Què va ser del Decret de selecció, la funcionarització, la carrera, els educadors i fisios?

Les vacances i els moscosos, fins i tot les de 2015, ja s'han acabat. Ara toca tornar a la mesa sectorial de Funció Pública i tancar els temes pendents. Intersindical ha donat mostres suficients de disponibilitat, col·laboració i bona fe davant les nombroses propostes de l'administració. Però el ben cert és que les qüestions més urgents semblen ancorades en una mena d'anorgasmia procesal que de cap manera podem consentir. Consegüentment, exigim del Consell acció política, o és que haurem de recordar que fer política és més que fer-se fotos inaugurant constantment noves propostes?

29 / 03 / 2016 | Intersindical mesa sectorial funció pública carrera professional


LA CARRERA CONTINUA EMPANTANADA, AIXÍ COM LA SELECCIÓ, LA PROVISIÓ, LA FUNCIONARITZACIÓ, LA MOBILITAT, ELS EDUCADORS I ELS FISIOS...

És per això que la setmana passada -Santa o de Passió, segons gustos-, vam presentar l'escrit que tot seguit us reproduïm, per tal d'exigir la convocatòria de les meses tècniques adients per tal d’abordar els temes pendents des de fa massa temps i que se'ns havia dit que estarien resolts en març.
A LA DIRECCIÓ GENERAL DE FUNCIÓ PÚBLICA

Intersindical Valenciana DIU:
Que el passat 14 de març es celebrà mesa tècnica de la Mesa General de Negociació I per tal d’arribar a un acord de legislatura sobre diversos temes pendents. La Intersindical Valenciana felicita la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques per la iniciativa, ja que entenem que es tracta d’un instrument que pot ordenar la negociació i fer compatible donar el millor servei a la ciutadania i, alhora, millorar les condicions de treball del personal públic, sempre des de l’acord entre parts, no des de la imposició unilateral.
Tanmateix, entenem que és un acord molt parcial si el comparem amb les necessitats de la Generalitat i per la seua banda, ja hem presentat les al·legacions que persegueixen millorar l’acord i fer-lo realment útil per al personal al servei de la Generalitat. No es pot quedar en un escrit benintencionat, es tracta de que puga ser una eina útil per a resoldre els problemes reals de la gent.
Pel que fa a la mesa sectorial de Funció Pública, s’està negociant diversos temes part dels quals es troben també a l’acord de legislatura, i no han de quedar paralitzats en ares d’aquest acord. La millor manera de defendre l’acord de legislatura és tancar ja aquestos temes i demostrar que son capaços de treballar plegats.
Portem quasi dues setmanes esperant per a tancar la negociació del nou Decret de selecció, provisió de llocs i mobilitat del personal, que és el reglament més important en l’àmbit de la gestió de personal i és un pas imprescindible per a poder traure els concursos. Quant a l’oferta pública d’ocupació per a 2016, si atenem a la legislació, s’ha de publicar el primer trimestre de l’any. Ni hem començat a parlar-hi.
I què dir del procés de funcionarització? Va haver una primera reunió fa un mes i ningú ha donat resposta als dubtes ni s’ha explicat si el procés continua o es para.
El pacte de la mesa sectorial de Funció Pública de data 2 de desembre, quant a la normativa sobre carrera professional horitzontal, establia que en un termini de quatre mesos s’abordaria l’anàlisi i estudi de la regulació dels diferents models teòrics per tal de fer una possible modificació de l’actual normativa.
La mesa tècnica d’educadors i fisioterapeutes no acaba de ser convocada, i els problemes, lluny de arreglar-se, s’amplien.
Hem parlat de cinc qüestions prou importants que s’haurien de tancar o bé donar un fort impuls durant aquest mes de març. Eixa sí que seria una manera contundent de demostrar interès i una nova forma d’actuar. Ja ha passat el temps de les bones paraules, de les declaracions benintencionades, és el moment de fer política més enllà de la gestió diària, és l’hora de demostrar amb els fets que es pot gestionar la Funció Pública valenciana des de criteris professionals i al servei de la ciutadania.
Per tot allò que hem exposat,
S O L·L I C I T E N
Que es convoquen les meses tècniques adients per tal d’abordar els temes esmentats.
València, 16 de març de 2016