Publicada la segona fase voluntària del Pla d’ordenació de personal dels PROP

El DOCV de 14 d'octubre publica la Resolució de 8 d’octubre de 2013, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual convoca la segona edició de la fase voluntària dels processos del Pla d’Ordenació del Personal per a l’assignació de recursos humans a les oficines PROP, aprovat per Acord del Consell de 28 de març de 2013.

14 / 10 / 2013 | Intersindical prop pla d'ordenació mesa sectorial


Consisteix en obrir un nou termini per a que voluntàriament demanen el trasllat a un dels llocs de les oficines PROP tant el personal funcionari de carrera, siga quina siga la seua situació actual) com el personal funcionari interí. El termini de presentació d'instàncies és de 15 dies hàbils des de l'endemà de la publicació (fins el 31 d'octubre).
Al final, se'ns ha donat la raó quan vam proposar diverses fases voluntàries
El més curiós d'aquesta resolució és que, al final, se'ns ha donat la raó a qui va proposar diverses fases voluntàries (nosaltres), a qui no se'ns va fer cas perquè "així tardaria molt"(sic) en executar-se el pla d'ordenació!!

Llig tota la resolució a: http://www.docv.gva.es/datos/2013/10/14/pdf/2013_9811.pdf