Concursos GVA 2021

CONVOCATÒRIA 3/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, convocatòria número 3/2021 (DOGV 9004, 25/01/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 4/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en LABORA, Servei Valencià d'Ocupació i Formació, convocatòria número 4/2021 (DOGV 9004, 25/01/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 6/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ 15 de gener de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocatòria número 6/2021 (DOGV 9004, 25/01/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 7/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública (convocatòria número 7/2021) (DOGV 9009, 01/02/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 8/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, convocatòria número 8/2021 (DOGV 9004, 25/01/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 9/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, convocatòria número 9/2021 (DOGV 9004, 25/01/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 10/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, convocatòria número 10/2021 (DOGV 9004, 25/01/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 12/2021

Concurs general

RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 12/2021 per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-20, superior de gestió en fisioteràpia, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9033, 03/03/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 13/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, convocatòria número 13/2021 (DOGV 9028, 25/02/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 14/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocatòria número 14/2021 (DOGV 9028, 25/02/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 15/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, convocatòria número 15/2021 (DOGV 9028, 25/02/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 16/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, convocatòria número 16/2021 (DOGV 9028, 25/02/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 17/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, convocatòria número 17/2021 (DOGV 9028, 25/02/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 18/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, convocatòria número 18/2021 (DOGV 9028, 25/02/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 19/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, convocatòria número 19/2021 (DOGV 9028, 25/02/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 20/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, convocatòria número 20/2021 (DOGV 9028, 25/02/21).

PDF