Altra oportunitat perduda

Ja estan publicant-se les convocatòries derivades de l’OOP de 2023. Una altra oportunitat perduda per a les persones que participaren en les convocatòries d’estabilització de 2017-17-19 i que encara no han pres possessió com a funcionaris de carrera, perquè a pesar de estar publicades els llistats definitius encara no han sigut nomenats com a personal funcionari de carrera.

27 / 06 / 2023 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


Ja estan publicant-se les convocatòries derivades de l’OOP de 2023. Una altra oportunitat perduda per a les persones que participaren en les convocatòries d’estabilització de 2017-18-19 i que encara no han pres possessió com a funcionaris de carrera perquè, a pesar d’estar publicats els llistats definitius, encara no han sigut nomenats com a personal Funcionari de Carrera.

Ja van dos convocatòries, posteriors a aquestes de 2017-2018-2019, a les quals no han pogut accedir per Promoció Interna perquè les anteriors encara estan per resoldre’s. Es torna a privar al personal Funcionari de Carrera del dret a la Promoció Interna per una mala gestió i planificació de l’Administració, com ja venim denunciant en reiterades ocasions.

D’altra banda, passàrem més d’una dècada sense una Oferta d’Ocupació Pública reial, i quan per fi l’Administració, apremiada per reduir la temporalitat dels col·lectius de personal interí, decideix començar a convocar processos, aquests s’estan eternitzant fins a l’infinit i més enllà.

Més de dos anys, i quatre des de la convocatòria, i continuem sense que es resolguen la major part de les convocatòries derivades de l’OOP d’Estabilització de 2017-18-19. Sobretot els cossos més nombrosos d’Administració General que han vist com passaven els mesos entre un tràmit i l’altre. En primer lloc la pandèmia va retrasar-ho tot. La incertesa i la nova situació no feia possible una planificació i gestió real però, una vegada es va normalitzar la situació, l’Administració va prioritzar altres qüestions per damunt d’aquestes. I així i tot, dos anys després no ha sigut temps suficient per a resoldre els processos.

Els principals grups de personal afectat han sigut els dels cossos més baixos: C2 i C1 i APF. I precisament han sigut les convocatòries que més s’estan demorant en el temps. Les prioritats i els esforços s’han concentrat en els cossos estela de gestió, on s'han desviat més fons materials i de personal per a la gestió i on s’han dut a terme els projectes pilot que volien ser l’empremta personal de la Consellera de Justícia i Administracions Públiques.

La nova Llei de Funció Pública va establir uns terminis que no s’ajusten a la realitat de la GVA, i encara que podien aportar seguretat jurídica al personal que participa a les convocatòries com passa a l’Estat, la maquinària és encara insuficient per a donar resposta a eixes exigències plantejades per la normativa.

S’ha incomplit promesa rere promesa, i el personal ha vist com els seus drets queden als peus dels cavalls i les organitzacions sindicals no podem quedar de braços creuats. És insuficient plantar cara a les Meses de Negociació i ara, més encara si cap, que veiem amb incertesa com un canvi de govern pot ajornar encara més si cap aquesta situació.

No s’ha apostat per dotar de més personal als serveis de provisió i selecció que han de gestionar tot això, de la mateixa manera, no s’han donat instruccions per part de la consellera per tal de prioritzar uns processos per damunt d’altres segons una línia temporal, de més antics a més recents que no fan més que posar en perill unes expectatives i uns drets generats per al personal que participa en les convocatòries. Així i tot, ens atrevim a afirmar que no ha hagut transparència en la gestió real de les convocatòries. Des de l’inici, l'Administració ha negat que s’anaren a produir uns fets que han acabat per passar, perquè ara mateix hi ha un embolic de convocatòries en marxa que no sabem encara com es resoldran.

Per tot el que hem exposat,no podem més que fer una crida a l’Administració que cesse en una actuació que no fa més que generar un maltractament per a les persones que, havent superat els processos selectius, encara no poden ser anomenats com a personal funcionari de carrera i que veuen com s’escapa davant dels seus ulls el dret a la promoció que ve reconeguda per llei. Una mala gestió en la resolució dels processos anterior en marxa no pot prioritzar el capital humà alié front al personal propi de l’Administració.