Concursos GVA 2024

CONVOCATÒRIA 1/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat, convocatòria número 1/2024 (DOGV 9773, 24/01/24).

PDF

CONVOCATÒRIA 2/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, convocatòria número 2/2024 (DOGV 9774, 25/01/24).

PDF

CONVOCATÒRIA 3/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, convocatòria número 3/2024 (DOGV 9773, 24/01/24).

PDF

CONVOCATÒRIA 4/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, convocatòria número 4/2024 (DOGV 9773, 24/01/24).

PDF

CONVOCATÒRIA 5/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, convocatòria número 5/2024 (DOGV 9773, 24/01/24).

PDF

CONVOCATÒRIA 6/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Presidència de la Generalitat, convocatòria número 6/2024 (DOGV 9773, 24/01/24).

PDF

CONVOCATÒRIA 7/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Presidència de la Generalitat, convocatòria número 7/2024 (DOGV 9773, 24/01/24).

PDF

CONVOCATÒRIA 8/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària (IVASS), convocatòria número 8/2024 (DOGV 9773, 24/01/24).

PDF

CONVOCATÒRIA 9/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, convocatòria número 9/2024 (DOGV 9773, 24/01/24).

PDF

CONVOCATÒRIA 10/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, convocatòria número 10/2024 (DOGV 9773, 24/01/24).

PDF

CONVOCATÒRIA 11/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Presidència de la Generalitat, convocatòria número 11/2024 (DOGV 9773, 24/01/24).

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es detrau de la convocatòria 11/2024 de lliure designació, en la Presidència de la Generalitat, el lloc 24062 (DOGV 9776, 29/01/24).

PDF

CONVOCATÒRIA 12/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Labora, Servei Valencià d'Ocupació i Formació, convocatòria número 12/2024 (DOGV 9787, 13/02/24).

PDF

CONVOCATÒRIA 13/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat, convocatòria número 13/2024 (DOGV 9787, 13/02/24).

PDF

CONVOCATÒRIA 14/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat, convocatòria número 14/2024 (DOGV 9787, 13/02/24).

PDF

CONVOCATÒRIA 15/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, convocatòria número 15/2024 (DOGV 9787, 13/02/24).

PDF

CONVOCATÒRIA 16/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat, convocatòria número 16/2024 (DOGV 9787, 13/02/24).

PDF

CONVOCATÒRIA 17/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Justícia i Interior, convocatòria número 17/2024 (DOGV 9787, 13/02/24).

PDF

CONVOCATÒRIA 18/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat, convocatòria número 18/2024 (DOGV 9787, 13/02/24).

PDF

CONVOCATÒRIA 19/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat, convocatòria número 19/2024 (DOGV 9787, 13/02/24).

PDF

CONVOCATÒRIA 20/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, convocatòria número 20/2024 (DOGV 9788, 14/02/24).

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 7 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, convocatòria número 20/2024 (DOGV 9789, 15/02/24).

PDF

CONVOCATÒRIA 21/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat, convocatòria número 21/2024 (DOGV 9788, 14/02/24).

PDF

CONVOCATÒRIA 22/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l'Agència Tributària Valenciana, convocatòria número 22/2024 (DOGV 9788, 14/02/24).

PDF

CONVOCATÒRIA 23/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, convocatòria número 23/2024 (DOGV 9788, 14/02/24).

PDF

CONVOCATÒRIA 24/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat, convocatòria número 24/2024 (DOGV 9788, 14/02/24).

PDF

CONVOCATÒRIA 25/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, convocatòria número 25/2024 (DOGV 9788, 14/02/24).

PDF

CONVOCATÒRIA 26/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, convocatòria número 26/2024 (DOGV 9788, 14/02/24).

PDF

CONVOCATÒRIA 27/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, convocatòria número 27/2024 (DOGV 9779, 01/02/24).

PDF

CONVOCATÒRIA 28/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ d'1 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, convocatòria número 28/2024 (DOGV 9781, 05/02/24).

PDF

CONVOCATÒRIA 29/2024

Lliure designació

PDF

CONVOCATÒRIA 30/2024

Lliure designació

PDF

CONVOCATÒRIA 31/2024

Lliure designació

PDF

CONVOCATÒRIA 32/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, convocatòria número 32/2024 (DOGV 9785, 09/02/24).

PDF

CONVOCATÒRIA 33/2024

Lliure designació

PDF

CONVOCATÒRIA 34/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, convocatòria número 34/2024 (DOGV 9785, 09/02/24).

PDF

CONVOCATÒRIA 35/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, convocatòria número 35/2024 (DOGV 9785, 09/02/24).

PDF

CONVOCATÒRIA 36/2024

Lliure designació

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, convocatòria número 36/2024 (DOGV 9793, 21/02/24).

PDF