El fulletó de la paga extra de desembre de 2013 continua

Dilluns, el diari el País i el diputat d'Esquerra Unida Ignacio Blanco, antic company de la Generalitat, ens alertaven del que deia el Programa d'Estabilitat del Regne d'Espanya 2013-2016:

06 / 06 / 2013 | STEPV programa d'estabilitat paga extra desembre


El Consell prevé una paga extra en enero en lugar de la de diciembre

Després, dimarts 4, el mateix diari publicava que: El Gobierno atribuye por error a Valencia medidas del País Vasco

És una explicació molt estranya, perquè en el quadre de la pàgina 63 del Programa no apareixen ni Euzkadi ni Nafarroa, per ser comunitats forals, que, com sabeu són fiscalment independents.

Podem donar l'explicació per bona si això suposa que no hi ha intenció de llevar o retrasar la paga extra, però Intersindical Valenciana demanarà una explicació expressa i clara en la propera Mesa General.

Pots comprovar-ho en: Programa de Estabilidad del Reino de España 2013-2016