BANDA MUNICIPAL DE VALÈNCIA, 120 ANYS

Aquest 8 de desembre la BMV celebra 120 anys d'història.

07 / 12 / 2023 | Administrador Local ajuntament de valència
El pròxim 8 de desembre celebrem el 120 aniversari de la Banda Municipal de València, una commemoració emotiva i merescuda. Poques institucions poden celebrar 120 anys. 120 anys regalant música, patrimoni i cultura a la nostra ciutat. 120 anys com a agrupació musical senyera i cara visible del nostre Ajuntament.

Queden moltes coses per fer, especialment hui ens agradaria parlar de la deixadesa en què es troba el patrimoni històric de la Banda, partitures, llibrets, fotografies que haurien d’estar custodiats, digitalitzats i arxivats i no abandonats a la seua sort.

Però hui ens permetreu que ens dediquem a les coses bones. A la tranquil·litat amb que la Banda hauria d’encarar el seu futur després d’uns temps molt convulsos. A donar-los les gràcies per acompanyar-nos en les nostres festes, en les Falles, en els concerts, per aportar música a la nostra vida.Gràcies, professors i professores de la Banda Municipal de València!

Gràcies per la música!

Per altres 120 anys amb més música i més cultura!

El próximo 8 de diciembre celebramos el 120 cumpleaños de la Banda Municipal de València, una conmemoración emotiva y merecida. Pocas instituciones pueden celebrar 120 años. 120 años regalando música, patrimonio y cultura en nuestra ciudad. 120 años como agrupación musical señera y cara visible de nuestro Ayuntamiento.

Quedan muchas cosas para hacer, especialmente hoy nos gustaría hablar de la dejadez en que se encuentra el patrimonio histórico de la Banda, partituras, libretos, fotografías que tendrían que estar custodiados, digitalizados y archivados y no abandonados a su suerte.

Pero hoy nos permitiréis que nos dedicamos a las cosas buenas. A la tranquilidad con que la Banda tendría que encarar su futuro después de unos tiempos muy convulsos. A darles las gracias para acompañarnos en nuestras fiestas, en las Fallas, en los conciertos, para aportar música en nuestra vida.¡Gracias, profesores y profesoras de la Banda Municipal de València!

¡Gracias por la música!

¡Por otros 120 años con más música y más cultura!