Concursos GVA 2018

CONCURS GENERAL NÚMERO 30/2018

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 30/2018, per a la provisió de llocs de treball de caps de secció, coordinació i de nivell 24 de naturalesa funcionarial d'administració especial dels cossos i escales A1-06, superior tècnic d'enginyeria en informàtica, A1-14, superior tècnic d'enginyeria en telecomunicacions, A2-02, superior de gestió d'enginyeria tècnica informàtica, i A2-11, superior de gestió d'enginyeria tècnica en telecomunicacions, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8306, 30/05/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 31/2018

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 31/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A1-06, superior tècnic en enginyeria informàtica de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8306, 30/05/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 32/2018

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 32/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-02, superior de gestió en enginyeria tècnica en informàtica de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8306, 30/05/18).
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 18 de maig de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 32/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-02, superior de gestió en enginyeria tècnica en informàtica de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8319, 18/06/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 34/2018

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 34/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-11, superior de gestió en enginyeria tècnica de telecomunicacions de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8306, 30/05/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 48/2018

RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 48/2018, per a la provisió de llocs de treball de direcció i conservació de parcs naturals, de naturalesa funcionarial d'administració especial de l'escala A1-27-01, administració del medi ambient de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8319, 18/06/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 59/2018

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 59/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector d'administració general, del cos A1-01 superior tècnic d'administració general de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8342, 19/07/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 60/2018

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 60/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector d'administració general, del cos A2-01 superior tècnic d'administració general de l'administració de la Generalitat (DOGV 8342, 19/07/18)
RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 60/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial sector administració general, del cos A2-01 superior de gestió d'administració general de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8382, 13/09/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 68/2018

RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 68/2018, per a la provisió de llocs de treball de caps de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial d'administració especial dels cossos i escales A1-11 superior tècnic d'enginyeria de camins, canals i ports, A1-18, superior tècnic d'arquitectura, A2-08 superior de gestió en enginyeria tècnica en obres públiques i A2-17 superior de gestió en arquitectura de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8406, 19/10/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 69/2018

RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 69/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A1-18 superior tècnic d'arquitectura de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8406, 19/10/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 70/2018

RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 70/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-17 superior de gestió en arquitectura de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8406, 19/10/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 71/2018

RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 71/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A1-11 superior tècnic d'enginyeria de camins, canals i ports de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8406, 19/10/18).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 72/2018

RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 72/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-08, superior de gestió d'enginyeria tècnica en obres públiques de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8406, 19/10/18).

PDF

CONVOCATÒRIA 74/2018

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 10 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, convocatòria número 74/2018 (DOGV 8403, 16/10/18).

PDF

CONVOCATÒRIA 75/2018

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 10 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocatòria número 75/2018 (DOGV 8403, 16/10/18).

PDF

CONVOCATÒRIA 76/2018

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 10 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, convocatòria número 76/2018 (DOGV 8403, 16/10/18).

PDF

CONVOCATÒRIA 77/2018

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 10 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, convocatòria número 77/2018 (DOGV 8403, 16/10/18).

PDF

CONVOCATÒRIA 78/2018

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 10 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, convocatòria número 78/2018 (DOGV 8403, 16/10/18).

PDF

CONVOCATÒRIA 79/2018

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 10 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, convocatòria número 79/2018 (DOGV 8403, 16/10/18).

PDF

CONVOCATÒRIA 80/2018

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 10 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, convocatòria número 80/2018 (DOGV 8403, 16/10/18).

PDF