Concursos GVA 2020

Concurs General 89/2020

Concurs general

RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 89/2020, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos C2-05, serveis auxiliars sociosanitaris i educatius de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8995, 12/01/21). CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 22 de desembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 89/2020, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos C2-05, serveis auxiliars sociosanitaris i educatius de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8999, 18/01/21). RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destins a les persones participants en el concurs general número 89/2020, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos C2-05, serveis auxiliars sociosanitaris i educatius de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9096, 31/05/21). L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 15 de juny de 2021

PDF