Intersindical Valenciana demana canvis en la normativa dels moscosos i vacances

Intersindical Valenciana ha demanat el dijous 18, mitjançant un escrit dirigit a la Direcció General de Recursos Humans (Funció Pública), que elabore una circular que aclarisca que els dies de lliure disposició de 2012 es puguen gaudir fins al 15 de gener de 2013.

17 / 10 / 2012 | Intersindical


Intersindical Valenciana entén que la Direcció General de Recursos Humans de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública ha de comunicar a tot el personal el criteri a seguir quant al gaudi dels assumptes propis corresponents a 2012, i no deixar-ho a criteri de cada sotssecretaria.

La normativa valenciana és molt clara: el Decret 175/2006, article 38.1, determina que “Cada any natural, i fins al dia 15 de gener de l'any següent, es podrà gaudir de fins a 6 dies per assumptes propis o particulars…”. En conseqüència, encara que s'haja reduït el nombre de dies d'assumptes propis, la normativa quant al seu gaudi no ha canviat, i han de poder-se gaudir els corresponents a 2012 fins al 15 de gener de 2013.

Dies de vacances solts
Així mateix, Intersindical ha demanat la convocatòria d'una mesa sectorial per modificar el Reglament de Condicions de Treball (Decret 175/2006), per permetre que un nombre de dies de vacances es puguen gaudir separadament de la resta.

La Generalitat pot prendre mesures que pal·lien en part les conseqüències perverses de la nova normativa. La proposta consisteix a permetre que un nombre determinat de dies de vacances puguen ser gaudits amb el mateix règim que els dies de lliure disposició. Així, res no obsta perquè fins a 7 dels 22 dies hàbils de vacances es puguen gaudir d’aquesta manera, tot mantenint l’obligació de tindre els altres quinze en períodes d’almenys set dies naturals.