Les noves taxes judicials acaben amb la concepció igualitària de la justícia

Amb el nou sistema únicament tindran justícia les classes amb més poder econòmic.

23 / 11 / 2012 | Intersindical taxes judicials


Després de la publicació de la Llei 10/2012, per la qual es regulen determinades taxes en l’àmbit de l’Administració de Justícia, es torna a un model social més propi de l’Antic Règim estamental, en el què únicament tindran justícia les classes pertanyents o provinents dels estaments més alts de la societat o amb més poder econòmic. Més del 85% de la societat no podrà accedir a defensar els seus drets davant la justícia, ja que el que pretén aquesta llei no és descongestionar els jutjats, sinó convertir els ciutadans i ciutadanes en una societat submisa i poc reivindicativa. El Govern de l’Estat, lluny d’aplicar una política seriosa d’inversions, que modernitze i actualitze el jutjats i l’Administració de Justícia, opta una vegada més per introduir taxes disuasòries que entrebanquen l’accés a la justícia.

Llegir-ho tot: Les noves taxes judicials acaben amb la concepció igualitària de la justícia