Concursos GVA 2019

CONVOCATÒRIA 2/2019

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, convocatòria número 2/2019 (DOGV 8487, 15/02/19).

PDF

CONVOCATÒRIA 3/2019

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, convocatòria número 3/2019 (DOGV 8487, 15/02/19).

PDF

CONVOCATÒRIA 4/2019

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, convocatòria número 4/2019 (DOGV 8487, 15/02/19).

PDF

CONVOCATÒRIA 5/2019

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), convocatòria número 5/2019 (DOGV 8487, 15/02/19).

PDF

CONVOCATÒRIA 6/2019

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocatòria número 6/2019 (DOGV 8487, 15/02/19).
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 12 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocatòria número 6/2019 (DOGV 8511, 22/03/19).

PDF

CONVOCATÒRIA 7/2019

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en LABORA, Servei Valencià d'Ocupació i Formació, convocatòria número 7/2019 (DOGV 8487, 15/02/19).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 8/2019

RESOLUCIÓ de 12 de març de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 8/2019, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial de l'agrupació professional funcionarial APF-05, serveis de suport sociosanitaris i educatius de l'Administració de la Generalitat, escala APF-05-01, ajudants de residència/serveis (DOGV 8509, 20/03/19).

PDF

CONVOCATÒRIA 10/2019

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, convocatòria número 10/2019 (DOGV 8487, 15/02/19).

PDF

CONVOCATÒRIA 11/2019

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacants de naturalesa funcionarial en l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), convocatòria número 11/2019 (DOGV 8487, 15/02/19).

PDF

CONVOCATÒRIA 12/2019

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, convocatòria número 12/2019 (DOGV 8487, 15/02/19).

PDF

CONVOCATÒRIA 14/2019

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, convocatòria número 14/2019 (DOGV 8503, 11/03/19).

PDF

CONVOCATÒRIA 15/2019

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, convocatòria número 15/2019 (DOGV 8503, 11/03/19).

PDF

CONVOCATÒRIA 16/2019

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva, convocatòria número 16/2019 (DOGV 8503, 11/03/19).

PDF