Concursos GVA 2022

Concurs General 36/2022

Concurs general

RESOLUCIÓ d'11 d'abril de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 36/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A1-20 superior tècnic de psicologia de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9325, 26/04/22).

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la convocatòria de concurs general número 36/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A1-20 superior tècnic de psicologia de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9334, 09/05/22).

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 36/2022, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos A1-20 superior tècnic de psicologia de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9378, 08/07/22).

PDF

Concurs General 44/2022

Concurs general

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 44/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial de l'escala A2-16-03 treballador o treballadora social de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9340, 16/05/22).

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 44/2022, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració especial de l'escala A2-16-03 treballador o treballadora socials de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9395, 01/08/22).

PDF

Concurs General 45/2022

Concurs general

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 45/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial de l'escala A2-16-05 terapeuta ocupacional de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9340, 16/05/22).

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 5 de maig de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 45/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial de l'escala A2-16-05 terapeuta ocupacional de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9394, 29/07/22).

PDF

Concurs General 59/2022

Concurs general

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 59/2022, per a la provisió de llocs de treball de direcció, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, dels cossos A1-21 superior tècnic d'administració cultural i A2-15 superior de gestió en administració cultural, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9355, 06/06/22).

RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 59/2022, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració especial dels cossos A1-21 superior tècnic d'administració cultural i A2-15 superior de gestió en administració cultural de l'Administració de la Generalitat. (DOGV 9431, 20/09/22).

PDF

Concurs General 60/2022

Concurs general

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 60/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A1-18 superior tècnic d'arquitectura de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9336, 11/05/22).

PDF

Concurs General 61/2022

Concurs general

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 61/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-17 superior de gestió en arquitectura de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9336, 11/05/22).

RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2022, per la qual es modifica la Resolució de 2 de maig de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 61/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos A2-17 superior de gestió en arquitectura de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9347, 25/05/22).

PDF

Concurs General 64/2022

Concurs general

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 64/2022 per a la provisió de llocs de treball de direcció, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos C1-15 especialistes de manteniment de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9367, 22/06/22) .

PDF

Concurs General 65/2022

Concurs general

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 65/2022, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos C1-15 especialistes de manteniment de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9367, 22/06/22).

PDF

Concurs General 67/2022

Concurs general

RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 67/2022, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració general, del cos C1-01 administratiu o administrativa de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9367, 22/06/22).

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la Resolució de 16 de juny de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 67/2022, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració general, del cos C1-01 administratiu, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9380, 11/07/22).

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la Resolució de 16 de juny de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 67/2022, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració general, del cos C1-01 administratiu, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9386, 19/07/22).

PDF

Concurs General 84/2022

Concurs general

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 84/2022 per a la provisió de llocs de treball de direcció, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos C1-05 Especialistes en delineació, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9370, 28/06/22).

RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 84/2022, per a la provisió de llocs de treball de direcció, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos C1-05, especialistes en delineació, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9436, 27/09/22).

PDF

Concurs General 85/2022

Concurs general

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 85/2022, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos C1-05 Especialistes en delineació de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9370, 28/06/22).

PDF

Concurs General 86/2022

Concurs general

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 86/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial de l'escala A2-16-01 acció social i administració dels serveis socials, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9376, 06/07/22).

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 30 de juny de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 86/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial de l'escala A2-16-01 acció social i administració dels serveis socials, de l'administració de la Generalitat (DOGV 9395, 01/08/22).

PDF

Concurs General 96/2022

Concurs general

RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 96/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A1-29 superior tècnic d'estadística, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9387, 20/07/22).

PDF

Concurs General 101/2022

Concurs general

RESOLUCIÓ de 29 d'agost de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 101/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial de l'escala A2-04-01 tècnica d'arxius i biblioteques de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9417, 01/09/22).

PDF

Concurs General 102/2022

Concurs general

RESOLUCIÓ de 29 d'agost de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 102/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A1-23 superior tècnic de veterinària de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9417, 12/09/22).

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 29 d'agost de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 102/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A1-23 superior tècnic de veterinària de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9436, 27/09/22).

PDF

Concurs General 103/2022

Concurs general

RESOLUCIÓ de 29 d'agost de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 103/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A1-30 superior tècnic de psicopedagogia de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9417, 01/09/22).

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 29 d'agost de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 103/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A1-30, superior tècnic de psicopedagogia de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9436, 27/09/22).

PDF

Concurs General 104/2022

Concurs general

RESOLUCIÓ de 30 d'agost de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 104/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-19 superior de gestió d'administració sociosanitaria de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9420, 05/09/22).

PDF

Concurs General 66/2022

Concurs general

RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 66/2022 per a la provisió de llocs de treball de direcció, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos A2-01 superior de gestió, C1-01 administratiu i C2-01 auxiliar, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9435, 26/09/22).

PDF

Concurs General 68/2022

Concurs general

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 68/2022, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració general, del cos C2-01 auxiliar de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9426, 13/09/22).

RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2022, per la qual es modifica la Resolució de 6 de setembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 68/2022, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d’administració general, del cos C2-01 auxiliar (DOGV 9432, 21/09/22).

PDF

Concurs General 105/22

Concurs general

RESOLUCIÓ de 30 d’agost de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 105/2022, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d’administració especial, del cos C2-02 serveis auxiliars generals de l’Administració de la Generalitat, escala C2-02-01 conducció de vehicles d’alts càrrecs, i escala C2-02-02 conducció i mecànica de vehicles (DOGV 9420, 05/09/22).

PDF