Sobre la paga extra de Nadal de 2012

Intersindical Valenciana considera que cal lluitar jurídicament contra l'eliminació de la paga extra, a penes quinze dies després d'aprovats els Pressuposts Generals de l'Estat per a 2012. D'altra banda, caldrà que les administracions paguen almenys una quarta part de la paga, ja que l'hem meritada. Tanmateix, encara no han incomplit aquest pagament, raó per la qual considera que ara mateix no és procedent cap reclamació: ho serà contra la nòmina de desembre.

06 / 08 / 2012 | Intersindical recurs paga extra nadal 2012


El dret de cobrament de la paga extraordinària de desembre comença a generar-se a partir de l’1 de juny de 2012 i n’acaba el còmput el 30 de novembre de 2012, raó per la qual, almenys els drets a la percepció de la paga extraordinària de desembre de 2012 haurien de ser els generats des del dia 1 de juny de 2012 fins al 14 de juliol de 2012.
Ara mateix no procedeix la realització de cap reclamació individual, ja que encara no s’ha produït cap acte administratiu (nòmina de desembre) contra la qual s’haja de recórrer
D’altra banda, Intersindical Valenciana anuncia que si, arribat el mes de desembre, es produïra aquest impagament, tindrem preparat un sistema de reclamació que posarem a la disposició de totes i tots vosaltres.