Convocada Mesa Sectorial de Funció Pública per a dimecres 13 de març


11 / 03 / 2013 | Intersindical mesa tècnica funció pública


S'ha convocat reunió de la Mesa Sectorial de Funció Pública, dimecres, 13 de març, amb el següent orde del dia: Proposta de Acord de Mesa Sectorial de Funció Pública sobre règim de gaudi de vacacions i dies de permís Projecte de Decret /2013, de desembre, del Consell pel qual s'establixen els criteris generals per a la classificació dels llocs de treball, i d'elaboració i aprovació de les relacions de llocs de treball de l'Administració de la Generalitat. Denúncia de l'Acord d'1 de juliol de 1997 de Mesa Sectorial de Funció Pública i de la CIVE. Esborrany d'Acord del Consell pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació del personal per a l'assignació de recursos humans a les oficines PROP. El Punt número 3 està referit a l'acord que va permetre la creació de la Comissió de Condicions de Treball (CCT), que desapareix pel decret del qual es tracta en el punt 2, i és substituït per un altre àmbit paritari, però amb altres competències.
De la resta de punts, us parlem a continuació. Intersindical Valenciana, com sempre, no signarà res dimecres proper, ja que no us hem pogut consultar la vostra opinió al respecte (fins ara s'estava negociant i només tenim els textos finals des de divendres cap a migdia). Després de les assemblees que hi convocarem, decidirem l'adhesió, o no, als acords:
Acord sobre règim de gaudi de vacances i dies de permís

La sorpresa de la convocatòria és aquesta proposta d'Acord, ja que no se n'ha parlat en les meses tècniques (fins a quatre) que s'han mantingut en les darreres setmanes. Modifica el que disposa el Decret 175/2006.

L'acord diu adaptar-se al Reial Decret-Llei 20/2012, de Rajoy, i el Decret Llei 6/2012, de Fabra, i pretén compensar algunes retallades amb alguna concessió. Us farem un resum complet en el correu de demà

Decret de Classificació

A pesar que la conselleria ha acollit moltes de les propostes sindicals, hi ha encara tres punts amb els quals discrepem:

La Comissió Mixta per a l'Estudi dels Llocs de Treball (CMEPT), es crea amb caràcter de mesa tècnica, la seua composició serà paritària, però amb una redacció enrevesada per a no reflectir la composició de la Mesa Sectorial. Perquè? Doncs perquè Intersindical Valenciana té més representació en ella.

Llocs actualment classificats "Cap d'Unitat” B/C: es classificaran en un únic subgrup professional A2 (“Cap de Suport”), o C1, “Cap d'Equip”. Com ja explicàrem, és perfectament possible mantenir la classificació A2/C1, però s'ha preferit mantenir un criteri contrari al personal per un grup B nou inexistent i fantasma.

Intervals de nivells de complement de destinació: es podrien haver estirat un poc amb el nivell mínim, que va de dos en dos, excepte en el grup B nou, que només puja un des del C1 (de 14 a 15), i no es mou el de l'A2, que es queda en 16. Agarrats!!

Per tant, no estaríem per donar-li suport, però estarem al que digueu en els assemblees.

Pla d'Ordenació del personal per a les Oficines PROP

'Vísteme despacio, que tengo prisa'. La sabiesa antiga va desapareixent. A la Generalitat li han pogut les presses, i desvestirà 'un sant per a vestir-ne un altre'

Després de la darrera reunió de mesa tècnica, semblava que la conselleria anava a admetre les al·legacions de la part social, que feia el procés del Pla d'ordenació més lent, però també més garantista, ja que quasi tot haguera estat voluntari, excepte una fase final forçosa, però que en el model sindical era residual.

La conselleria, però, ha optat per les presses. Es farà més depressa, sí, però a costa de fer dues fases forçoses: una per als PROP i una altra per als centres d'atenció directa. Amb l'agreujant que desvestirà un sant per a vestir-ne un altre, que era el que la proposta sindical volia evitar. Ara, els centres de comarques que no estiguen exclosos es van a veure seriosament compromesos en les seues plantilles, en especial les OCAPA i centres de l'IVIA.

L'opinió d'Intersindical Valenciana és inicialment contrària a donar-li suport, però, com sempre, farem el que digueu vosaltres.