Concursos GVA 2019

CONVOCATÒRIA 19/2019

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Presidència de la Generalitat, convocatòria número 19/2019 (DOGV 8524, 08/04/19).
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 2 d'abril de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Presidència de la Generalitat, convocatòria número 19/2019 (DOGV 8529, 10/04/19).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 21/2019

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 21/2019, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció, i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos A1-01 superior tècnic d'administració general i A2-01 superior de gestió d'administració general, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8551, 20/05/19).
RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, de modificació i correcció d'errades de la Resolució de 13 de maig de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 21/2019, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció, i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos A1-01 superior tècnic d'administració general i A2-01 superior de gestió d'administració general, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8565, 07/06/19).
RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, de correcció d'errades de la Resolució de 13 de maig de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 21/2019, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció, i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos A1-01 superior tècnic d'administració general i A2-01 superior de gestió d'administració general, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8575, 20/06/19).
RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 21/2019, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos A1-01, superior tècnic d'administració general, i A2-01, superior de gestió d'administració general, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8650, 07/10/19).
RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'amplia el termini màxim de resolució del concurs general número 21/2019, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos A1-01, superior tècnic d'administració general, i A2-01, superior de gestió d'administració general, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8681, 20/11/19).
RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 21/2019, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos A1-01, superior tècnic d'administració general, i A2-01, superior de gestió d'administració general, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8683, 22/11/19).
RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones participants en el concurs general número 21/2019, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos A1-01, superior tècnic d'administració general, i A2-01, superior de gestió d'administració general, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8744, 20/02/20). L'acte de la presa de possessió, tindrà lloc l'1 de juny de 2020
RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual s'ajorna la presa de possessió del concurs general número 21/2019, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos A1-01 superior tècnic d'administració general i A2-01 superior de gestió d'administració general, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8808, 11/05/20).
RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es disposa la data per a la presa de possessió del concurs general número 21/2019, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos A1-01 superior tècnic d'administració general i A2-01 superior de gestió d'administració general, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8858, 16/07/20). L'acte de presa de possessió, tindrà lloc el 2 de novembre de 2020.

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 29/2019

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 29/2019, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial de l'administració especial, de direcció, caps de secció i altres llocs amb rang de direcció, dels centres de serveis socials de l'administració de la Generalitat (DOGV 8554, 23/05/19).
RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la Resolució de 10 de maig de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 29/19, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial d'administració especial, de direcció, cap de secció i altres llocs amb rang de direcció, dels centres de serveis socials de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8568, 12/06/19).
RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 29/2019, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial d'administració especial, de direcció, direccions de secció i altres llocs amb rang de direcció, dels centres de serveis socials de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8585, 05/07/19).
RESOLUCIÓ d'11 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 29/2019, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial d'administració especial, de direcció, direccions de secció i altres llocs amb rang de direcció, dels centres de serveis socials de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8635, 16/09/19).
RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'amplia el termini màxim de resolució del concurs general número 29/2019, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial d'administració especial, de direcció, caps de secció i altres llocs amb rang de direcció, dels centres de serveis socials de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8683, 22/11/19).
RESOLUCIÓ de 11 de febrer de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones participants en el concurs general número 29/2019, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial, de direcció, caps de secció i altres llocs amb rang de direcció, dels centres de serveis socials de l'Administració de la Generalitat. L'acte de la presa de possessió, tindrà lloc el 15 de maig de 2020, a les 10:00 hores
RESOLUCIÓ de 24 d'abril de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'ajorna la presa de possessió del concurs general número 29/2019, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial d'administració especial, de direcció, caps de secció i altres llocs amb rang de direcció, dels centres de serveis socials de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8801, 29/04/20).
RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es disposa la data per a la presa de possessió del concurs general número 29/2019, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial d'administració especial, de direcció, caps de secció i altres llocs amb rang de direcció, dels centres de serveis socials de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8857, 15/07/20). L'acte de presa de possessió, tindrà lloc l'1 d'octubre de 2020

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 32/2019

RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 32/2019 per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-20, superior de gestió en fisioteràpia, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8642, 25/09/19).
RESOLUCIÓ de 14 d'octubre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es deixa sense efecte la Resolució de 23 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 32/2019, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-20, superior de gestió en fisioteràpia, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8658, 17/10/19).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 33/2019

RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 33/2019, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-16, superior de gestió en acció social, escala A2-16-03, treball social, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8642, 25/09/19).
RESOLUCIÓ de 3 de març de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 33/2019, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-16, superior de gestió en acció social, escala A2-16-03, treball social, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8757, 09/03/20).
RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'amplia el termini màxim de resolució del concurs general número 33/2019, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-16, superior de gestió en acció social, escala A2-16-03, treball social, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8834, 15/06/20).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 45/2019

RESOLUCIÓ de 19 d'agost de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 45/2019, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració general del cos C1-01, administratiu de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8623, 29/08/19).
RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, de correcció d'errades de la Resolució de 19 d'agost de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 45/2019, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració general del cos C1-01, administratiu o administrativa de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8640, 23/09/19).
RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 45/2019, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració general del cos C1-01, administratiu de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8719, 17/01/20).
RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'amplia el termini màxim de resolució del concurs general número 45/2019, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d'administració general, del cos C1-01 administratiu de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8750, 27/02/20). RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones participants en el concurs general número 45/2019, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració general del cos C1-01, administratiu o administrativa de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8852, 08/07/20). L'acte de presa de possessió, tindrà lloc l'1 d'octubre de 2020

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 46/2019

RESOLUCIÓ de 26 de desembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 46/2019, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial de l'agrupació professional funcionarial APF-01, serveis de suport generals, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8715, 13/01/20).
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 26 de desembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 46/2019, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial de l'agrupació professional funcionarial APF-01, serveis de suport generals de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8732, 04/02/20).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 53/2019

RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 53/2019 per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-19, superior de gestió d'administració sociosanitària, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8642, 25/09/19).
RESOLUCIÓ de 3 de març de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 53/2019, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-19, superior de gestió d'administració sociosanitària de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8757, 09/03/20).
RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones participants en el concurs general número 53/2019, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-19, superior de gestió d'administració sociosanitària, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8834, 15/06/20). L'acte de presa de possessió, tindrà lloc el dia 2 de novembre de 2020
RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la data de la presa de possessió del concurs general número 53/2019, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-19, superior de gestió d'administració sociosanitària, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8863, 22/07/20). L'acte de presa de possessió, tindrà lloc l'1 d'octubre de 2020.

PDF

CONVOCATÒRIA 65/2019

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, convocatòria número 65/2019 (DOGV 8677, 14/11/19).

PDF