Concursos GVA 2023

CONVOCATÒRIA 1/2023

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, convocatòria número 1/2023 (DOGV 9521, 27/01/23).

PDF

CONVOCATÒRIA 2/2023

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, convocatòria número 2/2023 (DOGV 9521, 27/01/23).

PDF

CONVOCATÒRIA 5/2023

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, convocatòria número 5/2023 (DOGV 9521, 27/01/23).

PDF

CONVOCATÒRIA 7/2023

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocatòria número 7/2023 (DOGV 9520, 26/01/23).

PDF

CONVOCATÒRIA 8/2023

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, convocatòria número 8/2023 (DOGV 9521, 27/01/23).

PDF

CONVOCATÒRIA 9/2023

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, convocatòria número 9/2023 (DOGV 9519, 25/01/23).

PDF

CONVOCATÒRIA 10/2023

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, convocatòria número 10/2023 (DOGV 9520, 26/01/23).

PDF

CONVOCATÒRIA 12/2023

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, convocatòria número 12/2023 (DOGV 9527, 06/02/23).

PDF

CONVOCATÒRIA 13/2023

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, convocatòria número 13/2023 (DOGV 9527, 06/02/23).

PDF

CONVOCATÒRIA 14/2023

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, convocatòria número 14/2023 (DOGV 9527, 06/02/23).

PDF

CONVOCATÒRIA 18/2023

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l'Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària, convocatòria número 18/2023 (DOGV 9542, 27/02/23).

PDF

CONVOCATÒRIA 19/2023

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, convocatòria número 19/2023 (DOGV 9542, 27/02/23).

PDF

CONVOCATÒRIA 20/2023

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Presidència de la Generalitat, convocatòria número 20/2023 (DOGV 9542, 27/02/23).

PDF

CONVOCATÒRIA 21/2023

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, convocatòria número 21/2023 (DOGV 9542, 27/02/23).

PDF

CONVOCATÒRIA 22/2023

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocatòria número 22/2023 (DOGV 9542, 27/02/23).

PDF

CONVOCATÒRIA 23/2023

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, convocatòria número 23/2023 (DOGV 9542, 27/02/23).

PDF

CONVOCATÒRIA 24/2023

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, convocatòria número 24/2023 (DOGV 9542, 27/02/23).

PDF

CONVOCATÒRIA 25/2023

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, convocatòria número 25/2023 (DOGV 9542, 27/02/23).

PDF

CONVOCATÒRIA 26/2023

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, convocatòria número 26/2023 (DOGV 9542, 27/02/23).

PDF

CONVOCATÒRIA 27/2023

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en l'Agència Tributària Valenciana, convocatòria número 27/2023 (DOGV 9542, 27/02/23).

PDF

CONVOCATÒRIA 28/2023

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, convocatòria número 28/2023 (DOGV 9542, 27/02/23).

PDF

CONVOCATÒRIA 29/2023

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocatòria número 29/2023 (DOGV 9542, 27/02/23).

PDF

Concurs General 31/2023

Concurs general

RESOLUCIÓ de 3 de març de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 31/2023, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, de l'agrupació professional funcionarial APT-APF-05, d'ajudants i ajudantes de cuina (DOGV 9550, 09/03/23).

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 3 de març de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 31/2023, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, de l'agrupació professional funcionarial APT-APF-05, d'ajudants i ajudantes de cuina (DOGV 9551, 10/03/23).

PDF