Concursos GVA 2023

Concurs General 34/2023

Concurs general

RESOLUCIÓ de 14 d'abril de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 34/2023, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració general, del cos superior d'administració A1-01, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9582, 25/04/23).

PDF

Concurs General 51/2023

Concurs general

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 51/2023 per a la provisió de llocs de treball de direcció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos A1-01 superior d'administració, A2-01 de gestió, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9613, 08/06/23).

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2023, per la qual es modifica la convocatòria de concurs general número 51/2023 per a la provisió de llocs de treball de direcció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos A1-01 superior d'administració, i A2-01 de gestió, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9623, 22/06/23).

PDF

CONVOCATÒRIA 59/2023

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l'Agència Valenciana de Protecció del Territori. Convocatòria 59/2023 (DOGV 9614, 09/06/23).

PDF

CONVOCATÒRIA 60/2023

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, convocatòria número 60/2023 (DOGV 9614, 09/06/23).

PDF

CONVOCATÒRIA 63/2023

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l'Institut Valencià de Cultura, convocatòria número 63/2023 (DOGV 9634, 07/07/23).

PDF

CONVOCATÒRIA 65/2023

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, convocatòria número 65/2023 (DOGV 9634, 07/07/23).

PDF

CONVOCATÒRIA 71/2023

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, convocatòria número 71/2023 (DOGV 9637, 12/07/23).

PDF

CONVOCATÒRIA 74/2023

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Participació, Transparència Cooperació i Qualitat Democràtica, convocatòria número 74/2023 (DOGV 9644, 20/07/23).

PDF

CONVOCATÒRIA 79/2023

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 18 d'octubre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Presidència de la Generalitat, convocatòria número 79/2023 (DOGV 9709, 23/10/23).

PDF

CONVOCATÒRIA 80/2023

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 18 d'octubre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, convocatòria número 80/2023 (DOGV 9709, 23/10/23).

PDF

CONVOCATÒRIA 81/2023

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 18 d'octubre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, convocatòria número 81/2023 (DOGV 9709, 23/10/23).

PDF

CONVOCATÒRIA 83/2023

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 18 d'octubre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, convocatòria número 83/2023 (DOGV 9709, 23/10/23).

PDF

CONVOCATÒRIA 84/2023

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 18 d'octubre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, convocatòria número 84/2023 (DOGV 9709, 23/10/23).

PDF

CONVOCATÒRIA 85/2023

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 26 d'octubre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en l'Agència Tributària Valenciana, convocatòria número 85/2023 (DOGV 9715, 31/10/23).

PDF

CONVOCATÒRIA 86/2023

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 26 d'octubre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Presidència de la Generalitat, convocatòria número 86/2023 (DOGV 9715, 31/10/23).

PDF

CONVOCATÒRIA 87/2023

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 26 d'octubre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, convocatòria número 87/2023 (DOGV 9715, 31/10/23).

PDF

CONVOCATÒRIA 88/2023

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 26 d'octubre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en el Consorci del Consell de l'Horta de València, convocatòria número 88/2023 (DOGV 9715, 31/10/23).

PDF

CONVOCATÒRIA 89/2023

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Justícia i Interior, convocatòria número 89/2023.

PDF

CONVOCATÒRIA 90/2023

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 26 d'octubre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, convocatòria número 90/2023 (DOGV 9715, 31/10/23).

PDF

Concurs General 91/2023

Concurs general

RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 91/2023 per a la provisió de llocs de treball de direcció i nivell 24, de l'escala enginyeria en camins, canals i ports A1-04-03 de l'Administració de la Generalitat.

PDF

CONVOCATÒRIA 92/2023

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Justícia i Interior, convocatòria número 92/2023.

PDF

CONVOCATÒRIA 93/2023

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, convocatòria número 93/2023.

PDF

CONVOCATÒRIA 94/2023

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, convocatòria número 94/2023.

PDF

CONVOCATÒRIA 95/2023

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, convocatòria número 95/2023.

PDF

CONVOCATÒRIA 96/2023

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, convocatòria número 96/2023.

PDF

CONVOCATÒRIA 97/2023

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, convocatòria número 97/2023.

PDF

CONVOCATÒRIA 100/2023

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 5 de desembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, convocatòria número 100/2023.

PDF