Concursos GVA 2021

CONVOCATÒRIA 10/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, convocatòria número 10/2021 (DOGV 9004, 25/01/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 12/2021

Concurs general

RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 12/2021 per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-20, superior de gestió en fisioteràpia, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9033, 03/03/21). Concurs general RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones participants en el concurs general número 12/2021, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos A2-20 superior de gestió en fisioteràpia de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9138, 29/07/21). L'acte de presa de possessió, tindrà lloc l'1 de setembre de 2021

PDF

CONVOCATÒRIA 17/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, convocatòria número 17/2021 (DOGV 9028, 25/02/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 37/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, convocatòria número 37/2021 (DOGV 9083, 13/05/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 54/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 22 d'abril de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, convocatòria número 54/2021 (DOGV 9070, 27/04/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 57/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2021, de la Direcció General de Funció Pública per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, convocatòria número 57/2021 (DOGV 9079, 10/05/21).

PDF

Concurs General 58/2021

Concurs general

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 58/2021 per a la provisió de llocs de treball de direcció, cap de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, dels cossos A1-15, superior tècnic d'enginyeria agrónoma; A1-23, superior tècnic de veterinària; A1-27, superior tècnic de l'administració del medi ambient, i A1-32, superior tècnic de laboratori, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9087, 19/05/21). RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 58/2021, per a la provisió de llocs de treball de direcció, caps de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, dels cossos A1-15 superior tècnic d'enginyeria agrònoma, A1-23 superior tècnic de veterinària, A1-27 superior tècnic de l'administració del medi ambient i A1-32 superior tècnic de laboratori, de l'Administració de la Gene
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 de maig de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 58/2021 per a la provisió de llocs de treball de direcció, caps de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, dels cossos A1-15, superior tècnic d'enginyeria agrónoma; A1-23, superior tècnic de veterinària; A1-27, superior tècnic de l'administració del medi ambient, i A1-32, superior tècnic de laboratori, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9092, 25/05/21). CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 de maig de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 58/2021 per a la provisió de llocs de treball de direcció, cap de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, dels cossos A1-15 superior tècnic d'enginyeria agrònoma, A1-23 superior tècnic de veterinària, A1-27 superior tècnic de l'administració del medi ambient i A1-32 superior tècnic de laboratori de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9099, 03/06/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 60/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, convocatòria número 60/2021 (DOGV 9079, 10/05/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 61/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocatòria número 61/2021 (DOGV 9079, 10/05/21).

PDF

Concurs General 65/2021

Concurs general

RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 65/2021 per a la provisió de llocs de treball de direcció caps de secció i nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, dels cossos A1-19 superior tècnic en acció social i administració de serveis socials, A1-20 superior tècnic de psicologia, A1-24 superior tècnic de medicina i A1-30 superior tècnic de psicopedagogia, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9106, 14/06/21). RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2021, per la qual es modifica la Resolució de 8 de juny de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 65/2021 per a la provisió de llocs de treball de direcció, caps de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, dels cossos A1-19 superior tècnic en acció social i administració de serveis socials, A1-20 superior tècnic de psicologia, A1-24 superior tècnic de medicina i A1-30 superior tècnic de psicopedagogia de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9116, 29/06/21). CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 8 de juny de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 65/2021 per a la provisió de llocs de treball de direcció caps de secció i nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, dels cossos A1-19 superior tècnic en acció social i administració de serveis socials, A1-20 superior tècnic de psicologia, A1-24 superior tècnic de medicina i A1-30 superior tècnic de psicopedagogia, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9120, 05/07/21).

PDF

Concurs General 66/2021

Concurs general

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 66/2021 per a la provisió de llocs de treball de caps de secció, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, dels cossos A1-17, superior tècnic d'enginyeria forestal, i A2-13, superior de gestió d'enginyeria tècnica forestal, de l'administració de la Generalitat (DOGV 9087, 19/05/21).
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 de maig de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 66/2021 per a la provisió de llocs de treball de caps de secció, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, dels cossos A1-17, superior tècnic d'enginyeria forestal, i A2-13, superior de gestió d'enginyeria tècnica forestal, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9092, 25/05/21).

PDF

Concurs General 67/2021

Concurs general

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 67/2021 per a la provisió de llocs de treball de caps de zona i caps de comarca, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos C1-13, agents mediambientals, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9087, 19/05/21).
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 de maig de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 67/2021 per a la provisió de llocs de treball de caps de zona i caps de comarca, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos C1-13, agents mediambientals de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9092, 25/05/21).

PDF

Concurs General 68/2021

Concurs general

RESOLUCIÓ de 18 de maig. de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 68/2021 per a la provisió de llocs de treball de cap de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, dels cossos A1-11, superior tècnic d'enginyeria de camins, canals i ports; A1-12, superior tècnic d'enginyeria industrial, i A1-13, superior tècnic d'enginyeria de mines, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9087, 19/05/21). CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 18 de maig de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 68/2021 per a la provisió de llocs de treball de cap de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, dels cossos A1-11, superior tècnic d'enginyeria de camins, canals i ports; A1-12, superior tècnic d'enginyeria industrial, i A1-13, superior tècnic d'enginyeria de mines, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9094, 27/05/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 72/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, convocatòria número 72/2021 (DOGV 9086, 18/05/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 74/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, convocatòria número 74/2021 (DOGV 9086, 18/05/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 75/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, convocatòria número 75/2021 (DOGV 9086, 18/05/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 83/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Justicia, Interior i Administració Pública, convocatòria número 83/2021 (DOGV 9086, 18/05/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 90/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, convocatòria número 90/2021 (DOGV 9087, 19/05/21).

PDF

Concurs General 92/2021

Concurs general

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 92/2021 per a la provisió de llocs de treball de cap de negociat i altres llocs de direcció, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos A2-14 superior de gestió d'enginyeria tècnica agrícola de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9123, 08/07/21).

PDF

Concurs General 93/2021

Concurs general

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 93/2021 per a la provisió de llocs de treball de direcció caps de secció i nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, dels cossos A1-18 superior tècnic d'arquitectura i A2-17 superior de gestió en arquitectura, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9123, 08/07/21).

PDF

Concurs General 94/2021

RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 94/2021 per a la provisió de llocs de treball de direcció, caps de secció i nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, dels cossos A1-06 superior tècnic d'enginyeria informàtica, A1-14 superior tècnic d'enginyeria de telecomunicacions, A2-02 superior de gestió en enginyeria tècnica en informàtica y A2-11 superior de gestió en enginyeria tècnica de telecomunicacions, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9126, 13/07/21). RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2021, per la qual es modifica la Resolució de 8 de juliol de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 94/2021 per a la provisió de llocs de treball de direcció, caps de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, dels cossos A1-06 superior tècnic d'enginyeria informàtica, A1-14 superior tècnic d'enginyeria de telecomunicacions, A2-02 superior de gestió en enginyeria tècnica en informàtica, i A2-11 superior de gestió en enginyeria tècnica de telecomunicacions, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9138, 29/07/21).

PDF