STAS INTERSINDICAL GANA LAS ELECCIONES A PALMA DE GANDIA

Dimecres 27 juny 2018 20:00 h

STAS Intersindical obtiene la totalidad de representación sindical.

MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2.018.

Dijous 13 setembre 2018 12:03 h

Los principales temas tratados.

CREACIÓN UNIDAD CANINA

Dimecres 01 agost 2018 10:25 h

La Concejalia anuncia en el Pleno dicha creación.

Mesa general de la Funció Pública

Intersindical Valenciana s’oposa a la discrecionalitat en la concessió de les pròrrogues de jubilació en la Funció Pública

Si la proposta de la Consellera Gabriela Bravo de modificació de la Llei de la Funció Pública vigent, en matèria de jubilació dels empleats i empleades públics del Consell, prospera, ens trobarem davant un escenari totalment desregulat que, en cap cas obeirà a un interès general o a criteris de racionalitat en la gestió de personal, sinó a interessos personals i a valoracions subjectives del cap de personal més immediat.

Intersindical

Intersindical 68

Juny 2018

Intersindical-Dones

Intersindical 67

Març 2018

Intersindical

Intersindical 66

Març 2018

Intersindical Generalitat

Guia de condicions de treball - Generalitat Valenciana

Febrer 2018