Oferta per a la cobertura de dues places

Ens han arribat dues ofertes per a ocupar sengles llocs de treball.

26 / 06 / 2013 | Intersindical ofertes de treball


- Cap d'Unitat en la Conselleria d'Economia, Industria, Turisme i Ocupació, en la Direcció General de Treball (Navarro Reverter, 2, València) en l' edifici del Servef. Té reserva de lloc i el titular és del grup B.
Els o les interessades es poden posar en contacte amb Marisol (71168).

- Mosso d'autopsia. Procediment abreviat de provisió de lloc laboral vacant (E 10 E005). Institut de Medicina Legal d'Alacant, Instància i documentació dirigida a la Direcció General de Justícia. carrer Castán Tobeñas, 77, Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 4, 46018 València. FIns al 6 de juliol de 2013.