OPE 2019

DECRET 61/2019, de 12 d'abril, del Consell, d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública de 2019 per a l'Administració de la Generalitat (DOGV 8544, 09/05/19)

CONVOCATÒRIA 33/2019

DOGV 9067
data 21/04/21

ORDRE 18/2021, de 15 d’abril, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés a l’agrupació professional funcionarial serveis de suport del manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala ajudant de manteniment d’obra, APF-06-07, convocatòria 33/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 20/05

DOGV 9098
data 02/06/21

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d’accés a l’agrupació professional funcionarial serveis de suport del manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala ajudant de manteniment d’obra, APF-06-07, convocatòria 33/2019, torn lliure general, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9530
data 09/02/23

RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d’accés als cossos C2-03-05, C2-03-06, APF-06-05 i APF-06-07, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9564
data 29/03/23

RESOLUCIÓ de 24 de març de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d’accés als cossos C2-03-05, C2-03-06, APF-06-05 i APF-06-07, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9567
data 03/04/23

RESOLUCIÓ de 24 de març de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per a la substitució de persones integrants dels òrgans tècnics de selecció designants per a les proves selectives d’accés als cossos C2-03-05, C2-03-06 i APF-06-07, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9573
data 13/04/23

RESOLUCIÓ de 6 d’abril de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es deixa sense efecte la Resolució de 24 de març de 2023, de designació de les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d’accés als cossos C2-03-05, C2-03-06, APF-06-05 i APF-06-07, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9604
data 26/05/23

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 33/2019, pertanyents a l’agrupació professional funcionarial serveis de suport del manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala ajudant de manteniment d’obra, APF-06-07, torn lliure general corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
La realització de l’exercici, tindrà lloc el pròxim dia 21 de juny de 2023, a les 16.00 hores

DOGV 9830
data 17/04/24

RESOLUCIÓ de 5 d’abril de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés a l’agrupació professional funcionarial serveis de suport de manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala ajudant de manteniment d’obra, APF-06-07, convocatòria 33/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 32/2019

DOGV 9067
data 21/04/21

ORDRE 17/2021, de 15 d’abril, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés a l’agrupació professional funcionarial serveis de suport del manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala ajudant de manteniment de magatzem, APF-06-05, convocatòria 32/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 20/05

DOGV 9098
data 02/06/21

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d’accés a l’agrupació professional funcionarial serveis de suport del manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala ajudant de manteniment de magatzem, APF-06-05, convocatòria 32/2019, torn lliure general, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9530
data 09/02/23

RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d’accés als cossos C2-03-05, C2-03-06, APF-06-05 i APF-06-07, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9564
data 29/03/23

RESOLUCIÓ de 24 de març de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d’accés als cossos C2-03-05, C2-03-06, APF-06-05 i APF-06-07, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9573
data 13/04/23

RESOLUCIÓ de 6 d’abril de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es deixa sense efecte la Resolució de 24 de març de 2023, de designació de les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d’accés als cossos C2-03-05, C2-03-06, APF-06-05 i APF-06-07, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9605
data 29/05/23

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 32/2019, pertanyents a l’agrupació professional funcionarial serveis de suport de manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala ajudant de manteniment de magatzem, APF-06-05, convocatòria 32/2019, torn lliure general, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
La realització de l’exercici, tindrà lloc el pròxim dia 17 de juny de 2023, a les 16.30 hores

DOGV 9864
data 05/06/24

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés a l’agrupació professional funcionarial serveis de suport del manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala ajudant de manteniment de magatzem, APF-06-05, convocatòria 32/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 31/2019

DOGV 9066
data 21/04/21

ORDRE 16/2021, de 15 d’abril, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos de serveis auxiliars de manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment d’electrònica, C2-03-06, sector administració especial, convocatòria 31/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 19/05


DOGV 9097
data 01/06/21

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d’accés al cos de serveis auxiliars de manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment d’electrònica, C2-03-06, sector administració especial, convocatòria 31/2019, torn lliure general, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9530
data 09/02/23

RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d’accés als cossos C2-03-05, C2-03-06, APF-06-05 i APF-06-07, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9564
data 29/03/23

RESOLUCIÓ de 24 de març de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d’accés als cossos C2-03-05, C2-03-06, APF-06-05 i APF-06-07, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9567
data 03/04/23

RESOLUCIÓ de 24 de març de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per a la substitució de persones integrants dels òrgans tècnics de selecció designants per a les proves selectives d’accés als cossos C2-03-05, C2-03-06 i APF-06-07, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9573
data 13/04/23

RESOLUCIÓ de 6 d’abril de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es deixa sense efecte la Resolució de 24 de març de 2023, de designació de les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d’accés als cossos C2-03-05, C2-03-06, APF-06-05 i APF-06-07, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9600
data 22/05/23

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 31/2019, pertanyents al cos de serveis auxiliars de manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment d’electrònica, C2-03-06, torn lliure general, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
La realització de l’exercici, tindrà lloc el pròxim dia 7 de juny de 2023, a les 16.00 hores

DOGV 9846
data 10/05/24

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos de serveis auxiliars de manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment d’electrònica, C2-03-06, sector administració especial, convocatòria 31/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 30/2019

DOGV 9066
data 21/04/21

ORDRE 15/2021, de 15 d’abril, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos de serveis auxiliars de manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment d’electricitat, C2-03-05, sector administració especial, convocatòria 30/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 19/05

DOGV 9097
data 01/06/21

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d’accés al cos de serveis auxiliars de manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment d’electricitat, C2-03-05, sector administració especial, convocatòria 30/2019, torn lliure general, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9530
data 09/02/23

RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d’accés als cossos C2-03-05, C2-03-06, APF-06-05 i APF-06-07, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9564
data 29/03/23

RESOLUCIÓ de 24 de març de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d’accés als cossos C2-03-05, C2-03-06, APF-06-05 i APF-06-07, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9567
data 03/04/23

RESOLUCIÓ de 24 de març de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per a la substitució de persones integrants dels òrgans tècnics de selecció designants per a les proves selectives d’accés als cossos C2-03-05, C2-03-06 i APF-06-07, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9573
data 13/04/23

RESOLUCIÓ de 6 d’abril de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es deixa sense efecte la Resolució de 24 de març de 2023, de designació de les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d’accés als cossos C2-03-05, C2-03-06, APF-06-05 i APF-06-07, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9597
data 17/05/23

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 30/2019, pertanyents al cos de serveis auxiliars de manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment d’electricitat, C2-03-05, torn lliure general, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
La realització de l’exercici, tindrà lloc el pròxim dia 3 de juny de 2023, a les 16.30 hores

DOGV 9838
data 29/04/24

RESOLUCIÓ de 19 d’abril de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos de servicis auxiliars de manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment d’electricitat, C2-03-05, sector administració especial, convocatòria 30/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 29/2019

DOGV 8946
data 06/11/20

ORDRE 120/2020, de 2 de novembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic en acció social i administració de serveis socials de l’Administració de la Generalitat, A1-19, sector administració especial, convocatòria 29/2019, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 04/12

DOGV 9008
data 29/01/21

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic en acció social i administració de serveis socials de l’Administració de la Generalitat, A1-19, sector administració especial, convocatòria 29/2019, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9268
data 01/02/22

RESOLUCIÓ de 10 de gener de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 29/2019, pertanyents al cos superior tècnic en acció social i administració de serveis socials de l’Administració de la Generalitat, A1-19 torn de promoció interna, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
La realització del primer exercici, tindrà lloc el pròxim dia 26 de febrer de 2022, a les 16.30 hores

DOGV 9783
data 07/02/24

RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic en acció social i administració de serveis socials de l’Administració de la Generalitat, A1-19, sector administració especial, convocatòria 29/2019, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9844
data 08/05/24

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic en acció social i administració de serveis socials de l’Administració de la Generalitat, A1-19, sector administració especial, convocatòria 28/2019, torn lliure general, i convocatòria 29/2019, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
L’acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 13 de maig de 2024.

DOGV 9845
data 09/05/24

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic en acció social i administració de servicis socials de l’Administració de la Generalitat, A1-19, sector administració especial, convocatòria 28/2019, torn lliure general, i convocatòria 29/2019, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 28/2019

DOGV 8946
data 06/11/20

ORDRE 119/2020, de 2 de novembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic en acció social i administració de serveis socials de l’Administració de la Generalitat, A1-19, sector administració especial, convocatòria 28/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 04/12

DOGV 9008
data 29/01/21

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic en acció social i administració de serveis socials de l’Administració de la Generalitat, A1-19, sector administració especial, convocatòria 28/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9268
data 01/02/22

RESOLUCIÓ de 10 de gener de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d’accés i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 28/2019, pertanyents al cos superior tècnic en acció social i administració de serveis socials de l’Administració de la Generalitat, A1-19, torn lliure general, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
La realització del primer exercici, tindrà lloc el pròxim dia 26 de febrer de 2022, a les 16.30 hores

DOGV 9783
data 07/02/24

RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic en acció social i administració de serveis socials de l’Administració de la Generalitat, A1-19, sector administració especial, convocatòria 28/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9844
data 08/05/24

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic en acció social i administració de serveis socials de l’Administració de la Generalitat, A1-19, sector administració especial, convocatòria 28/2019, torn lliure general, i convocatòria 29/2019, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
L’acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 13 de maig de 2024.

DOGV 9845
data 09/05/24

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic en acció social i administració de servicis socials de l’Administració de la Generalitat, A1-19, sector administració especial, convocatòria 28/2019, torn lliure general, i convocatòria 29/2019, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 27/2019

DOGV 8920
data 06/10/20

ORDRE 118/2020, de 23 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos serveis auxiliars sociosanitaris i educatius de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliars d’infermeria C2-05-01, sector administració especial, convocatòria 27/2019, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 05/11

DOGV 9007
data 28/01/21

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos serveis auxiliars socisanitaris i educatius de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliars d’infermeria C2-05-01, sector administració especial, convocatòria 27/2019, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9346
data 24/05/22

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d’accés al cos C2-05-01, convocatòries 26/2019 i 27/2019.

DOGV 9462
data 03/11/22

RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual se substitueix a dos persones que integren l’òrgan tècnic de selecció designat per a les proves selectives d’accés al cos de serveis auxiliars sociosanitaris i educatius de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliars d’infermeria C2-05-01, convocatòries 26/2019 i 27/2019.

DOGV 9550
data 09/03/23

RESOLUCIÓ de 2 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 27/2019, pertanyents al cos de serveis auxiliars sociosanitaris i educatius de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliars d’infermeria, C2-05-01, torn de promoció interna, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
La realització de l’exercici, tindrà lloc el pròxim dia 25 de març de 2023, a les 16.30 hores


CONVOCATÒRIA 26/2019

DOGV 8920
data 06/10/20

ORDRE 117/2020, de 23 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos serveis auxiliars sociosanitaris i educatius de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliars d’infermeria C2-05-01, sector administració especial, convocatòria 26/2019, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 05/11

DOGV 9007
data 28/01/21

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos serveis auxiliars socisanitaris i educatius de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliars d’infermeria C2-05-01, sector administració especial, convocatòria 26/2019, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9346
data 24/05/22

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d’accés al cos C2-05-01, convocatòries 26/2019 i 27/2019.

DOGV 9462
data 03/11/22

RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual se substitueix a dos persones que integren l’òrgan tècnic de selecció designat per a les proves selectives d’accés al cos de serveis auxiliars sociosanitaris i educatius de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliars d’infermeria C2-05-01, convocatòries 26/2019 i 27/2019.

DOGV 9550
data 09/03/23

RESOLUCIÓ de 3 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 26/2019, pertanyents al cos de serveis auxiliars sociosanitaris i educatius de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliars d’infermeria, C2-05-01, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
La realització de l’exercici, tindrà lloc el pròxim dia 25 de març de 2023, a les 16.30 hores


CONVOCATÒRIA 25/2019

DOGV 8921
data 07/10/20

ORDRE 116/2020, de 23 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos especialistes d’atenció sociosanitària de l’Administració de la Generalitat, C1-12, sector administració especial, convocatòria 25/2019, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 06/11

DOGV 9007
data 28/01/21

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos especialistes d’atenció sociosanitària de l’Administració de la Generalitat, C1-12, sector administració especial, convocatòria 25/2019, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9308
data 29/03/22

RESOLUCIÓ de 22 de març de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d’accés al cos C1-12, convocatòries 24/2019 i 25/2019.

DOGV 9462
data 03/11/22

RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual se substitueix una de les persones que integren l’òrgan tècnic de selecció designat per a les proves selectives d’accés al cos C1-12, convocatòries 24/2019 i 25/2019.

DOGV 9550
data 09/03/23

RESOLUCIÓ de 3 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 25/2019, pertanyents al cos especialistes d’atenció sociosanitària de l’Administració de la Generalitat, C1-12, torn promoció interna, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
La realització de l’exercici, tindrà lloc el pròxim dia 25 de març de 2023, a les 10.00 hores


CONVOCATÒRIA 24/2019

DOGV 8921
data 07/10/20

ORDRE 115/2020, de 23 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos especialistes d’atenció sociosanitària de l’Administració de la Generalitat, C1-12, sector administració especial, convocatòria 24/2019, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 06/11

DOGV 9007
data 28/01/21

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos especialistes d’atenció sociosanitària de l’Administració de la Generalitat, C1-12, sector administració especial, convocatòria 24/2019, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9308
data 29/03/22

RESOLUCIÓ de 22 de març de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d’accés al cos C1-12, convocatòries 24/2019 i 25/2019.

DOGV 9462
data 03/11/22

RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual se substitueix una de les persones que integren l’òrgan tècnic de selecció designat per a les proves selectives d’accés al cos C1-12, convocatòries 24/2019 i 25/2019.

DOGV 9550
data 09/03/23

RESOLUCIÓ de 3 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 24/2019, pertanyents al cos especialistes d’atenció sociosanitària de l’Administració de la Generalitat, C1-12, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
La realització de l’exercici, tindrà lloc el pròxim dia 25 de març de 2023, a les 10.00 hores


CONVOCATÒRIA 23/2019

DOGV 8919
data 05/10/20

ORDRE 114/2020, de 23 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos especialistes en educació especial de l’Administració de la Generalitat, C1-03, sector administració especial, convocatòria 23/2019, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 04/11

DOGV 9006
data 27/01/21

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés al cos especialistes en educació especial de l’Administració de la Generalitat, C1-03, sector administració especial, convocatòria 23/2019, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9292
data 07/03/22

RESOLUCIÓ d’1 de març de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d’accés al cos C1-03, convocatòries 22/2019 i 23/2019.

DOGV 9341
data 17/05/22

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual se substitueix una de les persones que integren l’òrgan tècnic de selecció designat per a les proves selectives d’accés al cos C1-03, convocatòries 22/2019 i 23/2019.

DOGV 9566
data 31/03/23

RESOLUCIÓ de 23 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 23/2019, pertanyents al cos especialistes en educació especial de l’Administració de la Generalitat, C1-03, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
La realització de l’ exercici, tindrà lloc el pròxim dia 22 d’abril de 2023, a les 16.30 hores

DOGV 9844
data 08/05/24

RESOLUCIÓ de 29 d’abril de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es declaren desertes les proves selectives d’accés al cos especialistes en educació especial de l’Administració de la Generalitat, C1-03, sector administració especial, convocatòria 23/2019, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 22/2019

DOGV 8919
data 05/10/20

ORDRE 113/2020, de 23 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos especialistes en educació especial de l’Administració de la Generalitat, C1-03, sector administració especial, convocatòria 22/2019, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 04/11

DOGV 9006
data 27/01/21

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses a les proves selectives d’accés al cos especialistes en educació especial de l’Administració de la Generalitat, C1-03, sector administració especial, convocatòria 22/2019, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9292
data 07/03/22

RESOLUCIÓ d’1 de març de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d’accés al cos C1-03, convocatòries 22/2019 i 23/2019.

DOGV 9341
data 17/05/22

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual se substitueix una de les persones que integren l’òrgan tècnic de selecció designat per a les proves selectives d’accés al cos C1-03, convocatòries 22/2019 i 23/2019.

DOGV 9566
data 31/03/23

RESOLUCIÓ de 23 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 22/2019, pertanyents al cos especialistes en educació especial de l’Administració de la Generalitat, C1-03, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
La realització de l’ exercici, tindrà lloc el pròxim dia 22 d’abril de 2023, a les 16.30 hores

DOGV 9844
data 08/05/24

RESOLUCIÓ de 29 d’abril de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos especialistes en educació especial de l’Administració de la Generalitat, C1-03, sector administració especial, convocatòria 22/2019, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9855
data 23/05/24

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen per a l’elecció de destí les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos especialistes en educació especial de l’Administració de la Generalitat, C1-03, sector administració especial, convocatòria 22/2019, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
L’elecció de destí, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 30 de maig de 2024, a les 11.00 hores


CONVOCATÒRIA 21/2019

DOGV 8919
data 05/10/20

ORDRE 112/2020, de 23 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió en acció social de l’Administració de la Generalitat, escala treball social, A2-16-03, sector administració especial, convocatòria 21/2019, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 04/11

DOGV 9006
data 27/01/21

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en acció social de l’Administració de la Generalitat, escala treball social, A2-16-03, sector administració especial, convocatòria 21/2019, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9328
data 29/04/22

RESOLUCIÓ de 21 d’abril de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual se substitueix una de les persones que integren l’òrgan tècnic de selecció designat per a les proves selectives d’accés al cos A2-16-03, convocatòries 20/2019 i 21/2019.

DOGV 9437
data 28/09/22

RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 21/2019, pertanyents al cos superior de gestió en acció social de l’Administració de la Generalitat, escala treball social, A2-16-03, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
La realització del primer exercici, tindrà lloc el pròxim dia 22 d’octubre de 2022, a les 11.00 hores

DOGV 9864
data 05/06/24

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es declaren desertes les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en acció social de l’Administració de la Generalitat, escala treball social, A2-16-03, sector administració especial, convocatòria 21/2019, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 20/2019

DOGV 8919
data 05/10/20

ORDRE 111/2020, de 23 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió en acció social de l’Administració de la Generalitat, escala treball social, A2-16-03, sector administració especial, convocatòria 20/2019, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 04/11

DOGV 9006
data 27/01/21

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en acció social de l’Administració de la Generalitat, escala treball social, A2-16-03, sector administració especial, convocatòria 20/2019, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9328
data 29/04/22

RESOLUCIÓ de 21 d’abril de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual se substitueix una de les persones que integren l’òrgan tècnic de selecció designat per a les proves selectives d’accés al cos A2-16-03, convocatòries 20/2019 i 21/2019.

DOGV 9437
data 28/09/22

RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 20/2019, pertanyents al cos superior de gestió en acció social de l’Administració de la Generalitat, escala treball social, A2-16-03, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
La realització del primer exercici, tindrà lloc el pròxim dia 22 d’octubre de 2022, a les 11.00 hores

DOGV 9858
data 28/05/24

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en acció social de l’Administració de la Generalitat, escala treball social, A2-16-03, sector administració especial, convocatòria 20/2019, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 19/2019

DOGV 8918
data 02/10/20

ORDRE 110/2020, de 23 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió en acció social de l’Administració de la Generalitat, escala educació social, A2-16-02, sector administració especial, convocatòria 19/2019, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 03/11

DOGV 9005
data 26/01/21

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en acció social de l’Administració de la Generalitat, escala educació social, A2-16-02, sector administració especial, convocatòria 19/2019, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9566
data 31/03/23

RESOLUCIÓ de 23 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 19/2019, pertanyents al cos superior de gestió en acció social de l’Administració de la Generalitat, escala educació social, A2-16-02, torn promoció interna, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
La realització del primer exercici, tindrà lloc el pròxim dia 22 d’abril de 2023, a les 10.00 hores


CONVOCATÒRIA 18/2019

DOGV 8918
data 02/10/20

ORDRE 109/2020, de 23 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió en acció social de l’Administració de la Generalitat, escala educació social, A2-16-02, sector administració especial, convocatòria 18/2019, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 03/11

DOGV 9005
data 26/01/21

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en acció social de l’Administració de la Generalitat, escala educació social, A2-16-02, sector administració especial, convocatòria 18/2019, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9103
data 09/06/21

CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 109/2020, de 23 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió en acció social de l’Administració de la Generalitat, escala educació social, A2-16-02, sector administració especial, convocatòria 18/2019, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició corresponents a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9566
data 31/03/23

RESOLUCIÓ de 23 de març de 2023, el director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 18/2019, pertanyents al cos superior de gestió en acció social de l’Administració de la Generalitat, escala educació social, A2-16-02, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
La realització del primer exercici, tindrà lloc el pròxim dia 22 d’abril de 2023, a les 10.00 hores


CONVOCATÒRIA 17/2019

DOGV 8918
data 02/10/20

ORDRE 108/2020, de 23 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola de l’Administració de la Generalitat, escala investigació i experimentació agrària, A2-14-02, sector administració especial, convocatòria 17/2019, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 03/11

DOGV 9005
data 26/01/21

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola de l’Administració de la Generalitat, escala investigació i experimentació agrària, A2-14-02, sector administració especial, convocatòria 17/2019, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9423
data 08/09/22

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 17/2019, pertanyents al cos superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola de l’Administració de la Generalitat, escala investigació i experimentació agrària, A2-14-02, torn de promoció interna, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019.                 
La realització del primer exercici tindrà lloc el pròxim dia 1 d’octubre de 2022, a les 11.00 hores

DOGV 9762
data 09/01/24

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2023, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es declaren desertes les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola de l’Administració de la Generalitat, escala investigació i experimentació agrària, A2-14-02, sector administració especial, convocatòria 17/2019, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 16/2019

DOGV 8918
data 02/10/20

ORDRE 107/2020, de 23 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola de l’Administració de la Generalitat, escala investigació i experimentació agrària A2-14-02, sector administració especial, convocatòria 16/2019, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 03/11

DOGV 9005
data 26/01/21

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola de l’Administració de la Generalitat, escala investigació i experimentació agrària A2-14-02, sector administració especial, convocatòria 16/2019, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9423
data 08/09/22

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 16/2019, pertanyents al cos superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola de l’Administració de la Generalitat, escala investigació i experimentació agrària A2-14-02, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019.                 
La realització del primer exercici tindrà lloc el pròxim dia 1 d’octubre de 2022, a les 11.00 hores

DOGV 9762
data 09/01/24

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2023, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola de l’Administració de la Generalitat, escala investigació i experimentació agrària A2-14-02, sector administració especial, convocatòria 16/2019, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9826
data 11/04/24

RESOLUCIÓ de 5 d’abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola de l’Administració de la Generalitat, escala investigació i experimentació agrària A2-14-02, sector administració especial, convocatòria 16/2019, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
L’elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 17 d’abril de 2024, a les 12.00 hores

DOGV 9826
data 11/04/24

RESOLUCIÓ de 3 d’abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola de l’Administració de la Generalitat, escala investigació i experimentació agrària A2-14-02, sector administració especial, convocatòria 16/2019, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
L’elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 17 d’abril de 2024, a les 10.00 hores

DOGV 9830
data 17/04/24

RESOLUCIÓ de 15 d’abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la Resolució de 3 d’abril de 2024, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola de l’Administració de la Generalitat, escala investigació i experimentació agrària A2-14-02, sector administració especial, convocatòria 16/2019, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9842
data 06/05/24

RESOLUCIÓ de 30 d’abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola de l’Administració de la Generalitat, escala investigació i experimentació agrària A2-14-02, sector administració especial, convocatòria 16/2019, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
L’acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 13 de maig de 2024.

DOGV 9842
data 06/05/24

RESOLUCIÓ de 30 d’abril de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola de l’Administració de la Generalitat, escala investigació i experimentació agrària A2-14-02, sector administració especial, convocatòria 16/2019, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 15/2019

DOGV 8917
data 01/10/20

ORDRE 106/2020, de 23 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic de l’administració del medi ambient de l’Administració de la Generalitat, escala administració del medi ambient, A1-27-01, sector administració especial, convocatòria 15/2019, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 02/11

DOGV 9004
data 25/01/21

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de l’administració del medi ambient de l’Administració de la Generalitat, escala administració del medi ambient, A1-27-01, sector administració especial, convocatòria 15/2019, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9566
data 31/03/23

RESOLUCIÓ de 23 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 15/2019, pertanyents al cos superior tècnic de l’administració del medi ambient de l’Administració de la Generalitat, escala administració del medi ambient, A1-27-01, torn de promoció interna, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
La realització del primer exercici, tindrà lloc el pròxim dia 22 d’abril de 2023, a les 10.00 hores


CONVOCATÒRIA 14/2019

DOGV 8917
data 01/10/20

ORDRE 105/2020, de 23 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic de l’administració del medi ambient de l’Administració de la Generalitat, escala administració del medi ambient, A1-27-01, sector administració especial, convocatòria 14/2019, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 02/11

DOGV 9004
data 25/01/21

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de l’administració del medi ambient de l’Administració de la Generalitat, escala administració del medi ambient, A1-27-01, sector administració especial, convocatòria 14/2019, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9566
data 31/03/23

RESOLUCIÓ de 23 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 14/2019, pertanyents al cos superior tècnic de l’administració del medi ambient de l’Administració de la Generalitat, escala administració del medi ambient, A1-27-01, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
La realització del primer exercici, tindrà lloc el pròxim dia 22 d’abril de 2023, a les 10.00 hores


CONVOCATÒRIA 13/2019

DOGV 8917
data 01/10/20

ORDRE 104/2020, de 23 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic de psicologia de l’Administració de la Generalitat, A1-20, sector administració especial, convocatòria 13/2019, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 02/11

DOGV 9004
data 25/01/21

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de psicologia de l’Administració de la Generalitat, A1-20, sector administració especial, convocatòria 13/2019, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9335
data 10/05/22

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual se substitueix una de les persones que integren l’òrgan tècnic de selecció designat per a les proves selectives d’accés al cos A1-20, convocatòries 12/2019 y 13/2019.

DOGV 9388
data 21/07/22

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 13/2019, pertanyents al cos superior tècnic de psicologia de l’Administració de la Generalitat, A1-20, torn de promoció interna, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
La realització del primer exercici, tindrà lloc el pròxim dia 17 de setembre de 2022, a les 11.00 hores

DOGV 9790
data 16/02/24

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de psicologia de l’Administració de la Generalitat, A1-20, sector administració especial, convocatòria 13/2019, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9833
data 22/04/24

RESOLUCIÓ de 10 d’abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de psicologia de l’Administració de la Generalitat, A1-20, sector administració especial, convocatòria 12/2019, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, i convocatòria 13/2019, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
L’elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 2 de maig de 2024, a les 11.30 hores

DOGV 9861
data 31/05/24

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de psicologia de l’Administració de la Generalitat, A1-20, sector administració especial, convocatòria 12/2019, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, i convocatòria 13/2019, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
L’acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 6 de juny de 2024.

DOGV 9861
data 31/05/24

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de psicologia de l’Administració de la Generalitat, A1-20, sector administració especial, convocatòria 12/2019, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, i convocatòria 13/2019, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 12/2019

DOGV 8917
data 01/10/20

ORDRE 103/2020, de 23 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic de psicologia de l’Administració de la Generalitat, A1-20, sector administració especial, convocatòria 12/2019, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 02/11

DOGV 9004
data 25/01/21

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de psicologia de l’Administració de la Generalitat, A1-20, sector administració especial, convocatòria 12/2019, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9335
data 10/05/22

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual se substitueix una de les persones que integren l’òrgan tècnic de selecció designat per a les proves selectives d’accés al cos A1-20, convocatòries 12/2019 y 13/2019.

DOGV 9388
data 21/07/22

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 12/2019, pertanyents al cos superior tècnic de psicologia de l’Administració de la Generalitat, A1-20, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
La realització del primer exercici, tindrà lloc el pròxim dia 17 de setembre de 2022, a les 11.00 hores

DOGV 9790
data 16/02/24

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de psicologia de l’Administració de la Generalitat, A1-20, sector administració especial, convocatòria 12/2019, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9833
data 22/04/24

RESOLUCIÓ de 10 d’abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de psicologia de l’Administració de la Generalitat, A1-20, sector administració especial, convocatòria 12/2019, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, i convocatòria 13/2019, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
L’elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 2 de maig de 2024, a les 11.30 hores

DOGV 9861
data 31/05/24

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de psicologia de l’Administració de la Generalitat, A1-20, sector administració especial, convocatòria 12/2019, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, i convocatòria 13/2019, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
L’acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 6 de juny de 2024.

DOGV 9861
data 31/05/24

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de psicologia de l’Administració de la Generalitat, A1-20, sector administració especial, convocatòria 12/2019, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, i convocatòria 13/2019, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 11/2019

DOGV 8908
data 18/09/20


ORDRE 71/2020, de 10 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos serveis auxiliars sociosanitaris i educatius de l'Administració de la Generalitat, escala monitors terapèutics, C2-05-03, sector administració especial, convocatòria 11/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2019 per al personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins el 20/10

DOGV 9002
data 21/01/21


RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d'accés al cos serveis auxiliars sociosanitaris i educatius de l'Administració de la Generalitat, escala monitors terapèutics, C2-05-03, sector administració especial, convocatòria 11/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2019 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9253
data 11/01/22


RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració de l'exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 11/2019, pertanyents al cos serveis auxiliars sociosanitaris i educatius de l'Administració de la Generalitat, escala monitors terapèutics, C2-05-03, torn lliure general, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2019 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l'exercici, tindrà lloc el pròxim dia 5 de febrer de 2022, a les 16.30 hores

DOGV 9511
data 13/01/23


RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos serveis auxiliars sociosanitaris i educatius de l'Administració de la Generalitat, escala monitors terapèutics, C2-05-03, sector administració especial, convocatòria 11/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2019 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9579
data 20/04/23


RESOLUCIÓ de 12 d'abril de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l'elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos de serveis auxiliars sociosanitaris i educatius de l'Administració de la Generalitat, escala monitors terapèutics, C2-05-03, sector administració especial, convocatòria 11/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2019 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9612
data 07/06/23


RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos serveis auxiliars sociosanitaris i educatius de l'Administració de la Generalitat, escala monitors terapèutics, C2-05-03, sector administració especial, convocatòria 11/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2019 per al personal de l'Administració de la Generalitat.
L’acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 16 de juny de 2023.

DOGV 9612
data 07/06/23


RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos serveis auxiliars sociosanitaris i educatius de l'Administració de la Generalitat, escala monitors i monitores terapèutics, C2-05-03, sector administració especial, convocatòria 11/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2019 per al personal de l'Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 10/2019

DOGV 8908
data 18/09/20


ORDRE 70/2020, de 10 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió en geodèsia i cartografia de l'Administració de la Generalitat, A2-12, sector administració especial, convocatòria 10/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2019 per al personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins el 20/10

DOGV 9002
data 21/01/21


RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos superior de gestió en geodèsia i cartografia de l'Administració de la Generalitat, A2-12, sector administració especial, convocatòria 10/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2019 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9311
data 01/04/22


RESOLUCIÓ de 22 de març de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 10/2019, pertanyents al cos superior de gestió en geodèsia i cartografia de l'Administració de la Generalitat, A2-12, torn lliure general, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2019, per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització del primer exercici, tindrà lloc el pròxim dia 30 d'abril de 2022, a les 16.30 hores

DOGV 9622
data 21/06/23


RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior de gestió en geodèsia i cartografia de l'Administració de la Generalitat, A2-12, sector administració especial, convocatòria 10/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2019 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9693
data 28/09/23


RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l'elecció de destinació a les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior de gestió en Geodèsia i Cartografia de l'Administració de la Generalitat, A2-12, sector administració especial, convocatòria 10/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2019 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9715
data 31/10/23


RESOLUCIÓ de 27 d'octubre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera als qui han superat les proves selectives d'accés al cos superior de gestió en Geodèsia i Cartografia de l'Administració de la Generalitat, A2-12, sector administració especial, convocatòria 10/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2019 per al personal de l'Administració de la Generalitat. 

DOGV 9715
data 31/10/23


RESOLUCIÓ de 27 d'octubre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions als qui han superat les proves selectives d'accés al cos superior de gestió en geodèsia i cartografia de l'Administració de la Generalitat, A2-12, sector administració especial, convocatòria 10/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2019 per al personal de l'Administració de la Generalitat.
L'acte de presa de possessió, tindrà lloc el 6 de novembre de 2023.


CONVOCATÒRIA 9/2019

DOGV 8853
data 09/07/20


ORDRE 62/2020, de 29 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos tècnic de gestió de projectes d'urbanisme i construcció de l'Administració de la Generalitat, B-08, sector administració especial, convocatòria 9/2019, torn de promoció interna específica, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2019 per al personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 06/08

DOGV 8908
data 18/09/20


RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses a les proves selectives d'accés al cos tècnic de gestió de projectes d'urbanisme i construcció de l'Administració de la Generalitat, B-08, sector administració especial, convocatòria 9/2019, torn de promoció interna específica, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2019 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9292
data 07/03/22

RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració de l'exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 9/2019, pertanyents al cos tècnic de gestió de projectes d'urbanisme i construcció de l'Administració de la Generalitat, B-08, torn de promoció interna específica, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2019 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l'exercici, tindrà lloc el pròxim dia 2 d'abril de 2022, a les 16.30 hores

DOGV 9567
data 03/04/23

RESOLUCIÓ de 24 de març de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos tècnic de gestió de projectes d'urbanisme i construcció de l'Administració de la Generalitat, B-08, sector administració especial, convocatòria 9/2019, torn de promoció interna específica, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2019 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9625
data 26/06/23

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos tècnic de gestió de projectes d'urbanisme i construcció de l'Administració de la Generalitat, B-08, sector administració especial, convocatòria 9/2019, torn de promoció interna específica, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2019 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 3 de juliol de 2023.

DOGV 9627
data 28/06/23

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos tècnic de gestió de projectes d'urbanisme i construcció de l'Administració de la Generalitat, B-08, sector administració especial, convocatòria 9/2019, torn de promoció interna específica, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2019 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9637
data 12/07/23

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la Resolució de 21 de juny de 2023, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos tècnic de gestió de projectes d'urbanisme i construcció de l'Administració de la Generalitat, B-08, sector administració especial, convocatòria 9/2019, torn de promoció interna específica, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2019 per a personal de l'Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 8/2019

DOGV 8853
data 09/07/20


ORDRE 61/2020, de 29 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés a l'agrupació professional funcionarial, serveis de suport generals de l'Administració de la Generalitat, escala subalterns i subalternes APF-01-01, convocatòria 8/2019, corresponent a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereixen la disposició addicional segona i la disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, de l'oferta d'ocupació pública de 2019 per al personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 06/08

DOGV 8908
data 18/09/20


RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses en les proves selectives d'accés a l'agrupació professional funcionarial, serveis de suport generals de l'Administració de la Generalitat, escala subalterns APF-01-01, convocatòria 8/2019, corresponent a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereixen la disposició addicional segona i la disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, de l'oferta d'ocupació pública de 2019 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9428
data 15/09/22


RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 8/2019, pertanyents a l’agrupació professional funcionarial, serveis de suport generals de l’Administració de la Generalitat, escala subalterns i subalternes APF-01-01, torn promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019.
La realització del primer exercici tindrà lloc el pròxim dia 6 d’octubre de 2022, a les 10.00 hores

DOGV 9513
data 17/01/23


RESOLUCIÓ d'11 de gener de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés a l'agrupació professional funcionarial, serveis de suport generals de l'Administració de la Generalitat, escala subalterns i subalternes APF-01-01, convocatòria 8/2019, corresponent a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereixen la disposició addicional segona i la disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, de l'oferta d'ocupació pública de 2019 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9600
data 22/05/23


RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adscriu als seus llocs a les persones que han superat les proves d'accés a l'agrupació professional funcionarial, serveis de suport generals de l'Administració de la Generalitat, escala subalterns i subalternes APF-01-01, convocatòria 8/2019, corresponent a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereixen la disposició addicional segona i la disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, de l'oferta d'ocupació pública de 2019 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9600
data 22/05/23


RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera de la Generalitat, de l'agrupació professional funcionarial, APT-APF-01 de subalterns i subalternes, les persones que han superat les proves selectives d'accés a l'agrupació professional funcionarial, serveis de suport generals de l'Administració de la Generalitat, escala subalterns i subalternes APF-01-01, convocatòria 8/2019, corresponent a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què fan referència la disposició addicional segona i la disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, de l'oferta d'ocupació pública de 2019 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9604
data 26/05/23


CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 de maig de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adscriu als seus llocs les persones que han superat les proves d'accés a l'agrupació professional funcionarial, serveis de suport generals de l'Administració de la Generalitat, escala subalterns i subalternes APF-01-01, convocatòria 8/2019, corresponent a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereixen la disposició addicional segona i la disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, de l'oferta d'ocupació pública de 2019 per al personal de l'Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 7/2019

DOGV 8852
data 08/07/20


ORDRE 56/2020, de 26 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió d'administració general de l'Administració de la Generalitat, A2-01, sector administració general, convocatòria 7/2019, corresponent a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereixen la disposició addicional segona i la disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, de l'oferta d'ocupació pública de 2019 per al personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 05/08

DOGV 8908
data 18/09/20


RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses a les proves selectives d'accés al cos superior de gestió d'administració general de l'Administració de la Generalitat, A2-01, sector administració general, convocatòria 7/2019, corresponent a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereixen la disposició addicional segona i la disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, de l'oferta d'ocupació pública de 2019 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 8908
data 18/09/20


RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es declara deserta la convocatòria de les proves selectives d'accés al cos superior de gestió d'administració general de l'Administració de la Generalitat, A2-01, sector administració general, convocatòria 7/2019, corresponent a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereixen la disposició addicional segona i la disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, de l'oferta d'ocupació pública de 2019 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9431
data 20/09/22


RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es declara deserta la convocatòria de les proves selectives d’accés al cos superior de gestió d’administració general de l’Administració de la Generalitat, A2-01, sector administració general, convocatòria 7/19.


CONVOCATÒRIA 6/2019

DOGV 8838
data 18/06/20

ORDRE 55/2020, de 8 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos especialistes en comunicacions i emergències de l’Administració de la Generalitat, C1-11, sector administració especial, convocatòria 6/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 17/07

DOGV 8868
data 28/07/20

RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses a les proves selectives d’accés al cos especialistes en comunicacions i emergències de l’Administració de la Generalitat, C1-11, sector administració especial, convocatòria 6/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9060
data 13/04/21

RESOLUCIÓ de 22 de març de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 6/2019, pertanyents al cos especialistes en comunicacions i emergències de l’Administració de la Generalitat, C1-11, torn lliure general, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
La realització de l’exercici, tindrà lloc el dia 8 de maig de 2021, a les 11.00 hores

DOGV 9274
data 09/02/22

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos especialistes en comunicacions i emergències de l’Administració de la Generalitat, C1-11, sector administració especial, convocatòria 6/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9335
data 10/05/22

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen per a l’elecció de destí les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos d’especialistes en comunicacions i emergències de l’Administració de la Generalitat, C1-11, sector administració especial, convocatòria 6/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9357
data 08/06/22

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destins als qui han superat les proves selectives de accés al cos d’especialistes en comunicacions i emergències de l’administració de la Generalitat, C1-11, sector administració especial, convocatòria 6/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs-oposició, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
L’acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 de juliol de 2022

DOGV 9357
data 08/06/22

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera els qui han superat les proves selectives d’accés al cos d’especialistes en comunicacions i emergències de l’Administració de la Generalitat, C1-11, sector administració especial, convocatòria 6/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 5/2019

DOGV 8838
data 18/06/20

ORDRE 54/2020, de 8 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos especialistes en pesca marítima de l’Administració de la Generalitat, C1-07, sector administració especial, convocatòria 5/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 17/07

DOGV 8868
data 28/07/20

RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos especialistes en pesca marítima de l’Administració de la Generalitat, C1-07, sector administració especial, convocatòria 5/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9088
data 20/05/21

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 5/2019, pertanyents al cos especialistes en pesca marítima de l’Administració de la Generalitat, C1-07, torn lliure general, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
La realització del exercici, tindrà lloc el dia 17 de juny de 2021, a les 11.00 hores

DOGV 9218
data 18/11/21

RESOLUCIÓ de 10 de novembre de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos especialistes en pesca marítima de l’Administració de la Generalitat, C1-07, sector administració especial, convocatòria 5/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9269
data 02/02/22

RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen per a l’elecció de destInació les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos d’especialistes en pesca marítima de l’Administració de la Generalitat, C1-07, sector administració especial, convocatòria 5/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9292
data 07/03/22

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives de accés al cos d’especialistes en pesca marítima de l’Administració de la Generalitat, C1-07, sector administració especial, convocatòria 5/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
L’acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 d’abril de 2022.

DOGV 9292
data 07/03/22

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos d’especialistes en pesca marítima de l’Administració de la Generalitat, C1-07, sector administració especial, convocatòria 5/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9342
data 18/05/22

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 28 de febrer de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos d’especialistes en pesca marítima de l’Administració de la Generalitat, C1-07, sector administració especial, convocatòria 5/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9342
data 18/05/22

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 28 de febrer de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos d’especialistes en pesca marítima de l’Administració de la Generalitat, C1-07, sector administració especial, convocatòria 5/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 4/2019

DOGV 8837
data 17/06/20

ORDRE 53/2020, de 8 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés a l’agrupació professional funcionarial, serveis de suport en agricultura, pesca i medi ambient de l’Administració de la Generalitat, escala peó agrari, APF-04-01, convocatòria 4/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 16/07

DOGV 8868
data 28/07/20

RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses a les proves selectives d’accés a l’agrupació professional funcionarial, serveis de suport en agricultura, pesca i medi ambient de l’Administració de la Generalitat, escala peó agrari, APF-04-01, convocatòria 4/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9192
data 11/10/21

RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 4/2019, pertanyents a l’agrupació professional funcionarial, serveis de suport en agricultura, pesca i medi ambient de l’Administració de la Generalitat, escala peó o peona agraris, APF-04-01, torn lliure general corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
La realització del exercici, tindrà lloc el pròxim dia 6 de novembre de 2021, a les 16.30 hores

DOGV 9453
data 20/10/22

RESOLUCIÓ d’11 d’octubre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés a l’agrupació professional funcionarial, serveis de suport en agricultura, pesca i medi ambient de l’Administració de la Generalitat, escala peó agrari, APF-04-01, convocatòria 4/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9522
data 30/01/23

RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d’accés a l’agrupació professional funcionarial, serveis de suport en agricultura, pesca i medi ambient de l’Administració de la Generalitat, escala peó agrari, APF-04-01, convocatòria 4/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
L’acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 15 de febrer de 2023.

DOGV 9522
data 30/01/23

RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d’accés a l’agrupació professional funcionarial, serveis de suport en agricultura, pesca i medi ambient de l’Administració de la Generalitat, escala peó agrari, APF-04-01, convocatòria 4/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 3/2019

DOGV 8837
data 17/06/20

ORDRE 52/2020, de 8 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic de traducció i interpretació lingüística de l’Administració de la Generalitat, A1-07, sector administració especial, convocatòria 3/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 16/07

DOGV 8868
data 28/07/20

RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de traducció i interpretació lingüística de l’Administració de la Generalitat, A1-07, sector administració especial, convocatòria 3/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9292
data 07/03/22

RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 3/2019, pertanyents al cos superior tècnic de traducció i interpretació lingüística de l’Administració de la Generalitat, A1-07, torn lliure general, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
La realització del primer exercici, tindrà lloc el pròxim dia 2 d’abril de 2022, a les 11.00 hores

DOGV 9687
data 20/09/23

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2023, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de traducció i interpretació lingüística de l’Administració de la Generalitat, A1-07, sector administració especial, convocatòria 3/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9764
data 11/01/24

RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de traducció i interpretació lingüística de l’Administració de la Generalitat, A1-07, sector administració especial, convocatòria 3/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
L’elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, tindrà lloc el dia 16 de gener de 2024, a les 10.00 hores

DOGV 9786
data 12/02/24

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de traducció i interpretació lingüística de l’Administració de la Generalitat, A1-07, sector administració especial, convocatòria 3/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
L’acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 27 de febrer de 2024.

DOGV 9786
data 12/02/24

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de traducció i interpretació lingüística de l’Administració de la Generalitat, A1-07, sector administració especial, convocatòria 3/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 2/2019

DOGV 8768
data 23/03/20

ORDRE 23/2020, de 27 de febrer, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic de tecnologia agroalimentària de l’Administració de la Generalitat, escala tecnòleg especialista, A1-31-02, sector administració especial, convocatòria 2/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 22/04

DOGV 8868
data 28/07/20

RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de tecnologia agroalimentària de l’Administració de la Generalitat, escala tecnòleg especialista, A1-31-02, sector administració especial, convocatòria 2/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9049
data 26/03/21

RESOLUCIÓ de 23 de març de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 2/2019, pertanyents al cos superior tècnic de tecnologia agroalimentària de l’Administració de la Generalitat, escala tecnòleg especialista, A1-31-02, torn lliure general, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
La realització del primer exercici, tindrà lloc el dia 23 d’abril de 2021, a les 16.30 hores

DOGV 9521
data 27/01/23

RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de tecnologia agroalimentària de l’Administració de la Generalitat, escala tecnòleg especialista, A1-31-02, sector administració especial, convocatòria 2/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9591
data 09/05/23

RESOLUCIÓ de 28 d’abril de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de tecnologia agroalimentària de l’Administració de la Generalitat, escala tecnòleg especialista, A1-31-02, sector administració especial, convocatòria 2/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.


DOGV 9621
data 20/06/23

RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de tecnologia agroalimentària de l’Administració de la Generalitat, escala tecnòleg especialista, A1-31-02, sector administració especial, convocatòria 2/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
L’acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 3 de juliol de 2023.

DOGV 9621
data 20/06/23

RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de tecnologia agroalimentària de l’Administració de la Generalitat, escala tecnòleg especialista, A1-31-02, sector administració especial, convocatòria 2/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 1/2019

DOGV 8666
data 29/10/19

ORDRE 10/2019, de 21 d’octubre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic de geodèsia i cartografia de l’Administració de la Generalitat, A1-16, sector administració especial, convocatòria 1/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta pública d’ocupació de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 27/11

DOGV 8744
data 20/02/20

ORDRE 18/2020, d’11 de febrer, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es modifica l’Ordre 10/2019, de 21 d’octubre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic de geodèsia i cartografia de l’Administració de la Generalitat, A1-16, sector administració especial, convocatòria 1/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta pública d’ocupació de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8850
data 06/07/20

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de geodèsia i cartografia de l’Administració de la Generalitat, A1-16, sector administració especial, convocatòria 1/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta pública d’ocupació de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 8960
data 25/11/20

RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés, i es fa publica la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 1/2019, pertanyents al cos superior tècnic de geodèsia i cartografia de l’Administració de la Generalitat, A1-16, torn lliure general, corresponents a l’oferta publica d’ocupació de 2019, per al personal de l’Administració de la Generalitat.
La realització del primer exercici, tindrà lloc el pròxim dia 19 de desembre de 2020, a les 11.00 hores

DOGV 9338
data 13/05/22

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de geodèsia i cartografia de l’Administració de la Generalitat, A1-16, sector administració especial, convocatòria 1/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta pública d’ocupació de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9385
data 18/07/22

RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destí les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de geodèsia i cartografia de l’Administració de la Generalitat, A1-16, sector administració especial, convocatòria 1/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.

DOGV 9420
data 05/09/22

RESOLUCIÓ de 29 d’agost de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de geodèsia i cartografia de l’Administració de la Generalitat, A1-16, sector administració especial, convocatòria 1/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
L’acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 15 de setembre de 2022.

DOGV 9420
data 05/09/22

RESOLUCIÓ de 29 d’agost de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de geodèsia i cartografia de l’Administració de la Generalitat, A1-16, sector administració especial, convocatòria 1/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2019.