Sanitat ha de garantir l’atenció sanitària gratuïta a totes les persones immigrants

Intersindical Salut - Intersindical Valenciana considera que les recents declaracions del conseller Rosado en què intentava traslladar la responsabilitat a les ONG són una burda improvisació i un autèntic disbarat des del punt de vista organitzatiu i pràctic.

03 / 09 / 2012 | Intersindical sanitat retallades immigrants assistència sanitària


Per al sindicat, la proposta recollida en el RDL 16/2012 d’excloure les persones immigrants “irregulars” de la major part de les prestacions sanitàries constitueix una irresponsabilitat sanitària i humanitària. D'una banda, donaria peu a la creació d’una borsa de centenars de milers persones sense possibilitat de rebre tractament i atenció a les seues patologies pròpies; però, a més, quedarien fora de control sanitari patologies endèmiques en altres països, amb el risc per a la salut pública que podria comportar.
Per altra banda, la mesura té una vessant humana més dramàtica, perquè exclou de l’atenció sanitària aquelles persones que menys recursos tenen per a fer front a qualsevol problema de salut i, al mateix temps, per les seues circumstàncies personals i socials, constitueixen un col·lectiu especialment susceptible a patir desequilibris en el seu estat de salut.
Davant d'aquestes evidències, el conseller Rosado eludeix reconéixer la seua responsabilitat negant el problema i suggerint que les ONG poden encarregar-se de l’atenció sanitària d’aquest col·lectiu. Una hipòtesi que les mateixes ONG ja han descartat, perquè no disposen de la infraestructura, ni els fons necessaris per a assumir aquesta responsabilitat; tot just en un moment en què han vist retallats de forma substancial el seus ingressos per subvencions públiques. Realment el conseller no ha tingut mai la intenció d’establir mecanismes paral·lels per garantir l’atenció sanitària de la població immigrant en situació irregular, perquè demà entra en vigor la mesura i el conseller no ha fet cap pas en aquest sentit.
A més, des de Intersindical Salut-Intersindical Valenciana considerem que seria absurd articular mecanismes nous d’atenció a aquest col·lectiu amb recursos públics, quan ja existeix un sistema sanitari que acompleix aquestes funcions amb més qualitat assistencial i més garanties per a la salut pública. Per aquestes raons, exigim al conseller de Sanitat que es faça ressò del clam ciutadà, que no provoque una crisi humanitària ni sanitària, i que, com ja han manifestat altres comunitats autònomes, no faça efectiva l’exclusió de les persones immigrants en situació “irregular” del sistema sanitari i prorrogue la validesa de les seues targetes sanitàries.
Finalment, des de la Intersindical Valenciana s’anima a participar en totes les mobilitzacions convocades unitàriament per al proper 1 de setembre de 2012, que tenen com a finalitat la derogació d’aquesta norma.