Concursos GVA 2023

Concurs General 34/2023

Concurs general

RESOLUCIÓ de 14 d'abril de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 34/2023, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració general, del cos superior d'administració A1-01, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9582, 25/04/23).

PDF

CONVOCATÒRIA 93/2023

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, convocatòria número 93/2023.

PDF