Capçaleres del DOGV


× Navega seleccionant una data en el calendari. Consulta les capçaleres anteriors a 2012.

DOGV 9604 – Divendres, 26 de maig de 2023


RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració de l'exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 33/2019, pertanyents a l'agrupació professional funcionarial serveis de suport del manteniment de l'Administració de la Generalitat, escala ajudant de manteniment d'obra, APF-06-07, torn lliure general corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2019 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l'exercici, tindrà lloc el pròxim dia 21 de juny de 2023, a les 16.00 hores

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 de maig de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adscriu als seus llocs les persones que han superat les proves d'accés a l'agrupació professional funcionarial, serveis de suport generals de l'Administració de la Generalitat, escala subalterns i subalternes APF-01-01, convocatòria 8/2019, corresponent a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereixen la disposició addicional segona i la disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, de l'oferta d'ocupació pública de 2019 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

CORRECCIÓ d'errades de 24 de maig de 2023, de la Resolució de 16 de maig de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca borsa d'ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d'ocupació del cos de sistemes i tecnologies de la informació A1-04-06, corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària i estabilització d'ocupació de 2017, 2018 i 2019 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

CORRECCIÓ d'errades de 24 de maig de 2023, de la Resolució de 16 de maig de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca borsa d'ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d'ocupació del cos d'enginyeria tècnica industrial A2-02-03 corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2017 i 2018 i estabilització d'ocupació de 2018 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

CORRECCIÓ d'errades de 24 de maig de 2023, de la Resolució de 16 de maig de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca borsa d'ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d'ocupació del cos tècnic de sistemes i tecnologies de la informació A2-02-01 corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària i estabilització d'ocupació de 2017 i 2018 per a l'el personal de l'Administració de la Generalitat.
maig 2023
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4