Concursos GVA 2020

CONVOCATÒRIA 10/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, convocatòria número 10/2020 (DOGV 8734, 06/02/20).

PDF

CONVOCATÒRIA 12/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, convocatòria número 12/2020 (DOGV 8734, 06/02/20).

PDF

Concurs General 26/2020

Concurs general

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 26/2020, per a la provisió de llocs de treball de caps de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos A1-16 superior tècnic de geodèsia i cartografia, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8845, 29/06/20).
RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, de correcció d'errades de la Resolució de 18 de juny de 2020, per la qual es convoca el concurs general número 26/2020, per a la provisió de llocs de treball de caps de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos A1-16, superior tècnic de geodèsia i cartografia de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8854, 10/07/20).

PDF

Concurs General 27/2020

Concurs general

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 27/2020, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos A1-16 superior tècnic o tècnica de geodèsia i cartografia, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8845, 29/06/20).

PDF

Concurs General 28/2020

Concurs general

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 28/2020, per a la provisió de llocs de treball de caps de secció, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos A1-22, superior tècnic d'activitat física i esport de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8845, 29/06/20).
RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, de correcció d'errades de la Resolució de 18 de juny de 2020, per la qual es convoca el concurs general número 28/2020, per a la provisió de llocs de treball de caps de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos A1-22, superior tècnic d'activitat física i esport, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8854, 10/07/20). RESOLUCIÓ de 3 de setembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, de modificació de la composició de la comissió de valoració del concurs general número 28/2020 per a la provisió de llocs de treball de caps de secció, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos A1-22 superior tècnic d'activitat física i esport, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8900, 08/09/20).

PDF

Concurs General 29/2020

Concurs general

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 29/2020, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos A1-22, superior tècnic d'activitat física i esport, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8845, 29/06/20). RESOLUCIÓ de 3 de setembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, de modificació de la composició de la comissió de valoració del concurs general número 29/2020, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial, del cos A1-22 superior tècnic d'activitat física i esport de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8900, 08/09/20).

PDF

CONVOCATÒRIA 41/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, convocatòria número 41/2020 (DOGV 8855, 13/07/20).

PDF

Concurs General 63/2020

Concurs general

RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 63/2020, per a la provisió de llocs de treball de direcció, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos C1-17, especialistes en obres publiques, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8911, 23/09/20).

PDF

Concurs General 64/2020

RESOLUCIÓ de 31 de agosto de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 64/2020, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos C2-04, serveis auxiliars d'infraestructures i transports de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8911, 23/09/20).

PDF

CONVOCATÒRIA 79/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, convocatòria número 79/2020 (DOGV 8914, 28/09/20).

PDF

CONVOCATÒRIA 80/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, convocatòria número 80/2020 (DOGV 8914, 28/09/20).

PDF

CONVOCATÒRIA 84/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocatòria número 84/2020 (DOGV 8914, 28/09/20).

PDF

CONVOCATÒRIA 85/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, convocatòria número 85/2020 (DOGV 8914, 28/09/20).

PDF

Concurs General 86/2020

Concurs general

RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 86/2020 per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos C1-02 especialistes en sistemes i tecnologies de la informació de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8919, 05/10/20). CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 29 de setembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 86/2020, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos C1-02, especialistes en sistemes i tecnologies de la informació de l'administració de la Generalitat (DOGV 8922, 08/10/20).

PDF

CONVOCATÒRIA 100/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 16 d'octubre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, convocatòria número 100/2020 (DOGV 8929, 19/10/20).

PDF

CONVOCATÒRIA 96/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 29 d'octubre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Presidència de la Generalitat, convocatòria número 96/2020 (DOGV 8943, 03/11/20).

PDF

CONVOCATÒRIA 97/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 29 d'octubre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, convocatòria número 97/2020 (DGV 8943, 03/11/20).

PDF

CONVOCATÒRIA 98/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 29 d'octubre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Convocatòria número 98/2020 (DOGV 8943, 03/11/20).
CORRECCIÓN d'errades de la Resolució de 29 d'octubre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Convocatòria número 98/2020 (DOGV 8944, 04/11/20).
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 29 d'octubre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, convocatòria número 98/2020 (DOGV 8945, 05/11/20).

PDF

CONVOCATÒRIA 99/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 29 d'octubre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, convocatòria número 99/2020 (DOGV 8943, 03/11/20).

PDF

CONVOCATÒRIA 102/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 29 d'octubre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, convocatòria número 102/2020 (DOGV 8943, 03/11/20).

PDF

CONVOCATÒRIA 103/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 29 d'octubre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocatòria número 103/2020 (DOGV 8943, 03/11/20).

PDF

CONVOCATÒRIA 104/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 29 d'octubre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA), convocatòria número 104/2020 (DOGV 8943, 03/11/20).

PDF

CONVOCATÒRIA 106/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 29 d'octubre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocatòria número 106/2020 (DOGV 8943, 03/11/20).

PDF

CONVOCATÒRIA 108/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 29 d'octubre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, convocatòria número 108/2020 (DOGV 8943, 03/11/20).

PDF

Concurs General 87/2020

Concurs general

RESOLUCIÓ de 19 d'octubre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 87/2020 per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos C1-06 especialistes en analítica de laboratori de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8944, 04/11/20).

PDF

Concurs General 88/2020

Concurs general

RESOLUCIÓ de 19 d'octubre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 88/2020 per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos C1-12 especialistes en atenció socio-sanitaria de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8944, 04/11/20).

PDF

CONVOCATÒRIA 109/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, convocatòria número 109/2020 (DOGV 8946, 06/11/20).

PDF

CONVOCATÒRIA 110/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, convocatòria número 110/2020 (DOGV 8946, 06/11/20).

PDF