Concursos GVA 2024

CONVOCATÒRIA 20/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, convocatòria número 20/2024 (DOGV 9788, 14/02/24).

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 7 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, convocatòria número 20/2024 (DOGV 9789, 15/02/24).

PDF

CONVOCATÒRIA 24/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat, convocatòria número 24/2024 (DOGV 9788, 14/02/24).

PDF

CONVOCATÒRIA 29/2024

Concurs general

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 29/2024 per a la provisió de llocs de treball de direcció de naturalesa funcionarial, d'administració especial, de l'APT-C2-03-01 serveis auxiliar manteniment, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9805, 08/03/24).

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2024 la Dirección General de Función Pública, por la que se adjudican destinos a las personas participantes en el concurso general número 29/2024 para la provisión de puestos de trabajo de jefaturas de naturaleza funcionarial, de administración especial, de la APT-C2-03-01 servicio auxiliar mantenimiento, de la Administración de la Generalitat.
L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 17 de juny de 2024.

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 7 de juny de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones participants en el concurs general número 29/2024, per a la provisió de llocs de treball de direcció de naturalesa funcionarial, d'administració especial, de l'APT-C2-03-01 servei auxiliar de manteniment, de l'Administració de la Generalitat.

PDF

CONVOCATÒRIA 30/2024

Concurs general

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 30/2024 per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d'administració especial, de l'APT-C2-03-01 de manteniment, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9805, 08/03/24).

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones participants en el concurs general número 30/2024, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d'administració especial, de l'APT-C2-03-01 servici auxiliar de manteniment, de l'Administració de la Generalitat.
L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 17 de juny de 2024.

PDF

CONVOCATÒRIA 31/2024

Concurs general

RESOLUCIÓ de 22 de març de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 31/2024 per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d'administració especial, de l'APT-APF-06 de manteniment, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9819, 02/04/24).

RESOLUCIÓ de 7 juny de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones participants en el concurs general número 31/2024, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d'administració especial, de la APT-APF-06 de manteniment, de l'Administració de la Generalitat.
L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 17 de juny de 2024.

PDF

CONVOCATÒRIA 33/2024

Lliure designació

PDF

CONVOCATÒRIA 48/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, convocatòria número 48/2024 (DOGV 9815, 25/03/24).

PDF

CONVOCATÒRIA 51/2024

Lliure designació

PDF

CONVOCATÒRIA 52/2024

Lliure designació

PDF

Concurs General 53/2024

Concurs general

RESOLUCIÓ de 5 d'abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 53/2024 per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d'administració especial, de l'escala enginyeria tècnica en obres públiques A2-02-02, de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9827, 12/04/24).

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició del tribunal de valoración del concurs general número 53/2024, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d'administració especial, de l'escala enginyeria tècnica en obres públiques A2-02-02, de l'Administració de la Generalitat.

PDF

Concurs General 55/2024

Concurs general

RESOLUCIÓ de 5 d'abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 55/2024 per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d'administració especial, de prefectures, de les escales A1-04-04, A1-04-05, A2-02-03 i A2-02-04 (industrials i mines), de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la convocatòria de concurs general número 55/2024 per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d'administració especial, de direccions, de les escales A1-04-04, A1-04-05, A2-02-03 i A2-02-04 (industrials i mines), de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la convocatòria de concurs general número 55/2024 per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d'administració especial, de direccions, de les escales A1-04-04, A1-04-05, A2-02-03 i A2-02-04 (industrials i mines), de l'Administració de la Generalitat.

PDF

CONVOCATÒRIA 56/2024

Lliure designació

PDF

CONVOCATÒRIA 57/2024

Concurs general

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2024 de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs ordinari número 57/2024, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d'administració especial, de direccions de les escales A1-04-06 sistemes i tecnologies de la informació i A2-02-01 tècnica de sistemes i tecnologies de la informació, de l'Administració de la Generalitat.

PDF

Concurs General 58/2024

Concurs general

RESOLUCIÓ de 22 de març de 2024 la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 58/2024, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d'administració especial, cos de l'Advocacia de la Generalitat, A1-02 (DOGV 9819, 02/04/24).

PDF

CONVOCATÒRIA 60/2024

Lliure designació

PDF

Concurs General 61/2024

Concurs general

RESOLUCIÓ de 24 d'abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 61/2024 per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos A2-02-13 tècnic o tècnica facultatius d'administració cultural de la Generalitat.

PDF

CONVOCATÒRIA 70/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, convocatòria número 70/2024.

PDF

CONVOCATÒRIA 72/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat, convocatòria número 72/2024.

PDF

CONVOCATÒRIA 75/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), convocatòria número 75/2024.

PDF

CONVOCATÒRIA 80/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport, convocatòria número 80/2024.

PDF

CONVOCATÒRIA 81/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport, convocatòria número 81/2024.

PDF

CONVOCATÒRIA 82/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, convocatòria número 82/2024.

PDF

CONVOCATÒRIA 83/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Justícia i Interior, convocatòria número 83/2024.

PDF

CONVOCATÒRIA 84/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, convocatòria número 84/2024.

PDF

CONVOCATÒRIA 85/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, convocatòria número 85/2024.

PDF

CONVOCATÒRIA 86/2024

Concurs general

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2024 de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs ordinari número 86/2024 per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos A1-04-12, veterinària de la Generalitat.

PDF

CONVOCATÒRIA 87/2024

Concurs general

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 87/2024, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos A2-04-03, fisioteràpia de la Generalitat.

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 7 de juny de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 87/2024 per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos A2-04-03, fisioteràpia de la Generalitat.

PDF

CONVOCATÒRIA 88/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, convocatòria número 88/2024.

PDF

CONVOCATÒRIA 89/2024

Lliure designació

PDF

CONVOCATÒRIA 90/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, convocatòria número 90/2024.

PDF

CONVOCATÒRIA 91/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, convocatòria número 91/2024.

PDF

CONVOCATÒRIA 92/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Presidència de la Generalitat, convocatòria número 92/2024.

PDF

CONVOCATÒRIA 93/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, convocatòria número 93/2024.

PDF

CONVOCATÒRIA 94/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en LABORA, Servei Valencià d'Ocupació i Formació, convocatòria número 94/2024.

PDF

CONVOCATÒRIA 95/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en el Consorci Consell de l'Horta de València, convocatòria número 95/2024.

PDF

CONVOCATÒRIA 96/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l'Autoritat de Transport Metropolità de València, convocatòria número 96/2024.

PDF

CONVOCATÒRIA 97/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Agricultura Ramaderia i Pesca, convocatòria número 97/2024.

PDF

CONVOCATÒRIA 98/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, convocatòria número 98/2024.

PDF

CONVOCATÒRIA 99/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de14 de juny de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport, convocatòria número 99/2024.

PDF

CONVOCATÒRIA 100/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, convocatòria número 100/2024.

PDF

CONVOCATÒRIA 101/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat, convocatòria número 101/2024.

PDF

CONVOCATÒRIA 102/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, convocatòria número 102/2024.

PDF

CONVOCATÒRIA 103/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, convocatòria número 103/2024.

PDF

CONVOCATÒRIA 104/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, convocatòria número 104/2024.

PDF

CONVOCATÒRIA 105/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, convocatòria número 105/2024.

PDF

CONVOCATÒRIA 106/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, convocatòria número 106/2024.

PDF

CONVOCATÒRIA 107/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l'Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària, convocatòria número 107/2024.

PDF

CONVOCATÒRIA 108/2024

Lliure designació

PDF

CONVOCATÒRIA 109/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, convocatòria número 109/2024.

PDF