La defensora del poble no recorrerà contra el RDL 20/12, de retallades, de Rajoy

La defensora del poble, Soledad Becerril, ha decidit no recórrer contra el Reial Decret Llei 20/2012, del govern central, que retalla diverses prestacions i drets laborals, entre els quals hi ha la supressió de la paga extra del desembre, la reducció de vacances i moscosos, i l'empitjorament del règim econòmic de les baixes mèdiques.

17 / 10 / 2012 | Intersindical retallades paga extra defensora del poble


Els arguments els podeu trobar en la nota de premsa que hi ha en la web de la defensora del poble: http://www.defensordelpueblo.es

D'altra banda, l'estudi del RDL 20/2012, de 13 de juliol, ha donat lloc a una sèrie de recomanacions sobre diverses matèries que la defensora del poble ha dirigit a diversos departaments del govern, per a millorar-ne l'aplicació.

Pel que fa a la paga extra de desembre, fa dues recomanacions: que es pague el que s'ha meritat entre l'1 de juny i el 14 de juliol, i que s'aclarisca de quina manera s'aplicarà el que no es pague als plans de pensions o assegurances amb contingència de jubilació, puix hi ha sectors de les administracions que no tenen aquests instruments i, a més, no queda clar que es tornarà a cada persona el que se li deixa de pagar ara:

Nota Informativa
Resolución de la Defensora del Pueblo relativa a las medidas sobre el empleo público recogidas en el RDL 20/2012 (PDF - 5.5MB)
Recomendación sobre la paga extraordinaria de los empleados públicos (PDF - 270KB)
Recomendación sobre las modificaciones en la renta activa de inserción (PDF - 323KB)
Recomendación sobre el régimen de Seguridad Social de los cuidadores de personas dependientes: Mº Empleo (PDF - 215KB), Mº Sanidad (PDF - 210KB)