CONCLUSIONS REUNIÓ COMISSIÓ DE BORSES 10/11/2022


14 / 11 / 2022 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


CONCLUSIONS REUNIÓ COMISSIÓ DE BORSES 10/11/2022
ENS INFORMEN que han eixit publicades les borses següents corresponents a llistats de les
convocatòries que s’indiquen:
Llistats d’aprovats 2018 actualitzats al mes de setembre. Novetats pendents.
✅ 572- APF-05-02 Ajudant de cuina. Conv. 138/18 Llistat d’aprovats.
Estat de les següents borses lliures:
✅ 494.- A1-12 Cos superior d’enginyeria industrial. data d’examen 26/11 i llista definitiva
✅ 529.- A1-25-01. Cos superior tècnic de prevenció de riscos laborals. Pendent publicació acord
comissió puntuacions concurs
✅ 548.- APT-01-01-03 i cos A1-01 Fons europeus. Repetició examen aula incidències.
✅ Borsa d’A2-01 de LABORA. A finals de mes trauran llistat provisional amb 2500 persones
baremades.