Concursos GVA 2021

CONVOCATÒRIA 109/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 26 d'octubre de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l'Institut Cartogràfic Valencià, convocatòria número 109/2021 (DOGV 9206, 02/11/21).

PDF

CONVOCATÒRIA 128/2021

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocatòria número 128/2021 (DOGV 9231, 09/12/21).

PDF