Novetats labora


20 / 05 / 2022 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


Teletreball al labora.

Us recordem en relació als programes de teletreball la formació obligatòria contemplada a l'article 10 del Decret 49/21 del Consell, amb caràcter previ a l'inici del teletreball. Excepcionalment aquest curs es podrà realitzar de manera simultànea a l'inici de la prestació de serveis en aquesta modalitat. 

Enllaç al curs d'autoformació.

https://bit.ly/3wEagU7

Aprovació dels programes de teletreball en LABORA.

Programa 02. Subdirecció General d’Estratègia i Modernització.

https://dogv.gva.es/datos/2022/05/20/pdf/2022_4228.pdf

Programa 03. Subdirecció General d’Orientació i Intermediació laboral.

https://dogv.gva.es/datos/2022/05/20/pdf/2022_4229.pdf

Programa 04. Espai labora – Servei Valencià d’Ocupació i Formació.

https://dogv.gva.es/datos/2022/05/20/pdf/2022_4230.pdf

Programa 05. Direccions Territorials de LABORA a Alacant, Castelló i València.

https://dogv.gva.es/datos/2022/05/20/pdf/2022_4231.pdf