El Consell aplica amb tota cruesa el RDL de Rajoy


02 / 10 / 2012 | Intersindical retallades generalitat decret llei


El DOCV ha publicat el Decret Llei 6/2012, de 28 de setembre, del Consell, de desplegament i aplicació de les disposicions incloses en el títol I i disposicions concordants del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
Intersindical Valenciana ha valorat que la feblesa política i la submissió del president Fabra davant el Govern de Rajoy castiga el personal de la Generalitat en fer recaure sobre ell una part important de les retallades del Consell.
Igualment, considera que el Consell aplica amb tota la cruesa el RD de retallades de Rajoy.
DECRET LLEI 6/2012, de 28 de setembre, del Consell, de desplegament i aplicació de les disposicions incloses en el títol I i disposicions concordants del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat