Concursos GVA 2018

CONCURS GENERAL NÚMERO 73/2018

cossos C1-01 administratiu i C2-01 auxiliar

RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 73/2018, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos C1-01 administratiu i C2-01 auxiliar, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8443, 13/12/18).
RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2018, de correcció d'errades de la Resolució de 4 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 73/2018, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos C1-01, administratiu, i C2-01, auxiliar, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8458, 07/01/19).
RESOLUCIÓ de 14 de gener de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, de correcció d'errades de la Resolució de 4 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 73/2018, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos C1-01 administratiu i C2-01 auxiliar, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8466, 17/01/19).
RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 73/2018, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció, de naturalesa funcionarial, d'Administració general, dels cossos C1-01 administratiu i C2-01 auxiliar, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8493, 25/02/19).
RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'amplia el termini màxim del concurs general número 73/2018, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos C1-01 administratiu i C2-01 auxiliar, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8570, 14/06/19).
RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones participants en el concurs general número 73/2018, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos C1-01 administratiu i C2-01 auxiliar, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8632, 11/09/19).
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 9 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones participants en el concurs general número 73/2018, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos C1-01 administratiu i C2-01 auxiliar, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8633, 12/09/19).
RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual se suspén la presa de possessió del concurs general número 73/2018, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos C1-01 administratiu i C2-01 auxiliar, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8646, 01/10/19).
Citació a termini a les persones interessades en el procediment de revisió en via administrativa del concurs general de trasllats número 73/2018 (DOGV 8681, 20/11/19).
RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual, en estimació de recursos de reposició, es modifica la Resolució de 9 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones participants en el concurs general número 73/2018, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos C1-01, administratiu, i C2-01, auxiliar, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8716, 14/01/20). L'acte de presa de possessió, tindrà lloc el dia 4 de febrer de 2020

PDF