Pla de formació en serveis socials del Ministeri de Sanitat, Assumptes Socials i Igualtat


03 / 07 / 2012 | Intersindical


El Pla de Formació 2012 tracta de ser instrument de cooperació tècnica amb l'objectiu de satisfer les necessitats de reciclatge i formació permanent del personal del Sistema Públic de Serveis Socials que presta els seus serveis preferentment en les comunitats autònomes i en les administracions locals:
Pla de formació en serveis socials 2012