Intersindical Valenciana demana la convocatòria de la Mesa General

Intersindical Valenciana, junt amb els sindicats restants, ha demanat la convocatòria de la Mesa General de Negociació de Personal Funcionari, Estatutari i Laboral de la Generalitat valenciana.

24 / 10 / 2012 | Intersindical reunió mesa general intersindical


Intersindical Valenciana i els sindicats restants han demanat una convocatòria urgent d’aquesta per tractar sobre assumptes importants per al conjunt del personal que treballa en la Generalitat valenciana. Aquests temes són:

1. Constitució de la Comissió sobre Incapacitats Temporals acordada en la reunió de la Mesa General del 27 de setembre de 2012.

2. Situació del personal interí docent i de l’administració del Consell: eliminació de les mesures del Decret Llei 1/2012, del Consell, que els afecten.

3. Retribucions:

* Retribucions per a 2013 del personal al servei de la Generalitat.
* Cobrament dels 44 dies meritats de la paga extra de desembre de 2012 del personal funcionari i estatutari i dels 15 dies del personal laboral.
* Compensació de la supressió de la paga extra amb l’eliminació de les retallades previstes en el Decret Llei 1/2012, del Consell, a la carrera i desenvolupament professional del personal sanitari, els sexennis del personal docent i introducció de la carrera professional per al personal de l’administració del Consell.

Intersindical Valenciana espera que la Generalitat valenciana convocarà la Mesa General per obrir un veritable procés de negociació que suspenga els efectes del Decret Llei 1/2012 i altres que han anat aprovant tant el govern valencià com l’espanyol.