Concursos GVA 2020

Concurs General 63/2020

Concurs general

RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 63/2020, per a la provisió de llocs de treball de direcció, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos C1-17, especialistes en obres publiques, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8911, 23/09/20).
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 16 de setembre de 2020, per la qual es convoca el concurs general número 63/2020, per a la provisió de llocs de treball de direcció, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos C1-17, especialistes en obres públiques de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8966, 03/12/20).

PDF

Concurs General 64/2020

RESOLUCIÓ de 31 de agosto de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 64/2020, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos C2-04, serveis auxiliars d'infraestructures i transports de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8911, 23/09/20).

PDF

Concurs General 86/2020

Concurs general

RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 86/2020 per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos C1-02 especialistes en sistemes i tecnologies de la informació de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8919, 05/10/20). CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 29 de setembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 86/2020, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos C1-02, especialistes en sistemes i tecnologies de la informació de l'administració de la Generalitat (DOGV 8922, 08/10/20).

PDF

Concurs General 87/2020

Concurs general

RESOLUCIÓ de 19 d'octubre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 87/2020 per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos C1-06 especialistes en analítica de laboratori de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8944, 04/11/20).

PDF

Concurs General 88/2020

Concurs general

RESOLUCIÓ de 19 d'octubre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 88/2020 per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos C1-12 especialistes en atenció socio-sanitaria de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8944, 04/11/20).

PDF

CONVOCATÒRIA 116/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ d'1 de desembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, convocatòria número 116/2020 (DOGV 8966, 03/12/20).

PDF

CONVOCATÒRIA 118/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, convocatòria número 118/2020 (DOGV 8977, 17/12/20).

PDF

CONVOCATÒRIA 124/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, convocatòria número 124/2020 (DOGV 8977, 17/12/20).

PDF

CONVOCATÒRIA 125/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, convocatòria número 125/2020 (DOGV 8977, 17/12/20).

PDF

Concurs General 89/2020

Concurs general

RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 89/2020, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos C2-05, serveis auxiliars sociosanitaris i educatius de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8995, 12/01/21). CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 22 de desembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 89/2020, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos C2-05, serveis auxiliars sociosanitaris i educatius de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8999, 18/01/21).

PDF

Concurs General 91/2020

Concurs general

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 91/2020, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos C2-08, serveis auxiliars de seguretat i salut laborals de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8995, 12/01/21). CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 de desembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 91/2020, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos C2-08, serveis auxiliars de seguretat i salut laborals de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9005, 26/01/21).

PDF