L’AJUNTAMENT ESTA “MATANT” LA BANDA MUNICIPAL

La desídia i descoordinació en la gestió de l'ajuntament porta a la suspensió de l'últim concert programat.

26 / 09 / 2022 | Administrador Local banda municipal de valència ajuntament de valènciaAquest passat diumenge i dins de la programació del festival ENSEMS, estava programat un concert de la BMV, amb un repertori que incloïa almenys una obra d'estrena, aquest es va haver de suspendre, “per causes sobrevingudes” segons la pròpia organització.

El motiu real ha sigut la falta de professors i professores, que impossibilitava l'adequada interpretació del repertori, per la falta de previsió a cobrir vacants, jubilacions i baixes mèdiques, que podrien cobrir-se convocant borses de treball. Problemes que s'uneixen a la falta de subministraments en canyes per als instruments de fusta, o la dificultat a l'hora de reparar-los, que compliquen la labor dels professors i professores de la Banda Municipal.

L'ajuntament no ha aconseguit traslladar a la Banda Municipal al Palau de la Música, però està deixant morir a la mateixa per inanició, la deixadesa i nul·la coordinació en la gestió és més que patent. El director no apareix pel local d'assajos des de la celebració del Certamen de Bandes el mes de juliol, el concert suspés el dirigia un director convidat, ni tan sols va ser presentat pel propi titular o responsable del servei.

Els integrants de la Banda, a través dels seus representants sindicals, venim sol·licitant una reunió amb la regidora responsable de la Banda Sra. Gloria Tello, i no obtenint resposta, es va sol·licitar una reunió amb l'alcalde Sr. Joan Ribó, qui ens va remetre a la Regidoria i al seu responsable la Sra. Gloria Tello.

I ací seguim, intentat transmetre'ls els problemes que venim denunciant des de l'inici de les nostres reivindicacions, mes allà de mostrar el nostre rebuig al trasllat, la deixadesa que des de l'ajuntament regna cap a la Banda Municipal de València.


EL AYUNTAMIENTO ESTA "MATANDO" LA BANDA MUNICIPAL

La desidia y descoordinación en la gestión del ayuntamiento lleva a la suspensión del último concierto programado.

Este pasado domingo y dentro de la programación del festival ENSEMS, estaba programado un concierto de la BMV, con un repertorio que incluía al menos una obra de estreno, este se tuvo que suspender, “por causas sobrevenidas” según la propia organización.

El motivo real ha sido la falta de profesores y profesoras, que imposibilitaba la adecuada interpretación del repertorio, por la falta de previsión en cubrir vacantes, jubilaciones y bajas médicas, que podrían cubrirse convocando bolsas de trabajo. Problemas que se unen a la falta de suministros en cañas para los instrumentos de madera, o la dificultad a la hora de repararlos, que complican la labor de los profesores y profesoras de la Banda Municipal.

El ayuntamiento no ha conseguido trasladar a la Banda Municipal al Palau de la Música, pero está dejando morir a la misma por inanición, la dejadez y nula coordinación en la gestión es más que patente. El director no aparece por el local de ensayos desde la celebración del Certamen de Bandas en el mes de julio, el concierto suspendido lo dirigía un director invitado, ni tan siquiera fue presentado por el propio titular o responsable del servicio.

Los integrantes de la Banda, a través de sus representantes sindicales, venimos solicitando una reunión con la concejala responsable de la Banda Sra. Gloria Tello, y no obteniendo respuesta, se solicitó una reunión con el alcalde Sr. Joan Ribó, quien nos remitió a la Concejalía y a su responsable la Sra. Gloria Tello.

Y ahí seguimos, intentado transmitirles los problemas que venimos denunciando desde el inicio de nuestras reivindicaciones, mas allá de mostrar nuestro rechazo al traslado, la dejadez que desde el ayuntamiento reina hacia la Banda Municipal de València.