Concursos GVA 2020

CONVOCATÒRIA 10/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, convocatòria número 10/2020 (DOGV 8734, 06/02/20).

PDF

CONVOCATÒRIA 12/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, convocatòria número 12/2020 (DOGV 8734, 06/02/20).

PDF

CONVOCATÒRIA 22/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, convocatòria número 22/2020 (DOGV 8826, 03/06/20).

PDF

CONVOCATÒRIA 23/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, convocatòria número 23/2020 (DOGV 8826, 03/06/20).

PDF

Concurs General 26/2020

Concurs general

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 26/2020, per a la provisió de llocs de treball de caps de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos A1-16 superior tècnic de geodèsia i cartografia, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8845, 29/06/20).
RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, de correcció d'errades de la Resolució de 18 de juny de 2020, per la qual es convoca el concurs general número 26/2020, per a la provisió de llocs de treball de caps de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos A1-16, superior tècnic de geodèsia i cartografia de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8854, 10/07/20).

PDF

Concurs General 27/2020

Concurs general

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 27/2020, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos A1-16 superior tècnic o tècnica de geodèsia i cartografia, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8845, 29/06/20).

PDF

Concurs General 28/2020

Concurs general

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 28/2020, per a la provisió de llocs de treball de caps de secció, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos A1-22, superior tècnic d'activitat física i esport de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8845, 29/06/20).
RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, de correcció d'errades de la Resolució de 18 de juny de 2020, per la qual es convoca el concurs general número 28/2020, per a la provisió de llocs de treball de caps de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos A1-22, superior tècnic d'activitat física i esport, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8854, 10/07/20).

PDF

Concurs General 29/2020

Concurs general

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 29/2020, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos A1-22, superior tècnic d'activitat física i esport, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8845, 29/06/20).

PDF

CONVOCATÒRIA 30/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, convocatòria número 30/2020 (DOGV 8846, 30/06/20).

PDF

CONVOCATÒRIA 31/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, convocatòria número 31/2020 (DOGV 8846, 30/06/20).

PDF

CONVOCATÒRIA 32/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, convocatòria número 32/2020 (DOGV 8846, 30/06/20).

PDF

CONVOCATÒRIA 34/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, convocatòria número 34/2020 (DOGV 8846, 30/06/20).

PDF

CONVOCATÒRIA 35/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 24 de juny de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Presidència de la Generalitat, convocatòria número 35/2020 (DOGV 8846, 30/06/20).

PDF

CONVOCATÒRIA 36/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 24 de juny de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), convocatòria número 36/2020 (DOGV 8846, 30/06/20).

PDF

CONVOCATÒRIA 37/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 24 de juny de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocatòria número 37/2020 (DOGV 8846, 30/06/20).

PDF

CONVOCATÒRIA 39/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, convocatòria número 39/2020 (DOGV 8855, 13/07/20).

PDF

CONVOCATÒRIA 40/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, convocatòria número 40/2020 (DOGV 8855, 13/07/20).

PDF

CONVOCATÒRIA 41/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, convocatòria número 41/2020 (DOGV 8855, 13/07/20).

PDF

CONVOCATÒRIA 42/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, convocatòria número 42/2020 (DOGV 8855, 13/07/20). CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 6 de juliol de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. Convocatòria número 42/2020 (DOGV 8857, 15/07/20).

PDF

CONVOCATÒRIA 43/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, convocatòria número 43/2020 (DOGV 8855, 13/07/20).

PDF

CONVOCATÒRIA 44/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, convocatòria número 44/2020 (DOGV 8855, 13/07/20).
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 6 de juliol de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, convocatòria número 44/2020 (DOGV 8856, 14/07/20). CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 6 de juliol de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Convocatòria número 44/2020 (DOGV 8857, 15/07/20).

PDF

CONVOCATÒRIA 45/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Presidència de la Generalitat, convocatòria número 45/2020 (DOGV 8855, 13/07/20).

PDF

CONVOCATÒRIA 46/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, convocatòria número 46/2020 (DOGV 8855, 13/07/20).

PDF

CONVOCATÒRIA 47/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020 de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, convocatòria número 47/2020 (DOGV 8864, 23/07/20).

PDF

CONVOCATÒRIA 48/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, convocatòria número 48/2020 (DOGV 8864, 23/07/20).

PDF

CONVOCATÒRIA 49/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, convocatòria número 49/2020 (DOGV 8864, 23/07/20).

PDF

CONVOCATÒRIA 50/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, convocatòria número 50/2020 (DOGV 8864, 23/07/20).
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 de juliol de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, convocatòria número 50/2020 (DOGV 8865, 24/07/20).

PDF

CONVOCATÒRIA 51/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, convocatòria número 51/2020 (DOGV 8864, 23/07/20).

PDF

CONVOCATÒRIA 52/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, convocatòria número 52/2020 (DOGV 8864, 23/07/20).
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 de juliol de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, convocatòria número 52/2020 (DOGV 8865, 24/07/20). CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 de juliol de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, convocatòria número 52/2020 (DOGV 8867, 27/07/20).

PDF

CONVOCATÒRIA 53/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, convocatòria número 53/2020 (DOGV 8864, 23/07/20).

PDF

CONVOCATÒRIA 54/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en l'Agència Tributària Valenciana, convocatòria número 54/2020 (DOGV 8864, 23/07/20).

PDF

CONVOCATÒRIA 55/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en l'Agència Tributària Valenciana, convocatòria número 55/2020 (DOGV 8864, 23/07/20).

PDF

CONVOCATÒRIA 56/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en l'Agència Tributària Valenciana, convocatòria número 56/2020 (DOGV 8864, 23/07/20).
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 20 de juliol de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en l'Agència Tributària Valenciana, convocatòria número 56/2020. (DOGV 8865, 24/07/20).

PDF

CONVOCATÒRIA 57/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, convocatòria número 57/2020 (DOGV 8864, 23/07/20).

PDF

CONVOCATÒRIA 58/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, convocatòria número 58/2020 (DOGV 8864, 23/07/20).

PDF