Informacions generals

INTERSINDICAL VALENCIANA-STAS PRESENTA AL·LEGACIONS A L’ESBORRANY DEL DECRET DE MAPA DE SERVEIS SOCIALS

Totes les raons

28 / 05 / 2020 | Administrador Local


personals i millorar les condicions de la qualitat de vida de la ciutadania, segons el que es disposa en l'article 128.2 de la Constitució́ Espanyola.

La resolució de 8 de maig de 2020 assenyala que “...L’atenció́ primària dels Serveis Socials com a primer nivell del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials és la xarxa més pròxima a la ciutadania d’accés a la prevenció́, assessorament, diagnòstic i intervenció́ de caràcter universal i té un enfocament comunitari” Amb aquests antecedents INTERSINDICAL VALENCIANA-STAS, estudia i valora l'esborrany del Decret del Consell pel qual es vol regular i aprovar el Mapa de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana.

El Mapa de Serveis Socials té el caràcter de ser instrument d'organització, planificació, gestió i de coneixement del sistema públic de Serveis Socials, recaient en la zona bàsica l'organització territorial en la qual es desenvolupen les actuacions i serveis propis de l'atenció primària.

Com a criteri bàsic el decret estableix el respecte a les organitzacions supramunicipals en la seua forma de Mancomunitats actualment existents o d'una altra mena d'agrupació de municipis.

No obstant això, s'aprecien canvis significatius en la distribució de les àrees bàsiques respecte a la configuració organitzativa i funcional actual, amb la qual s'han vingut administrant i organitzant els Serveis Socials generals en les entitats locals.

El més preocupant es que no veiem una previsió sobre l'impacte laboral que això suposa sobre l'estabilitat i qualitat en l'ús dels i les professionals que treballen en els Equips Socials de Base municipals afectats per aquests canvis i en les auxiliars d'ajuda a domicili.

Comprenem la necessitat de planificar per a millorar la prestació dels serveis públics, però això no pot fer-se sense tindre en compte les repercussions laborals de les treballadores que ja arrosseguen una situació de precarietat i discriminació per haver sigut el sistema de Serveis Socials insignificant durant dècades a la Comunitat Valenciana, i ho continua sent malgrat l'esforç d'aquests últims anys.

Per això al·leguem la necessitat que el Mapa de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana siga consensuat amb les i els professionals dels Serveis Socials i els Governs Locals. La distribució que es proposa en l'esborrany contempla canvis significatius que poden alterar l'organització actual dels Serveis Socials municipals.
També és necessari que es contemplen i desenvolupen de manera explícita les condicions laborals de les treballadores i treballadors d'aquests Serveis Socials i es complisca l'article 81 de la Llei 3/19 de Serveis Socials Inclusius respecte a l'estabilitat laboral i qualitat en l'ús de les persones professionals de Serveis Socials, que al punt 1 estableix que les administracions públiques valencianes promouran la qualitat en l'ocupació i l'estabilitat laboral de les persones professionals del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.

INTERSINDICAL VALENCIANA-STAS demana que tot el personal dels Serveis Socials forme part de l'estructura administrativa de la plantilla i la Relació de Llocs de treball (RLT) amb els mateixos drets, obligacions i oportunitats que la resta d'empleades i empleats de les administracions públiques.


Que els contractes per programes siguen una excepció i no la norma per a l'ocupació en els Serveis Socials. Pel que l'accés als llocs en els Serveis Socials ha de ser el mateix que en la resta d'administracions públiques.

En l'actualitat i en la seua majoria el personal empleat dels Serveis Socials està treballant en condicions de precarietat en tant que els seus llocs de treball no els ofereixen ni seguretat ni estabilitat per tindre contractes temporals o per programes, per la qual cosa sol·licitem la consolidació dels llocs que el personal ha vingut ocupant durant anys sense tindre dret a la estabilitat necessària en llocs considerats essencials, tenint en compte la seua experiència i dedicació.

La nova organització i estructura del mapa de Serveis Socials que ens ocupa, deu a més tindre en compte el nombre d'empleades i empleats i els recursos materials necessaris per a poder complir de manera eficient amb el seu treball.

En aquests temps s'ha vist la importància dels Serveis Socials, els hem considerats essencials, imprescindibles, necessaris…, però que seria d'aquests serveis sense les persones professionals que treballen dia a dia, minut a minut perquè les ajudes i l'assistència social arribe a la ciutadania més necessitada.

Aquestes i aquests professionals es mereixen un respecte pel seu treball i poder gaudir d'una seguretat i estabilitat merescudes després de tants anys treballant per aquests Serveis Socials.

L'administració ha de consolidar sense més demora els seus llocs i garantir la seua estructura en les plantilles de personal.

No podem mirar cap a un altre costat, amb les noves prestacions en curs i un increment en el nombre de persones amb alts nivells d'exclusió, una allau de treball amb més sol·licituds, informació i orientació recaurà de nou en els Serveis Socials.

Les administracions públiques han d'augmentar sense cap excusa el nombre de treballadores i treballadors perquè els Serveis Socials puguen atendre totes les demandes amb plenes garanties i de manera eficient com reclama i es mereix la ciutadania.

Aprofitar-se de la vocació i professionalitat de les treballadores i treballadors dels Serveis Socials és senzillament un abús.  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

Relacionat