OPE 2023

DECRET 44/2023, de 31 de marc, del Consell, d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a l'Administració de la Generalitat (DOGV 9569, 05/04/23).


CONVOCATÒRIA 40/2023

DOGV 9629
data 30/06/23


ORDRE 46/2023, de 26 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos tècnic de gestió de serveis socioculturals i a la comunitat, escala tècnica de gestió en Educació Infantil, B-06-01, cos especial, convocatòria 40/2023, torn de promoció interna específica, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per al personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 14/07

DOGV 9656
data 07/08/23


RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos tècnic de gestió de serveis socioculturals i a la comunitat, escala tècnica de gestió en Educació Infantil, B-06-01, convocatòria 40/2023, torn de promoció interna específica, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9675
data 04/09/23


RESOLUCIÓ de 7 d'agost de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d'accés al cos tècnic de gestió de serveis socioculturals i a la comunitat, escala tècnica de gestió en Educació Infantil, B-06-01, cos especial, convocatòria 40/2023, torn de promoció interna específica, pel sistema de concurs oposició.

DOGV 9696
data 03/10/23


RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per a la substitució de persones integrants del òrgan tècnic de selecció per al desenvolupament i l'execució de les proves selectives d'accés al cos B-06-01, promoció interna, convocatòria 40/2023.

DOGV 9724
data 14/11/23


RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es convoca i regula el curs selectiu d'accés al cos tècnic de gestió de serveis socioculturals i a la comunitat, escala tècnica de gestió en Educació Infantil, B-06-01, cos especial, convocatòria 40/2023, torn de promoció interna específica, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9784
data 08/02/24


CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 28 de setembre de 2023, de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es modifica la composició de l'òrgan tècnic de selecció de la convocatòria 40/2023.

DOGV 9787
data 13/02/24


RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual es determinen les persones admeses i excloses per a la realització de la prova final del curs formatiu, i es fa pública la data de celebració de l'exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 40/2023, pertanyents al cos tècnic de gestió de serveis socioculturals i a la comunitat, escala tècnica de gestió en Educació Infantil, B-06-01, cos especial, torn de promoció interna específica, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per al personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l'exercici, tindrà lloc el pròxim dia 2 de març de 2024, a les 10.00 hores


CONVOCATÒRIA 39/2023

DOGV 9626
data 27/06/23


ORDRE 32/2023, de 16 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos de serveis auxiliars de conducció de vehicles, C2-02, cos especial, convocatòria 39/2023, promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 11/07

DOGV 9656
data 07/08/23


RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos de serveis auxiliars de conducció de vehicles, C2-02, convocatòria 39/2023, promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9675
data 04/09/23


RESOLUCIÓ de 7 d'agost de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d'accés als cossos A1-01, APT-A1-01-03 A101, A1-04-06, A1-04-13, A1-07-02, A2-01, A2-02-01, A2-04-05, C1-04-03, C2-01, C2-02, APT-APF-01, A2-02-02, A2-02-09, A2-02-10, A2-04-04, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2023 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9698
data 05/10/23


RESOLUCIÓ de 2 d'octubre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per a la substitució de persones integrants dels òrgans tècnics de selecció designats per a les proves selectives d'accés als cossos A1-01, APT-A1-01-03 A1-01, A2-02-01, C2-01, C2-02, A2-02-02, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9704
data 16/10/23


RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració de l'exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 39/2023, pertanyents al cos de serveis auxiliars de conducció de vehicles, C2-02, promoció interna, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l'exercici, tindrà lloc el pròxim dia 5 de novembre de 2023, a les 10.00 hores

DOGV 9875
data 20/06/24


RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2024, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos de serveis auxiliars de conducció de vehicles, C2-02, cos especial, convocatòria 39/2023, promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 38/2023

DOGV 9625
data 26/06/23


ORDRE 31/2023, de 16 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos auxiliar, C2-01, cos general, convocatòria 38/2023, promoció interna, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 10/07

DOGV 9656
data 07/08/23


RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos auxiliar, C2-01, convocatòria 38/2023, promoció interna, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9675
data 04/09/23


RESOLUCIÓ de 7 d'agost de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d'accés als cossos A1-01, APT-A1-01-03 A101, A1-04-06, A1-04-13, A1-07-02, A2-01, A2-02-01, A2-04-05, C1-04-03, C2-01, C2-02, APT-APF-01, A2-02-02, A2-02-09, A2-02-10, A2-04-04, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2023 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9698
data 05/10/23


RESOLUCIÓ de 2 d'octubre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per a la substitució de persones integrants dels òrgans tècnics de selecció designats per a les proves selectives d'accés als cossos A1-01, APT-A1-01-03 A1-01, A2-02-01, C2-01, C2-02, A2-02-02, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9712
data 26/10/23


RESOLUCIÓ de 2 d'octubre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració de l'exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 38/2023, pertanyents al cos auxiliar, C2-01, promoció interna, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l'exercici, tindrà lloc el pròxim dia 18 de novembre de 2023, a les 10.00 hores


CONVOCATÒRIA 37/2023

DOGV 9625
data 26/06/23


ORDRE 30/2023, de 16 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos especialistes d'atenció sociosanitària, educació especial i cures auxiliars d'infermeria, escala d'educació especial, C1-04-03, cos especial, convocatòria 37/2023, promoció interna, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 10/07

DOGV 9657
data 08/08/23


RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos especialistes d'atenció sociosanitària, educació especial i cures auxiliars d'infermeria, escala d'educació especial, C1-04-03, convocatòria 37/2023, promoció interna, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9675
data 04/09/23


RESOLUCIÓ de 7 d'agost de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d'accés als cossos A1-01, APT-A1-01-03 A101, A1-04-06, A1-04-13, A1-07-02, A2-01, A2-02-01, A2-04-05, C1-04-03, C2-01, C2-02, APT-APF-01, A2-02-02, A2-02-09, A2-02-10, A2-04-04, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2023 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9692
data 27/09/23


RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per a la substitució de persones integrants dels òrgans tècnics de selecció designats per a les proves selectives d'accés als cossos A1-04-06, A1-04-13, A1-07-02, A2-01, A2-04-05, C1-04-03, APT-APF-01, A2-02-09, A2-02-10, A2-04-04, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9712
data 26/10/23


RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració de l'exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 37/2023, pertanyents al cos especialistes d'atenció sociosanitària, educació especial i cures auxiliars d'infermeria, escala d'educació especial, C1-04-03, promoció interna, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l'exercici, tindrà lloc el pròxim dia 18 de novembre de 2023, a les 16.30 hores

DOGV 9846
data 10/05/24


RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2024, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos especialistes d'atenció sociosanitària, educació especial i cures auxiliars d'infermeria, escala d'educació especial, C1-04-03, cos especial, convocatòria 37/2023, promoció interna, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9859
data 29/05/24


RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen per a l'elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos especialistes d'atenció sociosanitària, educació especial i cures auxiliars d'infermeria, escala d'educació especial, C1-04-03, cos especial, convocatòria 13/2023, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, i convocatòria 37/2023, torn de promoció interna, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
L’elecció de destí, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 4 de juny de 2024, a les 12.30 hores

DOGV 9862
data 03/06/24


CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 23 de maig de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen per a l'elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos d'especialistes d'atenció sociosanitària, educació especial i cures auxiliars d'infermeria, escala d'educació especial, C1-04-03, cos especial, convocatòria 13/2023, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, i convocatoria 37/2023, torn de promoció interna, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9878
data 26/06/24


RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos d'especialistes d'atenció sociosanitària, educació especial i atencions auxiliars d'infermeria, escala d'educació especial, C1-04-03, cos especial, convocatòria 13/2023, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema d'oposició, i convocatòria 37/2023, promoció interna, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 de juliol de 2024.

DOGV 9878
data 26/06/24


RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2024, de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es nomenen personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos especialistes d'atenció sociosanitària, educació especial i atencions auxiliars d'infermeria, escala d'educació especial, C1-04-03, cos especial, convocatòria 13/2023, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema d'oposició, i convocatòria 37/2023, promoció interna, persones amb diversitat funcional i malaltia mental pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 36/2023

DOGV 9623
data 22/06/23


ORDRE 29/2023, de 16 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos administratiu, C1-01, cos general, convocatòria 36/2023, promoció interna, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 06/07

DOGV 9686
data 19/09/23


RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos administratiu, C1-01, convocatòria 36/2023, promoció interna, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9689
data 22/09/23


RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2023, de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants de l'òrgan tècnic de selecció per al desenvolupament i l'execució de les proves selectives d'accés al cos C1-01, convocatòries 12/2023 i 36/2023, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9704
data 16/10/23


RESOLUCIÓ de 10 d'octubre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per a la substitució de persones integrants dels òrgans tècnics de selecció designats per a les proves selectives d'accés als cossos C1-01, APT-C1-01-01, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9732
data 24/11/23


RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració de l'exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 36/2023, pertanyents al cos administratiu, C1-01, promoció interna, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l'exercici, tindrà lloc el pròxim dia 16 de desembre de 2023, a les 10.00 hores

DOGV 9868
data 11/06/24


RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2024, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos administratiu, C1-01, cos general, convocatòria 36/2023, promoció interna, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 35/2023

DOGV 9628
data 29/06/23


ORDRE 43/2023, de 22 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos tècnic facultatiu de tributs, A2-05, cos especial, convocatòria 35/2023, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 13/07

DOGV 9657
data 08/08/23


RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones excloses per a les proves selectives d'accés al cos tècnic facultatiu de tributs, A2-05, convocatòria 35/2023, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9692
data 27/09/23


RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants dels òrgan tècnic de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d'accés al cos A2-05, torn lliure general i promoció interna, convocatòries 11/2023 i 35/2023.

DOGV 9704
data 16/10/23


RESOLUCIÓ de 10 d'octubre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per a la substitució de persones integrants dels òrgans tècnics de selecció designats per a les proves selectives d'accés al cos A2-05, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9716
data 02/11/23


RESOLUCIÓ de 4 d'octubre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones excloses per a les proves selectives d'accés, i es declara deserta, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 35/2023, pertanyents al cos tècnic facultatiu de tributs, A2-05, torn de promoció interna, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 34/2023

DOGV 9624
data 23/06/23


ORDRE 28/2023, de 16 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos tècnic facultatiu d'acció social, administració de serveis socials i sociosanitaris, escala en educació social, A2-04-05, cos especial, convocatòria 34/2023, promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 07/07

DOGV 9658
data 09/08/23


RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos tècnic facultatiu d'acció social, administració de serveis socials i sociosanitaris, escala en educació social, A2-04-05, convocatòria 34/2023, promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9675
data 04/09/23


RESOLUCIÓ de 7 d'agost de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d'accés als cossos A1-01, APT-A1-01-03 A101, A1-04-06, A1-04-13, A1-07-02, A2-01, A2-02-01, A2-04-05, C1-04-03, C2-01, C2-02, APT-APF-01, A2-02-02, A2-02-09, A2-02-10, A2-04-04, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2023 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9692
data 27/09/23


RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per a la substitució de persones integrants dels òrgans tècnics de selecció designats per a les proves selectives d'accés als cossos A1-04-06, A1-04-13, A1-07-02, A2-01, A2-04-05, C1-04-03, APT-APF-01, A2-02-09, A2-02-10, A2-04-04, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9707
data 19/10/23


RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 34/2023, pertanyents al cos tècnic facultatiu d'acció social, administració de serveis socials i sociosanitaris, escala en educació social, A2-04-05, promoció interna, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l'exercici, tindrà lloc el pròxim dia 11 de novembre de 2023, a les 16.30 hores


CONVOCATÒRIA 33/2023

DOGV 9627
data 28/06/23


ORDRE 27/2023, de 16 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos tècnic facultatiu d'acció social, administració de serveis socials i sociosanitaris, escala en treball social, A2-04-04, cos especial, convocatòria 33/2023, promoció interna, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 12/07

DOGV 9658
data 09/08/23


RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos tècnic facultatiu d'acció social, administració de serveis socials i sociosanitaris, escala en treball social, A2-04-04, convocatòria 33/2023, promoció interna, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9675
data 04/09/23


RESOLUCIÓ de 7 d'agost de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d'accés als cossos A1-01, APT-A1-01-03 A101, A1-04-06, A1-04-13, A1-07-02, A2-01, A2-02-01, A2-04-05, C1-04-03, C2-01, C2-02, APT-APF-01, A2-02-02, A2-02-09, A2-02-10, A2-04-04, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2023 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9692
data 27/09/23


RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per a la substitució de persones integrants dels òrgans tècnics de selecció designats per a les proves selectives d'accés als cossos A1-04-06, A1-04-13, A1-07-02, A2-01, A2-04-05, C1-04-03, APT-APF-01, A2-02-09, A2-02-10, A2-04-04, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9733
data 27/11/23


RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 33/2023, pertanyents al cos tècnic facultatiu d'acció social, administració de serveis socials i sociosanitaris, escala treball social, A2-04-04, promoció interna, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l'exercici, tindrà lloc el pròxim dia 16 de desembre de 2023, a les 16.30 hores


CONVOCATÒRIA 32/2023

DOGV 9627
data 28/06/23


ORDRE 26/2023, de 16 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos tècnic facultatiu, escala tècnica en arxivística, biblioteconomia i documentació, A2-02-10, cos especial, convocatòria 32/2023, promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 12/07

DOGV 9659
data 10/08/23


RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos tècnic facultatiu, escala tècnica en arxivística, biblioteconomia i documentació, A2-02-10, convocatòria 32/2023, promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9675
data 04/09/23


RESOLUCIÓ de 7 d'agost de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d'accés als cossos A1-01, APT-A1-01-03 A101, A1-04-06, A1-04-13, A1-07-02, A2-01, A2-02-01, A2-04-05, C1-04-03, C2-01, C2-02, APT-APF-01, A2-02-02, A2-02-09, A2-02-10, A2-04-04, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2023 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9692
data 27/09/23
RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per a la substitució de persones integrants dels òrgans tècnics de selecció designats per a les proves selectives d'accés als cossos A1-04-06, A1-04-13, A1-07-02, A2-01, A2-04-05, C1-04-03, APT-APF-01, A2-02-09, A2-02-10, A2-04-04, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9707
data 19/10/23


RESOLUCIÓ de 2 d'octubre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 32/2023, pertanyents al cos tècnic facultatiu, escala tècnica en arxivística, biblioteconomia i documentació, A2-02-10, promoció interna, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l'exercici, tindrà lloc el pròxim dia 11 de novembre de 2023, a les 16.30 hores


CONVOCATÒRIA 31/2023

DOGV 9629
data 30/06/23


ORDRE 42/2023, de 22 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos tècnic facultatiu, escala de promoció lingüística, A2-02-09, cos especial, convocatòria 31/2023, promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 14/07

DOGV 9659
data 10/08/23


RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d'accés al cos tècnic facultatiu, escala de promoció lingüística, A2-02-09, convocatòria 31/2023, promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9675
data 04/09/23


RESOLUCIÓ de 7 d'agost de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d'accés als cossos A1-01, APT-A1-01-03 A101, A1-04-06, A1-04-13, A1-07-02, A2-01, A2-02-01, A2-04-05, C1-04-03, C2-01, C2-02, APT-APF-01, A2-02-02, A2-02-09, A2-02-10, A2-04-04, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2023 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9692
data 27/09/23


RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per a la substitució de persones integrants dels òrgans tècnics de selecció designats per a les proves selectives d'accés als cossos A1-04-06, A1-04-13, A1-07-02, A2-01, A2-04-05, C1-04-03, APT-APF-01, A2-02-09, A2-02-10, A2-04-04, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9718
data 06/11/23


RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 31/2023, pertanyents al cos tècnic facultatiu, escala de promoció lingüística, A2-02-09, promoció interna, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l'exercici, tindrà lloc el pròxim dia 25 de novembre de 2023, a les 10.00 hores


CONVOCATÒRIA 30/2023

DOGV 9626
data 27/06/23


ORDRE 25/2023, de 16 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos tècnic facultatiu, escala enginyeria tècnica en obres públiques, A2-02-02, cos especial, convocatòria 30/2023, promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 11/07

DOGV 9659
data 10/08/23


RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones excloses per a les proves selectives d'accés al cos tècnic facultatiu, escala enginyeria tècnica en obres públiques, A2-02-02, convocatòria 30/2023, promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9675
data 04/09/23


RESOLUCIÓ de 7 d'agost de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d'accés als cossos A1-01, APT-A1-01-03 A101, A1-04-06, A1-04-13, A1-07-02, A2-01, A2-02-01, A2-04-05, C1-04-03, C2-01, C2-02, APT-APF-01, A2-02-02, A2-02-09, A2-02-10, A2-04-04, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2023 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9698
data 05/10/23


RESOLUCIÓ de 2 d'octubre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per a la substitució de persones integrants dels òrgans tècnics de selecció designats per a les proves selectives d'accés als cossos A1-01, APT-A1-01-03 A1-01, A2-02-01, C2-01, C2-02, A2-02-02, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9718
data 06/11/23


RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones excloses per a les proves selectives d'accés, i es declara deserta, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 30/2023, pertanyents al cos tècnic facultatiu, escala enginyeria tècnica en obres públiques, A2-02-02, promoció interna, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 29/2023

DOGV 9622
data 22/06/23


ORDRE 24/2023, de 16 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos tècnic facultatiu, escala tècnica en sistemes i tecnologia de la informació, A2-02-01, cos especial, convocatòria 29/2023, promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 06/07

DOGV 9661
data 14/08/23


RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos tècnic facultatiu, escala tècnica en sistemes i tecnologia de la informació, A2-02-01, convocatòria 29/2023, promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9675
data 04/09/23


RESOLUCIÓ de 7 d'agost de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d'accés als cossos A1-01, APT-A1-01-03 A101, A1-04-06, A1-04-13, A1-07-02, A2-01, A2-02-01, A2-04-05, C1-04-03, C2-01, C2-02, APT-APF-01, A2-02-02, A2-02-09, A2-02-10, A2-04-04, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2023 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9698
data 05/10/23


RESOLUCIÓ de 2 d'octubre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per a la substitució de persones integrants dels òrgans tècnics de selecció designats per a les proves selectives d'accés als cossos A1-01, APT-A1-01-03 A1-01, A2-02-01, C2-01, C2-02, A2-02-02, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9719
data 07/11/23


RESOLUCIÓ de 16 d'octubre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 29/2023, pertanyents al cos tècnic facultatiu, escala tècnica en sistemes i tecnologia de la informació, A2-02-01, promoció interna i persones amb diversitat funcional, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l'exercici, tindrà lloc el pròxim dia 25 de novembre de 2023, a les 16.30 hores

DOGV 9761
data 08/01/24


RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per a la substitució de persones que integren l'òrgan tècnic de selecció designat per a les proves selectives d'accés al cos A2-02-01, convocatòries 9/2023 i 29/2023.


CONVOCATÒRIA 28/2023

DOGV 9622
data 22/06/23


ORDRE 23/2023, de 16 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos de gestió, A2-01, cos general, convocatòria 28/2023, promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 06/07

DOGV 9661
data 14/08/23


RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos de gestió, A2-01, convocatòria 28/2023, promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9675
data 04/09/23


RESOLUCIÓ de 7 d'agost de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d'accés als cossos A1-01, APT-A1-01-03 A101, A1-04-06, A1-04-13, A1-07-02, A2-01, A2-02-01, A2-04-05, C1-04-03, C2-01, C2-02, APT-APF-01, A2-02-02, A2-02-09, A2-02-10, A2-04-04, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2023 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9692
data 27/09/23


RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per a la substitució de persones integrants dels òrgans tècnics de selecció designats per a les proves selectives d'accés als cossos A1-04-06, A1-04-13, A1-07-02, A2-01, A2-04-05, C1-04-03, APT-APF-01, A2-02-09, A2-02-10, A2-04-04, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9706
data 18/10/23


RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 28/2023, pertanyents al cos de gestió, A2-01, promoció interna i persones amb diversitat funcional, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l’exercici, tindrà lloc el pròxim dia 11 de novembre de 2023, a les 10.00 hores

DOGV 9718
data 06/11/23


CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 26 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 28/2023, pertanyents al cos de gestió, A2-01, promoció interna i persones amb diversitat funcional, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 27/2023

DOGV 9628
data 29/06/23


ORDRE 41/2023, de 22 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior facultatiu d'inspecció de tributs, A1-09, cos especial, convocatòria 27/2023, torn de promoció interna, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 13/07

DOGV 9663
data 17/08/23


RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos superior facultatiu d'inspecció de tributs, A1-09, convocatòria 27/2023, torn de promoció interna, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9719
data 07/11/23


RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants de l'òrgan tècnic de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d'accés al cos A1-09, convocatòries 7/2023 i 27/2023.

DOGV 9728
data 20/11/23


RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 27/2023, pertanyents al cos superior facultatiu d'inspecció de tributs, A1-09, torn de promoció interna, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9730
data 22/11/23


CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 2 de novembre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants de l'òrgan tècnic de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d'accés al cos A1-09, convocatòries 7/2023 i 27/2023.


CONVOCATÒRIA 26/2023

DOGV 9622
data 21/06/23


ORDRE 22/2023, de 16 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior facultatiu d'acció social, administració de serveis socials i sociosanitaris, escala en psicologia, A1-07-02, cos especial, convocatòria 26/2023, promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 05/07

DOGV 9650
data 28/07/23


RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos superior facultatiu d'acció social, administració de serveis socials i sociosanitaris, escala en psicologia, A1-07-02, convocatòria 26/2023, promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9675
data 04/09/23


RESOLUCIÓ de 7 d'agost de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d'accés als cossos A1-01, APT-A1-01-03 A101, A1-04-06, A1-04-13, A1-07-02, A2-01, A2-02-01, A2-04-05, C1-04-03, C2-01, C2-02, APT-APF-01, A2-02-02, A2-02-09, A2-02-10, A2-04-04, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2023 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9692
data 27/09/23


RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per a la substitució de persones integrants dels òrgans tècnics de selecció designats per a les proves selectives d'accés als cossos A1-04-06, A1-04-13, A1-07-02, A2-01, A2-04-05, C1-04-03, APT-APF-01, A2-02-09, A2-02-10, A2-04-04, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9719
data 07/11/23


RESOLUCIÓ de 16 d'octubre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 26/2023, pertanyents al cos superior facultatiu d'acció social, administració de serveis socials i sociosanitaris, escala en psicologia, A1-07-02, promoció interna i persones amb diversitat funcional, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l'exercici, tindrà lloc el pròxim dia 25 de novembre de 2023, a les 10.00 hores


CONVOCATÒRIA 25/2023

DOGV 9622
data 21/06/23


ORDRE 21/2023, de 16 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior facultatiu d'estadística, A1-04-13, cos especial, convocatòria 25/2023, promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 05/07

DOGV 9675
data 04/09/23


RESOLUCIÓ de 7 d'agost de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d'accés als cossos A1-01, APT-A1-01-03 A101, A1-04-06, A1-04-13, A1-07-02, A2-01, A2-02-01, A2-04-05, C1-04-03, C2-01, C2-02, APT-APF-01, A2-02-02, A2-02-09, A2-02-10, A2-04-04, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2023 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9692
data 27/09/23


RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per a la substitució de persones integrants dels òrgans tècnics de selecció designats per a les proves selectives d'accés als cossos A1-04-06, A1-04-13, A1-07-02, A2-01, A2-04-05, C1-04-03, APT-APF-01, A2-02-09, A2-02-10, A2-04-04, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9731
data 23/11/23


RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 5/2023, pertanyents al cos superior facultatiu d'estadística, A1-04-13, torn lliure, i es declara deserta la convocatòria 25/2023, torn promoció interna, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9882
data 01/07/24


RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2024, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es declaren desertes les proves selectives d'accés al cos superior facultatiu d'estadística, A1-04-13, cos especial, convocatòria 25/2023, promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 24/2023

DOGV 9629
data 30/06/23


ORDRE 45/2023, de 23 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior facultatiu, escala de sistemes i tecnologia de la informació, A1-04-06, cos especial, convocatòria 24/2023, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 14/07

DOGV 9663
data 17/08/23


RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d'accés al cos superior facultatiu, escala de sistemes i tecnologia de la informació, A1-04-06, convocatòria 24/2023, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9675
data 04/09/23


RESOLUCIÓ de 7 d'agost de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d'accés als cossos A1-01, APT-A1-01-03 A101, A1-04-06, A1-04-13, A1-07-02, A2-01, A2-02-01, A2-04-05, C1-04-03, C2-01, C2-02, APT-APF-01, A2-02-02, A2-02-09, A2-02-10, A2-04-04, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2023 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9692
data 27/09/23


RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per a la substitució de persones integrants dels òrgans tècnics de selecció designats per a les proves selectives d'accés als cossos A1-04-06, A1-04-13, A1-07-02, A2-01, A2-04-05, C1-04-03, APT-APF-01, A2-02-09, A2-02-10, A2-04-04, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 23/2023

DOGV 9628
data 29/06/23


ORDRE 40/2023, de 22 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior d'administració general de l'Administració de la Generalitat, A1-01, cos general, convocatòria 23/2023, promoció interna, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 13/07

DOGV 9664
data 18/08/23


RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos superior d'administració general de l'Administració de la Generalitat, A1-01, convocatòria 23/2023, promoció interna, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9675
data 04/09/23


RESOLUCIÓ de 7 d'agost de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d'accés als cossos A1-01, APT-A1-01-03 A101, A1-04-06, A1-04-13, A1-07-02, A2-01, A2-02-01, A2-04-05, C1-04-03, C2-01, C2-02, APT-APF-01, A2-02-02, A2-02-09, A2-02-10, A2-04-04, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2023 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9698
data 05/10/23


RESOLUCIÓ de 2 d'octubre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per a la substitució de persones integrants dels òrgans tècnics de selecció designats per a les proves selectives d'accés als cossos A1-01, APT-A1-01-03 A1-01, A2-02-01, C2-01, C2-02, A2-02-02, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9708
data 20/10/23


RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2023, de la consellera de Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual se substitueix una de les persones que integren l'òrgan tècnic de selecció designat per a les proves selectives d'accés al cos A1-01, convocatòries 1/2023 i 23/2023.

DOGV 9725
data 15/11/23


RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració de l'exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 23/2023, pertanyents al cos superior d'administració general de l'Administració de la Generalitat, A1-01, promoció interna, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l'exercici, tindrà lloc el pròxim dia 2 de desembre de 2023, la primera part a les 10.00 hores i la segona part a les 16.30 hores


CONVOCATÒRIA 22/2023

DOGV 9627
data 28/06/23


ORDRE 20/2023, de 16 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos tècnic facultatiu d'acció social, administració de serveis socials i sociosanitaris, escala treball social, A2-04-04, cos especial, convocatòria 22/2023, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 12/07

DOGV 9658
data 09/08/23


RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos tècnic facultatiu d'acció social, administració de serveis socials i sociosanitaris, escala treball social, A2-04-04, convocatòria 22/2023, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9675
data 04/09/23


RESOLUCIÓ de 7 d'agost de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d'accés als cossos A1-01, APT-A1-01-03 A101, A1-04-06, A1-04-13, A1-07-02, A2-01, A2-02-01, A2-04-05, C1-04-03, C2-01, C2-02, APT-APF-01, A2-02-02, A2-02-09, A2-02-10, A2-04-04, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2023 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9692
data 27/09/23


RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per a la substitució de persones integrants dels òrgans tècnics de selecció designats per a les proves selectives d'accés als cossos A1-04-06, A1-04-13, A1-07-02, A2-01, A2-04-05, C1-04-03, APT-APF-01, A2-02-09, A2-02-10, A2-04-04, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9733
data 27/11/23


RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 22/2023, pertanyents al cos tècnic facultatiu d'acció social, administració de serveis socials i sociosanitaris, escala treball social, A2-04-04, torn lliure, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l'exercici, tindrà lloc el pròxim dia 16 de desembre de 2023, a les 16.30 hores


CONVOCATÒRIA 21/2023

DOGV 9627
data 28/06/23


ORDRE 19/2023, de 16 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos tècnic facultatiu, escala tècnica en arxivística, biblioteconomia y documentació, A2-02-10, cos especial, convocatòria 21/2023, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 12/07

DOGV 9659
data 10/08/23


RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d'accés al cos tècnic facultatiu, escala tècnica en arxivística, biblioteconomia i documentació, A2-02-10, convocatòria 21/2023, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9675
data 04/09/23


RESOLUCIÓ de 7 d'agost de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d'accés als cossos A1-01, APT-A1-01-03 A101, A1-04-06, A1-04-13, A1-07-02, A2-01, A2-02-01, A2-04-05, C1-04-03, C2-01, C2-02, APT-APF-01, A2-02-02, A2-02-09, A2-02-10, A2-04-04, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2023 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9692
data 27/09/23


RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per a la substitució de persones integrants dels òrgans tècnics de selecció designats per a les proves selectives d'accés als cossos A1-04-06, A1-04-13, A1-07-02, A2-01, A2-04-05, C1-04-03, APT-APF-01, A2-02-09, A2-02-10, A2-04-04, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9707
data 19/10/23


RESOLUCIÓ de 2 d'octubre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 21/2023, pertanyents al cos tècnic facultatiu, escala tècnica en arxivística, biblioteconomia i documentació, A2-02-10, torn lliure, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l'exercici, tindrà lloc el pròxim dia 11 de novembre de 2023, a les 16.30 hores


CONVOCATÒRIA 20/2023

DOGV 9629
data 30/06/23


ORDRE 20/2023, de 22 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos tècnic facultatiu, escala de promoció lingüística, A2-02-09, cos especial, convocatòria 20/2023, torn lliure general i persones amb diversitat funcional pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 14/07

DOGV 9659
data 10/08/23


RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d'accés al cos tècnic facultatiu, escala de promoció lingüística, A2-02-09, convocatòria 20/2023, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9675
data 04/09/23


RESOLUCIÓ de 7 d'agost de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d'accés als cossos A1-01, APT-A1-01-03 A101, A1-04-06, A1-04-13, A1-07-02, A2-01, A2-02-01, A2-04-05, C1-04-03, C2-01, C2-02, APT-APF-01, A2-02-02, A2-02-09, A2-02-10, A2-04-04, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2023 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9692
data 27/09/23


RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per a la substitució de persones integrants dels òrgans tècnics de selecció designats per a les proves selectives d'accés als cossos A1-04-06, A1-04-13, A1-07-02, A2-01, A2-04-05, C1-04-03, APT-APF-01, A2-02-09, A2-02-10, A2-04-04, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9718
data 06/11/23


RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 20/2023, pertanyents al cos tècnic facultatiu, escala de promoció lingüística, A2-02-09, torn lliure i persones amb diversitat funcional, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l'exercici, tindrà lloc el pròxim dia 25 de novembre de 2023, a les 10.00 hores


CONVOCATÒRIA 19/2023

DOGV 9626
data 27/06/23


ORDRE 18/2023, de 16 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos tècnic facultatiu, escala de enginyeria tècnica en obres públiques, A2-02-02, cos especial, convocatòria 19/2023, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 11/07

DOGV 9659
data 10/08/23


RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos tècnic facultatiu, escala d'enginyeria tècnica en obres públiques, A2-02-02, convocatòria 19/2023, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9675
data 04/09/23


RESOLUCIÓ de 7 d'agost de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d'accés als cossos A1-01, APT-A1-01-03 A101, A1-04-06, A1-04-13, A1-07-02, A2-01, A2-02-01, A2-04-05, C1-04-03, C2-01, C2-02, APT-APF-01, A2-02-02, A2-02-09, A2-02-10, A2-04-04, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2023 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9698
data 05/10/23


RESOLUCIÓ de 2 d'octubre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per a la substitució de persones integrants dels òrgans tècnics de selecció designats per a les proves selectives d'accés als cossos A1-01, APT-A1-01-03 A1-01, A2-02-01, C2-01, C2-02, A2-02-02, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9718
data 06/11/23


RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 19/2023, pertanyents al cos tècnic facultatiu, escala de enginyeria tècnica en obres públiques, A2-02-02, torn lliure i persones amb diversitat funcional, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l'exercici, tindrà lloc el pròxim dia 25 de novembre de 2023, a les 10.00 hores


CONVOCATÒRIA 18/2023

DOGV 9629
data 30/06/23


ORDRE 38/2023, de 22 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés a l'agrupació professional funcionarial de subalterns, APT-APF-01, torn de persones amb diversitat funcional intel·lectual, convocatòria 18/2023, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 14/07

DOGV 9699
data 06/10/23


RESOLUCIÓ de 3 d'octubre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés a l'agrupació professional funcionarial de subalterns, APT-APF-01, convocatòria 18/2023, torn de persones amb diversitat funcional intel·lectual, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9701
data 10/10/23


RESOLUCIÓ 4 d'octubre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d'accés als cossos C2-01 i APT-APF-01, torn de persones amb diversitat funcional intel·lectual, convocatòries 17/2023 i 18/2023, pel sistema d'oposició.

DOGV 9724
data 14/11/23


RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració de l'exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 18/2023, pertanyents a l'agrupació professional funcionarial de subalterns, APT-APF-01, torn lliure de persones amb diversitat funcional intel·lectual, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l'exercici, tindrà lloc el pròxim dia 2 de desembre de 2023, a les 10.00 hores

DOGV 9885
data 04/07/24


RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2024, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés a l'agrupació professional funcionarial de subalterns, APT-APF-01, torn de persones amb diversitat funcional intel·lectual, convocatòria 18/2023, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 17/2023

DOGV 9623
data 22/06/23


ORDRE 17/2023, de 16 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos auxiliar C2-01, cos general, torn de persones amb diversitat funcional intel·lectual, convocatòria 17/2023, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 06/07

DOGV 9699
data 06/10/23


RESOLUCIÓ de 3 d'octubre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos auxiliar, C2-01, torn de persones amb diversitat funcional intel·lectual, convocatòria 17/2023, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9701
data 10/10/23


RESOLUCIÓ 4 d'octubre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d'accés als cossos C2-01 i APT-APF-01, torn de persones amb diversitat funcional intel·lectual, convocatòries 17/2023 i 18/2023, pel sistema d'oposició.

DOGV 9720
data 08/11/23


RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració de l'exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 17/2023, pertanyents al cos auxiliar C2-01, cos general, torn de persones amb diversitat funcional Intel·lectual, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l'exercici, tindrà lloc el pròxim dia 25 de novembre de 2023, a les 16.30 hores

DOGV 9882
data 01/07/24


RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2024, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos auxiliar C2-01, cos general, torn de persones amb diversitat funcional intel·lectual, convocatòria 17/2023, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 16/2023

DOGV 9622
data 21/06/23


ORDRE 16/2023, de 16 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés a l'agrupació professional funcionarial de subalterns, APT-APF-01, convocatòria 16/2023, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 05/07

DOGV 9656
data 07/08/23


RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d'accés a l'agrupació professional funcionarial de subalterns, APT-APF-01, convocatòria 16/2023, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9675
data 04/09/23


RESOLUCIÓ de 7 d'agost de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d'accés als cossos A1-01, APT-A1-01-03 A101, A1-04-06, A1-04-13, A1-07-02, A2-01, A2-02-01, A2-04-05, C1-04-03, C2-01, C2-02, APT-APF-01, A2-02-02, A2-02-09, A2-02-10, A2-04-04, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2023 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9692
data 27/09/23


RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per a la substitució de persones integrants dels òrgans tècnics de selecció designats per a les proves selectives d'accés als cossos A1-04-06, A1-04-13, A1-07-02, A2-01, A2-04-05, C1-04-03, APT-APF-01, A2-02-09, A2-02-10, A2-04-04, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9697
data 04/10/23


RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració de l'exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 16/2023, pertanyents a l'agrupació professional funcionarial de subalterns, APT-APF-01, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l'exercici, tindrà lloc el pròxim dia 29 d'octubre de 2023, a les 10.00 hores

DOGV 9708
data 20/10/23


RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual se substitueix una de les persones que integren l'òrgan tècnic de selecció designat per a les proves selectives d'accés al cos APT-APF-01, convocatòries 16/2023.

DOGV 9882
data 01/07/24


RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2024, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés a l'agrupació professional funcionarial de subalterns, APT-APF-01, convocatòria 16/2023, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 15/2023

DOGV 9626
data 27/06/23


ORDRE 15/2023, de 16 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos de serveis auxiliars de conducció de vehicles, C2-02, cos especial, convocatòria 15/2023, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 11/07

DOGV 9656
data 07/08/23


RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos de serveis auxiliars de conducció de vehicles, C2-02, convocatòria 15/2023, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9675
data 04/09/23


RESOLUCIÓ de 7 d'agost de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d'accés als cossos A1-01, APT-A1-01-03 A101, A1-04-06, A1-04-13, A1-07-02, A2-01, A2-02-01, A2-04-05, C1-04-03, C2-01, C2-02, APT-APF-01, A2-02-02, A2-02-09, A2-02-10, A2-04-04, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2023 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9686
data 19/09/23


CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 15/2023, de 16 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos de serveis auxiliars de conducció de vehicles, C2-02, cos especial, convocatòria 15/2023, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9698
data 05/10/23


RESOLUCIÓ de 2 d'octubre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per a la substitució de persones integrants dels òrgans tècnics de selecció designats per a les proves selectives d'accés als cossos A1-01, APT-A1-01-03 A1-01, A2-02-01, C2-01, C2-02, A2-02-02, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9704
data 16/10/23


RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració de l'exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 15/2023, pertanyents al cos de serveis auxiliars de conducció de vehicles, C2-02, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l'exercici, tindrà lloc el pròxim dia 5 de novembre de 2023, a les 10.00 hores

DOGV 9875
data 20/06/24


RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2024, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos de serveis auxiliars de conducció de vehicles, C2-02, cos especial, convocatòria 15/2023, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9876
data 21/06/24


CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 12 de juny de 2024, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos de serveis auxiliars de conducció de vehicles, C2-02, cos especial, convocatòria 15/2023, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 14/2023

DOGV 9625
data 26/06/23


ORDRE 14/2023, de 16 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos auxiliar, C2-01, cos general, convocatòria 14/2023, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 10/07

DOGV 9656
data 07/08/23


RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos auxiliar, C2-01, cos general, convocatòria 14/2023, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9675
data 04/09/23


RESOLUCIÓ de 7 d'agost de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d'accés als cossos A1-01, APT-A1-01-03 A101, A1-04-06, A1-04-13, A1-07-02, A2-01, A2-02-01, A2-04-05, C1-04-03, C2-01, C2-02, APT-APF-01, A2-02-02, A2-02-09, A2-02-10, A2-04-04, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2023 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9698
data 05/10/23


RESOLUCIÓ de 2 d'octubre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per a la substitució de persones integrants dels òrgans tècnics de selecció designats per a les proves selectives d'accés als cossos A1-01, APT-A1-01-03 A1-01, A2-02-01, C2-01, C2-02, A2-02-02, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9712
data 26/10/23


RESOLUCIÓ de 2 d'octubre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració de l'exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 14/2023, pertanyents al cos auxiliar, C2-01, cos general, torn lliure, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l'exercici, tindrà lloc el pròxim dia 18 de novembre de 2023, a les 10.00 hores

DOGV 9725
data 15/11/23


CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 2 d'octubre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració de l'exercici per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 14/2023, pertanyents al cos auxiliar, C2-01, torn lliure, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 13/2023

DOGV 9625
data 26/06/23


ORDRE 13/2023, de 16 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos especialistes d'atenció sociosanitària, educació especial i cures auxiliars d'infermeria, escala d'educació especial, C1-04-03, cos especial, convocatòria 13/2023, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 10/07

DOGV 9657
data 08/08/23


RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos especialistes d'atenció sociosanitària, educació especial i cures auxiliars d'infermeria, escala d'educació especial, C1-04-03, convocatòria 13/2023, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9675
data 04/09/23


RESOLUCIÓ de 7 d'agost de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d'accés als cossos A1-01, APT-A1-01-03 A101, A1-04-06, A1-04-13, A1-07-02, A2-01, A2-02-01, A2-04-05, C1-04-03, C2-01, C2-02, APT-APF-01, A2-02-02, A2-02-09, A2-02-10, A2-04-04, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2023 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9692
data 27/09/23


RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per a la substitució de persones integrants dels òrgans tècnics de selecció designats per a les proves selectives d'accés als cossos A1-04-06, A1-04-13, A1-07-02, A2-01, A2-04-05, C1-04-03, APT-APF-01, A2-02-09, A2-02-10, A2-04-04, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9695
data 02/10/23


CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 13/2023, de 16 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos especialistes d'atenció sociosanitària, educació especial i cures auxiliars d'infermeria, escala d'educació especial, C1-04-03, cos especial, convocatòria 13/2023, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9712
data 26/10/23


RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració de l'exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 13/2023, pertanyents al cos especialistes d'atenció sociosanitària, educació especial i cures auxiliars d'infermeria, escala d'educació especial, C1-04-03, torn lliure, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l'exercici, tindrà lloc el pròxim dia 18 de novembre de 2023, a les 16.30 hores

DOGV 9846
data 10/05/24


RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2024, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos especialistes d'atenció sociosanitària, educació especial i cures auxiliars d'infermeria, escala d'educació especial, C1-04-03, cos especial, convocatòria 13/2023, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9859
data 29/05/24


RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen per a l'elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos especialistes d'atenció sociosanitària, educació especial i cures auxiliars d'infermeria, escala d'educació especial, C1-04-03, cos especial, convocatòria 13/2023, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, i convocatòria 37/2023, torn de promoció interna, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
L’elecció de destí, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 4 de juny de 2024, a les 12.30 hores

DOGV 9862
data 03/06/24


CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 23 de maig de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen per a l'elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos d'especialistes d'atenció sociosanitària, educació especial i cures auxiliars d'infermeria, escala d'educació especial, C1-04-03, cos especial, convocatòria 13/2023, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, i convocatoria 37/2023, torn de promoció interna, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9878
data 26/06/24


RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos d'especialistes d'atenció sociosanitària, educació especial i atencions auxiliars d'infermeria, escala d'educació especial, C1-04-03, cos especial, convocatòria 13/2023, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema d'oposició, i convocatòria 37/2023, promoció interna, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 de juliol de 2024.

DOGV 9878
data 26/06/24


RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2024, de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es nomenen personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos especialistes d'atenció sociosanitària, educació especial i atencions auxiliars d'infermeria, escala d'educació especial, C1-04-03, cos especial, convocatòria 13/2023, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema d'oposició, i convocatòria 37/2023, promoció interna, persones amb diversitat funcional i malaltia mental pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 12/2023

DOGV 9623
data 22/06/23


ORDRE 33/2023, de 20 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos administratiu de l'Administració de la Generalitat, C1-01, cos general, convocatòria 12/2023, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 06/07

DOGV 9686
data 19/09/23


RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos administratiu de l'Administració de la Generalitat, C1-01, convocatòria 12/2023, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9689
data 22/09/23


RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2023, de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants de l'òrgan tècnic de selecció per al desenvolupament i l'execució de les proves selectives d'accés al cos C1-01, convocatòries 12/2023 i 36/2023, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9704
data 16/10/23


RESOLUCIÓ de 10 d'octubre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per a la substitució de persones integrants dels òrgans tècnics de selecció designats per a les proves selectives d'accés als cossos C1-01, APT-C1-01-01, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9732
data 24/11/23


RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració de l'exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 12/2023, pertanyents al cos administratiu, C1-01, torn lliure, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l'exercici, tindrà lloc el pròxim dia 16 de desembre de 2023, a les 10.00 hores

DOGV 9868
data 11/06/24


RESOLUCIÓ, de 4 de juny de 2024, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos administratiu de l'Administració de la Generalitat, C1-01, cos general, convocatòria 12/2023, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 11/2023

DOGV 9628
data 29/06/23


ORDRE 37/2023, de 22 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos tècnic facultatiu de tributs, A2-05, cos especial, convocatòria 11/2023, torn lliure general, pel sistema d'oposició, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 13/07

DOGV 9657
data 08/08/23


RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d'accés al cos tècnic facultatiu de tributs, A2-05, convocatòria 11/2023, torn lliure general, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9692
data 27/09/23


RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants dels òrgan tècnic de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d'accés al cos A2-05, torn lliure general i promoció interna, convocatòries 11/2023 i 35/2023.

DOGV 9704
data 16/10/23


RESOLUCIÓ de 10 d'octubre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per a la substitució de persones integrants dels òrgans tècnics de selecció designats per a les proves selectives d'accés al cos A2-05, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9716
data 02/11/23


RESOLUCIÓ de 4 d'octubre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 11/2023, pertanyents al cos tècnic facultatiu de tributs, A2-05, torn lliure, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l'exercici, tindrà lloc el pròxim dia 24 de novembre de 2023, a les 16.30 hores


CONVOCATÒRIA 10/2023

DOGV 9623
data 22/06/23


ORDRE 12/2023, de 16 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos tècnic facultatiu d'acció social, administració de serveis socials i sociosanitaris, escala en educació social, A2-04-05, cos especial, convocatòria 10/2023, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 07/07

DOGV 9658
data 09/08/23


RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos tècnic facultatiu d'acció social, administració de serveis socials i sociosanitaris, escala en educació social, A2-04-05, convocatòria 10/2023, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9675
data 04/09/23


RESOLUCIÓ de 7 d'agost de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d'accés als cossos A1-01, APT-A1-01-03 A101, A1-04-06, A1-04-13, A1-07-02, A2-01, A2-02-01, A2-04-05, C1-04-03, C2-01, C2-02, APT-APF-01, A2-02-02, A2-02-09, A2-02-10, A2-04-04, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2023 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9692
data 27/09/23


RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per a la substitució de persones integrants dels òrgans tècnics de selecció designats per a les proves selectives d'accés als cossos A1-04-06, A1-04-13, A1-07-02, A2-01, A2-04-05, C1-04-03, APT-APF-01, A2-02-09, A2-02-10, A2-04-04, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9707
data 19/10/23


RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 10/2023, pertanyents al cos tècnic facultatiu d'acció social, administració de serveis socials i sociosanitaris, escala en educació social, A2-04-05, torn lliure i persones amb diversitat funcional, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l'exercici, tindrà lloc el pròxim dia 11 de novembre de 2023, a les 16.30 hores


CONVOCATÒRIA 9/2023

DOGV 9623
data 22/06/23


ORDRE 11/2023, de 16 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos tècnic facultatiu, escala tècnica en sistemes i tecnologia de la informació, A2-02-01, cos especial, convocatòria 9/2023, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 06/07

DOGV 9661
data 14/08/23


RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d'accés al cos tècnic facultatiu, escala tècnica en sistemes i tecnologia de la informació, A2-02-01, cos especial, convocatòria 9/2023, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9675
data 04/09/23


RESOLUCIÓ de 7 d'agost de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d'accés als cossos A1-01, APT-A1-01-03 A101, A1-04-06, A1-04-13, A1-07-02, A2-01, A2-02-01, A2-04-05, C1-04-03, C2-01, C2-02, APT-APF-01, A2-02-02, A2-02-09, A2-02-10, A2-04-04, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2023 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9698
data 05/10/23


RESOLUCIÓ de 2 d'octubre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per a la substitució de persones integrants dels òrgans tècnics de selecció designats per a les proves selectives d'accés als cossos A1-01, APT-A1-01-03 A1-01, A2-02-01, C2-01, C2-02, A2-02-02, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9719
data 07/11/23


RESOLUCIÓ de 16 d'octubre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 9/2023, pertanyents al cos tècnic facultatiu, escala tècnica en sistemes i tecnologia de la informació, A2-02-01, torn lliure i persones amb diversitat funcional, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l'exercici, tindrà lloc el pròxim dia 25 de novembre de 2023, a les 16.30 hores

DOGV 9761
data 08/01/24


RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per a la substitució de persones que integren l'òrgan tècnic de selecció designat per a les proves selectives d'accés al cos A2-02-01, convocatòries 9/2023 i 29/2023.


CONVOCATÒRIA 8/2023

DOGV 9623
data 22/06/23


ORDRE 10/2023, de 16 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos de gestió, A2-01, cos general, convocatòria 8/2023, turno libre general i persones amb diversitat funcional, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 06/07

DOGV 9661
data 14/08/23


RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos de gestió, A2-01, cos general, convocatòria 8/2023, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9675
data 04/09/23


RESOLUCIÓ de 7 d'agost de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d'accés als cossos A1-01, APT-A1-01-03 A101, A1-04-06, A1-04-13, A1-07-02, A2-01, A2-02-01, A2-04-05, C1-04-03, C2-01, C2-02, APT-APF-01, A2-02-02, A2-02-09, A2-02-10, A2-04-04, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2023 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9706
data 18/10/23


RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 8/2023, pertanyents al cos de gestió, A2-01, cos general, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l’exercici, tindrà lloc el pròxim dia 11 de novembre de 2023, a les 10.00 hores

DOGV 9712
data 26/10/23


CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 26 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 8/2023, pertanyents al cos de gestió, A2-01, cos general, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 7/2023

DOGV 9628
data 29/06/23


ORDRE 36/2023, de 22 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior facultatiu d'inspecció de tributs, A1-09, cos especial, convocatòria 7/2023, torn lliure general, pel sistema d'oposició, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 13/07

DOGV 9663
data 17/08/23


RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d'accés al cos superior facultatiu d'inspecció de tributs, A1-09, cos especial, convocatòria 7/2023, torn lliure general, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9719
data 07/11/23


RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants de l'òrgan tècnic de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d'accés al cos A1-09, convocatòries 7/2023 i 27/2023.

DOGV 9728
data 20/11/23


RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 7/2023, pertanyents al cos superior facultatiu d'inspecció de tributs, A1-09, torn lliure, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l'exercici, tindrà lloc el pròxim dia 13 de decembre de 2023, a les 15.00 hores

DOGV 9730
data 22/11/23


CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 2 de novembre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants de l'òrgan tècnic de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d'accés al cos A1-09, convocatòries 7/2023 i 27/2023.


CONVOCATÒRIA 6/2023

DOGV 9622
data 21/06/23


ORDRE 9/2023, de 16 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior facultatiu d'acció social, administració de serveis socials i sociosanitaris, escala en psicologia, A1-07-02, cos especial, convocatòria 6/2023, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 05/07

DOGV 9650
data 28/07/23


RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos superior facultatiu d'acció social, administració de serveis socials i sociosanitaris, escala en psicologia, A1-07-02, convocatòria 6/2023, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9675
data 04/09/23


RESOLUCIÓ de 7 d'agost de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d'accés als cossos A1-01, APT-A1-01-03 A101, A1-04-06, A1-04-13, A1-07-02, A2-01, A2-02-01, A2-04-05, C1-04-03, C2-01, C2-02, APT-APF-01, A2-02-02, A2-02-09, A2-02-10, A2-04-04, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2023 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9692
data 27/09/23


RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per a la substitució de persones integrants dels òrgans tècnics de selecció designats per a les proves selectives d'accés als cossos A1-04-06, A1-04-13, A1-07-02, A2-01, A2-04-05, C1-04-03, APT-APF-01, A2-02-09, A2-02-10, A2-04-04, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9719
data 07/11/23


RESOLUCIÓ de 16 d'octubre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 6/2023, pertanyents al cos superior facultatiu d'acció social, administració de serveis socials i sociosanitaris, escala en psicologia, A1-07-02, torn lliure i persones amb diversitat funcional, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l'exercici, tindrà lloc el pròxim dia 25 de novembre de 2023, a les 10.00 hores


CONVOCATÒRIA 5/2023

DOGV 9622
data 21/06/23


ORDRE 8/2023, de 16 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior facultatiu d'estadística, A1-04-13, cos especial, convocatòria 5/2023, torn lliure general, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 05/07

DOGV 9656
data 07/08/23


RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d'accés al cos superior facultatiu d'estadística, A1-04-13, cos especial, convocatòria 5/2023, torn lliure general, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9675
data 04/09/23


RESOLUCIÓ de 7 d'agost de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d'accés als cossos A1-01, APT-A1-01-03 A101, A1-04-06, A1-04-13, A1-07-02, A2-01, A2-02-01, A2-04-05, C1-04-03, C2-01, C2-02, APT-APF-01, A2-02-02, A2-02-09, A2-02-10, A2-04-04, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2023 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9692
data 27/09/23


RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per a la substitució de persones integrants dels òrgans tècnics de selecció designats per a les proves selectives d'accés als cossos A1-04-06, A1-04-13, A1-07-02, A2-01, A2-04-05, C1-04-03, APT-APF-01, A2-02-09, A2-02-10, A2-04-04, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9731
data 23/11/23


RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 5/2023, pertanyents al cos superior facultatiu d'estadística, A1-04-13, torn lliure, i es declara deserta la convocatòria 25/2023, torn promoció interna, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l'exercici, tindrà lloc el pròxim dia 16 de desembre de 2023, a les 16.30 hores

DOGV 9875
data 20/06/24


RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2024, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior facultatiu d'estadística, A1-04-13, cos especial, convocatòria 5/2023, torn lliure general, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 4/2023

DOGV 9629
data 30/06/23


ORDRE 44/2023, de 23 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior facultatiu, escala de sistemes i tecnologia de la informació, A1-04-06, cos especial, convocatòria 4/2023, torn lliure general, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 14/07

DOGV 9663
data 17/08/23


RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d'accés al cos superior facultatiu, escala de sistemes i tecnologia de la informació, A1-04-06, cos especial, convocatòria 4/2023, torn lliure general, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9675
data 04/09/23


RESOLUCIÓ de 7 d'agost de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d'accés als cossos A1-01, APT-A1-01-03 A101, A1-04-06, A1-04-13, A1-07-02, A2-01, A2-02-01, A2-04-05, C1-04-03, C2-01, C2-02, APT-APF-01, A2-02-02, A2-02-09, A2-02-10, A2-04-04, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2023 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9692
data 27/09/23


RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per a la substitució de persones integrants dels òrgans tècnics de selecció designats per a les proves selectives d'accés als cossos A1-04-06, A1-04-13, A1-07-02, A2-01, A2-04-05, C1-04-03, APT-APF-01, A2-02-09, A2-02-10, A2-04-04, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9725
data 15/11/23


RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 4/2023, pertanyents al cos superior facultatiu, escala de sistemes i tecnologia de la informació, A1-04-06, torn lliure, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l'exercici, tindrà lloc el pròxim dia 2 de desembre de 2023, la primera part a les 10.00 hores i la segona part a les 16.30 hores

DOGV 9776
data 29/01/24


RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2024, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es nomenen personal funcionari en pràctiques del cos superior facultatiu, escala A1-04-06 Sistemes i Tecnologia de la Informació, les persones que han aprovat el primer examen de la convocatòria 4/2023, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.


CONVOCATÒRIA 3/2023

DOGV 9738
data 04/12/23


ORDRE 15/2023, de 28 de novembre, de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior d'intervenció i auditoria de la Generalitat, A1-03, cos especial, torn d'accés lliure, convocatòria 3/2023, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9774
data 25/01/24


RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d'accés al cos superior d'intervenció i auditoria de la Generalitat, A1-03, convocatòria 3/2023, torn lliure, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9861
data 31/05/24


RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2024, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants del òrgan tècnic de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d'accés al cos superior d'intervenció i auditoria de la Generalitat, A1-03, cos especial, torn d'accés lliure, convocatòria 3/2023, pel sistema d'oposició.

DOGV 9887
data 08/07/24


RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 3/2023, pertanyents al cos superior d'intervenció i auditoria de la Generalitat, A1-03, torn lliure, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l'exercici, tindrà lloc el pròxim dia 5 de setembre de 2024, a les 16.00 hores


CONVOCATÒRIA 2/2023

DOGV 9628
data 29/06/23


ORDRE 35/2023, de 22 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos de l'advocacia de la Generalitat, A1-02, pel sistema d'oposició, torn lliure, convocatòria 2/2023 corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 13/07

DOGV 9656
data 07/08/23


RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d'accés al cos de l'Advocacia de la Generalitat, A1-02, convocatòria 2/2023, torn lliure general, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9723
data 13/11/23


RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants de l'òrgan tècnic de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d'accés al cos A1-02, convocatòria 2/2023.

DOGV 9861
data 31/05/24


RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2024, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per a la substitució de persones que integren l'òrgan tècnic de selecció designat per a les proves selectives d'accés al cos A1-02, convocatòria 2/2023 torn lliure.

DOGV 9888
data 09/07/24


RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 2/2023, pertanyents al cos de l'Advocacia de la Generalitat, A1-02, torn lliure, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l'exercici, tindrà lloc el pròxim dia 6 de setembre de 2024, a les 9.00 hores


CONVOCATÒRIA 1/2023

DOGV 9628
data 29/06/23


ORDRE 34/2023, de 22 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior d'administració general de l'Administració de la Generalitat, A1-01, cos general, convocatòria 1/2023, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 13/07

DOGV 9664
data 18/08/23


RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos superior d'administració general de l'Administració de la Generalitat, A1-01, convocatòria 1/2023, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9675
data 04/09/23


RESOLUCIÓ de 7 d'agost de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d'accés als cossos A1-01, APT-A1-01-03 A101, A1-04-06, A1-04-13, A1-07-02, A2-01, A2-02-01, A2-04-05, C1-04-03, C2-01, C2-02, APT-APF-01, A2-02-02, A2-02-09, A2-02-10, A2-04-04, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2023 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9698
data 05/10/23


RESOLUCIÓ de 2 d'octubre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per a la substitució de persones integrants dels òrgans tècnics de selecció designats per a les proves selectives d'accés als cossos A1-01, APT-A1-01-03 A1-01, A2-02-01, C2-01, C2-02, A2-02-02, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9708
data 20/10/23


RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2023, de la consellera de Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual se substitueix una de les persones que integren l'òrgan tècnic de selecció designat per a les proves selectives d'accés al cos A1-01, convocatòries 1/2023 i 23/2023.

DOGV 9725
data 15/11/23


RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 1/2023, pertanyents al cos superior d'administració general de l'Administració de la Generalitat, A1-01, torn lliure, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l'exercici, tindrà lloc el pròxim dia 2 de desembre de 2023, la primera part a les 10.00 hores i la segona part a les 16.30 hores

DOGV 9776
data 29/01/24


RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2024, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari en pràctiques del cos superior d'administració general A1-01, a les persones que han aprovat el primer examen de la convocatòria 1/2023, procés selectiu 1, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9776
data 29/01/24


RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2024, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari en pràctiques del cos superior d'Administració general A1-01, agrupació de llocs de treball de fons europeus APT-A1-01-03, les persones que han aprovat el primer examen de la convocatòria 1/2023, procés selectiu 2, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV 9855
data 23/05/24


RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2024, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es modifica la Resolució 9 de gener de 2024, per la qual es nomenen personal funcionari en pràctiques del cos superior d'administració general A1-01, les persones que han aprovat el primer examen de la convocatòria 1/2023, procés selectiu 1, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.