INTERSINDICAL VALENCIANA-STAS es reuneix amb el DG de Funció pública per abordar temes que considerem prioritaris en la gestió de la Funció Pública Valenciana.

Bona voluntat i obertura a la negociació i proximitat per a escoltar les qüestions que el personal empleat públic ens trasllade, son les línies que ens ha transmet el nou Director General que vol apostar per la Funció Pública. Esperem que es complisquen perquè estarem per a defensar al personal en els fòrums de negociació i als carrers.

20 / 09 / 2023 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


A la reunió amb el nou Director General de la Funció Publica, Sr Lorente Gual, Intersindical ha exposat les qüestions que consideràvem prioritàries de cara a la legislatura i que han de resoldre’s-hi amb urgència. D’altra banda hem demanat transparència i veracitat per enfortir la seguretat jurídica de cara a les informacions i negociacions futures amb l’administració. Volem que les meses de negociació siguen els fòrums legitimats per al diáleg permanente i l’acord.

Una de les qüestions prioritàries es l’aplicació de les 35h per al personal depenent de la D.G. de Funció Pública. Encara queda molt de recorregut per aconseguir que el personal empleat públic puga gaudir d’aquesta millora que considerem necessària per afavorir la conciliació personal i familiar, millora en les condicions laborals del personal i fomentar l’ocupació. Com ja defensem des de fa anys, treballar menys hores per a treballar mes persones.

Segons el Director General queden encara per resoldre’s moltes qüestions per a implantar aquesta mesura, com el vistiplau de pressuposts o dels serveis jurídics. Per a Intersindical, estem veient com altres comunitats negocien la implantació i no volem quedar enrere en l’aplicació d’aquest dret reconegut. Ha de ser una prioritat de cara al personal empleat públic que ha vist com perdia capacitat adquisitiva en el sou des de l’aplicació de les retallades i congelació del salari que arriba fins a un 12%.

Aquesta serà una línia roja de lluita per a Intersindical. Aquest fruit ens l’haurem de guanyar als carrers i amb la negociació amb l’administració pel que pareix.

Pel que fa a la temporalització de les convocatòries en marxa tant de l’OOP del 18 que encara queden per prendre possessió com de les OOP de 2019 i 2022 que encara tenen exàmens pendents i presses de possessió, ens ha assegurat que son prioritàries ara mateix però que els terminis legals i els recursos impedeixen agilitzar els terminis que poc a poc estan publicant-se.

No podem ser més crítics amb aquesta situació que arrastrem des de la legislatura anterior i que ja varem avançar que passaria. L’administració actual ha de posar les mesures per a no repetir les errades del passat perquè les conseqüències les paga el personal que hi participa a les convocatòries i impedeix el dret a la millora del personal funcionari de carrera. El Director ens ha transmet un compromís en la priorització de la resolució de les convocatòries i en la continuïtat de les línies d’actuació anteriorment marcades per als procediments de selecció i formació.

Un altre tema que ens interessa davant la incertesa que últimament ens generen certes declaracions d’intencions es la continuïtat dels programes de teletreball. Encara queden programes en conselleries per presentar com Educació o Presidència i els programes de teletreball pendents, els que estan en marxa i els que estan pendents d’aprovar volíem saber que passarà. De moment continuïtat però sense poder comprometre’s a res de manera taxativa. Estan estudiant la situació de les diferents conselleries i no poden prendre encara decisions als respecte. Com diem abans, continuïtat. Nosaltres volem aclarir que aquest es un guany que ha costat molt i que no deixarem passar sense dir res als respecte. Volem que el personal puga gaudir d’aquest dret.

D’altra banda hem preguntat per les presses de possessió dels concursos de trasllats pendents i la previsió dels nous concursos previs a les presses de possessió de les convocatòries posteriors. Com ja hem vist per la problemàtica denunciada en convocatòries com enginyers agrícoles o pedagogia, es necessari oferir tots els llocs nous que isquen en un concurs previ per al personal funcionari de carrera en defensa de la legalitat. Intersindical vetllarà perquè es convoquen abans de les noves convocatòries per a oferir al personal funcionari de carrera els nous llocs tal i com estableix la normativa. L’actual Director te la voluntat de complir amb la normativa en aquest punt.

Li hem recordat la necessitat de negociar un nou decret de provisió i selecció i hi ha certa propensió a abordar aquesta matèria. Haurem d’esperar de moment a la concreció d’aquesta voluntat.

Altre tema que hem tractat es el de les presses de possessió, no entenem que no es facen en les territorials corresponents i se centralitzen a València. Estan formant un nou equip per a evitar desplaçaments innecessaris per al personal, sobretot en les presses de possessió multitudinàries com les de les darrers dies que han causat greus problemes de funcionament als serveis on desenvolupen treball les persones que havien de prendre possessió.

Per acabar li hem transmet la preocupació pel que fa al cessament de personal que ocupa un lloc que ha sigut adjudicat i no s’ocuparà o el que canvia de condició sense que siga ocupat per funcionari de carrera. Des de la passada legislatura queda a discrecionalitat de les subsecretàries cessar o continuar en el lloc al personal l qual cosa li hem recordat genera greuges comparatius per al personal i es necessita una instrucció general que siga d’aplicació per a tot el personal en un sentit o un altre. En aquests supòsits estem perdent els coneixements del personal que ocupa el lloc en pos de la formalitat i li hem demanat urgència en l’adopció d’aquesta mesura.

Bona voluntat i obertura a la negociació i proximitat per a escoltar les qüestions que el personal empleat públic ens trasllade, son les línies que ens ha transmet el nou Director General que vol apostar per la Funció Pública. Esperem que es complisquen perquè estarem per a defensar al personal en els fòrums de negociació i als carrers.