Concursos GVA 2022

Concurs General 66/2022

Concurs general

RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 66/2022 per a la provisió de llocs de treball de direcció, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos A2-01 superior de gestió, C1-01 administratiu i C2-01 auxiliar, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9435, 26/09/22).

RESOLUCIÓ de 10 d'octubre de 2022, per la qual es modifica la Resolució de 21 de setembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 66/2022 per a la provisió de llocs de treball de direcció, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos A2-01 superior de gestió, C1-01 administratiu i C2-01 auxiliar, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9449, 14/10/22).

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2023, per la qual s'amplia el termini màxim de resolució del concurs general número 66/2022 per a la provisió de llocs de treball de direcció, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos A2-01 superior de gestió, C1-01 administratiu i C2-01 auxiliar, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9561, 24/03/23).

PDF

Concurs General 68/2022

Concurs general

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 68/2022, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració general, del cos C2-01 auxiliar de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9426, 13/09/22).

RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2022, per la qual es modifica la Resolució de 6 de setembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 68/2022, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d’administració general, del cos C2-01 auxiliar (DOGV 9432, 21/09/22).

RESOLUCIÓ de 5 d'octubre de 2022, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es modifica la Resolució de 6 de setembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 68/2022, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració general, del cos C2-01 auxiliar de lAadministració de la Generalitat (DOGV 9444, 07/10/22).

RESOLUCIÓ de 7 de març de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones participants en el concurs general número 68/2022, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració general, del cos C2-01 auxiliar administratiu de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9551, 10/03/23).
L'acte de presa de possessió, tindrà lloc el 2 de maig de 2023.

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, de modificació de la data de presa de possessió del concurs general número 68/2022, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració general, del cos C2-01 auxiliar administratiu de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9559, 22/03/23).
L'acte de presa de possessió, tindrà lloc l'1 de juny de 2023.

PDF

Concurs General 103/2022

Concurs general

RESOLUCIÓ de 29 d'agost de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 103/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A1-30 superior tècnic de psicopedagogia de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9417, 01/09/22).

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 29 d'agost de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 103/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A1-30, superior tècnic de psicopedagogia de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9436, 27/09/22).

RESOLUCIÓ de 24 de febrer de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es declara deserta la convocatòria de concurs general número 103/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos A1-30, superior tècnic de psicopedagogia de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9544, 01/03/22).

PDF

Concurs General 104/2022

Concurs general

RESOLUCIÓ de 30 d'agost de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 104/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-19 superior de gestió d'administració sociosanitaria de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9420, 05/09/22).

RESOLUCIÓ de 24 de febrer de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones participants en el concurs general número 104/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos A2-19 superior de gestió d'administració sociosanitària de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9545, 02/03/23).
L'acte de presa de possessió, tindrà lloc el 3 de abril de 2023.

PDF

Concurs General 105/2022

Concurs general

RESOLUCIÓ de 30 d’agost de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 105/2022, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d’administració especial, del cos C2-02 serveis auxiliars generals de l’Administració de la Generalitat, escala C2-02-01 conducció de vehicles d’alts càrrecs, i escala C2-02-02 conducció i mecànica de vehicles (DOGV 9420, 05/09/22).

RESOLUCIÓ 25 de novembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 105/2022, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració especial del cos C2-02 serveis auxiliars generals de l'Administració de la Generalitat, escala C2-02-01 conducció de vehicles d' alts càrrecs, i escala C2-02-02 conducció i mecànica de vehicles (DOGV 4480, 29/11/22).

RESOLUCIÓ de 24 de febrer de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destins a les persones participants en el concurs general número 105/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos C2-02 serveis auxiliars generals de l'Administració de la Generalitat, escala C2-02-01 conducció de vehicles de alts càrrecs i escala C2-02-02 conducció i mecànica de vehicles de l'administració de la Generalitat (DOGV 9544, 01/03/23).
L'acte de presa de possessió, tindrà lloc el 3 de abril de 2023.

PDF

Concurs General 123/2022

Concurs general

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 123/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A1-21 superior tècnic d'administració cultural de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9464, 07/11/22).

RESOLUCIÓ de 9 de març de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es declara deserta la convocatòria de concurs general número 123/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos A1-21 superior tècnic d'administració cultural de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9557, 20/03/23).

PDF

Concurs General 124/2022

Concurs general

RESOLUCIÓ de 27 d'octubre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 124/2022, per a la provisió de llocs de treball de direcció, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, dels cossos A1-07 superior tècnic de traducció i interpretació lingüística i A2-03 superior de de promoció lingüística, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9464, 07/11/22).

PDF

Concurs General 125/2022

Concurs general

RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 125/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial, de l'escala A2-16-02 educació social de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9481, 30/11/22).

PDF

Concurs General 126/2022

Concurs general

RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 126/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial, del cos A2-10 superior de gestió d'enginyeria tècnica de mines, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9481, 30/11/22).

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 24 de novembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 126/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial, del cos A2-10 superior de gestió d'enginyeria tècnica de mines, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9501, 30/12/22).

PDF