Concursos GVA 2019

CONCURS GENERAL NÚMERO 9/2019

RESOLUCIÓ de 5 d'abril de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 9/2019, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració general del cos C2-01, auxiliar de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8529, 10/04/19).
RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, de correcció d'errades de la Resolució de 5 d'abril de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 9/2019, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració general del cos C2-01, auxiliar de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8541, 06/05/19).
RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 9/2019, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració general del cos C2-01, auxiliar de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8568, 12/06/19).
RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones participants en el concurs general número 9/2019, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració general del cos C2-01, auxiliar de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8654, 11/10/19). L'acte de presa de possessió, tindrà lloc el dia 3 de febrer 2020

PDF

CONVOCATÒRIA 15/2019

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, convocatòria número 15/2019 (DOGV 8503, 11/03/19).

PDF

CONVOCATÒRIA 19/2019

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Presidència de la Generalitat, convocatòria número 19/2019 (DOGV 8524, 08/04/19).
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 2 d'abril de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Presidència de la Generalitat, convocatòria número 19/2019 (DOGV 8529, 10/04/19).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 21/2019

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 21/2019, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció, i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos A1-01 superior tècnic d'administració general i A2-01 superior de gestió d'administració general, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8551, 20/05/19).
RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, de modificació i correcció d'errades de la Resolució de 13 de maig de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 21/2019, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció, i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos A1-01 superior tècnic d'administració general i A2-01 superior de gestió d'administració general, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8565, 07/06/19).
RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, de correcció d'errades de la Resolució de 13 de maig de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 21/2019, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció, i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos A1-01 superior tècnic d'administració general i A2-01 superior de gestió d'administració general, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8575, 20/06/19).
RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 21/2019, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos A1-01, superior tècnic d'administració general, i A2-01, superior de gestió d'administració general, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8650, 07/10/19).
RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'amplia el termini màxim de resolució del concurs general número 21/2019, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos A1-01, superior tècnic d'administració general, i A2-01, superior de gestió d'administració general, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8681, 20/11/19).
RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 21/2019, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos A1-01, superior tècnic d'administració general, i A2-01, superior de gestió d'administració general, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8683, 22/11/19).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 29/2019

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 29/2019, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial de l'administració especial, de direcció, caps de secció i altres llocs amb rang de direcció, dels centres de serveis socials de l'administració de la Generalitat (DOGV 8554, 23/05/19).
RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la Resolució de 10 de maig de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 29/19, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial d'administració especial, de direcció, cap de secció i altres llocs amb rang de direcció, dels centres de serveis socials de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8568, 12/06/19).
RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 29/2019, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial d'administració especial, de direcció, direccions de secció i altres llocs amb rang de direcció, dels centres de serveis socials de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8585, 05/07/19).
RESOLUCIÓ d'11 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 29/2019, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial d'administració especial, de direcció, direccions de secció i altres llocs amb rang de direcció, dels centres de serveis socials de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8635, 16/09/19).
RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'amplia el termini màxim de resolució del concurs general número 29/2019, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial d'administració especial, de direcció, caps de secció i altres llocs amb rang de direcció, dels centres de serveis socials de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8683, 22/11/19).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 32/2019

RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 32/2019 per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-20, superior de gestió en fisioteràpia, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8642, 25/09/19).
RESOLUCIÓ de 14 d'octubre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es deixa sense efecte la Resolució de 23 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 32/2019, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-20, superior de gestió en fisioteràpia, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8658, 17/10/19).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 33/2019

RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 33/2019, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-16, superior de gestió en acció social, escala A2-16-03, treball social, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8642, 25/09/19).

PDF

CONVOCATÒRIA 39/2019

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, convocatòria número 39/2019 (DOGV 8592, 16/07/19).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 45/2019

RESOLUCIÓ de 19 d'agost de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 45/2019, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració general del cos C1-01, administratiu de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8623, 29/08/19).
RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, de correcció d'errades de la Resolució de 19 d'agost de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 45/2019, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració general del cos C1-01, administratiu o administrativa de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8640, 23/09/19).
RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 45/2019, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració general del cos C1-01, administratiu de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8719, 17/01/20).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 46/2019

RESOLUCIÓ de 26 de desembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 46/2019, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial de l'agrupació professional funcionarial APF-01, serveis de suport generals, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8715, 13/01/20).

PDF

CONVOCATÒRIA 51/2019

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 27 d'agost de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, convocatòria número 51/2019 (DOGV 8626, 03/09/19).

PDF

CONCURS GENERAL NÚMERO 53/2019

RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 53/2019 per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-19, superior de gestió d'administració sociosanitària, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8642, 25/09/19).

PDF

CONVOCATÒRIA 55/2019

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, convocatòria número 55/2019 (DOGV 8655, 14/10/19).

PDF

CONVOCATÒRIA 58/2019

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, convocatòria número 58/2019 (DOGV 8655, 14/10/19).

PDF

CONVOCATÒRIA 59/2019

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, convocatòria número 59/2019. [2019/9286] (DOGV 8655, 14/10/19).
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 30 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, convocatòria número 59/2019 (DOGV 8661, 22/10/19).

PDF

CONVOCATÒRIA 61/2019

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, convocatòria número 61/2019 (DOGV 8677, 14/11/19).

PDF

CONVOCATÒRIA 62/2019

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, convocatòria número 62/2019 (DOGV 8677, 14/11/19).

PDF

CONVOCATÒRIA 64/2019

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Presidència de la Generalitat, convocatòria número 64/2019 (DOGV 8677, 14/11/19).

PDF

CONVOCATÒRIA 65/2019

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, convocatòria número 65/2019 (DOGV 8677, 14/11/19).

PDF

CONVOCATÒRIA 66/2019

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, convocatòria número 66/2019 (DOGV 8677, 14/11/19).

PDF

CONVOCATÒRIA 67/2019

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, convocatòria número 67/2019 (DOGV 8677, 14/11/19).

PDF

CONVOCATÒRIA 69/2019

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Presidència de la Generalitat, convocatòria número 69/2019 (DOGV 8677, 14/11/19).

PDF

CONVOCATÒRIA 70/2019

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat i Salut Pública, convocatòria número 70/2019 (DOGV 8699, 17/12/19).

PDF

CONVOCATÒRIA 71/2019

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, convocatòria número 71/2019 (DOGV 8699, 17/12/19).

PDF

CONVOCATÒRIA 72/2019

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Convocatòria número 72/2019 (DOGV 8699, 17/12/19).

PDF

CONVOCATÒRIA 73/2019

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Convocatòria número 73/2019 (DOGV 8700, 18/12/19).

PDF

CONVOCATÒRIA 74/2019

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l'Institut Cartogràfic Valencià. Convocatòria número 74/2019 (DOGV 8699, 17/12/19).

PDF

CONVOCATÒRIA 75/2019

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. Convocatòria número 75/2019 (DOGV 8700, 18/12/19).

PDF

CONVOCATÒRIA 76/2019

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. Convocatòria número 76/2019 (DOGV 8700, 18/12/19).

PDF

CONVOCATÒRIA 77/2019

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Convocatòria número 77/2019 (DOGV 8699, 17/12/19).

PDF

CONVOCATÒRIA 78/2019

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 10 desembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. Convocatòria número 78/2019 (DOGV 8699, 17/12/19).

PDF

CONVOCATÒRIA 79/2019

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Convocatòria número 79/2019 (DOGV 8700, 18/12/19).

PDF

CONVOCATÒRIA 80/2019

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Economia, Sectors Productius, Comerç i Treball, convocatòria número 80/2019 (DOGV 8699, 17/12/19).

PDF