Ajuntament de València

BASES GENERALS PER A PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ INFORMACIÓ ACTUAL SOBRE LA NEGOCIACIÓ

Valoració sindical

08 / 06 / 2022 | STAS - Ajuntament de ValènciaEn el dia d'ahir a les 14.30, se'ns va traslladar als sindicats presents en la Taula General de Negociació el segon esborrany de bases per als processos 'estabilització de la Llei 20/2021, donant-nos de termini fins al dia 14 de juny per a presentar les al·legacions que considerem oportunes.

Davant la proposta d'esborrany de bases entregada només podem dir que és una autèntica BURLA i MENYSPREU cap al conjunt del personal interí i temporal, i així com als sindicats. En tot moment els sindicats sotasignats hem confiat que aquest equip de govern anava actuar de bona fe i davant la proposta anterior que ja manifestem que no era ni seriosa ni respectuosa cap al personal interí i temporal, ni per als sindicats, vam donar un marge de confiança a la Corporació en nom de la negociació col·lectiva.

Doncs bé, res més lluny de la realitat han tornat a portar una altra proposta i més perjudicial si cap que l'anterior. Sembla ser que la mala fe és més gran del que podíem imaginar arribant fins i tot a no aplicar en algunes situacions ni els mínims establits pel Ministeri.

Els sindicats sotasignats EXIGIM en la Taula General de Negociació que les bases establisquen les millors condicions que permeta la normativa vigent, sempre amb vista a aconseguir l'objectiu final de l'estabilització del personal interí i temporal.

Davant aquest INSULT I FALTA DE BONA FE, hem decidit que és el moment de manifestar el nostre enuig i que convocarem mobilitzacions i totes les mesures de pressió al nostre abast, sempre que la Corporació no atenga les nostres reivindicacions, tal com manifestem en l'anterior comunicat de negociació de bases, amb l'única fi de canalitzar allò per a què estem treballant tant de temps, que és vetlar perquè estabilitze el personal interí i temporal.
Els sindicats sotasignats, que en conjunt representem a la immensa majoria del personal interí i temporal d'aquest Ajuntament, sempre hem assumit, i continuem fent-lo, el compromís de treballar per l'interés general del col·lectiu.

Fem una crida cap al personal d'aquest Ajuntament perquè secunden tota mobilització que plantegem de les quals us donarem degut compte al seu temps.

La corporació amb aquestes bases no està valorant tots aquests anys de dedicació i dels serveis prestats a la ciutadania, reclamant a un minvament de serveis essencials a tota la ciutat de València.

Els sindicats sotasignats ens comprometem a mantindre oberts els canals d'informació i comunicació de les nostres respectives seccions sindicals.


___________________________


En el día de ayer a las 14:30, se nos trasladó a los sindicatos presentes en la Mesa General de Negociación el segundo borrador de bases para los procesos de estabilización de la Ley 20/2021, dándonos de plazo hasta el día 14 de junio para presentar las alegaciones que consideremos oportunas.

Ante la propuesta de borrador de bases entregada solo podemos decir que es una auténtica BURLA y DESPRECIO hacia el conjunto del personal interino y temporal, y así como a los sindicatos. En todo momento los sindicatos abajo firmantes hemos confiado en que este equipo de gobierno iba actuar de buena fe y ante la propuesta anterior que ya manifestamos que no era ni seria ni respetuosa hacia el personal interino y temporal, ni para los sindicatos, dimos un margen de confianza a la Corporación en aras de la negociación colectiva.

Pues bien, nada más lejos de la realidad han vuelto a traer otra propuesta y más perjudicial si cabe que la anterior. Parece ser que la mala fe es más grande de lo que podíamos imaginar llegando incluso a no aplicar en algunas situaciones ni los mínimos establecidos por el Ministerio.

Los sindicatos abajo firmantes EXIGIMOS en la Mesa General de Negociación que las bases establezcan las mejores condiciones que permita la normativa vigente, siempre con vistas a alcanzar el objetivo final de la estabilización del personal interino y temporal.

Ante este INSULTO Y FALTA DE BUENA FE, hemos decidido que es el momento de manifestar nuestro enfado y que vamos a convocar
movilizaciones y todas las medidas de presión a nuestro alcance, siempre y cuando la Corporación no atienda nuestras reivindicaciones, tal y como manifestamos en el anterior comunicado de negociación de bases, con el único fin de encauzar aquello para lo que estamos trabajando tanto tiempo, que es velar por que estabilice el personal interino y temporal.
Los sindicatos abajo firmantes, que en conjunto representamos a la inmensa mayoría del personal interino y temporal de este Ayuntamiento, siempre hemos asumido, y continuamos haciéndolo, el compromiso de trabajar por el interés general del colectivo.

Hacemos un llamamiento hacia el personal de este Ayuntamiento para que secunden toda movilización que planteemos de las cuales os daremos debida cuenta a su tiempo.

La corporación con estas bases no está valorando todos estos años de dedicación y de los servicios prestados a la ciudadanía, avocando a una merma de servicios esenciales a toda la ciudad de Valencia.

Los sindicatos abajo firmantes nos comprometemos a mantener abiertos los canales de información y comunicación de nuestras respectivas secciones sindicales.  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.