Ajuntament de València

EL PROFESSORS I PROFESSORES DE LA BANDA MUNICIPAL DE VALÈNCIA DEMANEN UN CANVI EN LA DIRECCIÓ ARTÍSTICA

Els integrants de la Banda Municipal congelen els actes reivindicatius davant la decisió de l'alcalde

24 / 03 / 2022 | STAS - Ajuntament de València


Els professors i professores de la Banda Municipal de València, reunits en assemblea, sol·liciten un canvi en la direcció artística de l'agrupació. Els músics consideren que el responsable artístic de la centenària banda, Rafael Sanz‐Espert, no sap treballar en equip, no manté una correcta comunicació amb els integrants de la mateixa i no manté un projecte musical i de gestió a l'altura de les necessitats del col·lectiu i d'una ciutat com València.

Dels 57 membres de la banda que han assistit a la reunió, 51 van votar favorablement a aquest canvi en la direcció i la resta es va abstindre. Els integrants valoren, en general, que el nivell artístic de les programacions dels concerts no és la que correspon a una banda professional de nivell excepcional reconeguda internacionalment. Igualment, consideren que les seues propostes de millora de l'agrupació no s'han complit i ha defraudat als integrants, que han vist minvada la qualitat sonora i l'equilibri musical del grup.

L'assemblea es va produir 48 hores després de la decisió de l'alcalde de València de congelar el traspàs dels membres de l'agrupació al Palau de la Música, i de la qual han tingut coneixement únicament per una nota de premsa. En l'esmentada reunió, els integrants valoren positivament la decisió municipal anunciada per l'alcalde. Igualment, els músics han acordat congelar les mobilitzacions i protestes que estava pendents per a les pròximes setmanes.

Així i tot, consideren que la decisió hauria de ser definitiva i no provisional pel manteniment d'un bé patrimonial tan important a la ciutat de València. Consideren que la Regidoria de Recursos Culturals i Patrimoni hauria de dotar a la banda d'un local digne, un pressupost i un personal adequat a les seues necessitats. Així mateix, creu que l'Ajuntament hauria de prendre mesures urgents sobre el patrimoni arxivístic i documental de la Banda, situat en l'avinguda del Cid, d'un gran valor històric i que no es troba en les condicions de conservació adequades.

Els integrants de l'agrupació també reivindiquen la volta de la Banda Municipal als actes protocol·laris de la ciutat de València, dels quals havia sigut apartada en els últims mesos.

Finalment, la Banda Municipal agraeix a totes les agrupacions professionals de bandes i orquestres de l'estat espanyol, personalitats musicals i del món de la cultura, així com als cinc sindicats, el seu suport en els actes reivindicatius. I molt especialment a la ciutat de València i al nostre benvolgudíssim públic, per la paciència, compressió i dedicació que sempre ens han demostrat.

------------------

Los integrantes de la Banda Municipal congelan los actos reivindicativos ante la decisión del alcalde.

LOS PROFESORES Y PROFESORAS DE LA BANDA MUNICIPAL DE VALÉNCIA PIDEN UN CAMBIO EN LA DIRECCIÓN ARTISTICA.

Los profesores y profesoras de la Banda Municipal de València, reunidos en asamblea, solicitan un cambio en la dirección artística de la agrupación. Los músicos consideran que el responsable artístico de la centenaria banda, Rafael Sanz‐Espert, no sabe trabajar en equipo, no mantiene una correcta comunicación con los integrantes de la misma y no mantiene un proyecto musical y de gestión a la altura de las necesidades del colectivo y de una ciudad como València.

De los 57 miembros de la banda que han asistido a la reunión, 51 votaron favorablemente a este cambio en la dirección y el resto se abstuvo. Los integrantes valoran, en general, que el nivel artístico de las programaciones de los conciertos no es la que corresponde a una banda profesional de nivel excepcional reconocida internacionalmente. Igualmente, consideran que sus propuestas de mejora de la agrupación no se han cumplido y ha defraudado a los integrantes, que han visto mermada la calidad sonora y el equilibrio musical del grupo.

La asamblea se produjo 48 horas después de la decisión del alcalde de València de congelar el traspaso de los miembros de la agrupación al Palau de la Música, y de la que han tenido conocimiento únicamente por una nota de prensa. En la mencionada reunión, los integrantes valoran positivamente la decisión municipal anunciada por el alcalde. Igualmente, los músicos han acordado congelar las movilizaciones y protestas que estaba pendientes para las próximas semanas.

Aun así, consideran que la decisión debería ser definitiva y no provisional por el mantenimiento de un bien patrimonial tan importante en la ciudad de València. Consideran que la Concejalía de Recursos Culturales y Patrimonio debería dotar a la banda de un local digno, un presupuesto y un personal adecuado a sus necesidades. Asimismo, cree que el Ayuntamiento debería tomar medidas urgentes sobre el patrimonio archivístico y documental de la Banda, ubicado en la avenida del Cid, de un gran valor histórico y que no se encuentra en las condiciones de conservación adecuadas.

Los integrantes de la agrupación también reivindican la vuelta de la Banda Municipal a los actos protocolarios de la ciudad de València, de los que había sido apartada en los últimos meses.

Por último, la Banda Municipal agradece a todas las agrupaciones profesionales de bandas y orquestas del estado español, personalidades musicales y del mundo de la cultura, así como a los cinco sindicatos, su apoyo en los actos reivindicativos. Y muy especialmente a la ciudad de Valencia y a nuestro queridísimo público, por la paciencia, compresión y dedicación que siempre nos han demostrado.  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.