Intersindical es reuneix amb la Conselleria d’Educació per tractar qüestions inajornables per al personal d’atenció educativa

L’administració encara no te certeses de com es va a desenvolupar aquest procés, la qual cosa ens sorprèn a estes altures quan a principi de la legislatura ens informaren que era imminent. No entenem que a hores d’ara ens trobem en el mateix punt de partida que fa 4 anys i es disposa de l’informe econòmic favorable.

02 / 11 / 2022 | rmoreno


El punt més destacable es el Pla d’Ocupació del personal tècnic superior d’educació infantil pendent des del 2018, aprovat el canvi al grup B i amb dotació pressupostària aprovada.
L’administració encara no té certeses de com es va a desenvolupar aquest procés, la qual cosa ens sorprèn a hores d’ara, quan a principi de la legislatura ens informaren que era imminent. No entenem que a hores d’ara ens trobem en el mateix punt de partida que fa 4 anys i es disposa de l’informe econòmic favorable.
Encara que el procés estiga dissenyat per a realitzar-se en dos fases, la primera amb un curs de formació amb prova selectiva i la segona de repesca, amb les persones que no han superat aquesta fase prèvia amb un procés similar, això no ens avança res si no tenim una calendarització concreta del procés i així li ho hem traslladat a l’administració, d’altra manera mobilitzarem al personal en defensa dels seus drets.
La dinàmica d’actuació de l’administració passa per amortitzar els llocs del cos C1-04 d’administració especial i crear-los de nou amb el grup B, la qual cosa es complicada amb els processos selectius encara sense resoldre’s i els processos pendents del 2021 derivats de l’aplicació de la llei de reducció de la temporalitat .
La proposta d’Intersindical passa per reclassificar al funcionari de carrera, i que es resolga de manera immediata l’OOP de 2018 per a que aquest personal puga incorporar-se a la primera fase del procés de reclassificació la qual cosa ajornaria els terminis.
És necessari que es concreten els terminis i es publique JA el procés. És un acord de l’actual equip de govern i de la conselleria per a que el proper juliol es realitze el curs i la prova, d’altra manera no ens quedarà altra posició que tornar als carrers com ja ho férem abans per a reivindicar allò que es de dret per al personal.
D’altra banda, hem tornat a posar damunt la taula la reclassificació del personal educador d’educació especial. Aquesta si està ajornada sine die. No la oblidem.
En altre odre de coses, reivindiquem que es necessari que en cada aula de dos anys als CEIP s’ha de comptar amb personal tècnic d’educació infantil i de igual manera es conserve la parella educativa com a garantia del servei i que es va contemplar en el disseny de la proposta.
De la mateixa manera, cal fer esmena d’altres qüestions pendents per al personal com:
- Pagament de las itineràncies d’EEE
- Fer una previsió acurada de les adscripcions del personal d’EEE i EEI per al proper curs a fin d’evitar el desgavell que s’ha produït enguany amb el personal.
-En acabant, es necessari que els centres presenten per a revisió els horaris del personal, dins del termini acordat, d’altra manera es crea indefensió per al personal de suport educatiu que veu ajornada la reivindicació dels seus drets.
A tall de recapitulació, pel que fa al Pla d’Ocupació, si, de cas no es publicara en el primer trimestre de 2023 començarien les mobilitzacions del col·lectiu.