L’AGE permet gaudir de 5 dies de vacances com a ‘moscosos’

El personal al servei de l'Administració General de l'Estat (AGE) podrà utilitzar fins a cinc dies de les seues vacances com si foren de lliure disposició (moscosos). La Resolució per la qual es dicten instruccions sobre jornada i horaris del personal de l'AGE es va publicar en el BOE del 29 de desembre. Podeu consultar-la en:

02 / 01 / 2013 | Intersindical vacances moscosos


Jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la AGE
Atenció als següents apartats:

Art. 9.3 2n paràgraf:

"Sense perjudici de l'anterior, i sempre que les necessitats del servei ho permeten, dels dies de vacances previstos en el punt 9.1 d'aquesta instrucció, es podrà sol·licitar el gaudi independent de fins a 5 dies hàbils

Art. 9.7 2n paràgraf:

"Sense perjudici de l'anterior, i sempre que les necessitats del servei ho permeten, els dies per assumptes particulars així com, si escau, els dies de permís previstos en l'apartat següent, podran acumular-se als dies de vacances que es gaudisquen de forma independent."

S'aplica a les altres administracions?
Encara que existeixen diverses interpretacions sobre si aquesta norma s'aplica subsidiàriament, el millor és que s'aproven normes similars allà on existeix normativa pròpia de funció pública, com és el cas de la Generalitat.

Per això, hui mateix Intersindical Valenciana presentarà un escrit dirigit al conseller d'Hisenda en el qual li recordarà que el Sindicat va realitzar aquesta mateixa petició fa dos mesos, juntament amb altres mesures relatives a la reposició dels dies compensatoris i l'avanç de la paga extra de juny. Demà podreu accedir a l'escrit d'Intersindical. per any natural"