Concursos GVA 2021

Concurs General 58/2021

Concurs general

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 58/2021 per a la provisió de llocs de treball de direcció, cap de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, dels cossos A1-15, superior tècnic d'enginyeria agrónoma; A1-23, superior tècnic de veterinària; A1-27, superior tècnic de l'administració del medi ambient, i A1-32, superior tècnic de laboratori, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9087, 19/05/21).
RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 58/2021, per a la provisió de llocs de treball de direcció, caps de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, dels cossos A1-15 superior tècnic d'enginyeria agrònoma, A1-23 superior tècnic de veterinària, A1-27 superior tècnic de l'administració del medi ambient i A1-32 superior tècnic de laboratori, de l'Administració de la Gene
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 de maig de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 58/2021 per a la provisió de llocs de treball de direcció, caps de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, dels cossos A1-15, superior tècnic d'enginyeria agrónoma; A1-23, superior tècnic de veterinària; A1-27, superior tècnic de l'administració del medi ambient, i A1-32, superior tècnic de laboratori, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9092, 25/05/21).
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 de maig de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 58/2021 per a la provisió de llocs de treball de direcció, cap de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, dels cossos A1-15 superior tècnic d'enginyeria agrònoma, A1-23 superior tècnic de veterinària, A1-27 superior tècnic de l'administració del medi ambient i A1-32 superior tècnic de laboratori de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9099, 03/06/21).

PDF

Concurs General 65/2021

Concurs general

RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 65/2021 per a la provisió de llocs de treball de direcció caps de secció i nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, dels cossos A1-19 superior tècnic en acció social i administració de serveis socials, A1-20 superior tècnic de psicologia, A1-24 superior tècnic de medicina i A1-30 superior tècnic de psicopedagogia, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9106, 14/06/21).
RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2021, per la qual es modifica la Resolució de 8 de juny de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 65/2021 per a la provisió de llocs de treball de direcció, caps de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, dels cossos A1-19 superior tècnic en acció social i administració de serveis socials, A1-20 superior tècnic de psicologia, A1-24 superior tècnic de medicina i A1-30 superior tècnic de psicopedagogia de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9116, 29/06/21).
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 8 de juny de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 65/2021 per a la provisió de llocs de treball de direcció caps de secció i nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, dels cossos A1-19 superior tècnic en acció social i administració de serveis socials, A1-20 superior tècnic de psicologia, A1-24 superior tècnic de medicina i A1-30 superior tècnic de psicopedagogia, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9120, 05/07/21).
RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 65/2021 per a la provisió de llocs de treball de direcció, caps de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, dels cossos A1-19 superior tècnic en acció social i administració de serveis socials, A1-20 superior tècnic de psicologia, A1-24 superior tècnic de medicina i A1-30 superior tècnic de psicopedagogia de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9179, 22/09/21).

PDF

Concurs General 66/2021

Concurs general

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 66/2021 per a la provisió de llocs de treball de caps de secció, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, dels cossos A1-17, superior tècnic d'enginyeria forestal, i A2-13, superior de gestió d'enginyeria tècnica forestal, de l'administració de la Generalitat (DOGV 9087, 19/05/21).
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 de maig de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 66/2021 per a la provisió de llocs de treball de caps de secció, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, dels cossos A1-17, superior tècnic d'enginyeria forestal, i A2-13, superior de gestió d'enginyeria tècnica forestal, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9092, 25/05/21).

PDF

Concurs General 67/2021

Concurs general

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 67/2021 per a la provisió de llocs de treball de caps de zona i caps de comarca, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos C1-13, agents mediambientals, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9087, 19/05/21).
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 de maig de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 67/2021 per a la provisió de llocs de treball de caps de zona i caps de comarca, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos C1-13, agents mediambientals de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9092, 25/05/21).

PDF

Concurs General 68/2021

Concurs general

RESOLUCIÓ de 18 de maig. de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 68/2021 per a la provisió de llocs de treball de cap de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, dels cossos A1-11, superior tècnic d'enginyeria de camins, canals i ports; A1-12, superior tècnic d'enginyeria industrial, i A1-13, superior tècnic d'enginyeria de mines, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9087, 19/05/21).
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 18 de maig de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 68/2021 per a la provisió de llocs de treball de cap de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, dels cossos A1-11, superior tècnic d'enginyeria de camins, canals i ports; A1-12, superior tècnic d'enginyeria industrial, i A1-13, superior tècnic d'enginyeria de mines, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9094, 27/05/21).

PDF

Concurs General 92/2021

Concurs general

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 92/2021 per a la provisió de llocs de treball de cap de negociat i altres llocs de direcció, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos A2-14 superior de gestió d'enginyeria tècnica agrícola de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9123, 08/07/21).
RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 92/2021 per a la provisió de llocs de treball de cap de negociat i altres llocs de direcció, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos A2-14 superior de gestió d'enginyeria tècnica agrícola de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9181, 24/09/21).

PDF

Concurs General 93/2021

Concurs general

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 93/2021 per a la provisió de llocs de treball de direcció caps de secció i nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, dels cossos A1-18 superior tècnic d'arquitectura i A2-17 superior de gestió en arquitectura, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9123, 08/07/21).
RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 93/2021 per a la provisió de llocs de treball de caps de secció i nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, dels cossos A1-18 superior tècnic d'arquitectura, i A2-17 superior de gestió en arquitectura, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9181, 24/09/21).

PDF

Concurs General 94/2021

RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 94/2021 per a la provisió de llocs de treball de direcció, caps de secció i nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, dels cossos A1-06 superior tècnic d'enginyeria informàtica, A1-14 superior tècnic d'enginyeria de telecomunicacions, A2-02 superior de gestió en enginyeria tècnica en informàtica y A2-11 superior de gestió en enginyeria tècnica de telecomunicacions, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9126, 13/07/21).

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2021, per la qual es modifica la Resolució de 8 de juliol de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 94/2021 per a la provisió de llocs de treball de direcció, caps de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, dels cossos A1-06 superior tècnic d'enginyeria informàtica, A1-14 superior tècnic d'enginyeria de telecomunicacions, A2-02 superior de gestió en enginyeria tècnica en informàtica, i A2-11 superior de gestió en enginyeria tècnica de telecomunicacions, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9138, 29/07/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 95/2021

Concurs general

RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 95/2021, per a la provisió de llocs de direccions de secció de naturalesa funcionarial, d'administració especial, dels cossos A1-33, superior tècnic de gestió d'emergències i protecció civil, i A2-24, superior de gestió d'emergències, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9183, 28/09/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 96/2021

Concurs general

RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 96/2021, per a la provisió de llocs de caps de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, dels cossos A1-09 superior tècnic de seguretat i salut en el treball, A1-25 superior tècnic de prevenció de riscos laborals, A2-05 superior de gestió en seguretat i salut en el treball i A2-21 superior de gestió en prevenció de riscos laborals, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9183, 28/09/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 97/2021

Concurs general

RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 97/2021, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos A1-02 Advocacia de la Generalitat (DOGV 9185, 30/09/21).
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 23 de setembre de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 97/2021, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos A1-02 Advocacia de la Generalitat (DOGV 9186, 01/10/21).

PDF

Concurs General 98/2021

Concurs general

RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 98/2021, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-30 superior de gestió de tributs de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9188, 05/10/21). CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 30 de septiembre de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 98/2021, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-30 superior de gestió de tributs de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9189, 06/10/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 99/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en LABORA, Servei Valencià d'Ocupació i Formació, convocatòria número 99/2021 (DOGV 9185, 30/09/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 102/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, convocatòria número 102/2021 (DOGV 9187, 04/10/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 103/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, convocatòria número 103/2021 (DOGV 9187, 04/10/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 104/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, convocatòria número 104/2021 (DOGV 9187, 04/10/21). CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 29 de setembre de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial, en la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, convocatòria número 104/2021 (DOGV 9188, 05/10/21).

PDF