Concursos GVA 2021

CONVOCATÒRIA 10/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, convocatòria número 10/2021 (DOGV 9004, 25/01/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 12/2021

Concurs general

RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 12/2021 per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-20, superior de gestió en fisioteràpia, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9033, 03/03/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 13/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, convocatòria número 13/2021 (DOGV 9028, 25/02/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 17/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, convocatòria número 17/2021 (DOGV 9028, 25/02/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 26/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 8 de març de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, convocatòria número 26/2021 (DOGV 9039, 11/03/21).
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 8 de març de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, convocatòria número 26/2021 (DOGV 9041, 15/03/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 28/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 8 de març de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, convocatòria número 28/2021 (DOGV 9039, 11/03/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 32/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, convocatòria número 32/2021 (DOGV 9065, 20/04/21). RESOLUCIÓ de 22 d'abril de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es lleva un lloc de l'annex II de la Resolució de 15 d'abril de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, convocatòria 32/2021 (DOGV 9069, 26/04/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 33/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, convocatòria número 33/2021 (DOGV 9065, 20/04/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 34/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, convocatòria número 34/2021 (DOGV 9065, 20/04/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 35/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, convocatòria número 35/2021 (DOGV 9065, 20/04/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 36/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Presidència de la Generalitat, convocatòria número 36/2021 (DOGV 9065, 20/04/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 37/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, convocatòria número 37/2021 (DOGV 9083, 13/05/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 38/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, convocatòria número 38/2021 (DOGV 9065, 20/04/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 39/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva. Convocatòria número 39/2021 (DOGV 9065, 20/04/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 40/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. Convocatòria número 40/2021 (DOGV 9065, 20/04/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 41/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocatòria número 41/2021 (DOGV 9065, 20/04/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 44/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en LABORA, Servei Valencià d'Ocupació i Formació. Convocatòria número 44/2021 (DOGV 9065, 20/04/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 46/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 22 d'abril de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, convocatòria número 46/2021 (DOGV 9070, 27/04/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 47/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 22 d'abril de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, convocatòria número 47/2021 (DOGV 9070, 27/04/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 48/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 22 d'abril de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocatòria número 48/2021 (DOGV 9070, 27/04/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 49/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 22 d'abril de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, convocatòria número 49/2021 (DOGV 9070, 27/04/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 50/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 22 d'abril de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Presidència de la Generalitat, convocatòria número 50/2021 (DOGV 9070, 27/04/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 51/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 22 d'abril de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocatòria número 51/2021 (DOGV 9070, 27/04/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 52/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 22 d'abril de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, convocatòria número 52/2021 (DOGV 9070, 27/04/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 53/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 22 d'abril de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, convocatòria número 53/2021 (DOGV 9070, 27/04/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 54/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 22 d'abril de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, convocatòria número 54/2021 (DOGV 9070, 27/04/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 56/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 22 d'abril de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l'Agència Tributària Valenciana, convocatòria número 56/2021 (DOGV 9070, 27/04/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 57/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2021, de la Direcció General de Funció Pública per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, convocatòria número 57/2021 (DOGV 9079, 10/05/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 59/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2021, de la Direcció General de Funció Pública per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, convocatòria número 59/2021 (DOGV 9079, 10/05/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 60/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, convocatòria número 60/2021 (DOGV 9079, 10/05/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 61/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocatòria número 61/2021 (DOGV 9079, 10/05/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 62/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2021, de la Direcció General de Funció Pública per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Presidència de la Generalitat, convocatòria número 62/2021 (DOGV 9079, 10/05/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 63/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, convocatòria número 63/2021 (DOGV 9079, 10/05/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 64/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, convocatòria número 64/2021 (DOGV 9079, 10/05/21).

PDF