Amb els fisioterapeutes no es juga!!!


30 / 12 / 2022 | Intersindical Valenciana-STAS Gva

Transcorren els mesos i els anys i seguim amb unes plantilles amb un percentatge d’interinitat insultant!!

Transcorren els mesos i els anys i seguim amb unes plantilles amb un percentatge d’interinitat insultant!! Processos selectius interminables on a l’hora de la veritat les possibles places a triar són menys de les que deurien per una mala “interpretació” de l’ordre de provisió i selecció; unes adscripcions funcionals que no corresponen amb la realitat dels llocs a ocupar; més processos selectius convocats pendents de finalitzar i, per a rematar el tema, un temari més que obsolet en l’últim procés publicat darrerament!

Després de molts anys on les diverses OOPs han passat de llarg del col·lectiu de fisioterapeutes, i una vegada convocat un concurs-oposició en l’OOP 2017, on per fi es donava la possibilitat de convertir-se en funcionaris de carrera a 28 companyes i companys, a data d’avui encara està per resoldre aquesta convocatòria. No és prou l’esforç fet per els candidats durant tot el procés per a què en el moment on tot deurien de ser alegries i enhorabones se n’adonen que falten un gran nombre de places de les disponibles per a triar el seu destí. El concurs general de trasllats 12/2021 deuria d’haver-se resolt abans de la presa de possessió dels 3 companys que van aprovar l’OOP del 2016. Com que en aquell moment ja no es van fer les coses com marca la normativa pertinent, ara estem sofrint les conseqüències!! No ha hagut un nou concurs de trasllats i per tant no s’han pogut agregar les places que van deixar els funcionaris de carrera que van concursar i les noves places que han canviat la seua situació al llarg d'aquests anys ni s’ha donat l’opció als funcionaris de carrera de moure’s per aquestes. I si amb açò no hi ha prou despropòsits, no saben la localització exacta d’alguns d’aquests llocs ja que la seua adscripció no correspon ni amb l’orgànica ni la funcional.

En ple procés d’inscripció als procesos derivats del pla d’estabilització derivat de la Llei 20/2021, la nostra sorpresa ha sigut que, a pesar d’haver insistit per diverses vies de la necessitat d’actualització del temari específic d’aquestes, per a res s’han tingut en compte les nostres demandes o recomanacions, que no s’han tingut en consideració,i continuem amb un temari que per a res recull la nova idiosincràcia del col·lectiu tant en l’àmbit educatiu com en l’àmbit socio-comunitari.

Menció especial també l’agravi, pel que fa a les retribucions econòmiques, entre professionals del col·lectiu segons la conselleria on desenvolupen la seua tasca (Educació i Igualtat i Polítiques Inclusives). A pesar de ser un col·lectiu feminitzat, no s’ha tingut en compte, de moment, l’ajust pel que fa a les retribucions que significaria un reconeixement i posada en valor de les noves atribucions i tasques dintre del procés de millora de l’escola inclusiva valenciana. Cal recordar que amb el nou model el personal fisiorerapeuta participa de manera activa com a professional d’orientació i no només fent atenció directa. A banda que suposa que la intervenció s’ha de desenvolupar en l’entorn de l’alumnat amb el que això comporta (cost econòmic, increment de la càrrega de treball, estrés afegit, necessitat de més temps per a les tasques burocràtiques,...).

I ja per acabar, i molt relacionat amb el tema de la càrrega de treball, recordar que les ràtios que apareixen en l’arranjament educatiu d’inici de curs tots els anys son més que obsoletes (de les primeries dels anys 90) i per a res tenen en compte tot el que comporta una atenció basada en l’entorn!

Amb tot el dit, volem escridassar ben alt: “Amb els fisoterapeutes no es juga!!!”






David Belles Belles Permanent d'Intersindical Valenciana-STAS.