Preguntes més freqüents sobre la vaga (i 4)


09 / 11 / 2012 | Intersindical


Són possibles altres alternatives diferents a les aplicades pel govern?
Si, el Sindicat ha proposat, des de fa anys, tota un sèrie de mesures concretes que formen part d’un programa alternatiu enfront de la crisi. Unes mesures que ja han estat enunciades de moltes maneres i defensades i difoses pels moviments i veus alternatives. Les nostres propostes són radicalment diferents a les que s’estan aplicant. Per exemple, en matèria laboral i de negociació col·lectiva, en lloc de retallar els drets laborals i augmentar el poder de decisió de l’empresa, cal anar en la direcció contrària: més garantia, més ocupació i més qualitat en l’ocupació. Les nostres propostes són, entre altres, les següents:

Reforma fiscal progressiva que augmente els tipus a les rendes més altes i recuperació de nous impostos que graven la riquesa, com l'impost de patrimoni o de succesions.
Acabar amb el frau fiscal, l'economia submergida i els paradisos fiscals.
Establiment d'un Impost a les Transferències Financeres.
Assignació redistributiva i eficaç de la despesa pública.
Establiment d'una Banca pública i exigència de criteris de control, transparència i ètica a la banca privada. El personal del sector públic cobrarà les seues nòmines a través de la banca pública.
Creació d'una hisenda i agència tributària europea per acabar amb el frau i l'especulació dels especuladors i dels estats membres.
Auditoria del deute públic i privat per dirimir responsabilitats polítiques i penals.
Canvi de model productiu. Impuls a l'economia productiva. Posada en marxa de polítiques que reactiven l'economia i que generen ocupació que siguen respectuoses amb les persones i el medi ambient.
Augment de l'ocupació pública fins aconseguir les taxes dels països de la UE15.
Potenciació els serveis públics de titularitat pública: educació, sanitat, atenció a les persones depenents… que funcionen mitjançant criteris autònoms i democràtics.
Foment de la vivenda en lloguer social i control públic del parc de vivendes, usant l'excedent de vivendes buides de les entitats financeres i de les administracions públiques. Paralització dels desnonaments. Aplicació de la dació en pagament.
Avançar cap la igualtat de gènere eliminant totes les discriminacions socials i econòmiques, el repartiment del treball no remunerat (domèstic i de cura), l'exigència de permisos per naixement i adopció iguals i remunerats per a mares i pares i l'educació coeducadora. Totes aquestes mesures són necessàries per arribar a la plena incorporació de les dones al món del treball remunerat en les mateixes condicions que els homes i acabar amb la discriminació salarial entre el sexes i la seua repercussió en les pensions i l'empobriment de les dones majors.
Repartiment del temps del treball i reducció de la jornada laboral
Establiment d'un salari mínim de1200 euros mensuals i la determinació d'un salari màxim. Horari setmanal obligatori per a totes les empreses, garantint, com a mínim, dos dies de descans setmanal a les treballadores i treballadors. Vacances mínimes d'un mes.
Establiment d'una renda social per a totes les persones.
Establiment d'una prestació per desocupació digna.
Augmentar les inversions en recerca, desenvolupament i innovació
Nou sistema de finançament autonòmic que acabe amb el dèficit fiscal.
Establiment d'un marc valencià de relacions laborals i de prestacions socials.
A més, considerem que calen altres mesures complementàries a les anteriors que servesquen per regenerar la política i per millorar les condicions de vida de la ciutadania. Entre aquestes es troben:

La modificació del sistema electoral;
La celebració d'un referèndum sobre el model de l'estat;
El respecte a la llengua, cultura i al dret a decidir dels pobles;
La democratització i el control públic dels organismes europeus;
L'extensió de tots els drets socials (educació, sanitat...) a totes les persones sense discriminació de qualsevol tipus;
La racionalització de les administracions públiques per evitar la duplicació de funcions, en eixe sentit apostem per la supressió de les diputacions provincials i pel nomenament de personal assessor entre el personal funcionari o laboral que ha accedit a la funció pública a través de processos de selecció públics;
La garantia que els productes que es venen al conjunt de la Unió Europea siguen fruit d'un sistema comercial solidari i alternatiu basat en unes condicions laborals i salaris adequades, no siguen producte ni de l'explotació infantil ni de la discriminació entre dones i homes i respecten el medi ambient;
L'eradicació de la violència contra les dones en totes les seues formes siga el primer objectiu dels governs i la societat, així com la persecució de les màfies d'explotació sexual i laboral de dones i xiquetes.
La defensa d'unes relacions internacionals basades en la pau, la cooperació, la solidariats i el respecte
La derogació del Concordat amb l'església catòlica i la finalització dels seus privilegis, acabant amb l'exempció en el pagament dels impostos i l'adoctrinament en el sistema educatiu
I després de la Vaga General del 14N, què?
La Vaga General ha de servir per obligar el govern a rectificar la seua política. Aquest ho ha de fer o convocar noves eleccions. No té cap legitimitat democràtica per continuar aplicant les polítiques d’ajust i austeritat. En tot cas, des del nostre punt de vista, la vaga general del 14N no és el final de la lluita, caldrà continuar convocant noves mobilitzacions fins aconseguir els nostres objectius.

Descarregueu les preguntes més freqüents sobre la vaga en PDF. Consulteu les preguntes més freqüents sobre la vaga en línia