COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE BORSES 11 D’ABRIL.

Un cop més des d’Intersindical Valenciana STAS veiem que el problema més gran en aquests moments és tindre uns criteris únics i uniformes per a la gestió de les borses. Tots aquests criteris i noves realitats s'han d'abordar en un nou Decret de Provisió i Selecció i la publicació consegüent d'una nova Ordre de Borses, on per fi, queden solucionades aquestes qüestions.

12 / 04 / 2024 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE BORSES 11 D'ABRIL.

1. Fusió de les borses OPE 18 i OPE 22
Des de l'Administració se'ns informa que es va enviar la proposta de la unificació de les borses a l'advocacia i la resposta d'aquesta va ser que aquestes OOPs tenen diferents paràmetres i que la unió de les borses derivades de les mateixes vulnera la Llei 4/2021 d'FP. Que cada procés selectiu comporta una borsa i ha de ser així. En aquests moments s'estan preparant les convocatòries de les borses d'A1, A2, C1 i APF general derivades de l'OPE 2018 per ser publicades a “breu”.

2. Bosses a derogar
Ens presenten un llistat de borses a derogar les quals té més de 10 anys i no crea cap problema la seva derogació en qüestió.

https://stasweb.intersindical.org/docs/borses_a_derogar_bolsas_13022024.pdf

3. Auxiliars d'Autopsia
La Direcció General de Justícia proposa una borsa lliure per als auxiliars d'autòpsia ja que actualment no hi ha borsa ni llistats per poder fer crides. Després de valorar els pros i els contres, des de la Comissió de Seguiment de Borses (CSB) es decideix que s'oferisquen llocs d'aquesta categoria per ADC a les borses de C2, primer a les borses d'administració especial i després a les d'administració general .

4. Borses de territorials dEducació
Una vegada més es tracta aquest tema a la CSB. Des d'Intersindical Valenciana STAS, ja s'ha portat diverses vegades a la comissió de Borses d'Educació i a aquesta Comissió, exposant la nostra disconformitat amb l'actuació que s'està realitzant des de les Territorials de penalitzar el personal PAE i PAS d'aquestes borses, amb una penalització generalitzada d'expulsió de la borsa ja que aquestes borses van ser creades per zones. Ni tan sols no han adoptat el criteri de l'expulsió per província. Han pres la dràstica mesura, de manera unilateral, d'expulsar de TOTA la borsa.
Per tant, amb la unanimitat de tots els sindicats, es demanarà un informe a educació, per tal d'aclarir aquesta mesura.
Pel que fa a aquestes borses de territorials, també reiterar que els criteris adoptats, com“el no disponible voluntari”, haurien de ser els mateixos per a totes les províncies. Tot està contemplat a l'Ordre de Borses.

5. Brosa Conductors
Els membres de la CSB hem rebut aquests dies correus del personal afectat per la baremació de la borsa.
Des de l'administració ens comenten que per a baremar van prendre la decisió d'agafar la nota més alta dels processos a què s'havien presentat aquestes persones i no valorar que havien aprovat diversos processos. Aquest criteri ha causat un gran malestar entre el col·lectiu.
El problema és com crear una borsa d'un col·lectiu que naix de la fusió de dos cossos diferents segons la Llei 4/2021. L'ordre de borses no contempla aquest criteri adoptat, com molts altres que s'apliquen en els últims mesos. Tot i els recursos interposats pels interessats, l'administració no canviarà de criteri, sinó tot el contrari. Aquest criteri s’incorporarà en les properesc convocatòries: auxiliars de gestió i serveis, la borsa de conductors següent, etc.

6. Programes temporals i pròrrogues
El personal es queixa de cada vegada els avisen amb menys dies per comunicar-los si finalment els prorroguen el programa en el qual estan treballant o no, cosa que causa gran incertesa. Ens comenten al respecte les diferents Conselleries que també els ho comuniquen amb un parell de dies d'antelació, per la qual cosa no poden comunicar-ho amb més antelació. Aquesta confirmació està supeditada al moment que des d'intervenció els donin el vistiplau.

En resum:

Un cop més des d’Intersindical Valenciana STAS veiem que el problema més gran en aquests moments és tindre uns criteris únics i uniformes per a la gestió de les borses. Tots aquests criteris i noves realitats s'han d'abordar en un nou Decret de Provisió i Selecció i la publicació consegüent d'una nova Ordre de Borses, on per fi, queden solucionades aquestes qüestions.

Creem que és important tractar totes aquestes qüestions en una Mesa Tècnica on per fi puguem començar a treballar tant el Decret com l'Ordre.
I a més volem deixar constància que en estos moments en el servei de Provisió i Selecció tenen quatre persones de baixa de manera simultània, cosa que comporta un endarreriment de tots els processos en marxa.

Aquest fet justifica el lema més que repetit per nosaltres: ES NECESSITA MÉS PERSONAL PER GESTIONAR EL PERSONAL.