Concursos GVA 2022

CONVOCATÒRIA 6/2022

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 28 de març de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, convocatòria número 6/2022 (DOGV 9310, 31/03/22).

PDF

CONVOCATÒRIA 12/2022

Lliure designació

RESOLUCIÓ d'1 de febrer de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en LABORA, Servei Valencià d'Ocupació i Formació, convocatòria número 12/2022 (DOGV 9271, 04/02/22).

PDF

Concurs General 15/2022

Concurs general

RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 15/2022 per a la provisió de llocs de treball de direccions de naturalesa funcionarial, d'administració especial, dels cossos A2-16 superior de gestió en acció social i A2-19 superior de gestió d'administració sociosanitària de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9280, 17/02/22).

PDF

Concurs General 16/2022

Concurs general

RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 16/2022 per a la provisió de llocs de direcció de naturalesa funcionarial, d'administració especial, dels cossos A1-29 superior tècnic d'estadística i A2-27 superior de gestió d'estadística de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9280, 17/02/22).

RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 16/2022, per a la provisió de llocs de treball de direcció, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, dels cossos A1-29 superior tècnic d'Estadística, i A2-27 superior de gestió d'Estadística de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9326, 27/04/22).

PDF

Concurs General 17/2022

Concurs general

RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 17/2022 per a la provisió de llocs de direcció de naturalesa funcionarial, d'administració especial, dels cossos A1-08 superior tècnic d'arxivística, biblioteconomia i documentació, i A2-04 superior de gestió d'arxivística, biblioteconomia i documentació, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9282, 21/02/22).

RESOLUCIÓ de 25 d'abril de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 17/2022 per a la provisió de llocs de direcció de naturalesa funcionarial, d'administració especial, dels cossos A1-08 superior tècnic d'arxivística, biblioteconomia i documentació i A2-04 superior de gestió d'arxivística, biblioteconomia i documentació de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9329, 02/05/22).

PDF

Concurs General 18/2022

Concurs general

RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 18/2022, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos C1-04 especialistes en Educació Infantil de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9282, 21/02/22).

PDF

CONVOCATÒRIA 22/2022

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Presidència de la Generalitat, convocatòria número 22/2022 (DOGV 9292, 07/03/22).

PDF

CONVOCATÒRIA 23/2022

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 24 de febrer de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Presidència de la Generalitat, Convocatòria número 23/2022 (DOGV 9289, 02/03/22).

PDF

CONVOCATÒRIA 24/2022

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, convocatòria número 24/2022 (DOGV 9292, 07/03/22).

PDF

CONVOCATÒRIA 25/2022

Lliure designació

RESOLUCIÓ d'1 de març de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocatòria número 25/2022 (DOGV 9293, 08/03/22).

PDF

CONVOCATÒRIA 26/2022

Lliure designació

RESOLUCIÓ d'1 de març de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, convocatòria número 26/2022 (DOGV 9293, 08/03/22).

PDF

Concurs General 30/2022

Concurs general

RESOLUCIÓ de 4 de març de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 30/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A1-06 superior tècnic d'enginyeria en informàtica de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9297, 14/03/22).

PDF

Concurs General 31/2022

Concurs general

RESOLUCIÓ de 3 de març de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 31/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-02 superior de gestió en enginyeria tècnica en informàtica de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9297, 14/03/22).

PDF

Concurs General 32/2022

Concurs general

RESOLUCIÓ 7 de març de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 32/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A1-27 superior tècnic de l'administració del medi ambient, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9297, 14/03/22).

PDF

Concurs General 33/2022

Concurs general

RESOLUCIÓ de 7 de març de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 33/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-23 superior de gestió de l'administració del medi ambient, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9297, 14/03/22).

PDF

Concurs General 34/2022

Concurs general

RESOLUCIÓ de 9 de març de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 34/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A1-15 superior tècnic d'enginyeria agrònoma de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9304, 23/03/22).

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2022, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 34/2022, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos A1-15 superior tècnic d'enginyeria agrònoma de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9343, 19/05/22).

PDF

Concurs General 35/2022

Concurs general

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 35/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-14 superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9304, 23/03/22).

PDF

Concurs General 36/2022

Concurs general

RESOLUCIÓ d'11 d'abril de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 36/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A1-20 superior tècnic de psicologia de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9325, 26/04/22).

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la convocatòria de concurs general número 36/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A1-20 superior tècnic de psicologia de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9334, 09/05/22).

PDF

Concurs General 37/2022

Concurs general

RESOLUCIÓ d'11 d'abril de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 37/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A1-32 superior tècnic de laboratori de l'administració de la Generalitat (DOGV 9325, 26/04/22).

PDF

CONVOCATÒRIA 39/2022

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 4 d'abril de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Economia Sostenible, Comerç i Treball, convocatòria número 39/2022 (DOGV 9315, 07/04/22).

PDF

CONVOCATÒRIA 41/2022

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 28 de març de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, convocatòria número 41/2022 (DOGV 9310, 31/03/22).

PDF

CONVOCATÒRIA 42/2022

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 28 de març de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l'Agència Tributària Valenciana, convocatòria número 42/2022 (DOGV 9310, 31/03/22).

PDF

Concurs General 44/2022

Concurs general

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 44/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial de l'escala A2-16-03 treballador o treballadora social de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9340, 16/05/22).

PDF

Concurs General 45/2022

Concurs general

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 45/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial de l'escala A2-16-05 terapeuta ocupacional de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9340, 16/05/22).

PDF

Concurs General 46/2022

Concurs general

RESOLUCIÓ d'11 d'abril de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 46/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A1-12 superior tècnic d'enginyeria industrial de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9325, 26/04/22).

PDF

Concurs General 47/2022

Concurs general

RESOLUCIÓ de 29 de març de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 47/2022, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos C1-04 especialistes d'atenció sociosanitària, educació especial i cures auxiliars d'infermeria, escala C1-04-03 educació especial, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9312, 04/04/22).

RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la Resolució de 29 de març de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 47/2022, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos C1-04 especialistes d'atenció sociosanitària, educació especial i cures auxiliars d'infermeria, escala C1-04-03 Educació Especial, de l'Administració de la Generalitat (DPGV 9326, 27/04/22).

PDF

CONVOCATÒRIA 48/2022

Lliure designació

RESOLUCIÓ d'1 d'abril de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, convocatòria número 48/2022 (DOGV 9316, 08/04/22).

PDF

CONVOCATÒRIA 49/2022

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 4 d'abril de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocatòria número 49/2022 (DOGV 9316, 08/04/22).

PDF

CONVOCATÒRIA 50/2022

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 4 d'abril de 2022, de la Direcció General de Funció Pública per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, convocatòria número 50/2022 (DOGV 9316, 08/04/22).

PDF

CONVOCATÒRIA 51/2022

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 4 d'abril de 2022, de la Direcció General de Funció Pública per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, convocatòria número 51/2022 (DOGV 9316, 08/04/22).

PDF

CONVOCATÒRIA 52/2022

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 4 d'abril de 2022, de la Direcció General de Funció Pública per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, convocatòria número 52/2022 (DOGV 9316, 08/04/22).

PDF

CONVOCATÒRIA 53/2022

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 4 d'abril de 2022, de la Direcció General de Funció Pública per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, convocatòria número 53/2022 (DOGV 9316, 08/04/22).

PDF

CONVOCATÒRIA 55/2022

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 4 d'abril de 2022, de la Direcció General de Funció Pública per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en el Servei Valencià d'Ocupació i Formació, LABORA, convocatòria número 55/2022 (DOGV 9316, 08/04/22).

RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2022, de correcció d'errades de la Resolució de 4 d'abril de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en el Servei Valencià d'Ocupació i Formació, LABORA, convocatòria número 55/2022 DOGV 9326, 27/04/22).

PDF

CONVOCATÒRIA 56/2022

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 4 d'abril de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l'Institut Cartogràfic Valencià, convocatòria número 56/2022 (DOGV 9316, 08/04/22).

PDF

CONVOCATÒRIA 58/2022

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 4 d'abril de 2022, de la Direcció General de Funció Pública per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, convocatòria número 58/2022 (DOGV 9316, 08/04/22).

RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2022, de correcció d'errades de la Resolució de 4 d'abril de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, convocatòria número 58/2022 (DOGV 9326, 27/04/22).

PDF

Concurs General 60/2022

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 60/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A1-18 superior tècnic d'arquitectura de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9336, 11/05/22).

PDF

Concurs General 61/2022

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 61/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-17 superior de gestió en arquitectura de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9336, 11/05/22). RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2022, per la qual es modifica la Resolució de 2 de maig de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 61/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos A2-17 superior de gestió en arquitectura de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9347, 25/05/22).

PDF

CONVOCATÒRIA 62/2022

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, convocatòria número 62/2022 (DOGV 9333, 06/05/22).

PDF

CONVOCATÒRIA 63/2022

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, convocatòria número 63/2022 (DOGV 9333, 06/05/22).

PDF