Nomenats els tribunals dels grups A1 i A2 d’Administració General

El DOCV de 15 de gener publica sengles resolucions per les quals es designen els òrgans tècnics de selecció (nova designació dels tribunals) de les proves selectives d’accés a:

16 / 01 / 2013 | Intersindical tribunals proves selectives


Subgrup A1, sector administració general
Torn d’accés lliure i de persones amb discapacitat, Convocatòria 1/2010, i
Torn de promoció interna, Convocatòria 2/2010.
Subgrup A2, sector administració general,

Torn d’accés lliure i de persones amb discapacitat, Convocatòria 4/2010, i
Torn de promoció interna, Convocatòria 5/2010.