Concursos GVA 2019

CONCURS GENERAL NÚMERO 9/2019

RESOLUCIÓ de 5 d'abril de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 9/2019, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració general del cos C2-01, auxiliar de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8529, 10/04/19).
RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, de correcció d'errades de la Resolució de 5 d'abril de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 9/2019, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració general del cos C2-01, auxiliar de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8541, 06/05/19).
RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 9/2019, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració general del cos C2-01, auxiliar de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8568, 12/06/19).
RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones participants en el concurs general número 9/2019, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració general del cos C2-01, auxiliar de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8654, 11/10/19). L'acte de presa de possessió, tindrà lloc el dia 3 de febrer 2020

PDF

CONVOCATÒRIA 15/2019

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, convocatòria número 15/2019 (DOGV 8503, 11/03/19).

PDF

CONVOCATÒRIA 19/2019

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Presidència de la Generalitat, convocatòria número 19/2019 (DOGV 8524, 08/04/19).
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 2 d'abril de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Presidència de la Generalitat, convocatòria número 19/2019 (DOGV 8529, 10/04/19).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 21/2019

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 21/2019, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció, i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos A1-01 superior tècnic d'administració general i A2-01 superior de gestió d'administració general, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8551, 20/05/19).
RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, de modificació i correcció d'errades de la Resolució de 13 de maig de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 21/2019, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció, i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos A1-01 superior tècnic d'administració general i A2-01 superior de gestió d'administració general, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8565, 07/06/19).
RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, de correcció d'errades de la Resolució de 13 de maig de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 21/2019, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció, i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos A1-01 superior tècnic d'administració general i A2-01 superior de gestió d'administració general, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8575, 20/06/19).
RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 21/2019, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos A1-01, superior tècnic d'administració general, i A2-01, superior de gestió d'administració general, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8650, 07/10/19).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 29/2019

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 29/2019, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial de l'administració especial, de direcció, caps de secció i altres llocs amb rang de direcció, dels centres de serveis socials de l'administració de la Generalitat (DOGV 8554, 23/05/19).
RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la Resolució de 10 de maig de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 29/19, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial d'administració especial, de direcció, cap de secció i altres llocs amb rang de direcció, dels centres de serveis socials de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8568, 12/06/19).
RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 29/2019, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial d'administració especial, de direcció, direccions de secció i altres llocs amb rang de direcció, dels centres de serveis socials de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8585, 05/07/19).
RESOLUCIÓ d'11 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 29/2019, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial d'administració especial, de direcció, direccions de secció i altres llocs amb rang de direcció, dels centres de serveis socials de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8635, 16/09/19).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 30/2019

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 30/2019 per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos A1-25-02, medicina del treball, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8589, 11/07/19).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 31/2019

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 31/2019 per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos A1-24, superior tècnic de medicina, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8589, 11/07/19).
RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, de correcció d'errades de la Resolució de 2 de juliol de 2019, per la qual es convoca el concurs general número 31/2019, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos A1-24, superior tècnic de medicina, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8635, 16/09/19).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 32/2019

RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 32/2019 per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-20, superior de gestió en fisioteràpia, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8642, 25/09/19).
RESOLUCIÓ de 14 d'octubre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es deixa sense efecte la Resolució de 23 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 32/2019, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-20, superior de gestió en fisioteràpia, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8658, 17/10/19).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 33/2019

RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 33/2019, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-16, superior de gestió en acció social, escala A2-16-03, treball social, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8642, 25/09/19).

PDF

CONVOCATÒRIA 39/2019

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, convocatòria número 39/2019 (DOGV 8592, 16/07/19).

PDF

CONVOCATÒRIA 43/2019

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, convocatòria número 43/2019 (DOGV 8592, 16/07/19).

PDF

CONVOCATÒRIA 44/2019

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, convocatòria número 44/2019 (DOGV 8592, 16/07/19).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 45/2019

RESOLUCIÓ de 19 d'agost de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 45/2019, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració general del cos C1-01, administratiu de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8623, 29/08/19).
RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, de correcció d'errades de la Resolució de 19 d'agost de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 45/2019, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració general del cos C1-01, administratiu o administrativa de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8640, 23/09/19).

PDF

CONVOCATÒRIA 47/2019

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 27 d'agost de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, convocatòria número 47/2019 (DOGV 8626, 03/09/19).

PDF

CONVOCATÒRIA 51/2019

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 27 d'agost de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, convocatòria número 51/2019 (DOGV 8626, 03/09/19).

PDF

CONVOCATÒRIA 52/2019

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, convocatòria número 52/2019 (DOGV 8655, 14/10/19).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 53/2019

RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 53/2019 per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-19, superior de gestió d'administració sociosanitària, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8642, 25/09/19).

PDF

CONVOCATÒRIA 54/2019

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, convocatòria número 54/2019 (DOGV 8655, 14/10/19).

PDF

CONVOCATÒRIA 55/2019

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, convocatòria número 55/2019 (DOGV 8655, 14/10/19).

PDF

CONVOCATÒRIA 56/2019

RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, convocatòria número 56/2019 (DOGV 8655, 14/10/19).

PDF

CONVOCATÒRIA 57/2019

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocatòria número 57/2019 (DOGV 8655, 14/10/19).

PDF

CONVOCATÒRIA 58/2019

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, convocatòria número 58/2019 (DOGV 8655, 14/10/19).

PDF

CONVOCATÒRIA 59/2019

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, convocatòria número 59/2019. [2019/9286] (DOGV 8655, 14/10/19).
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 30 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, convocatòria número 59/2019 (DOGV 8661, 22/10/19).

PDF

Aquest web utilitza 'galetes' per millorar l'experiència de navegació. Si continueu navegant entenem que les accepteu. Més informació