Concursos GVA 2023

Concurs General 34/2023

Concurs general

RESOLUCIÓ de 14 d'abril de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 34/2023, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració general, del cos superior d'administració A1-01, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9582, 25/04/23).

PDF

Concurs General 51/2023

Concurs general

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 51/2023 per a la provisió de llocs de treball de direcció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos A1-01 superior d'administració, A2-01 de gestió, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9613, 08/06/23).

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2023, per la qual es modifica la convocatòria de concurs general número 51/2023 per a la provisió de llocs de treball de direcció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos A1-01 superior d'administració, i A2-01 de gestió, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9623, 22/06/23).

RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'amplia el termini de resolució del concurs general número 51/2023, per a la provisió de llocs de treball de direcció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos A1-01 superior d'administració, i A2-01 de gestió, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9742, 11/12/23).

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la comissió de valoració del concurs general número 51/2023, per a la provisió de llocs de treball de direcció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, de l'administració general, dels cossos A1-01 superior d'administració, i A2-01 de gestió, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9779, 01/02/24).

RESOLUCIÓ de 7 de març de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones participants en el concurs general número 51/2023 per a la provisió de llocs de treball de direcció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos A1-01 superior d'administració i A2-01 de gestió, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9805, 08/03/24).
L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 2 de maig de 2024.

PDF

CONVOCATÒRIA 63/2023

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l'Institut Valencià de Cultura, convocatòria número 63/2023 (DOGV 9634, 07/07/23).

PDF

CONVOCATÒRIA 93/2023

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, convocatòria número 93/2023.

PDF

Concurs General 98/2023

Concurs general

RESOLUCIÓ d'11 de gener de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 98/2023 per a la provisió de llocs de treball de prefectures, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos C1-05 especialistes en l'administració del medi ambient C1-05 de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9769, 18/01/24).

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la convocatòria de concurs general número 98/2023, per a la provisió de llocs de treball de direcció, de naturalesa funcionarial, d'Administració especial, del cos C1-05, especialistes en l'administració del medi ambient C1-05, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9780, 02/02/24).

RESOLUCIÓ de 8 març de 2024, per la qual es modifica la comissió de valoració del concurs general número 98/2023, per a la provisió de llocs de treball de direcció, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos C1-05, especialistes en l'administració del medi ambient C1-05, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9809, 14/03/24).

PDF

Concurs General 99/2023

Concurs general

RESOLUCIÓ d'11 de gener de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 99/2023 per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos C1-05, especialistes en l'administració del medi ambient, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9771, 22/01/24).

RESOLUCIÓ 15 d'abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones participants en el concurs general número 99/2023, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos C1-05 especialistes en l'Administració del medi ambient, de l'Administració de la Generalitat.
L'acte de presa de possessió, tindrà lloc el dia 6 de maig de 2024

PDF