Altre curs, les mateixes histories


18 / 10 / 2022 | Intersindical Valenciana-STAS Gva

Ens sorprèn que es tornen a repetir uns fets que estem cansats de denunciar i que ja van motivar en el seu moment la signatura dels pactes com a remei a aquestes situacions.

L'inici del curs 22/23, ha sigut caòtic i desafortunat, confirmant les nostres pitjors previsions i tot això després de rebre la informació de les adscripcions del personal educador d'educació especial i infantil.

Situacions com ara adjudicacions de llocs en centres al personal educador d'infantil, sense que s'haguera creat l'aula de dos anys, llocs de personal educador d'educació especial en centres on ja hi ha un educador i no fa falta un segon, llocs de personal educador d'educació especial en centres on no hi ha alumnat amb necessitats educatives especials, jornades compartides de personal educador d'educació especial, en dues o més centres de la localitat o de diferent localitat, canvis d'adscripció d'última hora en aparèixer la necessitat en una altra localitat, personal educador d'educació especial, que a data de hui continua esperant signar la presa de possessió, per a incorporar-se al seu lloc i l'alumnat segueix sense atenció a pesar d'estar nomenat el professional 0 errors administratius en les adjudicacions entre d’altres.

Tot això ha generat malestar i desconeixement a l'hora de participar en les adjudicacions dels llocs vacants en els diferents centres educatius
En resum, el nou personal educador descontent i desmotivat d'inici per una falta de previsió i gestió per part de l'administració
Per si això fora poc, ens estem trobant, amb centres, on els equips directius han donat l'ordre al personal educador d'educació especial i d'infantil, d'entrar en els menjadors escolars, participar en les activitats extraescolars realitzant funcions d'atenció directa en temps que no ho és, impossibilitant que aquest personal puga coordinar-se amb la resta de professionals, en temps coincident, tal com s'estableixen en els pactes d'obligat compliment tant per a l'administració com per al personal.

Ens sorprèn que es tornen a repetir uns fets que estem cansats de denunciar i que ja van motivar en el seu moment la signatura dels pactes com a remei a aquestes situacions, instrument on s'aclareixen funcions, estableixen paràmetres horaris del personal en definitiva se soluciona el maltractament del personal d'atenció educativa per part de l'administració educativa.
La norma consensuada entre el personal d'atenció educativa i l'administració garanteix uns drets i configura el servei de manera que s’integre en la comunitat educativa en contra de la realitat actual.

D'altra banda, estem assistint a una volta de rosca al sentit assistencialista de la professió en contra de la proposta d'actuació integral i educativa de tots els professionals en nom de la integració de l'alumnat.

El menjador i les hores extraescolars no són objecte d'atenció directa per part del personal d'atenció educativa, les ha de realitzar l'empresa privada que gestiona aquests serveis, perquè s'entén que minven la qualitat de l'atenció en detriment de les funcions que donen un sentit a la figura del personal d'atenció educativa. A més a més, cal afegir les coaccions per part de la direcció dels centres o de la inspecció educativa perquè el personal les duga a terme en contra del que s'estableix en els pactes i que ja van donar lloc en el seu moment a nombroses manifestacions i vagues del personal en defensa dels seus drets.

El problema radica en el fet de que 5 anys després de la signatura dels pactes, la inspecció educativa segueix sense aplicar-los i les direccions dels centres segueixen sense voler reconèixer-los.


Mar Peruga Permanent d'Intersindical Valenciana-STAS