El conseller Vela accepta que amb un altre finançament part dels ‘sacrificis’ no haurien calgut

Intersindical Valenciana considera que el president de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, i el conseller d’Hisenda i Administració Pública, José Manuel Vela, castiguen el personal del sector públic amb la seua política de retallades de salaris i prestacions i d’acomiadament de personal.

18 / 12 / 2012 | Intersindical finançament


El conseller d'Hisenda va defensar el seu projecte de Llei de Pressuposts de la Generalitat per a 2013 en la Mesa General de Negociació de personal funcionari, estatutari i laboral reunida el 29 d'octubre. Res de nou sota el sol: congelació salarial i un capítol I que minvarà un 6,6% en 2013.
1. Retribucions 2013

Hui, 30 d'octubre, el Consell aprovarà els pressuposts de la Generalitat per a 2013. Uns pressupostos que el mateix conseller Vela ha qualificat en la reunió de la Mesa General celebrada dilluns 29 d'octubre d'"enormement restrictius -dissortadament-, per una caiguda en la recaptació espectacular".

No obstant això, ha volgut veure en el tercer trimestre "signes esperançadors" que a les persones presents ens han recordat massa els famosos "brotes verdes" de l'expresident Zapatero.

Els sindicats s'han queixat que, com de costum, no s'ha donat informació prèvia. No pot ser que vinguen a contar-nos què van a fer, sense que hi haja una veritable negociació.

Dades del pressupost

El Capítol I en 2013 suposarà 4.868.693.000 euros, la qual cosa significa una reducció del 6,6% respecte a 2012. En 2012 es van pressupostar 5.211 milions d'euros. Una altra cosa serà el pressupost executat, ja que l'estalvi de la paga extra de Nadal pot estimar-se entre 450 i 500 milions d'euros.

Curiosament, el pes del capítol I en el total del pressupost creix, ja que passa de representar un 37,9% en 2012, a un 38,1% en 2013, per la pèrdua de pes de la resta de capítols. El pressupost en el seu conjunt baixarà un 9%. Hem de fer notar que si en 2013 ens tornen a llevar una paga extra, la rebaixa del capítol I superarà el 12%, tres punt per damunt del descens del total.

El 46,8% es dedica al personal de Sanitat, el 43% al d'Educació i el 5,12% al de Benestar Social.

Les retribucions del personal en 2013

El conseller ha declarat que "no es van a exigir més sacrificis al personal per part de la Generalitat". Es coneix que per al conseller no és un sacrifici mantenir de nou les retribucions congelades, tot i que amb les dues pagues extra en els imports retallats pel govern Zapatero. Però, com el mateix conseller ha dit, "de moment".

Intersindical ha defensat la necessitat de comptar al capdavant de la Generalitat amb una persona amb coratge suficient per a defensar un finançament just per al nostre país

La qüestió és el finançament

Intersindical Valenciana ha defensat en la Mesa General la necessitat de comptar al capdavant de la Generalitat una persona que tinga el coratge suficient per a enfrontar-se amb el seu propi partit si cal i defensar un finançament just per al nostre país. Per al sindicat, un finançament que simplement mantinguera el País Valencià en la mitjana estatal de finançament per habitant, suposaria que el seu personal no hauria de suportar un doble càstig - el decret Vela i el decret Rajoy.

El conseller ha reconegut que amb un altre finançament potser alguns dels "esforços" fets pel personal no hagueren estat necessaris, però que ell ha demanat la reforma en tots els consells de política fiscal i financera als que ha acudit. també ha recordat que l'actual model el va aprovar un Govern socialista (el darrer de Zapatero). No s'ha recordat de dir que el va aprovar l'expresident Camps, i que l'anterior model, que encara era més injust amb el País Valencià, no solament el va aprovar un govern popular (el d'Aznar), sinó que ¡el va proposar l'expresident Zaplana!

Intersindical Valenciana s'ha oferit a ser la primera organització a donar suport al president de la Generalitat si aquest agafava seriosament la tasca de representar el nostre país i demanar allò que és just, no solament per al personal al servei de la Generalitat, sinó per a la gent que viu a les terres valencianes.

El Sindicat ha recordat al conseller que se li havia demanat la reunió pel conjunt dels sindicats amb una sèrie de punts:

Comissió de seguiment de la Incapacitat Transitòria (baixa o IT): la propera setmana es constituirà la comissió.

Eliminació de les mesures del Decret-llei 1/2012, del Consell, que afecten el personal interí docent i de l’Administració del Consell, i Compensació de la supressió de la paga extra amb l’eliminació de les retallades a la carrera i desenvolupament professional del personal sanitari, els sexennis del personal docent i introducció de la carrera professional per al personal de l’Administració del Consell: el conseller ha al·legat que ell va oferir un acord que incloïa la compensació si hi havia més retallades i que es va rebutjar.

Aquell acord va ser el que es va rebutjar en referèndum; el que no ha dit el conseller és que no s'aplicava si els ingressos de la Generalitat no tenien una evolució favorable, cosa que el mateix conseller ha començat la reunió explicant que no havia estat així, sinó tot el contrari. Per tant, encara que s'haguera signat l'acord, ara ens diria que no és possible complir-lo. No hi ha pitjor mentida que una veritat a mitges.

Cobrament dels 44 dies meritats de la paga extra de desembre de 2012 del personal funcionari i estatutari i dels 15 dies del personal laboral: ha respost que la Generalitat farà el mateix que faça l'Estat. Intersindical li ha recordat que nosaltres sabem que ells saben que van a perdre els recursos que es presenten al respecte, i que així els ho han dit els informes que manegen, tant els propis com els de la Defensora del Poble. El Sindicat ha anunciat un allau de recursos contenciosos administratius per demanar el pagament d'eixos dies.

2. Designació dels representants de la Comissió de Control del Pla de Pensions per als empleats de la Generalitat

En aquest punt, s'han limitat a llegir la nova composició, una vegada tant els sindicats, en representació del personal, com l'Administració, havien designat prèviament els seus representants. L'Administració, per cert, ha tornat a nomenar alts càrrecs, titulars de secretaries autonòmiques i direccions generals. Sense voler prejutjar les intencions de les persones nomenades, l'experiència anterior no fou l'adequada, com ja hem explicat, ja que els anteriors titulars no mostraren mai gens d'interés en l'assumpte i desaparegueren del mapa una vegada cessats. Per tant, haurem d'estar a veure què passa. Us mantindrem informats.

Altres qüestions tractades en la mesa general

Personal orientador del Servef:

Segons el conseller, si vénen els fons finalistes, seguiran, si no, no. Tanmateix, després s'ha corregit per a dir que en els Pressuposts estan previstos poc més de 4 milions d'euros per a eixe personal, la qual cosa fa suposar que seguiran en 2013. Això confirmaria les darreres informacions de la direcció del Servef a la junta de personal respectiva. No obstant això, esperarem a veure el projecte publicat per a confirmar-ho.

Segons el conseller, la COPASESA (Comissió Paritària de Seguretat i Salut, la no convocatòria de la qual ha suposat una denúncia sindical conjunta a la fiscalia i a la Inspecció de Treball) es reunirà el 9 de novembre. Segons el Secretari Autonòmic d'Administració Pública, es tractarà, entre d'altres qüestions, de la informació generada pel pla d'absentisme.

Ofertes públiques:

En desembre començaran a desenvolupar-se les convocatòries pendents de l'OPO de 2010 de l'Administració de la Generalitat.
Pel que fa a l'OPO de 2007 de Sanitat (conjunta amb la de 2005): a punt d'acabar les convocatòries de facultatius (metges). Grups A2 i inferiors: els problemes pressupostaris han fet que vaja tot retardat. Els llistats definitius amb data d'examen es començaran a publicar a partir de gener, per a en març començar ja alguns exercicis.
Properes Meses Generals:

El conseller ha anunciat una mesa en desembre per a tractar l'acord final sobre permisos sindicals, aquell acord signat en setembre -excepte per Intersindical Valenciana- que es va quedar a mig negociar i del que a hores d'ara no se'n sap res.

Eixa mateixa mesa general, o potser un altra, tractarà sobre els resultats dels plans d'estalvi energètic i sobre l'absentisme.

Comissió de formació:

Es reunirà després que es reunisca la comissió de l'Estat per a repartir els fons destinats a formació. S'anuncia una important reducció.

MANIFESTACIÓ

VALENCIA, PLAÇA DE SANT AGUSTÍ

DIMECRES, 31 D'OCTUBRE, 19 H

Per la derogació de la reforma laboral i contra les retallades socials