica de provisió dels llocs de treball durant els últims temps ha estat un vector de confluència de múltiples elements desequilibrants, fins a constituir un territori autònom en el qual sembla s'està experimentant una aplicació específica de la teoria del caos a l'administració pública

16 / 02 / 2019 | Intersindical provisió proposta intersindical gestió de borses funció pública canvis de lloc per salut


A l'obsolescència de l'anterior ordre de borses d'ocupació temporal, de 17 de gener de 2006, la qual consagrava el curiós principi de castigar els serveis prestats, es va anar afegint tot un seguit de criteris interpretatius, constantment reinterpretats, els quals, poc a poc, van anar alimentant i escampant un argumentari difícil de rebatre que transitava des de la nul·la capacitat de gestió, passant per l’escassa transparència, fins arribar a l'arbitrarietat i discriminació en la gestió de l'accés als llocs de treball temporal.

Aquesta herència enverinada, ha marcat de manera indeleble els primers passos de l’actual norma, la qual, malauradament i malgrat la nostra insistència a assenyalar els dèficits i proposar solucions viables durant la negociació , s’ha vist abocada a una gestió esgotadora, i quasi impossible, per a donar resposta àgil i eficient a les necessitats dels serveis públics que s’han de garantir i, a més, per a resoldre el cúmul de situacions de canvis de lloc per motius de salut injustament paralitzades a l’espera d’una norma amb la qual desenvolupar els preceptes regulats al Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana.

Ara per ara, molts mesos després de l’entrada en vigor de l'Ordre vigent, moltes companyes i companys continuen trencant-se als seus llocs de treball a l’espera d’una solució satisfactòria per a uns expedients de canvi de lloc paralitzats durant més d’un any.

D’altra banda, en el procés de desertificació sistemàtica de les borses d'ocupació temporal, generada per un model centrat en la penalització, resulta especialment significativa, i dramàtica, la situació a la qual s’ha portat, malgrat tots els advertiments, la borsa de personal educador d’educació infantil.

Després d’anys de recórrer a aquesta borsa per a ocupar llocs d’educació especial i d’haver implementat una arbitrària desactivació, mitjançant la qual s'ha condemnat a moltes treballadores i treballadors a una situació laboral de sub-funcionariat, en aplicació d'un criteri del tot discriminatori i radicalment diferent al que s’aplica en altres borses en les quals s'exigeix estar en actiu com a funcionari o funcionària de carrera, ara mateix ens trobem amb totes les borses d’aquesta categoria esgotades i, el que és més greu, amb la impossibilitat de convocar-ne de noves pel fet que, en tractar-se d’una professió regulada, amb un requisit de titulació que no es correspon amb la classificació que l’administració assigna a aquest personal, estarien necessàriament abocades a la impugnació i a un seguit interminable de recursos.

Sense entrar a posicionar-nos sobre la multiplicitat de factors que han contribuït a prioritzar la gestió per sobre qualsevol altra consideració, tenim l’obligació d’assenyalar que aquest model té un efecte devastador en la credibilitat de l'administració i, el que és més greu i del tot intolerable, en la salut i en la vida personal i familiar de moltes treballadores i treballadors públics.

Cal una actuació urgent i prioritària
Per tot el que hem explicat, passat dijous 14 de febrer, Intersindical va insistir a reclamar a l'administració:
 Habilitar els recursos humans necessaris per a resoldre tots els expedients de canvi de lloc per motius de salut, independentment de la naturalesa de la relació jurídica del personal i del tipus de risc -tant físic com psicosocial- o d’afectació de la treballadora o treballador.

 Activar d’ofici i de manera automàtica, totes les treballadores i treballadors de la borsa de personal educador d’educació infantil que desactivades per ocupar llocs d’educació especial sense haver rebutjat mai cap oferta d’educació infantil. Aquesta mesura, que millora substancialment la situació del personal afectat, i no comporta cap obligació, constitueix l’opció més àgil i eficient per a tornar a dotar de manera immediata eixes borses esgotades amb un personal ja baremat i ordenat i, per això mateix, contribuirà a millorar la provisió d’uns llocs imprescindibles per a garantir els drets educatius essencials de l’alumnat d’educació infantil


Descarrega't el document adjunt

Resum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 7 de 2019


16 / 02 / 2019 | Blai DoménechCONVOCATÒRIA 12/2019


15 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezCONVOCATÒRIA 10/2019


15 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezCONCURS GENERAL NÚMERO 9/2019


15 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezCONCURS GENERAL NÚMERO 8/2019


15 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezCONVOCATÒRIA 6/2019


15 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezCONVOCATÒRIA 5/2019


15 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezCONVOCATÒRIA 3/2019


15 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezCONVOCATÒRIA 2/2019


15 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezModificació de la composició de la Comissió de Seguiment de les Borses d’Ocupació Temporal


15 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez Lopez comissió de seguiment borses d'ocupació temporalDOGV núm. 8487 - Divendres, 15 de febrer de 2019


15 / 02 / 2019 | Maria De Las Mercedes Arraez LopezMESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN 13 DE FEBRERO DE 2019


14 / 02 / 2019 | STAS - Ajuntament de València mgn ajuntament de valència
Aquest web utilitza 'galetes' per millorar l'experiència de navegació. Si continueu navegant entenem que les accepteu. Més informació