Concursos GVA 2020

Concurs General 88/2020

Concurs general

RESOLUCIÓ de 19 d'octubre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 88/2020 per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos C1-12 especialistes en atenció socio-sanitaria de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8944, 04/11/20). RESOLUCIÓ de 28 d'abril de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones participants en el concurs general número 88/2020, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos C1-12, especialistes en atenció sociosanitària de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9074, 03/05/21). L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 17 de maig de 2021

PDF

Concurs General 89/2020

Concurs general

RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 89/2020, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos C2-05, serveis auxiliars sociosanitaris i educatius de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8995, 12/01/21). CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 22 de desembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 89/2020, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos C2-05, serveis auxiliars sociosanitaris i educatius de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8999, 18/01/21).

PDF

Concurs General 91/2020

Concurs general

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 91/2020, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos C2-08, serveis auxiliars de seguretat i salut laborals de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8995, 12/01/21). CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 de desembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 91/2020, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos C2-08, serveis auxiliars de seguretat i salut laborals de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9005, 26/01/21).

PDF