Convenis col·lectius

Correcció d’errades de l’Acord d’adhesió de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre el II Pla d’igualtat de dones i homes de l’Administració de la Generalitat.

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 16 de juny de 2023, de la Subdirecció General de Relacions Laborals, per la qual es disposa el registre i publicació de l'Acord d'adhesió de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu i del sindicat que té la condició de representatiu en l'àmbit del personal laboral de l'Administració de la Generalitat, a l'Acord de 29 de juliol de 2022, de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre el II Pla d'igualtat de dones i homes de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9643, 19/07/23).

PDF

Acord d’adhesió de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre el II Pla d’igualtat de dones i homes de l’Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2023, de la Subdirecció General de Relacions Laborals, per la qual es disposa el registre i publicació de l'Acord d'adhesió de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu i del sindicat que té la condició de representatiu en l'àmbit del personal laboral de l'Administració de la Generalitat a l'Acord de 29 de juliol de 2022, de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre el II Pla d'igualtat de dones i homes de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9634, 07/07/23).

PDF

Acord d’adhesió de la Fundació Comunitat Valenciana - Regió Europea

RESOLUCIÓ de 10 d'octubre de 2022, de la Subdirecció General de Relacions Laborals, de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual es disposa el registre i la publicació del text de l'acord d'adhesió de la Fundació Comunitat Valenciana - Regió Europea, a l'II Conveni Col·lectiu per al Personal Laboral al servei de l'Administració Autonòmica (DOGV 9458, 27/10/22).

PDF

Acord d’adhesió de l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) al II Conveni col·lectiu

RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2022, de la Subdirecció General de Relacions Laborals, de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual es disposen el registre i la publicació del text de l'acord d'adhesió de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) al II Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de l'Administració autonòmica (DOGV 9276, 11/02/22).

PDF

Acord de la Mesa Sectorial de Funció Pública sobre el règim jurídic aplicable a la jornada i l’horari de treball de les setmanes de festes locals per a l’any 2021

RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2021, de la Subdirecció General de Relacions Laborals de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual es disposa el registre i la publicació de l'Acord d'adhesió de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu i del sindicat que exerceix la condició de representatiu en l'àmbit del personal laboral de l'Administració de la Generalitat, a l'Acord de la Mesa Sectorial de Funció Pública sobre el règim jurídic aplicable a la jornada i l'horari de treball de les setmanes de festes locals per a l'any 2021 (DOGV 9097, 01/06/21).

PDF

Acord subscrit per la representació de l’empresa i la representació dels treballadors i treballadores de l’entitat Turisme Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 5 d'agost de 2020, de la Subdirecció General de Relacions Laborals de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral, per la qual es disposa el Registre i Publicació de l'acord subscrit per la representació de l'empresa i la representació dels treballadors i treballadores de l'entitat Turisme Comunitat Valenciana, pel qual totes dues parts acorden adherir-se al Decret 42/2019, pel qual es regulen les condicions de treball del personal funcionari de l'Administració autonòmica (DOGV 8917, 01/10/20).

PDF

Acord d’adhesió de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) al II Conveni Col·lectiu

RESOLUCIÓ de 30 d'abril de 2020, de la Subdirecció General de Relacions Laborals de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral, per la qual es disposa el registre i publicació de l'acord subscrit per la representació de l'empresa i la representació dels treballadors de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), pel qual totes dues parts acorden adherir-se a l'acord de la CIVE del II Conveni col·lectiu de personal laboral de la Generalitat pel qual s'aprova el Decret 42/2019 (publicat en el DOGV de 31 de març de 2019), pel qual es regulen les condicions de treball del personal funcionari de l'Administració autonòmica (DOGV 8824, 01/06/20).

PDF

Modificació del Pacte d’Acció Sindical de la Mesa Sectorial de Funció Pública, de 4 de juliol de 20

RESOLUCIÓ de 31 d'octubre de 2017, de la Subdirecció General de Relacions Laborals de la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Economia Social, per la qual es disposa el registre i la publicació de l'Acord de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi (CIVE) del II Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de l'Administració autonòmica, d'adhesió al contingut de la modificació del Pacte d'Acció Sindical de la Mesa Sectorial de Funció Pública, de 4 de juliol de 2017 (DOGV 8183, 04/12/17).

PDF

Pel qual s’interpreta i es desplega l’article sèptim, punt 4, del vigent conveni col·lectiu, sobre c

RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2014, de la Subdirecció General de Relacions Laborals de la Direcció General de Treball, per la qual es disposa el registre i publicació de l'Acord de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi (CIVE) del II Conveni Col·lectiu per al Personal Laboral al Servici de l'Administració Autonòmica, pel qual s'interpreta i es desplega l'article sèptim, punt 4, del vigent conveni col·lectiu, sobre carrera professional horitzontal i avaluació de l'exercici (DOCV 7444, 16/01/15).

PDF

Acord del CIVE del II Conveni Col·lectiu per a personal laboral de l’administració i del CSIF

RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2013, de la Subdirecció General de Relacions Laborals, per la qual es disposa el registre i publicació de l'Acord de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi (CIVE) del II Conveni Col·lectiu per al Personal Laboral al Servici de l'Administració Autonòmica i de CSIF, com a sindicat que detenta la condició de representant en l'àmbit del personal laboral de l'Administració de la Generalitat, pel qual s'interpreta l'article tercer del conveni col·lectiu sobre la vigència d'este (DOCV 7083, 06/08/13).

PDF

Resolució sobre adhesió al I Pla d’Igualtat entre Dones i Hòmens de l’Administració

RESOLUCIÓ d'1 de febrer de 2011, de l'Àrea de Relacions Laborals i Seguretat Laboral, de la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Economia Social, per la qual es disposa el registre i publicació de l'Acord de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu del Personal Laboral al servici de l'Administració Autonòmica (CIVE) sobre adhesió al I Pla d'Igualtat entre Dones i Hòmens de l'Administració de la Generalitat (2010-2012) (DOCV 6463, 18/02/11).

PDF

‘Acord adhesió de l’Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals, al II Conveni

RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2010, de la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Economia Social, per la qual es disposa el registre i la publicació de l'Acord d'Adhesió de l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals, al II Conveni Col·lectiu per al Personal Laboral al Servici de l'Administració de la Generalitat Valenciana (DOCV 6208, 17/02/10).

PDF

Criteris que han de regir les bases de les convocatòries corresponents a les ofertes d’ocupació

RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2008, de la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Economia Social, per la qual es disposa el registre i la publicació de l'Acord de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de la Generalitat Valenciana (CIVE), pel qual s'aproven els crietris que han de regir les bases de les convocatòries corresponents a les ofertes d'ocupació pública 2008-2010 (DOCV 5768, 22/05/08).

segon resolució oferta d'ocupació pública criteris conveni col·lectiu bases convocatòria
PDF

Adhesió a l’Acord de la Mesa Sectorial de Funció Pública sobre condicions de treball per al període

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2008, de la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Economia Social, per la qual es disposa el registre i la publicació de l'Acord de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de la Generalitat Valenciana (CIVE) sobre l'adhesió a l'Acord de la Mesa Sectorial de Funció Pública sobre condicions de treball per al període 2008-11, firmat el passat 20 de febrer de 2008 (Codi número 8000062) (DOCV 5730, 28/03/08).

PDF

Acord d’adhesió de Vaersa, al II Conveni

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2007, de la Direcció General de Treball i Seguretat Laboral, per la qual es disposa el registre i la publicació de l'Acord d'Adhesió de l'Empresa Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, SA, Vaersa, al II Conveni Col·lectiu per al Personal Laboral al Servici de l'administració de la Generalitat Valenciana (DOCV 5542, 26/06/07).

PDF

Resolució sobre actualització de subgrups i categories professionals

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2007, de la Direcció General de Treball i Seguretat Laboral, per la qual es disposa el registre i la publicació de l'Acord de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de la Generalitat Valenciana (CIVE) sobre actualització de subgrups i categories professionals (DOCV 5479, 28/03/07).

PDF

Resolució sobre els fons d’ajudes socials

RESOLUCIÓ de 5 d’octubre de 2005, de la Direcció General de Treball i Seguretat Laboral, per la qual es disposa el registre i la publicació de l’Acord de la Comissió d’Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de la Generalitat Valenciana (CIVE) sobre els fons d’ajudes socials corresponents als anys 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 i 2005 i següents (DOGV 5120, 24/10/05).

PDF

Resolució sobre actualització de subgrups i categories professionals

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2005, de la Direcció General de Treball i Seguretat Laboral, per la qual es disposa el registre i la publicació de l’Acord de la Comissió d’Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de la Generalitat Valenciana (CIVE) sobre actualització de subgrups i categories professionals (DOGV 5012, 24/05/05).

PDF

Modificació la metodologia de treball de la Comissió de Condicions de Treball

RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2002, del director general de Funció Pública, per la qual es fa públic el pacte aconseguit en la Mesa Sectorial de Funció Pública i en la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu, reunida el 25 de gener de 2002, que modifica la metodologia de treball de la Comissió de Condicions de Treball (DOGV 4188, 12/02/02).

PDF

Acord matèria de retribucions, oferta d.ocupació pública i provisió de llocs

ACORD de 9 de desembre de 1999, entre l.administració del Govern Valencià i els representants dels empleats públics del sector de l'administració del Consell en matèria de retribucions, oferta d.ocupació pública i provisió de llocs (DOGV 3684, 09/02/00).

PDF

Acord d’adhesió del comité Econòmic i Social al II Conveni

RESOLUCIÓ de 3 de setembre de 1999, de la Direcció General de Treball i Seguretat Laboral, per la qual es disposen el registre i la publicació de l'acord d'adhesió del comité Econòmic i Social al II Conveni Col·lectiu del Personal Laboral al Servei de l'Administració Autonòmica (DOGV 3630, 22/11/99).

PDF

Acord d’adhesió de l’ens públic Teatres de la Generalitat Valenciana, al II Conveni

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 1998, de la Direcció General de Treball, per la qual es disposa el registre i la publicació de l'Acord d'adhesió de l'ens públic Teatres de la Generalitat Valenciana, al II Conveni Col·lectiu del Personal Laboral al Servei de l'administració autonòmica (DOGV 3312, 20/08/98).

PDF

Acord en matèria de sistemes de solució extrajudicial de conflictes

ACORD de 17 de juny de 1998, de la Mesa Sectorial de Funció Pública i de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni col·lectiu, en matèria de sistemes de solució extrajudicial de conflictes (DOGV 3281, 08/07/98).

PDF

Correcció d’errades acord en matèria de racionalització dels sistema retributiu

CORRECCIÓ d'errades de l'Acord de 17 de juny de 1998, de la Mesa Sectorial de Funció Pública i de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu en matèria de racionalització del sistema retributiu (DOGV 3284, 11/07/98).

PDF

Acord II Conveni Col·lectiu en matèria de racionalització del sistema retributiu

ACORD de 17 de juny de 1998, de la Mesa Sectorial de Funció Pública i de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu en matèria de racionalització del sistema retributiu (DOGV 3281, 08/07/98).

PDF

Acord d’adhesió de l’Agència Valenciana del Turisme al II Conveni Col·lectiu

RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 1997, de la Direcció General de Treball, per la qual es disposa el registre i la publicació de l'acord d'adhesió de l'Agència Valenciana del Turisme al II Conveni Col·lectiu del personal laboral al servei de l'administració autonòmica (DOGV 3257, 04/06/98).

PDF

Correcció d’errades resolució sobre el desplegament de la llei 31/95

CORRECCIÓ D'ERRADES de la Resolució de 12 de novembre de 1997, del conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública, per la que es fa públic l'acord de la Mesa General de Negociació, Comissió Paritària de Seguretat i Salut Laboral i Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu, sobre desenvolupament i aplicació de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, de data 8 de novembre de 1997 (DOGV 3169, 26/01/98).

PDF

Acord sobre desplegament i aplicació de la Llei 31/95, de Prevenció de Riscos Laborals

RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 1997, del conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública, per la qual es fa públic l'Acord de la Mesa General de Negociació, Comissió Paritària de Seguretat i Salut Laboral i Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu, sobre desplegament i aplicació de la Llei 31/95, de Prevenció de Riscos Laborals, de data 8 de novembre de 1997 (DOGV 3128, 24/11/97).

PDF

Acord de la Comissió d’Interpretació, Vigilancia i Estudi del II Conveni Col·lectiu

RESOLUCIÓ de 12 de març de 1997, de la Direcció General de Treball, per la qual es disposa el registre i la publicació de l'acord de la Comissió d'Interpretació, Vigilancia i Estudi del II Conveni Col·lectiu del Personal Laboral al Servei de l'Administració Autonòmica (DOGV 2990, 13/05/97).

PDF

Acord d’adhesió de la Institució Valenciana d’Estudis i Investigació (IVEI) al II Conveni

RESOLUCIÓ d'11 de juny de 1996, de la Direcció General de Treball, per la qual es disposa el registre i la publicació de l'acord d'adhesió de la Institució Valenciana d'Estudis i Investigació (IVEI) al II Conveni Col·lectiu del personal laboral al servei de l'administració autonòmica (DOGV 2884, 05/12/96).

PDF

Acord adhesió del Consorci de Gestió del Centre d’Exposicions i Activitats Artesanals al II conveni

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 1995, de la Direcció General de Treball, per la qual es disposa el registre i publicació de l'acord d'adhesió del Consorci de Gestió del Centre d'Exposicions i Activitats Artesanals de la Comunitat Valenciana al II Conveni Col·lectiu del Personal Laboral al Servei de l'Administració Autonòmica (DOGV 2652, 26/12/95).

PDF

Acord d’adhesió de la Institució Valenciana d’Estudis i Investigació-IVEI al II Conveni Col·lectiu

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 1995, de la Direcció General de Treball, per la qual es disposa el registre i publicació de l'acord d'adhesió de la Institució Valenciana d'Estudis i Investigació-IVEI al II Conveni Col·lectiu del Personal Laboral al Servei de l'Administració Autonòmica (DOGV 2652, 26/12/95).

PDF

II Conveni Col·lectiu del Personal Laboral al servei de l’Administració Autonòmica

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 1995, de la Direcció General de Treball, per la qual es disposa el registre i publicació del II Conveni Col·lectiu del Personal Laboral al servei de l'Administració Autonòmica (DOGV 2527, 12/06/95).

administració pública
PDF