La Universitat d’Alacant convoca promoció interna per curs i un procés de funcionarització

La Universitat d'Alacant ha convocat (DOCV de 17 de desembre) dos processos de promoció interna i un de funcionarització.

18 / 12 / 2015 | Intersindical


UNA VISTA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

Mentre, a la Generalitat tot són problemes -inconcrets, innominats, insospitats- per a poder negociar un canvi real dels processos de promoció interna -vegeu si no el pacte al qual s'ha arribat per a l'OPO de 2015, que ni toca el tema-, o per a funcionaritzar a les dues mil persones laborals que no es poden moure perquè el seu lloc és funcionarial -quan a hores d'ara ja havíem d'haver negociat el procés de funcionarització, segons el calendari acordat en octubre, ni tan sols s'ha convocat els sindicats a la primera reunió.
La promoció interna, per curs amb prova final
El procés de promoció interna comprendrà dues fases:
Primera fase. Curs selectiu, de caràcter obligatori i eliminatori, tindrà una durada de 50 hores per al A2 i de 35 per al C1.
Segona fase. Proves, per a l'A2 dues de caràcter obligatori i eliminatori. Per al C1, només una prova.
1ª prova. Qüestionari amb quatre respostes alternatives, de les quals solament una serà correcta, en què es contestaran qüestions referides als continguts que integren el curs
2ª prova. Consistirà en la resolució de supòsits teoricopràctics, relacionats amb les matèries que integren els mòduls del curs.
Promoció interna grup A2 Universitat d'Alacant
Promoció interna grup C1 Universitat d'Alacant

La funcionarització dels grups D i E laborals, per curs selectiu
Igualment, la funcionarització es resol amb un curs de 31 hores:
Funcionarització Universitat d'Alacant