Intersindical rebutja el Pla d’Ordenació de Personal de l’Administració Tributària

Dilluns passat, dia 16, es va reunir la Mesa Tècnica sobre el Pla d'Ordenació de Personal de la Administració Tributària de la Generalitat. UGT va avalar un text injust que suposa un antecedent molt perillós per al personal interí de la Generalitat

23 / 03 / 2015 | Adel Francés


Es castiga el fet de ser personal interí, amb la complicitat d'UGT
Amb l'excusa de reordenar les funcions del grup A, entre els subgrups A1 i A2, es rebaixa la classificació de 40 llocs de treball en quasi 5.000 euros anuals, mentre que es puja la classificació de 18 llocs en quasi 4.000 euros. ¿Com? S'amortitzen totes les places, es tornen a crear llocs de l'A1 com a 26 E048, mentre que altres passen de l'A1 22 a A2 20. ¿Per a fer coses diferents de les que feien? No, expressament es reconeix ¡que continuaran fent el mateix que fins ara!
Res no tindríem que objectar a què als i les companyes funcionàries de carrera del cos d'Inspecció de Tributs se'ls pujara el sou, si no fora pel mètode empleat i pel fet que tota la Generalitat està congelada amb sous equivalents als de 2007.
A més, resulta que els llocs que es degraden estan tots ells ocupats per personal interí. Òbviament no ho hagueren fet si no fora així.
És, novament, un exercici de discriminació directa a uns companys i companyes pel sol fet de ser personal interí. La llàstima és que ara l'Administració té la coartada de què un sindicat li dóna suport.
Per si fos poc, ha estat un pla negociat en apenes una setmana i que pareix que volen aprovar de forma exprés abans de les elecciones. O siga, que ho volen deixar tot lligat i ben lligat.
Un signe més de què donen per perduda la majoria popular a la Generalitat.