Intersindical demana parlar de ‘moscosos’, ‘canosos’, vacances i paga extra

La Conselleria d'Hisenda i Administració Pública ha convocat mesa sectorial de Funció Pública per a hui divendres, 4 de gener, amb un únic punt en l'ordre del dia, referit a un acord sobre acció sindical. Intersindical Valenciana demanarà el canvi en l'ordre del dia per a parlar de compensacions al personal per les retallades.

04 / 01 / 2013 | Intersindical vacances paga extra moscosos canosos


L'acord sobre permisos sindicals Com ja us hem explicat repetidament aquests darrers mesos, el RDL 20/2012, de retallades de Rajoy, a més d'eliminar la paga extra de Nadal, va anul·lar tots els acords sobre acció sindical i permisos sindicals. Per tant, calia tornar a negociar-los. L'alternativa a no fer-ho era no tindre la possibilitat d'acumular els crèdits horaris de delegades i delegats per a poder tindre permisos sindicals a temps complet (el que habitualment s'anomenen 'alliberats' i 'alliberades').
Ara es presenta per la DG de Recursos Humans (Funció Pública), un acord que no arreplega quasi cap de les aportacions sindicals -que es van presentar conjuntament-, que aprofita l'avinentesa per a reduir les hores disponibles pels sindicats -la qual cosa vol dir menys persones alliberades- i que continua primant la representació del personal laboral (2.500 persones) per damunt de la representació del personal funcionari (14.500 persones).

Intersindical Valenciana consultarà mitjançant assemblees durant el mes de gener a tot el personal del sector sobre la conveniència o no de signar l'acord. Aquesta consulta també inclourà l'acord sobre permisos sindicals de la Mesa General del que us informàvem la setmana passada.

El Sindicat considera que no és de rebut reunir-se només per a parlar de permisos sindicals, per la qual cosa demanarà la modificació de l'ordre del dia per a parlar sobre:

Utilització lliure de cinc dies de les vacances de forma independent (com si foren 'moscosos'). L'Administració General de l'Estat (AGE) ja ho ha aprovat:

Jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la AGE

Recuperació dels dies compensatoris. Proposarem la recuperació dels dies compensatoris, és a dir, els dies que excedeixen de la jornada computada en termes anuals. Aquests, previstos en la Llei de la Funció Pública, foren eliminats pel Decret Vela.

Recuperació dels 'canosos' ('moscosos' per antiguitat). Previstos per l'EBEP, foren eliminats pel RDL 20/2012, però res no obsta perquè es recuperen per la Generalitat.

Absències per malaltia o accident que no donen lloc a incapacitat temporal. Proposem que no es descompte el 50% de les retribucions en eixos casos. L'Administració General de l'Estat (AGE) ja ho ha aprovat:

Ordre sobre absències per malaltia o accident que no donen lloc a incapacitat temporal

Paga extra de Nadal. Com a prova que es poden fer coses des de les institucions autonòmiques per a substituir o pal·liar l'eliminació de la paga extra, podeu veure aquests dos exemples:

Euskadi: LEY 19/2012, de 28 de diciembre, de medidas sobre las pagas extraordinarias del año 2013. Nafarroa: LEY FORAL 28/2012, de 28 de diciembre, por la que se crea, con efectos para el año 2012, un complemento personal transitorio por pérdida de poder adquisitivo.
Intersindical Valenciana demanarà hui que s'aprove la mateixa mesura que en Galícia, és a dir, la possibilitat de demanar la bestreta del 50% de la paga extra de juny:

Els funcionaris de Galícia cobraran en gener el 50% de la paga extra de juny

És això el que volem realment? Òbviament no, volem que ens tornen el que és nostre i prou. Però sí és la prova del nou: sabrem si la Generalitat té voluntat de compensar o no el seu personal davant les retallades.

Si es nega a prendre la més suau de les mesures de compensació, que a més ha pres un govern del seu mateix partit, es demostrarà clarament que no tenen cap bona voluntat envers el seu personal, i hauran de deixar d'amagar-se darrere de les mesures del Govern de l'Estat i donar la cara.