OPE 2024

DECRET 34/2024, de 26 de març, del Consell, d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública de 2024 per a l'Administració de la Generalitat (DOGV 9817, 27/03/24).