Ajuntament de València

LA BANDA MUNICIPAL DE VALÈNCIA DEMANA DE NOU “LA CONTINUITAT EN L’ AJUNTAMENT I QUE NO SIGA TRASPASSADA AL PALAU DE LA MÚSICA”

En el concert oferit el 17 d'octubre, llegiren un manifest com acte de protesta.

18 / 10 / 2021 | STAS - Ajuntament de València

AYUDANS A MANTINDRE LA BANDA SIMFÒNICA MUNICIPAL DE VALÈNCIA EN EL AJT. DE VALÈNCIA, I PER LA SEUA NO DESAPARICIÓ.
FIRMA EN CHANGE.ORG

Escoltar manifest.Manifest llegit al concert oferit per la BSMV en l’Espai Rambleta el diumenge 17 d’octubre, de 2021. Concert dedicat al cineasta Luis García Berlanga en la Mostra de Cine. Aquest manifest entra a formar part dels actes reivindicatius duts a terme per la BSMV.

Bon dia , estimat públic, en aquests moments els integrants de la BSMV passarem a llegir un manifest. Els demanem disculpes per les molèsties que aquesta interrupció els puga ocasionar.

Com molts de vostés ja saben, els professors i professores de la BSMV, des de fa uns mesos estem duent a terme uns actes reivindicatius contra la decisió presa pel govern actual de la ciutat, respecte al traspàs d'aquesta agrupació a l'Organisme Autònom Palau de la Música.

Sobre aquesta decisió, en un primer moment se'ns va comunicar que venia marcada des d'Europa, amb tal sorpresa per part nostra que fins al dia de hui no sabem quin dels 46 països que formen el vell continent va ser el causant de la gran idea. Més tard , ens van dir que era derivada d'un estudi realitzat per un erudit tècnic municipal, hui ja en la seua fase de jubilació i que si aquest traspàs no es realitzava els governants actuals podrien anar a la presó. Com podran veure, arguments tots ells que donen peu per a una pel·lícula de l'homenatjat de hui, Luis García Berlanga.

Ja finalment, ens van informar que era una decisió política i que aquest traspàs de la Banda Municipal, des de la seua actual casa que és la consistorial, a l'Organisme Autònom Palau de la Música, s'havia de fer “SI o Si”. Resposta aquesta última de caràcter dictatorial la qual ens trasllada a temps passats i que desgraciadament encara ressonen en les memòries d'alguns dels nostres pares i avis.

La BMV amb les seues quasi 120 anys d'història s'ha vist embolicada en moltes vicissituds. Quan en 1943 va ser creada l'Orquestra Municipal de València , hui Orquestra de València , la Banda Municipal va estar a punt de desaparéixer, ja que en sessió del 4 de febrer de 1944, el Ple de l'Ajuntament va aprovar un dictamen declarant la seua extinció en la mesura que els professors que la integraven anaren cessant en les seues funcions.

La Banda Municipal va ser degrada en aquesta nomenada “Transmutació”. La seua plantilla de 80 professors es va veure greument reduïda, deixant de poder oferir el seu famós repertori simfònic.

Tretze anys més tard , gràcies a la lluita del seu director titular, Antonio Palanca, que al costat del clam d'un grup de seguidors i aficionats van aconseguir donar suport a la agrupació enviant diverses cartes a l'alcalde de llavors Baltasar Rull, la Banda Municipal va aconseguir tornar al lloc que li corresponia.
Amb aquest exemple, el qual forma part de la nostra història, podem veure perfectament que els polítics van i venen, els seus colors canvien, així com les seues idees i amb elles les seues accions.

Però no es pot estimar allò que no es coneix.

La BSMV és considerada una de les millors Bandes professionals que hi ha en l'actualitat. Guardonada en diferents concursos musicals, està en possessió de la Corbata d'Orde Civil d'Alfons X el Savi i en possessió de la Medalla d'Or al Mèrit en Belles arts, la més alta condecoració concedida pel Estat Espanyol .

Hui, la formen professores i professors titulats superiors en Música. Dins de la plantilla comptem amb grans instrumentistes solistes, compositors reconeguts i premiats en concursos nacionals i internacionals, directors de banda i orquestra premiats en certàmens musicals, doctors en música, escriptors i investigadors amb els seus treballs publicats.

Les professores i professors de la BSMV no estem cobrint aquestes places per casualitat, sinó que tant els que som interins com els de carrera hem optat als nostres llocs de treball mitjançant unes oposicions aprovades pel Ajuntament de València, d'accés lliure i publicades pels corresponents butlletins oficials, tant de la Província com del Estat.

La BMV és un referent per la seua aportació a la història de la música valenciana i pel seu paper decisiu i promotor en la creació de les bandes de la nostra Comunitat.
La BMV, és una institució dins del Ajuntament de la ciutat, forma part del seu patrimoni artístic històric i cultural, que els governants tenen l'obligació de salvaguardar com es fa amb els edificis històrics, com són per exemple, la Llotja o el Mercat Central i preservar-la d'ambicions i interessos particulars que puguen sorgir en moments donats. La Banda Municipal va ser creada al Ajuntament amb la finalitat d'acostar la música a tots els racons de la ciutat, per tant la BMV no pertany a cap partit ni grup polític, la Banda Municipal pertany a l'Ajuntament de la ciutat, a tots vostés, al poble. Llevar-la de l'empara de la casa consistorial per a portar-la a un Organisme Autònom, és afeblir-la i portar-la a la seua desaparició.

Nosaltres i nosaltres, dedicats i dedicades a la música i a tots vostés, el nostre públic fidel, al qual des d'ací hui agraïm les seues paraules de suport llançades el passat 9 d'octubre durant la processó cívica, volem continuar oferint-los qualitat musical, amb una plantilla completa i segura amb la qual puguem executar una programació musical excepcional a la altura que només una de les millors Bandes professionals pot oferir com és nostra BSMV, per tot això exigim respecte i consideració en les decisions que els governants s'obstinen a prendre.

Per la seua continuïtat al Ajuntament, pel No traspàs a l'Organisme Autònom Palau de la Música , pel seu futur i la guarda de la no precarietat laboral ni una possible desaparició en el temps, els professors i professores de la BSMV els demanem el seu suport i que ens acompanyen en els nostres actes reivindicatius i que junts alcem la veu, LA BSMV SEMPRE A L’AJUNTAMIENT, NO Al SEU TRASPÀS Al PALAU DE LA MÚSICA.

_____________________________

Buenos días, estimado público, en estos momentos los integrantes de la BSMV pasaremos a leer un manifiesto. Les pedimos disculpas por las molestias que esta interrupción les pueda ocasionar.

Como muchos de ustedes ya saben, los profesores y profesoras de la BSMV, desde hace unos meses estamos llevando a cabo unos actos reivindicativos contra la decisión tomada por el gobierno actual de la ciudad, respecto al traspaso de esta agrupación al Organismo Autónomo Palau de la Música.

Sobre esta decisión, en un primer momento se nos comunicó que venía marcada desde Europa, con tal sorpresa por nuestra parte que hasta el día de hoy no sabemos cuál de los 46 países que forman el viejo continente fue el causante de la gran idea. Más tarde, nos dijeron que era derivada de un estudio realizado por un erudito técnico municipal, hoy ya en su fase de jubilación y que si este traspaso no se realizaba los gobernantes actuales podrían ir a la cárcel. Cómo podrán ver, argumentos todos ellos que dan pie para una película del homenajeado de hoy, Luis García Berlanga.

Ya por último, nos informaron que era una decisión política y que este traspaso de la Banda Municipal, desde su actual casa que es la consistorial, al Organismo Autónomo Palau de la Música, se tenía que hacer “SI o Si”. Respuesta esta última de carácter dictatorial la cual nos traslada a tiempos pasados y que desgraciadamente todavía resuenan en las memorias de algunos de nuestros padres y abuelos.

La BMV con sus casi 120 años de historia se ha visto envuelta en muchas vicisitudes. Cuando en 1943 fue creada la Orquesta Municipal de Valencia, hoy Orquesta de Valencia, la Banda Municipal estuvo a punto de desaparecer, ya que en sesión del 4 de febrero de 1944, el Pleno del Ayuntamiento aprobó un dictamen declarando su extinción en la medida que los profesores que la integraban fueran cesando en sus funciones.

La Banda Municipal fue degrada en esta nombrada “Transmutación”. Su plantilla de 80 profesores se vio gravemente reducida, dejando de poder ofrecer su famoso repertorio sinfónico.

Trece años más tarde, gracias a la lucha de su director titular, Antonio Palanca, que junto al clamor de un grupo de seguidores y aficionados lograron apoyar la agrupación enviando diversas cartas al alcalde de entonces Baltasar Rull, la Banda Municipal logró volver al sitio que le correspondía.

Con este ejemplo, el cual forma parte de nuestra historia, podemos ver perfectamente que los políticos van y vienen, sus colores cambian, así como sus ideas y con ellas sus acciones.

Pero no se puede amar aquello que no se conoce.

La BSMV está considerada una de las mejores Bandas profesionales que hay en la actualidad. Galardonada en diferentes concursos musicales, está en posesión de la Corbata de Orden Civil de Alfonso X el Sabio y en posesión de la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes, la más alta
condecoración concedida por el Estado Español.

Hoy, la forman profesoras y profesores titulados superiores en Música. Dentro de la plantilla contamos con grandes instrumentistas solistas, compositores reconocidos y premiados en concursos nacionales e internacionales, directores de banda y orquesta premiados en certámenes musicales, doctores en música, escritores e investigadores con sus trabajos publicados.

Las profesoras y profesores de la BSMV no estamos cubriendo estas plazas por casualidad, sinó que tanto los que somos interinos como los de carrera hemos optado a nuestros puestos de trabajo mediante unas oposiciones aprobadas por el Ayuntamiento de Valencia, de acceso libre y publicadas por los correspondientes boletines oficiales, tanto de la Provincia como del Estado.

La BMV es un referente por su aportación a la historia de la música valenciana y por su papel decisivo y promotor en la creación de las bandas
de nuestra Comunidad.

La BMV, es una institución dentro del Ayuntamiento de la ciudad, forma parte de su patrimonio artístico histórico y cultural, que los gobernantes tienen la obligación de salvaguardar como se hace con los edificios históricos, como son por ejemplo, la Lonja o el Mercado Central y preservarla de ambiciones e intereses particulares que puedan surgir en momentos dados. La Banda Municipal fue creada en el Ayuntamiento con la finalidad de acercar la música a todos los rincones de la ciudad, por lo tanto la BMV no pertenece a ningún partido ni grupo político, la Banda Municipal pertenece al Ayuntamiento de la ciudad, a todos ustedes, al pueblo. Quitarla del amparo de la casa consistorial para llevarla a un Organismo Autónomo, es debilitarla y llevarla a su desaparición.

Nosotros i nosotras, dedicados i dedicadas a la música y a todos ustedes, nuestro público fiel, al que desde aquí hoy agradecemos sus palabras de apoyo lanzadas el pasado 9 de octubre durante la procesión cívica, queremos continuar ofreciéndoles calidad musical, con una plantilla completa y segura con la que podamos ejecutar una programación musical excepcional a la altura que sólo una de las mejores Bandas profesionales puede ofrecer como es nuestra BSMV, por todo ello exigimos respeto y consideración en las decisiones que los gobernantes se empeñan en tomar.

Por su continuidad en el Ayuntamiento, por el No traspaso al Organismo Autónomo Palau de la Música, por su futuro y la guarda de la no precariedad laboral ni una posible desaparición en el tiempo, los profesores y profesoras de la BSMV les pedimos su apoyo y que nos acompañen en nuestros actos reivindicativos y que juntos alcemos la voz, LA BSMV SEMPRE A L’ AJUNTAMIENT, NO AL SEU TRASPÀS AL PALAU DE LA MÚSICA.  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.