Concursos GVA 2019

CONVOCATÒRIA 19/2019

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Presidència de la Generalitat, convocatòria número 19/2019 (DOGV 8524, 08/04/19).
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 2 d'abril de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Presidència de la Generalitat, convocatòria número 19/2019 (DOGV 8529, 10/04/19).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 21/2019

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 21/2019, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció, i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos A1-01 superior tècnic d'administració general i A2-01 superior de gestió d'administració general, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8551, 20/05/19).
RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, de modificació i correcció d'errades de la Resolució de 13 de maig de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 21/2019, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció, i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos A1-01 superior tècnic d'administració general i A2-01 superior de gestió d'administració general, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8565, 07/06/19).
RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, de correcció d'errades de la Resolució de 13 de maig de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 21/2019, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció, i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos A1-01 superior tècnic d'administració general i A2-01 superior de gestió d'administració general, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8575, 20/06/19).
RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 21/2019, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos A1-01, superior tècnic d'administració general, i A2-01, superior de gestió d'administració general, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8650, 07/10/19).
RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'amplia el termini màxim de resolució del concurs general número 21/2019, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos A1-01, superior tècnic d'administració general, i A2-01, superior de gestió d'administració general, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8681, 20/11/19).
RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 21/2019, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos A1-01, superior tècnic d'administració general, i A2-01, superior de gestió d'administració general, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8683, 22/11/19).
RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones participants en el concurs general número 21/2019, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos A1-01, superior tècnic d'administració general, i A2-01, superior de gestió d'administració general, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8744, 20/02/20). L'acte de la presa de possessió, tindrà lloc l'1 de juny de 2020
RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual s'ajorna la presa de possessió del concurs general número 21/2019, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos A1-01 superior tècnic d'administració general i A2-01 superior de gestió d'administració general, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8808, 11/05/20).
RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es disposa la data per a la presa de possessió del concurs general número 21/2019, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos A1-01 superior tècnic d'administració general i A2-01 superior de gestió d'administració general, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8858, 16/07/20). L'acte de presa de possessió, tindrà lloc el 2 de novembre de 2020.
RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual, en estimació de recursos de reposició, es modifica la Resolució de 14 de febrer de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones participants en el concurs general número 21/2019, per a la provisió de llocs de treball amb rang de dirección i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos A1-01, superior tècnic d'administració general, i A2-01, superior de gestió d'administració general, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8925, 14/10/20).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 46/2019

RESOLUCIÓ de 26 de desembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 46/2019, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial de l'agrupació professional funcionarial APF-01, serveis de suport generals, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8715, 13/01/20).
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 26 de desembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 46/2019, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial de l'agrupació professional funcionarial APF-01, serveis de suport generals de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8732, 04/02/20).
RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones participants en el concurs general número 46/2019, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració general de l'agrupació professional funcionarial APF-01, serveis de suport generals de l'administració de la Generalitat (DOGV 8878, 10/08/20).
L'acte de presa de possessió, tindrà lloc l'1 d'octubre de 2020

PDF