RATIFICACIÓ DE LES BASES GENERALS D’ESTABILITZACIÓ, PROMOCIÓ INTERNA I TORN LLIURE

ACTUALITZACIO, APROVADES EN JGL

20 / 09 / 2022 | Administrador Local personal temporal mgn ajuntament de valència


En la Taula General Extraordinària de hui, 19 de setembre de 2022, s'ha ratificat l'acord definitiu de les Bases Generals que regiran els processos d'Estabilització, Promoció interna i Torn lliure, amb el suport de CCOO, UGT, STAS i CSIF, i el vot en contra del SPPLB.

Aquest acord s'aprovarà en la pròxima Junta de Govern Local del divendres dia 23 de setembre.

Quan tinguem el text complet de l'acord que inclou les bases generals, previsiblement demà, us el farem arribar.

Els sindicats signants valorem molt positivament l'acord aconseguit, que ha sigut fruit d'una intensa negociació, moltíssim esforç i treball, i a partir d'ara vetlarem pel seu compliment en tots els seus termes.

RATIFICACIÓN DE LAS BASES GENERALES DE ESTABILIZACIÓN, PROMOCIÓN INTERNA Y TURNO LIBRE

En la Mesa General Extraordinaria de hoy, 19 de septiembre de 2022, se ha ratificado el acuerdo definitivo de las Bases Generales que regirán los procesos de Estabilización, Promoción interna y Turno libre, con el apoyo de CCOO, UGT, STAS y CSIF, y el voto en contra del SPPLB.

Este acuerdo se aprobará en la próxima Junta de Gobierno Local del viernes día 23 de septiembre.

En cuanto tengamos el texto completo del acuerdo que incluye las bases generales, previsiblemente mañana, os lo haremos llegar.

Los sindicatos firmantes valoramos muy positivamente el acuerdo alcanzado, que ha sido fruto de una intensa negociación, muchísimo esfuerzo y trabajo, y a partir de ahora velaremos por su cumplimiento en todos sus términos.

TEXT BASES/TEXTO BASES