Concursos GVA 2020

CONVOCATÒRIA 10/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, convocatòria número 10/2020 (DOGV 8734, 06/02/20).

PDF

CONVOCATÒRIA 12/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, convocatòria número 12/2020 (DOGV 8734, 06/02/20).

PDF

CONVOCATÒRIA 18/2020

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 24 de febrer de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en l'Agència Tributària Valenciana. Convocatòria número 18/2020 (DOGV 8753, 03/03/20).

PDF